Xreferat.com » Рефераты по маркетингу » Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

Сколько стоит написать твою работу?

Работа уже оценивается. Ответ придет письмом на почту и смс на телефон.

?Для уточнения нюансов.
Мы не рассылаем рекламу и спам.
Нажимая на кнопку, вы даёте согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Спасибо, вам отправлено письмо. Проверьте почту .

Если в течение 5 минут не придет письмо, возможно, допущена ошибка в адресе.
В таком случае, пожалуйста, повторите заявку.

Спасибо, вам отправлено письмо. Проверьте почту .

Если в течение 5 минут не придет письмо, пожалуйста, повторите заявку.
Хотите промокод на скидку 15%?
Успешно!
Отправить на другой номер
?Сообщите промокод во время разговора с менеджером.
Промокод можно применить один раз при первом заказе.
Тип работы промокода - "дипломная работа".

Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

прикрас у 2003 р. істотно не збільшився. Головною перешкодою для росту реалізації новорічних товарів є непродуманий  підхід працівників торгівлі до формування асортименту і презентації товару в роздробі.

На ТОВ "Зірка" (м.Київ; який займається виробництвом і продажем ялинкових прикрас, з 1999 р.) ріст внутрішнього ринку порозумівається   насамперед збільшенням кількості торгових точок із продажу ялинкових прикрас, зокрема супермаркетів   і   магазинів саsh&саrrу. З  мережними магазинами дуже зручно працювати. Більшість з них господарюють і вже в травні формують замовлення на ялинкові прикраси.


2.                Оцінка асортименту і споживчих властивостей ялинкових прикрас ( за матеріалами ВАТ Універмаг „Дитячий світ”)

2.1. Характеристика об’єктів та методів дослідження

Оцінювання якості і способи її визначення є однією з важли­вих проблем товарознавства.

Вимоги до якості постійно змінюються, підвищуються з роз­витком науково-технічного прогресу, зростанням рівня життя і відповідно попиту на товар.

Визначення якості починається з визначення номенклатури по­казників або властивостей, які найбільш повно і точно відобража­ють якість продукту.

Номенклатура властивостей залежить від мети оцінювання.

Властивістю продукції називається її об'єктивна особливість, яка може проявлятися в процесі її створення, експлуатації або споживання.

Непродовольчі товари мають різні властивості, які формуються під час їх виробництва і виявляють­ся в процесі експлуатації або споживання.

Кількісна характеристика властивостей продукції характери­зується параметром продукції.

Ознака продукції — це кількісна або якісна характеристика властивостей продукції.

Показник якості — це кількісна характеристика одного або декількох властивостей товару, складових його якості, які роз­глядаються відповідно до визначених умов експлуатації або спо­живання.

Між цими поняттями — параметр, ознака і показник якості — існує тісна взаємозалежність.

При визначенні якості товарів проводиться вимірювання кількісних показників і якісних властивостей.

Вимірювання являє собою комплекс дій з визначення числово­го значення властивостей. Вимірювання виконується за допомо­гою засобів вимірювання, а його числове значення визначається у відповідних одиницях.

Застосовують прямі і непрямі методи вимірювання. Під час за­стосування прямих методів величина визначається безпосередньо під час вимірювання, наприклад, під час зважування маси продук­ту. Під час застосування непрямих методів визначається не величи­на, яка вимірюється безпосередньо, а інша, пов'язана з нею зазда­легідь відомим співвідношенням, наприклад, густина.

Вимірювання проводиться згідно з вимогами державної сис­теми управління якості України і вважається доповнюючим еталоном оцінки якості.

Оцінювання якості — це результат порівняння двох або більше показників якості. Порівняння проводять з показниками якості базових зразків, якими можуть бути значення нормативної документації.

Порівняння виявляє відповідність або невідповідність отри­маних результатів показникам якості, вимогам нормативної до­кументації. Таким чином можна визначити відповідний сорт, марку товару.

Перед оцінкою якості проводять вибір номенклатури показ­ників якості, що залежить від призначення товарів та умов вико­ристання, від мети оцінювання. Вибір конкретних показників якості проводиться на базі нормативних документів із урахуван­ням вимог споживачів.

Більшість товарів мають деякі специфічні особливості показників якості, які можна об'єднати за методами їх визначення: органолептичні, фізичні, хімічні.

Органолептичні властивості визначаються за допомогою ор­ганів відчуття — смаку, нюху, дотику, слуху і зору. До властиво­стей, які досліджуються таким чином, відносяться зовнішній ви­гляд, колір, смак, запах, консистенція тощо.

Ці властивості можуть бути охарактеризовані прямими і не­прямими показниками.

До прямих показників, пов'язаних безпосередньо з харчовою цінністю і споживчими властивостями продовольчих товарів, на­лежать смак і запах, кількісні характеристики специфічних показ­ників. Для непродовольчих товарів, наприклад, парфумер­них виробів (духи) — це стійкість запаху, вміст спирту.

Непрямі показники обумовлені хімічним складом і основними властивостями.

Фізичні показники якості ґрунтуються на визначенні фізичних властивостей: розмірів, маси, густини; механічних властивостей: міцності, твердості, пружності, пластичності, в'язкості, липкості; оптичних, тепло — і електрофізичних, сорбційних властивостей.

До хімічних належать показники якості, які обумовлені власти­востями хімічних речовин в ялинкових прикрасах, з їх хімічними і біологічними перетвореннями.

За обов'язковою номенклатурою показників виділяються показ­ники призначення, технологічності, збереженості, безпеки, ерго­номічні, естетичні, екологічні, економічні та інші.

Призначення — здатність товару задовольняти фізіологічні і соціальні потреби споживачів.

Залежно від потреб властивості призначення поділяють на підгрупи: функціонального, соціального, класифікаційного і універсального призначення.

Показники призначення характеризують властивості товару, які визначають основні функції і галузь його застосування, а та­кож включають його основні характеристики — показники скла­ду і структури і показники технічного рівня. Залежно від виду продукції показники складу і структури є різними.

2.2           Аналіз структури асортименту ялинкових прикрас в магазині „Дитячий світ”

Кожен рік настає час коли ми спостерігаємо як в магазинах на полицях вільно почувають себе дитячі іграшки, але приходить момент і вони частково поступаються своїм місцем новорічним іграшкам, ялинковим прикрасам. Спостерігаючи цю зміну в магазині „ Дитячий світ ”,я звернув увагу на асортимент, який був представлений різними фірмами, як вітчизняного так і закордонного походження, які відрізнялися між собою не тільки ціною але і якістю. Новорічний асортимент був представлений такими прикрасами як:

v  штучні ялинки різної висоти;

v  новорічні верхівки, електро гірлянди які періодично мигають і звучить   новорічна мелодія;

v  сувенірна кераміка;

v  підсвічники;

v  ароматичні свічки,свічки у формі новорічних персонажів;

v  різдвяні віночки;

v  гірлянди у вигляді бус;

v  сувенірні набори із скла, дерева, пластмаси;

v  сувеніри для прикрашання приміщення;

v  новорічні костюми;

v  карнавальні маски;

v  серпантин;

v  хлопушки;

v  бенгальські вогні;

v  штучний дощик різної довжини і різного забарвлення;

v  ялинкові кульки ручного розпису;

v  ялинкові кульки нестандартної форми у вигляді каштанів і дзвіночків;

v  сніжки і льдинки із кришталя;

v  ялинкові кульки з склопластику дзеркальні, матові, мраморні, засніжені,

v  дзеркальні мозаїки,

v  прозорі фігурки – ангелочки, зонтики, туфельки, олені, різдвяні чобітки;

v  Діди Морози і Санта-Клауси.

Розглядаючи асортимент потрібно зазначити що в порівняні з іншими роками він був представлений вітчизняними фірмами на 70% і 30% асортименту займали закордонні фірми, хоча до 2000 року переважав асортимент закордонного а не вітчизняного виробництва.

Продаж ялинкових прикрас вітчизняного і закордонно виробництва в магазині „Дитячий Світ”

Виробництво 2000р,% 2001р,% 2002р,% 2003р,% 2004р,%
Вітчизняне 45 51 57 65 70
Закордонне 55 49 43 35 30

 

Компанія «МФ Пошук» – найбільший постачальник повітряних куль у Росії, ексклюзивний представник світового лідера у виробництві повітряних куль – мексиканської фірми «Latex Occidental», що робить 80 мільйонів куль у день. Компанія «МФ Пошук» на ринку повітряних куль уже 10 років. Сьогодні «МФ Пошук» поставляє повітряні кулі в 89 регіонів і 2 тисячі міст Росії і ближнього зарубіжжя. У Бєларусі і на Україні працюють філії компанії.  Зокрема, у Києві, у магазині  „Дитячий світ”.

Компанія стрімко розвивається й освоює нові напрямки – товари для свята. Це предмети для прикраси святкового інтер'єра, столу, святковий посуд, свічі, вази, подарунки, іграшки, приколи, конфетті, карнавальні убрання, – усе, що може бути необхідним на святі.

За адресою: Київ, вул. Маля, д. 3, у магазині «Дитячий світ” працює відділ, де представлений різноманітний асортимент повітряних куль і святкова продукція. Кваліфіковані менеджери допомагають орієнтуватися в асортименті, дають компетентні консультації. Товар, проплативши, можна забрати відразу.

Відкрито відділ нового формату – Cash&Carry. Це магазин самообслуговування, де продукція представлена не тільки на стендах, вона розташовується на стелажах. Покупці можуть розглянути товари, вибрати саме те, що потрібно, покласти у свій візок і оплатити в касі. Компанія відкриває сіть розничних магазинів святкової продукції, плануючи зайняти лідируюче місце на ринку по постачанню і виробництву святкових товарів. Компанія є ексклюзивним постачальником скляних кульок і краплі марблс найбільшої фірми Vacor, це дуже популярна гра і новий оформлювальний матеріал. Видається перший в Україні професійний журнал, присвячений святковій продукції  - «Товари для свята».

«МФ Пошук» робить друк на шарах методом офсету – одноколірну і багатобарвну, і шелкографії на новітнім, сучаснім устаткуванні. Весь цикл передпечатної підготовки компанія проводить самостійно, що дозволяє гарантувати якість і мінімальні терміни. Рекламну печатку «МФ Пошук» виконує з урахуванням усіх побажань клієнтів. Самі великі фірми і корпорації, такі як LG, АИФ, «Білайн», «Mc’Donalds», «Coca-Cola», воліють замовляти рекламну печатку саме в цій компанії.

«МФ Пошук» не має оформлювального відділу, але сприяє розвиткові оформлювальних фірм Києва і регіонів. Проводяться Міжнародні фестивалі повітряних куль «Кольорове небо». На сайті публікується список кращих оформлювачів повітряними кулями в Києві. Компанія «МФ Пошук» пропонує повний набір устаткування й аксесуарів для оформлення свят. Видається єдиний у Росії професійний журнал «Повітряні кулі», філія котрого знаходиться в Києві.

«МФ Пошук» є власником ліцензій на печатку кінокомпаний Disney, Warner Bros. і ТОВ «Масяня» – мультиплікаційною студією, що створила популярну героїню Інтернету Масяню. Крім того, «МФ Пошук» може запропонувати великий вибір куль з печаткою дитячої і святкової тематики, розробленої власними дизайнерами, що продаються в магазині „Дитячий світ”.

У всієї новорічної продукції одна особливість - яскравість, нарядність. Усе, що робиться для цього свята, повинне блискати, блищати і переливатися. Це саме той рідкий випадок, коли визначальним фактором покупки стає не ціна, а зовнішній вигляд.

У магазині «Дитячий світ», звичайно, найпоширеніші ялинкові іграшки - скляні. Робити їх почали в 1848 році в Тюрінгії, у містечку Лауша. Спочатку в якості внутрішнього покриття, що відбивається, використовувався шкідливий свинець, але йому швидко знайшли заміну з нітрату срібла. За цією технологією скляні кулі виготовляють дотепер. На Бережанському склопідприємстві іграшки і намисто дотепер видувають вручну вільним або формовим дуттям. І розписують іграшки вручну, як в усім світі. Потім вони попадають на прилавок одного з великих магазинів Києва.

Завозять до нас іграшки дорогі, ошатно і зручно упаковані. Конкурувати з прилеглою Росією або Чехією по цих позиціях важко. А от найпростіші, пам'ятні з дитинства бурульки, шишки, сніжинки, зроблені з дуже товстого скла, з мінімальним розмалюванням дотепер благополучно зберігаються в багатьох родинах і можуть бути використані як зразки для наслідування.

Великі можливості надає поліграфія. Досить розробити цікаві ескізи, розмістити замовлення в гарній друкарні і взяти на себе реалізацію. З обліком того, що собівартість поліграфічної продукції звичайно копійчана, тут можна домогтися дуже високої рентабельності. Російські й українські фірми пропонують великі, якісно виконані на щільному крейдованому папері зірки, сніжинки, фігурки звірушок і казкових персонажів, які потрібно вирізувати і склеїти на зразок макдональдсовського "Хеппі міла". Для дитини під новорічною ялинкою це буде казкова розвага. І для батьків не накладно - велика, яскрава і блискуча іграшка обійдеться в 5-10 грн. У Радянському Союзі типографським способом виготовлялися паперові гірлянди різної довжини. Зараз їх везуть з далекого зарубіжжя. Відтіля ж прибувають найпростіші товари, що гріх вже самим не робити: мішура, серпантин, конфетті, "сніжок", ліхтарики з фольги, шишки, дзвіночки, стрічки й ін. Усе це представлено на полках магазина «Дитячий світ». Вони відносяться до різдвяної символіки і дуже популярні як у нашій країні, так і в західних країнах.

Перед тим, як "гарячі деньки" настануть у торгівлі, спочатку приходиться потрудитися оформлювачам і дизайнерам. У столиці як мінімум 3 фірми займаються світловою рекламою, що змушує блискати й іскритися вітрини магазинів і фасади престижних офісів. Бари, ресторани, дискотеки замовляють спеціальні електрогірлянди-вивески. Не виключається з цього списку і магазин «Дитячий світ».

У магазині «Дитячий світ» також представлені гірлянди. Ринок новорічних електротоварів, як і інші, затоплений низькоякісною китайською продукцією. Пристойні ж гірлянди цивілізованих виробників стоять скажених грошей. Навряд чи складно з наявних матеріалів вітчизняного і білоруського виробництва налагодити виготовлення оригінальних " вогників, що біжать,". Їх роблять на 50-200 ламп, 2-5 тактні, з мелодією або без. Оскільки всі електротовари підлягають обов'язкової сертифікації, навіть найпростіші схеми прийдеться легалізувати через "Укрстандарт". Складностей це викликати не повинно, але часу відняти може багато. 

2.3. Порівняльні споживчі тестування ялинкових прикрас вітчизняного та закордонного виробництва

Подарунковий ажіотаж розго­рається тричі на рік: у переддень дня святого Валентина, 8 Берез­ня, але найбільший продаж — пе­ред Новим роком. Ринок ново­річних товарів — святкової атри­бутики і подарунків — існує лише один місяць. У грудні прибутки магазинів за рахунок продажу штучних ялинок, Дідів Морозів (які чомусь більше нагадують Санта-Клаусів), ялинкових при­крас, канцелярських дрібниць, делікатесів, сувенірів і «всілякої всячини», без якої не обходиться жоден Новий рік, збільшуються у кілька разів порівняно з листопа­дом.

За спостереженням директора гіпермаркета «Караван» Віктора Пивовара, лише за перший тиж­день грудня продаж збільшився на 25-30%, а в останній передноворічний тиждень прогнозується зростання обороту магазина до 50-60%. «В останні дні року про­даж зростає на 60-80%», — додає маркетинговий директор бутику «Л'Єскаль» Ірина Філіппова. «У грудні прибутки нашої компанії зростають удесятеро порівняно з іншими місяцями», — зазначає Сергій Хлєбніков, директор кон­церну «ЙоКо», що спеціалізується на постачанні імпортних това­рів, зокрема новорічної атрибу­тики.

Торговельні компанії зазвичай на грудень розробляють окрему стратегію — затверджується но­вий маркетинговий план, пере­глядається асортимент продукції, застосовується особливий мерчандайзинг, наймається додат­ковий персонал (до речі, за да­ними аналітичної компанії Іntеrnаtіоnаl Dаtа, в період свят­кування міленіуму 85% амери­канських компаній розширили штат).

Однак специфіка продажу но­ворічної атрибутики і подарунків робить цей бізнес ризикованим. Особливо, якщо компанія левову частку прибутку отримує саме від передноворічної торгівлі. «На­приклад, цього року сталися деякі збої в роботі банків, що при­звело до проблем з проплатою товарів і, відповідно, — до зриву імпортних поставок. Водночас таку «тимчасову» продукцію, як новорічні подарунки і ялинкові іграшки важливо розмістити на прилавках в термін, оскільки піс­ля свята вони вже нікому не ціка­ві», — говорить Хлєбніков.

Великі витрати пов'язані і з транспортуванням ексклюзив­них, обмежених у кількості това­рів. Магазинам також нерідко до­водиться у великій кількості спи­сувати ялинкові іграшки. В одній торговельній мережі розповіли, як торік викинули велику партію іграшок — вони просто розбили­ся під час транспортування.

Тому фахівці рекомендують зважити всі за і проти, перш ніж розмістити на прилавках ново­річний товар. Особливо важливо чітко передбачити з партнерами терміни поставок товару, при цьому в договорі передбачити можливі форс-мажори. У пошуках заробітку на новоріч­ному ажіотажі торговельні цен­три, супермаркети, бутики дедалі більшу увагу приділяють такому маркетинговому прийому, як упа­ковка сувенірної продукції в ново­річно-різдвяному стилі і форму­вання подарункових наборів. Причому часто завдяки яскравій упаковці деякі торгівці успішно розпродують залежаний товар.

Спеціальні фірмові набори (закуповуються окремо) обов'язково входять до асорти­менту як вузькоспеціалізованих магазинів, так і торговельних цен­трів і супермаркетів. Спектр набо­рів вельми широкий — від косме­тики і парфумерії до гастрономіч­них, алкогольних і кондитерських виробів. Спеціальним різдвяно-новорічним доповненням можуть бути сувеніри — невеликі набори іграшок, маленькі штучні ялинки. Приміром, у бутику «Л'Єскаль» представлені спеціальні самостій­но складені святкові набори, на­приклад, туалетна вода і