Xreferat.com » Рефераты по физике » Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

А сколько
стоит написать твою работу?

цену

Вместе с оценкой стоимости вы получите бесплатно
БОНУС: спец доступ к платной базе работ!

и получить бонус

Спасибо, вам отправлено письмо. Проверьте почту.

Если в течение 5 минут не придет письмо, возможно, допущена ошибка в адресе.

В таком случае, пожалуйста, повторите заявку.

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"" width="200" height="56" align="BOTTOM" border="0" />

Приймаємо трансформатор потужністю Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"


Коефіцієнт допустимого систематичного перевантаження трансформатора (Додаток А):

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"


Прийняту номінальну потужність трансформатора перевіряємо за умови його роботи у нормальному режимі експлуатації із допустимим систематичним перевантаженням:

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"


Річне споживання електричної енергії на шинах підстанції при Т= 3200 [2-4]:

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"кВт год.


Задача 2.2 (самостійно)


Споживча ТП 10/0,4 кВ живить три повітряні лінії напругою
0,38 кВ. Дані для розрахунку наведені в таблиці 2.2 по варіантам. Для повітряної лінії №3 Ррд та Ррв рекомендується взяти із задачі 1.2
(Заняття 1). Визначити потужність силового трансформатора ТП .


Рисунок 2.2 – Схема підстанції 10/0,4 кВ.


Таблиця 2.2 - Вихідні дані для визначення потужності трансформатора

Варіант

Навантаження ліній

Ррд/Ррв, кВт

Рз.о.,

кВт

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Характер

навантаж.


№1 №2 №3


1

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Змішане
2

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Комунально-побутове
3

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Виробниче
4

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Виробниче
5

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

14,4 +10 Змішане
6

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

10,5

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Комунально-побутове
7

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

18,1

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Змішане
8

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

15,2

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Виробниче
9

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

13,8

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Комунально-побутове
10

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

13,1 +10 Виробниче

ЗАНЯТТЯ 3

Тема: ВИБІР ПЕРЕРІЗУ ПРОВОДІВ ЗА ЕКОНОМІЧНИМИ ІНТЕРВАЛАМИ

Мета заняття: Навчити студентів вибирати переріз проводів повітряних ліній напругою 0,38…10 кВ за економічними
інтервалами (за мінімумом зведених затрат).


І. ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


Сільські електричні мережі з напругою 0,38…10 кВ рекомендується розраховувати за економічним інтервалом потужності (за мінімумом зведених затрат). Економічний інтервал потужності для даного перерізу проводу забезпечує мінімум зведених затрат. Вибір перерізу проводів проводиться за таблицями РУМ з урахуванням еквівалентної потужності, матеріалу опор та району кліматичних умов (для ПЛ 0,38 кВ матеріал опор не враховується) [1-7].

Вибір перерізу проводу за економічним інтервалом проводиться в наступній послідовності:

На кожній ділянці лінії визначається розрахункова повна потужність Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства" одним з відомих методів (Заняття 1).

Для представленої повітряної лінії визначаємо розрахунковий максимум навантаження. За розрахунковий приймаємо максимум (денний або вечірній) для якого сумарний момент навантаження в лінії буде більшим. Момент навантаження на ділянці лінії визначається за формулою:

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства";Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства".(3.1)

де Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства" – довжина ділянки лінії, м.

Вибирається коефіцієнт динаміки зростання навантаження Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства".

Для мереж, що тільки-но зводяться, Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства" для мереж, що реконструюються, при очікуваному збільшенні навантаження в 1,5 рази Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"
а при очікуваному збільшенні навантаження в 1,5…2 рази – Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Визначається еквівалентна потужність на кожній ділянці лінії

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства".(3.2)

За таблицями [1-7] за Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства", матеріалом опор та за районом по ожеледі вибирається «основний» переріз проводів на ділянках лінії.

Вибраний «основний» переріз перевіряють на допустиму втрату напруги при умові, що по проводу передається розрахункова повна потужність. Фактична втрата напруги в проводі:

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства", або (3.3)

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства", (3.4)

де Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"питома втрата напруги в одиниці довжини проводу даного перерізу при протіканні по ньому одиниці потужності [1,3,7] (Додаток Е).

7. Якщо втрата напруги перевищує задане допустиме значення Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства", то слід на деяких ділянках лінії, починаючи з головної, збільшити переріз, вибравши «додатковий» переріз проводів. Число марок проводів в мережі не повинно перевищувати чотирьох. Розрахунок закінчується перевіркою мережі на допустимі втрати напруги при вибраному перерізі проводів.


2. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ


Що таке економічний інтервал?

Що таке еквівалентна потужність?

Що таке коефіцієнт динаміки зростання навантаження?

Як визначається еквівалентна потужність?

За яким параметром визначається «основний» переріз проводів в лініях напругою 0,38 …10 кВ?

За яким параметром перевіряється вибраний переріз проводу?

Як підібрати «додатковий» переріз проводів?

Як визначається втрата напруги на ділянці лінії?


3. ЛІТЕРАТУРА


РУМ-10 1972.

РУМ-7 1972.

Притака І.П. Електропостачання сільського господарства. – 2-е вид. перероб. та доп. – К.: Вища школа. Головне вид-во, 1983.– 343с. (ст. 108-111, 126-128).

Будзко И. Ф., Зуль Н. М. Электроснабжение сельского хозяйства. – М.: Агропромиздат, 1990. – 496 с. (ст. 75-79, 487).

Каганов И. Л. Курсовое и дипломное проектирование. –М.: Агропромиздат, 1990. – 351с. (ст. 262-267).

Практикум по электроснабжению сельского хозяйства под редакцией Будзко И.А. - М.: Колос, 1982. -319с. (ст.25-32, 306, 307).

Харкута К.С., Яницкий С.В., Ляш Э.В. Практикум по электроснабжению сельского хозяйства. – М.: Агропромиздат, 1992. – 223с. (ст. 63, 64, 77-85).


Задача 3.1

Район за ожеледдю – І, Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства" Навантаження споживачів (Рд/Рв, кВт), коефіцієнти потужності (Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"/Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства") та довжини ділянок лінії (Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства", м) (із заняття 1, Задача 1.1) наведені на схемі лінії (Рис. 3.1).

Розрахувати переріз проводів повітряної лінії 0,38 кВ за економічними інтервалами (за мінімумом зведених затрат).


Рисунок 3.1 – Розрахункова схема повітряної лінії 0,38 кВ.

РОЗВ’ЯЗАННЯ:

Із заняття 1 (Таблиця 1.1) беремо повні розрахункові навантаження окремих ділянок повітряної лінії (Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства",Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства").

Розрахунковий максимум навантаження визначаємо в таблиці 3.1.


Таблиця 3.1 – Визначення розрахункового максимуму навантаження

Примітка

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства",

кВА∙м

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства",

кВА∙м

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства",

м

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства",

кВА

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства",

кВА

Ділянка

Розрахунковим

є денне навантаження лінії


(5480 > 4957)

310 95 50 6,2 1,9 6-5

672 1309 70 9,6 18,7 5-3

248 74 40 6,2 1,9 4-3

268 398 20 13,4 19,9 3-2

974 1149 30 32,4 38,3 2-1

2485 2455 50 49,7 49,1 1-0

4957 5480


Разом:

За розрахункове приймаємо повне денне навантаження лінії.

Коефіцієнт динаміки зростання навантаження Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Еквівалентна потужність на ділянці лінії (ділянка 6-5):

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"


Вибираємо «основний» переріз проводів на ділянках лінії.

Для ділянки 6-5 вибираємо алюмінієвий провід марки А 4Ч16.

Фактична втрата напруги в проводі на ділянках повітряної лінії (ділянка 6-5):

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Втрата напруги від ТП до споживача.

До найбільш віддаленого споживача в т. 6 (будинки):

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Умова виконується. До встановлення приймаємо провід із вибраним перерізом.

Вибір перерізу проводів для інших ділянок лінії виконуємо
аналогічно в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 – Вибір проводів повітряної лінії 0,38 кВ

Ділянка

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства",

кВА

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства",

кВА

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства",

км

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства",

мм2

Втрата напруги

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства",

мм2Питома (Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"),

% / кВА км

На ділянці,

%

від ТП,

%


6-5 1,9 0,7 1,3 0,05 4Ч16 1,32 0,13 3,39 4Ч16
5-3 18,7 0,7 13,1 0,07 4Ч25 0,88 1,15 3,26 4Ч25
4-3 1,9 0,7 1,3 0,04 4Ч16 1,32 0,10 2,21 4Ч16
3-2 19,9 0,7 13,9 0,02 4Ч25 0,88 0,35 2,11 4Ч25
2-1 38,3 0,7 26,8 0,03 4Ч50 0,49 0,56 1,76 4Ч50
1-0 49,1 0,7 34,4 0,05 4Ч50 0,49 1,2 1,2 4Ч50

Задача 3.2 (самостійно)


Навантаження (Рд/Рв, кВт), коефіцієнти потужності (Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"/Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства") та довжини ділянок (l, м) повітряної лінії 0,38 кВ наведені на схемі (Рис. 3.2). Район за ожеледдю та допустима втрата напруги в лінії вказані в таблиці 3.3. Розрахувати переріз проводів повітряної лінії 0,38 кВ за економічними інтервалами (за мінімумом зведених затрат) для заданого варіанта лінії (таблиця 3.3).


Рисунок 3.2 – Розрахункова схема лінії 0,38 кВ.


Таблиця 3.3 – Варіанти повітряних лінії 0,38 кВ

Варіант Навантаження

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

Район за

ожеледдю

1 1 3 4 5 6 5 І
2 2 3 5 7 9 6 ІІ
3 1 2 4 5 8 7 ІІІ
4 2 3 4 6 9 5 ІV
5 1 2 6 7 8 6 І
6 4 5 6 7 9 7 ІІ
7 2 5 7 8 9 5 ІІІ
8 1 4 5 8 9 6 ІV
9 1 3 5 6 9 7 І
10 2 4 5 6 7 6 ІІ

ЗАНЯТТЯ 4

Тема: ПЕРЕВІРКА ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ НА КОЛИВАННЯ НАПРУГИ ПІД ЧАС ПУСКУ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ

Мета заняття: Навчити студентів виконувати перевірку електричної мережі з напругою 0,38 кВ на коливання напруги під час пуску потужних електродвигунів.


І. ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


Пусковий струм короткозамкнених електродвигунів у 4...7,5 разів більший від їх номінального струму. Тому втрата напруги в мережі при пуску електродвигуна в кілька разів більша від втрати напруги при його нормальній роботі, що приводить до різкого зниження напруги на клемах електродвигунів [1-4].

Пуски електродвигунів здійснюють не часто, а тривалість пуску здебільшого не перевищує 10 с. Тому відхилення напруги при пуску електродвигунів допускають значно більші, ніж при нормальній роботі. Проте пусковий момент повинен бути достатнім для розгону електродвигуна до номінальних обертів.

Для електродвигунів з легкими умовами пуску (якщо початковий момент приводного механізму менший за Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства" або дорівнює йому) допускається зменшення напруги на затискачах у момент пуску не
нижче 30 % від номінальної. На затискачах інших електродвигунів напруга не повинна знижуватись більш як на 20 % номінальної.

Коливання напруги в мережі перевіряють здебільшого при пуску короткозамкнених електродвигунів, приєднаних до джерела електроенергії (трансформатора) через повітряну лінію [1-4].

Для того, щоб коливання напруги в мережі 0,38 кВ під час пуску асинхронного електродвигуна знаходилося у заданих межах, необхідно щоб виконувалася умова:

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства" (4.1)

де Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства" – допустиме коливання (втрата) напруги, %;

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства" – фактичне коливання (втрата) напруги, %.

Наближене значення фактичного коливання (втрати) напруги в процентах при пуску двигуна визначають за формулою:

Методичні вказівки для практичних занять
					</div>
					<div class=Страницы: 1 2 3 4 5 6