Xreferat.com » Топики по английскому языку » Складні випадки керування в ділових паперах

Складні випадки керування в ділових паперах

Складні випадки керування у ділових паперах


Керування /рос. управление/ - один із способів поєднання слів, при якому слово вимагає конкретної відмінкової форми іншо­го слова, тобто керує формою іншого слова. Наприклад, пошире­на в транспортному сервісі фраза "Оплачуйте за проїзд· не пра­вильна тому, що дієслово оплачувати вимагає після себе знахід­ного відмінка без прийменника /оплатити, оплачувати проїзд, по­слуги, рахунок/. Однокореневе дієслово платити вимагає після себе знахідного відмінка з прийменником за /платити за проїзд, за проживання/. Очевидно, у наведеному прикладі змішані два синонімічних словосполучення: 1) платити за що, 2) оплачувати що.

Отже, труднощі /складні випадки/ у правильному виборі відмінка виникають тоді, коли:

а) слова-синоніми керують різними відмінками: повідомити + дав. відм. /директору/; інформувати + род. відм. /директора/;

б) змішують форми українського і російського словосполучень:

укр. дякувати + дав. відм. /Вам/,

рос. благодарить + винит. падеж /Вас/.

В українській мові /як і в російській/ найпоширенішим є дієслівне керування. Складаючи ділові папери, особливу увагу варто звернути на такі словосполучення:

Складні випадки керування в ділових паперахСкладні випадки керування в ділових паперахвживати заходів, ліків

завдавати, завдати + род. відм. прикростей, шкоди

зазнавати, зазнати нападу, невдачі


запобігати, запобігти + дав. відм./аваріям, злочинам/

опанувати + знах. відм. /професію, предмет/

оволодіти + оруд. відм. /професією, майном/


Складні випадки керування в ділових паперахСкладні випадки керування в ділових паперахбачити на власні очі

чути + на + знах. відм. на власні вуха

хворіти на ангіну

слабувати на очі


Складні випадки керування в ділових паперахзаперечувати + знах. відм. /участь, факти/

+ дав. відм. /командиру, йому/


ігнорувати + знах. відм. /пропозицію, погляді


Складні випадки керування в ділових паперахСкладні випадки керування в ділових паперахдодержувати /виконувати тиші, порядку

щось точно/ + род. відм.

додержуватися /бути прихиль- законів, курсу

ником ідей, керуватися ними/


наголошувати + на + дав. відм. /помилках, головному/,


Складні випадки керування в ділових паперахСкладні випадки керування в ділових паперахчитати англійською мовою

говорити + орудн.відм. українською мовою

повідомляти телефоном

їхати тролейбусом


Іменники, утворені від дієслів, теж можуть вимагати певних відмінків /іменне керування/:

опанування + род. відм. /дисципліни, курсу/

оволодіння + орудн. відм. /знаннями/

освоєння + род. відм. /спеціальності/

запобігання + дав. відм. /злочинним замахам/

попередження + род. відм. /незаконних дій/

Існують інші випадки іменного керування. Наприклад, іменник пам'ятник вимагає давального відмінка: пам'ятник Шевченкові /а не Шевченка/, Франкові, загиблим воїнам.

В українській мові є ряд прикметників, які теж керують формою іншого слова /прикметникове керування/:

Складні випадки керування в ділових паперахСкладні випадки керування в ділових папераххворий на грип

багатий + на + знах. відм. на iдеї

високий на зріст


характерний + для + род. відм. /для ситуації/

притаманний + дав. відм. /автору/

властивий + дав. відм. /професії, йому/

свідомий + род. відм. /свого значення, ролі/

Конкретної форми слова вимагають також прийменники при­слівникового походження. Так, слова всупереч і завдяки вимагають давального відмінка: всупереч умовам, вимогам; завдяки кло­потанню, узгодженості.

3апамятайте! Не можна змішувати синонімічні сполучення відповідно ДО, згідно з, які часто використовують у документах.

Похожие рефераты: