Модальные глаголы

Р Е Ф Е Р А Т


на тему:


Модальні дієслова”


Скоцеляс Руслан


1. Модальні допоміжні дієслова.


Модальні дієслова -це клас допоміжних дієслів, що об'єднуються з формою основи дієслова, щоб створювати фрази дієслова із широкою розмаїтістю значень. Модальні допоміжні дієслова, такі як can, could, will, would, may, might, shall, should, і must, також, як деякі інші вирази такі як, ought to had better, would (чи had) rather, що також наділені модальністю і мають визначені значення.

Модальні дієслова мають тільки одну форму. Жодне із них не має s-форму або форму - ing , і, хоча could, would, might, і should є формами минулого часу модальних дієслів can, will, may, і shall, потрібно зауважити, що найбільш зручний варіант - розглядати кожне модальне дієслово, як окремий розділ. Крім того ці слова можуть мати значення, котрі не віддзеркалюють минулий час будь-якого з дієслів. Модальні дієслова в стверджувальній формі як правило вимовляються зі слабким наголосом. Вони виражають думки, судження, можливості, наміри, ймовірність, не маючи нічого загального з об'єктивними подіями. Значення модальності можуть передавати і деякі дієслова, що вживаються з часткою to (have to , be going to , be supposed to і ін.)

А зараз ми розглянемо всі основні модальні дієслова, як засоби вираження модальності в сучасній англійській мові, що ми регулярно використовуємо в нашій промові. Наприклад: Модальне дієслово Can вживається: для вираження фізичної й інтелектуальної спроможності або майбутнього часу. He can swim very fast . Can you tell me the answer to this question? I can give it to you tomorrow .

Також дане дієслово може вживатись для вираження дозволу, як у нижченаведеному прикладі. I 'm sorry , sir ( a policeman speaking ) , you can’t park there .You can go to the movies this afternoon if you want to .

Крім того воно ще й може виражати можливість або ймовірність.

We don't recommend planting this tree close to your house , because this species can reach height of 100 feet.

Що стосується модального дієслова Could, то потрібно помітити, що його значення дуже подібні до значень дієслова can, але все ж є невеликі відмінності. Модальне дієслово Could виражає: фізичну або інтелектуальну спроможність у минулому. When I was young , I couldn’t understand why people liked string quarters .

Крім того також виражає спроможність в умовному , або нереальному, сенсі.

You could play the piano very well if you would practice.

В окремих моментах дане дієслово виражає чемне прохання.

Could you tell me the time, please ?

"We could hear someone coming upstairs. "Дійсно, контекст даної пропозиції відноситься практично до кожного, хто підіймався по сходам і кого ми могли чути, а отже і є еквівалентом - "We heard someone coming upstairs." У даному випадку модальне дієслово could у контексті пропозиції має значення - можливості людського слуху сприймати звуки.

Що до модального дієслова Will, то як правило воно виражає впевнене чекання дії в майбутньому часі. The train will arrive in New York at 7:25.

Також дане дієслово виражає волевиявлення в теперішньому чи в майбутньому часі ( питальна пропозиція з Will у цьому значенні часто використовується для вираження прохання; а в запереченні виражає відмову ) My son will meet you and drive you to your hotel .Will you please sign these papers ?

І в добавок до вищесказаного дієслово Will виражає формальні команди. Employees will report for work at 9 A. M.

Модальне дієслово Would є одним з найпоширеніших дієслів щодо його вживання і виражає майбутнє у відношенні дієслова вжитого в минулому .He said that he would arrive the next day .Часто дане дієслово може вживатись для вираження волевиявлення в минулому, а також для вираження чемних прохань.

My son said, he would meet me at the airport .The postman wouldn't give me your registered letter ; he said it had to be delivered to your personally .Would you please sign these papers .

В окремих випадках виражає нереальні дії в теперішньому часі .I would come to see you if I had time .

А також звичайні дії в минулому. When John was a student , he and his friend would often sit up all night discussing philosophy and politics. Що на рахунок модального дієслова May ,то воно як правило виражає дозвіл(формальний стиль) May I see the Director in his office now? Також може ще виражати можливість, ймовірність, в теперішньому або майбутньому часі .

I may see Mr. Parker this afternoon .

Модальне дієслово Might, щодо своїх значень, являється дещо спорідненим із дієсловом May і виражає як і дієслово May дозвіл або можливість у минулому. He said I might borrow his book. We canceled our plans to go out, because it looked as though it might snow. Крім того виражає можливість в теперішньому або майбутньому часі. ( Це дієслово має одне зі значень дієслова May, і справді, багато англійців використовують їх , як взаємозамінні. Коли використовується Might, можливість часто має більш віддалені значення, але це не є обов'язковим ).I don't allow my child to go downtown on the bus alone, because she might get lost. Модальне дієслово Shall вживається для вираження простого майбутнього часу або для впевненого очікування дії, із підметом I або we ( є стандартом для англійців , але не завжди для американців).We shall leave New York on September

Граматика дієслів shall і will є одним з найбільш широко обговорюваних питань в англійській граматиці. У Великобританії й у тих частинах Сполучених Штатів, що найбільшою мірою мають подібність із Великобританією у відношенні мови, протягом тривалого часу навчали тому, що дієслово shall повинно використовуватися з підметом I або we в простому майбутньому часі, а will використовується з іншими підметами. Ця теорія продовжує підтверджувати, що ці дієслова змінюються місцями в значенні наміру , вибору або команди: will вживається з I і we, shall з іншими підметами. Вплив шкіл настільки сильний, що майже неможливо визначити, яка реальна тенденція мови, але одне зрозуміло, що традиція не збігається з фактами такого вжитку по обидва боки Атлантики. Американці, взагалі, говорячи, ігнорують, це в цілому, використовуючи will з усіма підметами, крім тих випадків, коли вони свідомо наслідують граматику підручників і в деяких інших випадках, що будуть згадані нижче. Британці, незважаючи на величезну кількість дебатів закликів, що до необхідності традиційного вжитку даних дієслів, також не є занадто правильними, що стосується вжитку і дотримання даних правил. Мартін Джус, у своїй книзі The English Verb (Madison, Wisc.: university of Wisconsin Press , 1964 ) зробив важливу заяву по цьому питанню, привів докази, щоб показати, що освічені англійці використовують shall і will, швидше за все, у відповідності зі значенням, що вони мають намір висловити, ніж із вищевказаними правилами: will (незалежно від підмета), висловлюючи події, існування яких запевняється всіма обставинами, котрі відомі тому, що говорить, і shall виражає події, існування яких запевняється обставинами в більшій мірі пов'язаними безпосередньо з тим, що говорить. Це пояснює розходження між "You will have it tomorrow” (через дію поштової системи, можливо) і " You shall have it tomorrow (тому що спікер покладає на себе велику частину відповідальності з приводу того, що випадок або дія обов'язково буде мати місце в майбутньому, і аж до того, що він особисто за цим простежить ). Також, є риторичні питання подібно "Shall this crimes go unpunished ? - практикується в Америці,також як і в Великобританії - допускаючи, що той, що говорить і той, що слухає його мають вибір щодо дії, що буде зроблена. Є багато свідчень, що will із I або we у Великобританії використовуються для вираження майбутнього часу, коли підмет не має ніякого контролю над випадком, таким чином, роблячи абсурдним те, що I will значить “Я вибираю” або ” Я маю намір” “ з іншого боку, ми знаємо гасло американського руху громадянських прав (1965) " Ми переборемо! " У котрому shall, із підметом we виражає не просто майбутній час, а рішучість і вибір .

У питальній пропозиції, воно як правило містить в собі займенники I або we, або предмет, над яким той, що говорить має деякий контроль.

Shall we wait for John? Shall I get you a glass of water? Shall my son take you to the airport?

Також дане дієслово широко практикується в якості команди, особливо в юридичних документах, законах, актах.

All legislative powers herein granted shall be vested in a Congress. . . (from the United States Constitution)

Крім того дієслово Shall може виражати обіцянки, зобов'язання в майбутньому, особливо, де спікер має контроль або відчуває, що він має контроль.

I give you my word: the work shall be done on time. (Rather formal in the United States; many American speakers use will for this meaning.)Модальне дієслово Should виражає зобов'язання, у теперішньому або майбутньому часі (= ought to )You should get some rest; you've been working very hard lately.

Для осіб, що вживають shall і will відповідно до правил їхнього вживання,

should вживається з займенниками I і we в той час, коли інші особи можуть використовувати в даному випадку would, дещо порушуючи при цьому важливий момент класичної граматики англійської мови. I said I should see him the next day. I should like to read that book.

Що стосується модального дієслова Must, то це дієслово, яке виражає потребу та сильне зобов'язання. A soldier must always follow orders. This bill must be paid at once. Must не має минулої форми. Дане модальне дієслово може бути використано у додаткових пропозиціях для вираження необхідності або повинності після дієслова, що стоїть в минулій формі, але необхідність у головних пропозиціях виражається модальним дієсловом have to.

The doctor told Bill that he must stop eating rich foods. Bill had to stop eating rich foods. Must у негативній формі mustn't (or must not) не виражає відсутність необхідності, а виражає категоричну заборону. Відсутність необхідності передається модальним дієсловом not have to. Pedestrians must not cross the street at this point.

Модальне дієслово в негативній, питальній формі, і ехо конструкції. Модальні дієслова в цих конструкціях вживаються так само як і інші допоміжні дієслова. У питальній пропозиції вони ставляться перед підметом, а інші частини присудка залишаються на своєму звичайному місці.

Can’ t you repair this watch? Must I wear my glasses all the time?

У питальних пропозиціях вони вживаються з n't (із деякими винятками в американській англійській мові) або за ними відразу ж слідує частка not.

Can’t you stay longer? We couldn’t find the key. They won't be here today.

It will not be possible for me to finish the work this morning.

CONTRACTIONS OF MODAL VERBS WITH N'T

can

can’t

could

couldn’t

will

won't

would

wouldn't

У американській англійській мові форми mayn't, mightn't, і shan't, існують, але використовуються вкрай рідко, навіть у розмовній промові багато хто вживає may not і might not . Shan't поступається у вжитку shall not.

В ехо конструкціях вживаються тільки модальні дієслова, замінюючи цілий присудок. Can they speak English as well as you? Yes, they can.

Модальне дієслово в ехо конструкціях часто вживаються в роздільних питаннях. We can’t park here, can we? They won't arrive today, will they?

The children must wait outside, mustn't they?

При вивченні формальні властивості можуть здаватися досить складними, хоча можуть виникнути і додаткові проблеми під час пояснення значень модальних дієслів і перефразованих модальних дієслів і схожих на модальні дієслова форм. В традиційній граматиці, ми часто знаходимо великі схеми, в яких намагаються узагальнити форму і значення модальних дієслів. Такі презентації будучи корисними дають досить часткове уявлення про модальні дієслова, тому що вони пропонують, щоб модальні дієслова вивчались значення за значенням і форма за формою. У нашому описі модальних дієслів ми хочемо дати принаймні можливість поміркувати щодо семантичної системи, як ми це робимо з окремими значеннями і формами.

Краща основа для обговорення системи значень модальних дієслів є "корінь" (ми називаємо це " соціальною взаємодією), і використовуємо термін ("логічна можливість") - визначення Хофмана (1966). Як приклад можна використовувати:

You may leave the room. (social interactional)

It may rain tomorrow, (logical probability)

Модальні дієслова, що мають функцію соціальної взаємодії, потребують щоб людина, яка використовує їх, належним чином взяла до уваги характеристики соціальних ситуацій. В нашому першому прикладі, той, що говорить може надати дозвіл тому, що слухає, крім того, ми можемо також зробити висновок, що контекст формальний, тому що той, що говорить вибрав may, а не can у своєму дозволі зробити щось. Знання соціальної ситуації дозволяє тому , що говорить вибирати відповідне модальне дієслово для дії. В другій пропозиції, проте, знання соціальної ситуації має мало ефекту або не має ефекту взагалі для вибору модального дієслова. Те, що спікер має намір передати - щодо невеликої ймовірності випадання опадів, як показано в прикладі вище.

Отож ми можемо помітити з прикладів приведених вище з дієсловом may, що фактично всі модальні дієслова мають, як соціальну, так і логічну функцію.

Головна система використання модальних дієслів полягає в постановці питання. Це добре відображено в загальних питаннях.

Will

Would you help me with this math problem?

Can t

або в специфічних питаннях для того, щоб запитати дозволу:

May

Might

Lcan

Could


I leave the room?


Хоча обидві історичні форми теперішнього і минулого часу цих форм дієслів можуть використовуватися при постановці питань, тільки історичний теперішній час може бути використаний у відповідях на питання:

To general requests

Yes, I can. Yes, I could.

Yes, I will. Yes, I would.

To requests for permission

Yes, you may. Yes, you might

Yes, you can. Yes, you could.


Причина цього полягає в тому, що історичні минулі форми модальних дієслів вважали більш чемними, чим історичні теперішні форми, і тому людина, коли ставить запитання частіше використовує історичні минулі форми, щоб "зм'якшити" питання; а людина, до якої звертаються, повинна відповісти прямо і тому використовує історичні теперішні форми, - наприклад: Yes, I can. No, I can’t.

Також, людина, що відповідає на питання звичайно не хоче, щоб його відповідь звучала як умова.

Q:

can

Could

you help me with this math problem?
A:

Yes, I could (if you would wait a few minutes while I finish this work).


Зауважимо, що перефразовані модальні дієслова не використовуються для прохання, а тільки для питання:

Will/Would you open the door? (possibly request) Are you going to open the door?

Проте існують дієслова схожі на модальні фрази, що можуть бути використані для чемного прохання . Would you mind my playing the piano for a few minutes?

Цікаво те, що do може служити тут замість would, а will навпроти не є граматичною постановкою. Існує невеличка різниця між can/could і will/would у проханнях приведених вище як приклад. Подальше дослідження необхідно для того, щоб показати нам, у якому контексті кожна з форм є більш переважною і чому.

Коли ми питаємо дозволу, як у вищенаведеному прикладі, важливо використання may або can. Чим більше ступінь авторитету для слухача, тим більш бажано використовувати may. У більшості ситуацій в Америці, принаймні не існує авторитарності, тому є тенденція широко використовувати can. Інша система використання модальних дієслів в соціальній взаємодії полягає в подачі поради. Зауважимо, що ми можемо поставити модальне дієслово відповідно до авторитету того, що говорить і настійності поради, наприклад:


You

might

could


see a doctor.

Speaker 's authority or urgency of the message increases, but not necessarily in equal increments.


You should see a doctor

You had better see a doctor.

You must see a doctor.

You will see a doctor!


Логічне використання деяких модальних дієслів типово пов'язано з припусканням або пророкуванням, наприклад: Wilbur: Someone's at the door.(inference) Gertrude: It may be Sydney.

Ми бачимо, що можна встановлювати ієрархію для логічного використання, як для соціального використання.


Wilbur: Someone's knocking.

Degree of certainty

(Again, degrees are not necessarily equidistant)

Gertrude:g.

That

Could

Might

be Sydney.

That may be Sydney.

That should be Sydney.

That must be Sydney.

That will be Sydney.Зауважте, що прикметники і прислівники можуть часто використовуватися для перефразування при логічному використанні, а при соціальному - дуже рідко.


could, might

may

should

will_

——

Possibly, possible

Perhaps, quite possible(-ly)

Probably, probable

certainly, certain


Це проілюстровано нижче відповідно до ступеня ймовірності нашого об’єкта, котрого ми маємо на увазі .


Could, might possible

May rain tomorrow It is quite possible that it will

Should probable rain

Will certain tomorrow


Існує чотири випадки використання модальних дієслів і форм модальних дієслів що не функціонують ні в соціальних ні в логічних випадках описаних вище. Це: -Можливість - can, be able to: I can speak Indonesian. Superman is able to leap tall buildings with a single bound. –Бажання - would like to: Sarah would like to travel around the world.

Похожие рефераты: