Xreferat.com » Топики по английскому языку » Офіційно-діловий стиль. Резюме

Офіційно-діловий стиль. Резюме

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ


Контрольна робота

з дисципліни “Українська ділова мова”


Київ - 2010

Вступ


Статус державності потрібен нашій мові, щоб після згубних браконьєрських літ повернути їй природну роль, і силу, і престиж, повністю забезпечити їй право на життя у всіх сферах, на всіх рівнях.

О. Гончар

Українська мова є національною мовою українського народу. Вона належить до найбагатших і найрозвиненіших мов світу. Про це свідчать такі її властивості, як багатство запасу слів, розвинена синоніміка, досконалість фонетичної і граматичної системи.

Ще в 1834 році російський академік І. Срезневський зазначав, що українська мова є однією з найбагатших слов’янських мов, що вона навряд чи поступиться, наприклад, перед богемською щодо багатства слів і виразів, перед польською щодо мальовничості, перед сербською щодо приємності, що це мова, яка може дорівнятися до мов культурних; щодо гнучкості й багатства синтаксичного - це мова поетична, мелодійна, мальовнича. Українська мова має давню історію. Наукою доведено, що її основні елементи були започатковані ще в часи, співвідносні з виникненням латини, а сучасно окреслених рис вона набула у VІ–VІІ ст.

Офіційно-діловий стиль – це прийоми використання мовних засобів під час документального оформлення актів державного, суспільного, політичного, економічного життя, ділових стосунків між окремими державами, організаціями та членами суспільства у їхньому офіційному спілкуванні.

Як можна висловити згоду, відмову?


Офіційно-діловий стиль має дві форми: усну і писемну. Його стильові різновиди: дипломатичний, законодавчий, адміністративно-канцелярський.

Написання документів вимагає суворої нормативності (літературної мови з відповідним добором мовних засобів) та логічної виразності.

Для висловлювання згоди варто використати найуживаніші мовні звороти: «згоден»; «не заперечую»; «домовилися»; «ви маєте рацію»; «це справді так»; «звичайно»; «певна річ»; «чудово»; «так».

У діловому спілкуванні нерідко трапляється так, що треба відмовити комусь у чомусь. Відмова не повинна бути грубою, тим більше образливою. Саму відмову треба подати як крайню необхідність. Найчастіше відмову починають висловами жалю:

На жаль, мусимо повідомити Вас про неможливість ...

Дуже нам прикро, проте ми не можемо...

Дуже шкода, але ми не маємо такої змоги, щоб ...

На превеликий жаль, обставини склалися так, що ...

Щиро жалкуємо, проте ...

Щиро жалкую, але змушений повідомити, що ...

З прикрістю повідомляємо, що ...

Ми уважно вивчили (розглянули) Ваше прохання, та, на жаль, у нас тепер немає змоги...

Відмову можна почати й із подяки:

Вдячний Вам за цікаву пропозицію, проте, на жаль, я змушений відхилити її з незалежної від мене причини...

Ми вдячні за інтерес, виявлений до нашої організації, але ...

Щиро дякуємо Вам за пропозицію, та ...

Втішений Вашою пропозицією, але, на жаль, через об’єктивні причини я не можу ...

Відмовляючи комусь у чомусь, треба пам’ятати, що, може, й нам не раз доведеться звертатися до інших людей з різними проханнями й пропозиціями. І нам би хотілося, щоб нам не відмовили, а якщо вже відмовлять, то щоб це було зроблено делікатно, дбайливо.


Що таке резюме? Яких правил треба дотримуватись під час складання резюме?


Резюме - це документ, в якому коротко викладаються особисті, освітні та професійні відомості про особу.

Резюме повинно бути детальним, і, водночас, лаконічним. Кожне нове повідомлення пишеться з абзацу (Приклад «резюме» Додаток 1). Для того, щоб досягнути успіху, під час складання резюме варто дотримуватись певних правил:

Формулювати свою мету зрозуміло, чітко, дохідливо.

Потрібно намагатись вжити якомога більше фахових слів, що відповідають посаді, яку ви хочете обійняти.

Для кожного конкретного конкурсу складати окреме резюме.

Треба намагатись не вживати такі слова, як „я”, „ми”. Замість них на початку речення активні дієслова: організував, створив, керував, вивчав, обізнаний з.

Не надсилати своєї фотокартки, якщо цього спеціально не передбачено.

Не вказувати розмір заробітної плати й особисті відомості.

Для передруку резюме використовувати якісний папір стандартного розміру.

Якщо обіймається не надто висока посада, то під час складання резюме краще зосередитися на великому досвіді роботи й набутих навичках.

Відредагуйте словосполучення, складіть і напишіть з кількома з них речення характерні для офіційно-ділового стилю


заплатити пошліну - сплатити мито
відміняти закон (указ) - скасувати закон (указ)
забезпечувати безпеку - забезпечувати безпеку
заставити повернути - змусити повернути
виділити різними чорнилами - позначити різними чорнилами
працівниця установи - працівник установи

Сплатити мито при посвідченні договорів відчуження майна.

Депутати провладної партії вимагають скасувати закон про обов'язкове дублювання фільмів українською мовою.

Рятувальники мають забезпечувати безпеку на воді.

Змусити повернути кошти до бюджету.

Позначити різними чорнилами документи для друку і на знищення.

Працівник установи зловживала своїм службовим становищем.

Висновок


Ділова українська мова як різновид літературної мови виявляється в офіційно-діловому стилі, в основному в його адміністративно-канцелярському різновиді, який має писемну й усну форми вживання.

«Ми не є і не повинні стати народом суржикової мови чи мови мертводекоративної. Маємо витворену протягом віків мову дивовижно багату, одну з найбагатших у світі, барвисту, запашну, розмаїту, здатну активно жити і розвиватись, придатну для найскладнішої художньої і наукової творчості. Злочином було б занедбати таке неоціненне духовне добро.» О. Гончар

Список використаної літератури


1. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. - К.: Либідь, 1991.

2. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. - Львів: Світ, 1990.

3. Богдан С.К. Мовний етикет українців: Традиції і сучасність. К: УНВЦ “Рідна мова”, 1998.

3. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. - К.: АртЕк, 1999.

4. Волощак М. Неправильно - правильно: Довідник з українського слововживання: За матеріалами засобів масової інформації. - К., 2000.

5. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. - К.: А. С. К., 2000.

6. Головач А.С. Зразки оформлення документів: Для підприємств і громадян. - Донецьк: Сталкер, 1997.

7. Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у професійному спілкуванні. Навч. Посібник. – К. Міжнародна агенція “ВееZone”, 2004. 8. Ділова українська мова: Навч. посіб. - К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000.

9. Ділова українська мова: Посіб. для студентів вузів / За ред. Н. Д. Бабич. - Чернівці: Рута, 1996.

10. Дороніна М.С. Культура мовлення ділових людей. - К.: Довіра, 2000.

11. Коваль А.П. Ділове спілкування. - К.: Либідь, 1992.

12. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства О.О. Потебні; Ін-т української мови. – К: Наукова думка, 2004.

13. Ягер Д. Деловой етикет. – М: Джон Уайли Єнд Сандз, 2000.

Додаток


Зразок 1

Денисенко Ярослав Іванович

Дата народження: 06.11.1987р.

Ціль: Претендую на посаду охоронника з перспективою кар’єрного росту
Додаткова інформація: Адреса: Реєстрації - м. Полтава, вул.1100–річчя Полтави,14,кв 11. Проживання - м. Полтава, вул.Красіна,31,кор.1, кв. 3, дом. тел.: (8-0532) 599-258 , моб:0994564846

Освіта:

2003-2006

Додаткова освіта:

Вересень 2008 – січень 2009

Професійно – технічна

Професійне технічне училище №4 м. Полтава, кухар

Курси “Водій автотранспортних засобів категорії «В,С» та газобалонних автомобілів”

НКК Держдепартаменту продовольства м. Полтава

Строкова служба у Збройних Силах України 2007 р. Окрема бригада охорони, такелажник інженерних боєприпасів

Досвід роботи:

2009 рік

Охоронник м-н «Магія золота»
Знання мов: Українська, російська.
Особисті риси: Спокійний, врівноважений, на зауваження та критику реагую адекватно, поставлені завдання виконую якісно і вчасно проявляючи розумну ініціативу і старанність. Легко, з бажанням, навчаюсь, відповідальний, акуратний, працелюбний, комунікабельний, спілкування без проблем, щирий, маю багато друзів.
Додатково: Наркотичних речовин, алкоголю не вживаю. Палю.
Хобі, захоплення: Спорт, література, театр.

Кулик Вікторія Юріївна

Домашня адреса:  Телефон: e-mail: Дата і місце народження: Сімейний стан:

56079, м. Львів, вул. Липинського, 7/12 924343viktoria@ukr27.05.1950 р., Волинь заміжня, маю трьох дітей

Освіта:

У 1976 році закінчила Луцьку середню школу № 38

1980 завершила навчання в Львівському технікумі автоматики і телемеханіки за спеціальністю „автоматичний електрозв’язок”.

У 1991 році успішно закінчила навчання в Університеті Львівська Політехніка.

У 1994 році закінчила курси за спеціальністю „бухгалтерський облік і аудит”.

У 2003 році здобула другу вищу освіту в Львівському національному Університеті ім. Івана Франка на юридичному факультеті.

Трудова діяльність:

У 1980-1994 рр., працювала інженером в науково-дослідному інституті.

У 1994-1996 рр. – бухгалтер відділу освіти обласної адміністрації у м. Львові.

У 1996-1997 рр. – провідний спеціаліст Фонду комунального майна м. Львова.

У 1997- 2003рр. – головний бухгалтер ПП „Інтерлайн”.

Громадська діяльність

Беру активну участь у громадсько-політичному житті міста. Член Всеукраїнського Товариства „Просвіта” імені Тараса Шевченка та громадської організації „Жінка для жінки”.  Особисті якості: Характер спокійний, урівноважений, але свої погляди відстоюю активно та аргументовано, доброзичлива, комунікабельна, вмію аналізувати та логічно мислити. Шкідливих звичок не маю. Додаткові відомості:

Володію німецькою та російською мовами, вивчаю англійську мову. Рідна мова – українська.

Практичний досвід роботи з комп’ютером.

Є автором 2-х друкованих у фахових виданнях України наукових праць.

Маю права водія та досвід керування автомобілем.

Похожие рефераты: