Xreferat.com » Рефераты по экономико-математическому моделировани » Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення рентабельності фінансових результатів на прикладі ВАТ "Племінний завод "Біловодський" Луганської області

Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення рентабельності фінансових результатів на прикладі ВАТ "Племінний завод "Біловодський" Луганської області

Запаси: Виробничі запаси 541,6 9,96 458,1 6,58 920,8 12,49 70,0 101,0 Тварини на вирощуванні та відгодівлі 252,6 4,65 470,8 6,76 546,1 7,41 116,2 16,0 Незавершене виробництво 503,3 9,26 235,5 3,38 880,2 11,94 74,9 273,8 Товари 817,8 15,04 1198,1 17,21 368,4 5,0 -55,0 -69,3 Дебіторська заборгованість та інші активи 1064,8 19,58 1145,5 16,47 563,8 7,65 -47,1 -50,8 Грошові кошти та їх еквівалентність 139,5 2,57 96,7 1,39 31,6 0,43 -77,3 -67,3 Усього за розділом ІІ 3319,6 61,06 3604,7 51,79 3310,9 44,92 -0,3 -8,2 В т.ч. оборотних фондів 297,5 23,87 1164,4 16,73 2347,1 31,84 80,9 101,6 Фондів обігу 2022,1 37,19 2440,3 35,06 963,8 13,08 -52,3 -60,5 ІІІ Витрати майбутніх IV Всього активів 5436,3 100 6969,7 100 7370,6 100 35,6 5,9 Власний капітал 4444,0 6872,4 7351,5 65,4 7,0 Поточні зобов’язання 992,3 88,3 19,1 -98,1 -78,4 Чистий оборотний капітал 2327,3 3516,4 3291,8 41,4 -6,4 Чистий основний капітал 2116,7 3356,0 4059,7 91,8 21,0 Позиковий капітал 992,3