Xreferat.com » Топики по английскому языку » Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

Агаджанов М.Є., Бобко А.О.

Криворізький Технічний Університет, кафедра прикладної екології

Стан більшості малих та середніх річок степового Придніпров’я є незадовільним та продовжує погіршуватись, особливо в регіонах з розвиненою промисловістю. Ситуація ускладнюється тим, що на сьогодні відсутня реальна картина стану забруднення річок – приток Дніпра, які виступають носіями забруднення самого Дніпра. Проведення моніторингових досліджень мережі таких річок в техногенних регіонах дає змогу розробити заходи по встановленню засад контролю та нейтралізації негативного впливу джерел забруднення.

Вирішення цієї проблеми вбачаємо в обробці багаторічних даних за станом басейну приток Дніпра р.р. Інгулець, Саксагань, Бокова, Боковенька на протязі 30-35 років. На базі статистичних матеріалів “Криворіжводопостачання” зроблено порівняльний аналіз загального хімічного складу річкової води, який показав постійне зростання вмісту різноманітних забруднювачів у воді. На сьогодні проаналізовано кількісні та якісні показники: загальна мінералізація, жорсткість води, наявність сульфатів, сполук азоту, Fe, Mg, Ca, K, Na, фенолів, мікроелементів, радіонуклідів та сухий залишок.

Попередні теоретичні дослідження показали, що деякі параметри перевищують межі припустимих концентрацій в десятки разів. Наприклад, питна вода Карачунівського водосховища (8 км від КДГМК “Криворіжсталь) по сухому залишку перевищує норму в 1,1 – 1,2 рази, по загальній жорсткості в 1,2 – 1,5 рази, по мінералізації в 2 рази. В літний період вода має болотний запах, який не зникає навіть після кип’ятіння.

Помічено, що по мірі руху води через територію північної частини Інгулецько – Дніпровського межиріччя, де зосереджені основні промислові центри Дніпропетровщини – Кривий Ріг, Жовті Води, Марганець, Орджонікідзе, м. Інгулець) спостерігається зростання забруднюючих речовин у воді. Виникла проблема з’ясування дольової участі промислових зон Кіровоградської, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей у загальному забрудненні важливої притоки Дніпра – Інгульця. Для цього спільно з Криворізькою геологорозвідувальною партією та Національним Екологічним Центром України запропоновано удосконалену методику дослідження стану води та донних відкладів у заздалегідь визначених ділянках русла ріки Інгулець (місцях входу та виходу течії ріки через техногенні зони). Передбачається відбір проб донних відкладів експедиційним методом дослідження по всій течії та по профілю річки в місцях скиду стічних вод, що дозволить провести інвентаризацію джерел забруднення та рольовий вклад кожного підприємства.

Похожие рефераты: