Xreferat.com » Топики по английскому языку » Диференційний підхід в системі навчання

Диференційний підхід в системі навчання

віку в Україні, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. N 646 ( 646-2000-п ).

Потребує уваги оновлення питання щодо здійснення організаторської та роз'яснювальної роботи запровадження шкільної форми для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. На сьогодні шкільною формою забезпечені лише 30 відсотків учнів від їх загальної кількості.

Важливим для ефективної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів має бути створення громадських рад сприяння освіті при органах місцевого самоврядування, завдяки яким формуватиметься громадська думка щодо пріоритетності освіти. Особливої уваги потребує обговорення шляхів забезпечення учнів навчальною книгою, а вчителів - фаховими журналами та методичною літературою, забезпечення навчальних закладів настінними картами, таблицями, іншими навчальними посібниками.

Необхідно довести до відома директорів закладів нового типу, що приведення структури і змісту роботи в гімназіях, ліцеях, колегіумах та спеціалізованих школах відповідно до ст. 9 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) має здійснюватися поступово, відповідно до переходу загальноосвітніх навчальних закладів I - III ступенів усіх типів і форм власності на 12-річний термін навчання. Міністерством освіти і науки України розробляється нормативно-правова база для забезпечення функціонування загальноосвітніх навчальних закладів. У документах закладається нова модель функціонування загальної середньої освіти. Вона спрямована на гуманне ставлення до дитини, повагу до неї. Ці документи повинні удосконалити педагогічне середовище, сприяти створенню в учнів внутрішньої мотивації до навчання. Обов'язковою стане і громадська експертиза проектів розроблених документів.

На секціях вчителів рекомендовано обговорити необхідність впровадження особистісно-орієнтовного навчання та вирішення проблеми розвантаження школярів, запровадження нової системи оцінювання знань учнів. Предметом обговорення на методоб'єднаннях вчителів мають стати питання якості діючих підручників, а саме: відповідність змісту сучасним вимогам суспільства, яке постійно змінюється; їх адаптованості до шкільної програми, доступності програмного матеріалу для учнів, відповідності санітарно-гігієнічним вимогам.

Треба проаналізувати зазначені питання. Висновки і пропозиції конференцій педагогічних працівників надіслати від кожного району і міста області до департаменту розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України.

Диференціація у навчально-виховному ппроцесі повністю сприятиме формуванню особистості і гідного громадянина Української держави, йтиме забезпечення всебічного розвитку і максимального використання знань, умінь, навичок того, хто навчається. Диференційний підхід у навчанні – це індивідуальний підхід до кожного, на зразок сучасних європейський країн.

Похожие рефераты: