Xreferat.com » Рефераты по педагогике » Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання

А сколько
стоит написать твою работу?

цену

Вместе с оценкой стоимости вы получите бесплатно
БОНУС: спец доступ к платной базе работ!

и получить бонус

Спасибо, вам отправлено письмо. Проверьте почту.

Если в течение 5 минут не придет письмо, возможно, допущена ошибка в адресе.

В таком случае, пожалуйста, повторите заявку.

Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання

навчального дня молодших школярів в кінці уроків читання, письма і математики.

Таким чином, масаж, відповідальних за зір БАТ, який використовувався з метою зняття зорової втоми і відновлення працездатності, склав основу третьої експериментальної програми з профілактики порушень зору молодших школярів.

Аналіз науково-методичної літератури показав, що профілактика порушень зору у молодших школярів з урахуванням їх вікових, психолого-педагогічних особливостей характеризується наступною спрямованістю:

- введенням релаксаційних вправ в режимі навчального дня молодших школярів для зняття фізичного та психічного напруження, відновлення працездатності;

- введенням спеціальних вправ для тренування окорухових м’язів;

- введенням спеціальних вправ для тренування циліндричних (акомодаційних) м’язів ока;

- введенням точкового масажу для профілактики зорової і загальної втоми;

- введення спеціалізованих зорових ігор з метою вдосконалення зорових функцій, формування інтересу до занять гімнастикою для очей.

Таким чином, проведені нами дослідження дозволили визначити зміст і технологію попередження порушень зору, пов’язану з розробкою програм профілактики порушень зору у молодших школярів.


4.2 Програма профілактики порушень зору у молодших школярів засобами фізичного виховання


Метою нашої програми є профілактика порушень зору у дітей молодшого шкільного віку. Для визначення змісту і технології попередження порушень зору нами були розроблені і впроваджені в режим навчального дня молодших школярів три експериментальні програми з профілактики порушень зору у молодших школярів.

I програма: „Попередження порушень зору з використанням окорухової гімнастики в режимі навчального дня молодших школярів”.

II програма: „Попередження порушень зору з використанням окорухової гімнастики, в режимі навчального дня молодших школярів а поєднанні з вправами на зміцнення осанки”.

III програма: „Попередження порушень зору з використанням гімнастики-йоги і точкового масажу для очей в режимі навчального дня молодших школярів”.

Відповідно до даної мети в програмі вирішуються наступні завдання:

1. Профілактика порушень зору і оволодіння уміннями і навичками самостійного виконання спеціальних вправ для очей.

2. Навчання навичкам контролю за станом свого зору.

Вирішення даних завдань сприяє виконанню вимог програми:

1. Знати елементарну будову і функціонування органу зору.

2. Знати основні види порушень зору і причини їх виникнення.

3. Уміти виконувати спеціальні вправи, грати в ігри, спрямовані на розслаблення і тренування очних м’язів.

4. Уміти контролювати стан свого зору.

Основними засобами профілактики порушень зору у молодших школярів в режимі навчального дня є комплекси вправ, ігри релаксаційного і тренуючого характеру.

Форми занять: фізкультхвилинки, гімнастика до занять, рухливі ігри в групах подовженого дня, година здоров’я. Об’єм: щодня в режимі навчального дня. Загальна тривалість занять в школі складає в перших класах - 15-20 хвилин, в других класах - 20 хвилин, в третіх-четвертих класах - 25 хвилин.

Програма, профілактики порушень зору складалася з практичного розділу, який спрямований на визначення причин виникнення зорових розладів і захворювань очей, про методи їх корекції та ефективності.

Вирішення завдань з формування в учнів знань, умінь і навичок з профілактики порушень зору було заплановано в навчальній частині даного розділу програми, в якій було передбачено проведення теоретичних і практичних занять. Теоретичні заняття проводилися за наступними темами:

1. Значення зору в житті людини.

2. Причини виникнення порушень зору та їх профілактика.

3. Гігієна зору.

На практичних заняттях діти оволодівали уміннями і навиками виконання спеціальних вправ та ігор, спрямованих на збереження і поліпшення зору, уміння контролювати стан зору. Практичні заняття проводилися за наступними темами:

1. Оволодіння умінням виконувати спеціальні вправи для розслаблення очних м’язів.

2. Оволодіння умінням виконувати спеціальні вправи для тренування окорухових м’язів.

3. Оволодіння умінням виконувати спеціальні вправи для тренування акомодаційних м’язів.

4. Оволодіння умінням грати в спеціальні зорові ігри.

5. Оволодіння умінням контролювати стан зору.

Для проведення занять використовувалася година здоров’я.

Практичний розділ всіх трьох експериментальних програм з профілактики порушень зору в режимі навчального дня для молодших школярів мав основну і варіативну частину. Основна частина була загальною для всіх трьох програм і включала комплекси наступної спрямованості:

I Релаксаційні вправи, спрямовані на зняття зорового навантаження і відновлення працездатності:

1) Вправа „Пальмінг” за методикою У.Г. Бейтса (дод. 5). Мета виконання вправи - досягнення пасивної релаксації зорових органів. Час виконання вправи в режимі навчального дня - на початку уроків, де передбачається виконання завдань, пов’язаних з великим зоровим навантаженням і уявним зосередженням, що визначається безпосередньо вчителем. Вправа виконується з дотриманням методичних рекомендацій, в повній тиші в класі або з використанням спокійної мелодії. Дозування: виконується не менше 2 хвилин.

2) Вправа з перевірочною таблицею. Мета виконання вправи - навчити дітей дивитися розслаблено, без якого-небудь навантаження, бачити стільки рядків, скільки можливо. Одним з призначень перевірочної таблиці є оволодіння умінням дивитися на навколишні предмети розслаблено (класна дошка, інша наочність). Друге призначення таблиці полягає в тому, щоб учні могли самостійно перевірити стан свого зору, визначити, який рядок вони бачать чітко і можуть легко прочитати всі знаки. Нами використовувалася стандартна перевірочна таблиця Сивцева (дод. 1).

3) Вправа „Великі повороти”. Мета виконання вправи - зняття навантаження м’язів всього тіла і очей після тривалого читання, або писання. Час виконання вправи - в середині уроку. Дозування: вправа виконується в помірному темпі 1,5-2 хвилини.

ІІ. Спеціальні вправи для тренування акомодаційних м’язів.

Акомодація ока, тобто здібність до чіткого бачення об’єктів, віддалених від нього на різні відстані, є найважливішою характеристикою зорового аналізатора. У багатьох випадках причиною порушень зору є недостатня здатність м’язів ока скорочуватись, регулювати кривизну кришталика, що забезпечує процес акомодації. Тому ці м’язи необхідно тренувати.

Для тренування акомодаційних м’язів нами використовувалася вправа з переключенням погляду з ближнього на дальній об’єкт і назад за методикою „Мітка на склі” [12, 13, 14, 19]. Вправа виконується в класі під час великої перерви. Тривалість - 1,5-2 хвилини.

На шибках на рівні очей дітей наклеюється ряд кольорових міток, величиною з поштову марку. За командою вчителя учні підходять до мітки на відстані 30-35 см і роздивляються 2-3 секунди мітку на склі, а потім переводять погляд на віддалений предмет за вікном, також фіксуючи погляд на 2-3 секунди на вибраному об’єкті. Важливо дотримувати того, щоб погляд учні переводили паралельно, а очні яблука при цьому залишалися нерухомими, дихання вільне, рівне. Для чіткості виконання вправи нами використовувалася команда „мітка-мета”. Кількість поглядів, що фіксуються, на мітці і вибраному об’єкті за вікном визначалася нами залежно від віку: 1 класи - 20, 2 класи - 25, 3 класи - 30 разів, 4 класи – 35 разів.

Для підвищення інтересу до занять окоруховою гімнастикою дітей молодшого шкільного віку зорові вправи були модернізовані в зорові ігри відновного і тренувального характеру (дод. 3).

Ігровий матеріал відновного і тренувального характеру нами застосовувався у зв’язку з особливостями адаптаційного процесу зорового аналізатора молодших школярів протягом навчального року. На початку експерименту переважали ігри відновного характеру, в співвідношенні 2:1, далі домінували ігри тренувального характеру в співвідношенні 3:1. Спеціалізовані зорові ігри застосовувалися нами в групах продовженого дня. Загальна тривалість занять не перевищувала 20 хвилин.

Таким чином, основна частина трьох експериментальних програм з профілактики порушень зору у молодших школярів містила наступні розділи:

1. Релаксаційні вправи для зняття зорового навантаження і відновлення працездатності.

2. Спеціальні вправи для тренування окорухових м’язів.

3. Спеціальні вправи для тренування акомодаційних м’язів органу зору.

4. Спеціалізовані зорові ігри в процесі вдосконалення зорових функцій.

У варіативній частині експериментальні програми відрізнялися за спрямованістю профілактики порушень зору.

I. Перша експериментальна програма з профілактики порушень зору у молодших школярів включала спеціальні вправи, спрямовані на розвиток гостроти зору. Вправи були розбиті в комплекси (додаток 6) і виконувалися під час фізкультхвилинок.

При розучуванні вправ темп виконання був повільний, у міру засвоєння учнів правильності виконання вправ поступово збільшувався темп і кількість повторень.

Значна збудливість центральної нервової системи молодших школярів сприяла швидкому оволодінню навиками виконання вправ для очей. Враховуючи особливості молодшого шкільного віку (емоційність, нестійкість уваги), застосовувалися такі методичні прийоми, як варіювання навантаження, створення позитивного емоційного фону.

Виявлений нами в розділі III взаємозв’язок між станом постави і станом зору ліг в основу розробки варіативної частини другої експериментальної програми з профілактики порушень зору у молодших школярів, в якій використовувалися вправи для зміцнення постави, що виконуються в комплексі з гімнастикою для очей.

Крім уроків фізичної культури, вправи на зміцнення постави необхідно використовувати безпосередньо в режимі навчального дня, оскільки у молодших школярів ще відносно слабкі м’язи, тому їм важко впродовж всього уроку підтримувати положення правильної постави. Тим паче, що таке положення вимагає статичної сили м’язів, що особливо важко для дітей. Тому, під час уроків необхідно проводити гімнастику для очей у поєднанні з вправами на зміцнення постави молодших школярів у вигляді спеціалізованих фізкультпауз, тривалістю 3-5 хвилин не менше двох разів на день. Темп виконання середній або повільний. Комплекси побудовані так, щоб здійснити сприятливий вплив на поставу і не викликати додаткової втоми очних м’язів. Вправи в комплексах виконуються в наступній последовності:

- вправи, сприяючі поліпшенню кровообігу в очах;

- вправи для зміцнення м’язів шиї і плечового поясу;

- вправи для зовнішніх м’язів очей;

- вправи для зміцнення м’язів тулуба;

- вправи для зміцнення внутрішньоочних м’язів.

У варіативній частині третьої експериментальної програми з профілактики порушень зору використовувався точковий масаж і гімнастика-йога для очей (додаток 8).

Точковий масаж використовувався нами в режимі навчальногоо дня з метою зняття зорового стомлення і відновлення працездатності та виконувався двічі; перший - після другого уроку, другий - за декілька хвилин до закінчення останнього уроку в школі. При цьому використовувався плакат із зображенням місця знаходження біологічно активних точок, виготовлений на листі ватману (додаток 4). При виконанні масажу важливо було сформувати в учнів уміння правильно знаходити розташування точок, однією з ознак якого є виникнення легкого больового відчуття при натисканні на точку, а також дотримання методичних рекомендацій у його використанні.

З метою оволодіння методикою точкового масажу нами були організовані семінари, де вчителі отримали інструктаж по їх використанню (додаток 2), тому за проведення масажу в класі був відповідальний вчитель початкових класів. Після оволодіння учнями методики виконання точкового масажу тривалість заняття складала 4-5 хвилин.

Комплекси гімнастики-йоги для очей (додаток 8) використовувались в середині уроку (читання, писання і математики) під час фізкультхвилинок. Тривалість виконання одного комплексу складала 2-3 хвилини.

Особливості гімнастики для очей за методикою йоги полягають в тому, що їх виконання вимагає уявного зосередження, концентрації уваги. Гімнастика спрямована на розслаблення очних м’язів, зняття фізичного і психічного навантаження, на вдосконаленні очей фокусуватись на різні відстані, а також на підвищення тренованості очних м’язів.


4.3. Експериментальне обґрунтування змісту і технології попередження порушень зору у молодших школярів


Для виявлення степені дії розроблених програм, спрямованих на профілактику порушень зору молодших школярів, була проведена оцінка стану зорового аналізатора до початку, в середині і після закінчення педагогічного експерименту.

Було визначено одну експериментальну і одну контрольну групу. Експериментальна група займалася в лютому 2009 р. за програмою №1, в березні 2009 р. за програмою №2 і в квітні 2009 р. - за програмою №3. У контрольній групі заняття проводилось традиційно.

Аналіз результатів дослідження, проведеного до початку педагогічного експерименту, показав, що діти експериментальних і контрольних груп у всіх вікових паралелях за показниками гостроти зору достовірних відмінностей не мали.

Після трьох місяців занять за розробленими програмами нами був зроблений аналіз ефективності експериментальних програм і визначений їх вплив на стан зору учнів молодшого шкільного віку, в результаті яких були виявлені наступні зміни (таблиця 4).


Таблиця 4 Кількість (%) учнів з порушеннями зору до і після педагогічного експерименту

Клас

Стать

ЕГ

КГn

до

після

t

n

до

після

t

І Х 23 30 13 1,4 12 23 53 1,6

Д 6 17 1,1 16 31 56 1,4
ІІ Х 13 54 31 1,2 11 30 38 0,4

Д 8 25 1,6 14 53 84 1,8
ІІІ Х 17 47 12 2,3 17 44 44 0

Д 9 55 22 1,5 9 25 50 1,3
IV Х 11 27 9 1,1 11 34 51 2,0

Д 11 54 17 0 11 42 56 1,9

Примітки:

Х – хлопці;

Д – дівчата.


Результати дослідження показали, що експериментальна программа здійснила статистично достовірний, позитивний вплив на покращення зору в учнів перших, других, третіх та четвертих класах як у хлопчиків так і дівчаток.

У контрольних групах всіх класів в групі хлопчиків та в групі дівчаток відбулося статистично достовірне погіршення показників гостроти зору.

Таким чином, використання експериментальних програм призвело до скорочення кількості учнів з порушеннями зору у всіх вікових групах.

Таким чином, використання окорухової гімнастики, спеціальних вправ, спрямованих на формування правильної постави, китайського точкового масажу для профілактики порушення зору в процесі фізкультурно-оздоровчої діяльності дітей здійснило позитивні зміни в стані їх зору.


Висновки


1. Аналіз динаміки порушенні зору в сучасний період виявив погіршення стану зору у всіх вікових групах. В середньому кількість порушень зору серед школярів зросла з 12,2% до 45,1%. Встановлено, що кількість учнів з порушеннями зору збільшується з віком і досягає максимуму в старших класах.

2. Визначення стану зору в молодшому шкільному віці дозволило встановити високий рівень порушень зору (41%). Аналіз ступеня порушень зору виявив переважання учнів із слабким ступенем зниження зору (32%), середній і високий ступінь зниження зору зустрічається значно рідше (7% і 2% відповідно). Достовірних відмінностей по кількості і ступеню порушень зору між хлопчиками і дівчатками різних вікових груп нами не виявлено.

3. В цілях профілактики порушень зору в процесі фізкультурно-оздоровчої діяльності молодших школярів необхідно: включати релаксаційні вправи для зняття зорової навантаження у фізкультхвилинках на початку уроків, використовувати спеціальні вправи для тренування окорухових і акомодаційних м’язів у фізкультхвилинках в середині уроків. Використовувати спеціальні зорові ігри для вдосконалення зорових функцій в групах продовженого дня.

4. Результати проведеного експерименту показали, що стан зору покращився у всіх експериментальних групах. Кількість учнів з порушеннями зору скоротилося в ЕГ першого класу з 30% до 13% у хлопчиків та з 17% до 0% у дівчаток, ЕГ другого класу з 54% до 31% у хлопчиків та з 25% до 0% у дівчаток, ЕГ третього класу з 47% до 12% у хлопчиків та з 55% до 22% дівчаток, ЕГ четвертого класу з 27% до 9 % у хлопчиків та з 54% до 17% у дівчаток.

У всіх контрольних групах як у хлопців так у дівчаток стан зору погіршився в порівнянні з початковим.

5. Результати, отримані в ході педагогічного експерименту, дозволяють рекомендувати всі розроблені нами програми з профілактики порушень зору молодших школярів до використання в загальноосвітніх учбових закладах. Використання окорухової гімнастики у поєднанні з вправами на зміцнення постави та точковим масажем дозволяє позитивно впливати на стан зору молодших школярів.

Література:


Аветисов Э.С, Ковалевский Е.И., Хватова А.В. Руководство по детской офтальмологии. – М.: Медицина. 1987. – 494 с.

Аветисов Э.С, Ливадо Е.И., Курпан Ю.И. Физкультура при близорукости. – М.: Советский спорт, 1993. – 80 с.

Аветисов Э.С, Мац К.А. Метод тренировки цилиарной мышцы при ослабленной аккомодации // Материалы научной конференции по вопросам профилактики, патогенеза и лечения заболеваний органа зрения у детей. – М.: 1971. – С. 60-65.

Аветисов Э.С. и др. Занятия Физической культурой при близорукости /Э.С.Аветисов, Ю.И.Курпан., Е.И.Ливадо/. – М.; Физкультура и спорт, 1983. – 148 с.

Аветисов Э.С. Охрана зрения детей. – М.: Медицина, 1975. – 270 с.

Аветисов Э.С., Ливадо Е.И., Курпан Ю.И. Физкультура при близорукости. – М.: „Советский спорт”, 1993. – 205 с.

Анатомия человека /Под ред. М.Р. Сапина – 2-ое изд. перераб. и доп. – М.: Медицина – 1993. – 560 с.

Анатомія і фізіологія дитини (з основами шкільної гігієни): Практикум: Навч. посіб. для студ. пед. фак. пед. ін-тів / Ю.П. Антипчук, Й.Б. Вожик, Н.С. Лебедєва, Н.В. Луніна. – К. : Вища шк., 1984. – 176 с.

Антипчук Ю.П. Анатомія і фізіологія дитини (з основами шкільної гігієни). Практикум: навч. посібник для пед. фак-тів пед. ін-тів / Ю. П. Антипчук, Вожик Й.Б., Вожик Й.Б., Вожик Й.Б. – К.: Вища школа, 1984. – 176 с.

Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании: учебное пособие / Ашмарин Б.А. – М.: Физкультура и спорт, 1978. – 223 с.

Баранов А.А. Матвеева Н.А. Здоровье школьников: Пути его укрепления. – Красноярск, 1989. – 184 с.

Бурмистрова Н.И. Осанка под контролем //Физическая культура в школе - 1996.-№1.0.14-16.

Венсловене Н.И., Уфимцева Л.П. и др. Здоровье развивающее направление в коррекционно-реабилитационной и учебно-воспитательной работе со слабовидящими школьниками. // Современные аспекты офтальмологии. Сборник: – Красноярск. – 1998. – С. 222-225.

Виноградов П.А., Панаєв В.Г., Розумовський Е.А. До питання оцінки фізичного стану дітей і підлітків // Матеріали Всеукраїнської науково-практ. конференції „Здоров’я і фізичний стан населення України на початку 21 століття” – К., 1994. 24-25 жовтня, – С. 21-23

Ворошилов П.А. Близорукость у школьников. Действия учителя. // Физическая культура в школе. – 1998. – №2. – С. 85-87

Гамбурцев В.А. Гониометрия человеческого тела. – М.: Медицина. – 1975. – 165 с.

Гигиенические требования к условиям обучения школьников в различных видах современных общеобразовательных учреждений: СанПиН. // Школа здоровья. – 1998. – №2. – С. 19-23

Гладюк Т.В. Анатомія і фізіологія дитини з основами шкільної гігієни: навч. посіб. для студ. фак. підготовки вчит. почат. кл., Ч. 1 / Т.В. Гладюк. – Тернопіль: ТНПУ, 2007. – 122 с.

Глазные болезни: Учебник под ред. Т.И. Брошевского, А.Д. Бочкаревой. –2-ое изд. перераб. и доп. – М.: Медицина, 1983. – 448 с.

Дашевский А.И. Ложная близорукость. М.: Медицина, 1973. – 152 с.

Двилужоглин Г.Г. Тренируйте зрение. – М.: Советский спорт. – 1990. – 48 с.

Демирчоглян Г.Г. Хочу и буду видеть лучше. 15 практических уроков. –М.: Рипол Классик, 1997. – 128 с.

Демирчоглян Г.Г. Гимнастика для глаз. // Секреты здоровья. – 1995. – №1. – С. 6-9

Демирчоглян Г.Г. Как улучшить и сохранить зрение. – М.: Крон-пресс. –1995. – 147 с.

Демирчоглян Г.Г. Тренируйте зрение. – М.: Советский спорт. – 1990. – 48 с.

Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України / За ред. М.Д. Зубалія. – 2-е вид., перероб. і доп. – К., 1997. – 36 с.

Дудюк П.П. Органи відчуття // Здоров’я – 2004. – №2 С. 32-33

Змановский Ю.Ф. Воспитаем детей здоровыми. – М.: Медицина. 1989. – 128 с.

Зрение: Сохранение, нормализация, восстановление. / Сост. Н.И. Кудряшова / – М.: Грегори Пейдж, 1995. – 288 с.

Иванов В.С. Основы математической статистики. – М.: Физкультура и спорт, 1990. – 178 с.

Иванова Е.Е. Гигиенические основы обучения и воспитания детей в школе / Актуальные вопросы охраны здоровья и профилактики заболеваний у школьников: Методические рекомендации для учителей / Под ред. А.Д.Петрушина – Тюмень: 1992. – С. 23-26

Кисельов Ф.С. Анатомія і фізіологія дитини з основами шкільної гігієни: Підр. для студ. пед. ін-тів спец. пед. і метод. початк. навч. / Ф.С. Кисельов. – К.: Радянська школа, 1967. – 312 с.

Клиника, диагностика и лечение амблиопии у детей: Методические рекомендации / Сост. В.И. Поспелов. – Красноярск.: 1986. – 23 с.

Клопоцька Н.Г. Як перемогти короткозорість? / Н.Г. Клопоцька // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. – К.: 2008. – № 5. – С. 35-37

Ковалев В.А. Работа учителя физической культуры по развитию а и проблемы здоровья дошкольников. – Красноярск, 1990. – С. 43-49

Ковалевский Е.И. Профилактика слабовидения слепоты у детей. – М. Медицина, 1991. – 224 с.

Ковалевский Е.И.Глазные болезни возраста. – 3-е изд., перераб. и доб. – М.: Медицина 1986. – 416 с.

Корбетт М.Д. Руководство для быстрого улучшения

зрения без очков /Миссис Корбетг / по У. Бейтсу /. – Ростов-на-Дону: Творческое объединение, 1990. – 63 с.

Круцевич Т.Ю. Научные исследования в массовой физической культуре. – К.: Здоров’я, 1985. – 120 с.

Кулагина И.Ю. Возрастная психология: учебное пособие. – 2-е изд., – М.: Изд-во УРАО, 1997. – 176 с.

Латохина Л.И. Хатха-йога для детей. – М.: Просвещение, 1993. – 212 с.

Маруненко І.М. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни: курс лекцій для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів / К.: Професіонал, 2004. – 480 с.

Не отходя от парты. // Физкультура и здоровье. – Выпуск №2. – М.: Физкультура и спорт, 1988. – С.54-55

Никитюк Б.А., Гладышева А.А. Анатомия и спортивная морфология (практикум): Учебное пособие для ин-тов физ.культуры. – М.: Физкультура и спорт, 1989. – 176 с.

Ниясова Н.С. и др. Профилактика утомления глаз у младших школьников: Учебное пособие /Н.С. Ниясова, СВ. Тропин. О.А. Роде. – Омск: 1997. – 28 с.

Ниясова Н.С. Специально-восстановительные и специально-тренирующие игры для детей дошкольного и младшего школьного возраста // Физкультурное образование, 1995. – №2. – с.12-13

Об оценке состояния здоровья человека // Апанасенко Г.А., Науменко Р.Г., Соколовец Г.Н. и др. Врачебное дело, 1988. – №5 – С. 112-114

Программа физического воспитания учащихся I-XI классов: В.И.Лях, Г.Б. Мейксон. – М.: Просвещение, 1993. – 64 с.

Пяткин В. Тысяча движений для глаз. // Физическая культура и спорт. – 1991. – №8. – С.20-22

Рябухина С. Взгляд из под темных очков. // Здоровье, 1997. – №6 – С.30-35

Сауткин М.Ф. Медико-биологические аспекты физического развития школьников и студентов. – М.: – 1992. – 168 с.

Селезнева Е.В. Коррекционная направленность занятий по формированию представлений о себе у дошкольника с нарушением зрения. Автореф.дис. канд.пед.наук. – М.: 1995. – 18 с.

Сермеев Б.В. Физическое воспитание слабовидящих детей: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1983. – 96 с.

Смирнова Т.Ю. О связи близорукости с некоторыми показателями состояния здоровья школьников III Всесоюзн. конф. по вопросам детской офтальмологии Ч.I – М.: 1976. – С. 152-156.

Солнцева Л.И. Теоретические и практические аспекты коррекционно- воспитательной работы в школе для слепых на современном этапе // Дефектология – 1990. – №1 – С. 9-15

Сухиненко И.В. Физическое воспитание детей с миопией средней степени в условиях общеобразовательной школы: Автореф.дис. ... канд. пед. наук. – М., 1980. – 22 с.

Утехин Ю.А. Гимнастика „Зоркость”. //Искусство быть здоровым. – М.: 1984. – С.313-320

Утехин Ю.А. Еще раз о близорукости: Мнение ученого. / Физическая культура в школе. - 1998. -№2.-С.82-84.

Утехин, Ю.А. Гимнастика близоруких / Ю.А. Утехин // Надежда планеты : Научно-популярный журнал. – Х., 2006. – № 12. – С. 30-31

Федоров С.Н. Глаза в глаза. – М.: Советская Россия, 1984. – 80 с.

Химочкин В.А. Физкультура против близорукости. // Физическая культура в школе. 1996. – №5. – С.64-65

Химочкин В.А. Физкультура против близорукости. //Физическая культура в школе, 1996. – №5. – С.64-65

Шенкман С. „Зоркость” для дальнозорких //Физкультура и спорт, 1985. – №2. – С.18-20.

Ямпольская Ю.А. Популяционный мониторинг физического развития детского населения // Гигиена и санитария, 1996. – №1. – С.24-26.

Додаток 1


Вікова динаміка зорових функцій

Зорові функції

Вік

Світовідчуття 5-й місяць внутріутробного життя
Рефлекс слідкування Кінець 1-го - початок 2-го місяця життя
Рефлекс фіксації 2-й місяць життя
Рефлекс небезпеки 2-3-й місяці життя
Поява конвергенції 2-5-й місяці життя
Формування фузії 5-6-й місяці життя
Розрізнення геометричних фігур 6-8-й місяці життя
Зір до 0,3-0,5 1-2 року
Повний зір 2-3 року і пізніше

Кольоровідчуття:

а) поява

б) чітке

в) повноцінне


2-3-й місяці життя

6-7-й місяці життя

1-1,5 року

Поле зору:

а) трубкове

б)1/2-1/3 від повного

в) повне


новонароджений

6-8-й місяці життя

2-3 року і пізніше

Повний бінокулярний зір 7-15 років

Вікові норми гостроти зору у дітей

Вік дітей

Середня гострота зору

1 тиждень 0,002-0,02
1 місяць 0,008-0,03
3 місяці 0,05-0,1
6 місяців 0,1-0,3
1 рік 0,3-0,6
2 роки 0,4-0,7
3 роки 0,6-0,9
4 роки 0,7-1,0
5 років 0,8-1,0
7 років 0,9-1,5
8-15 років 0,9-1,5

Таблиця Орлової


Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання

Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання


Таблиця Сивцева


Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання

Таблиця Новікова (Головіна)


Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання

Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання

Додаток 2


План проведення теоретичних і практичних семінарів для вчителів початкових класів з теми:

«Профілактика порушень зору у молодших школярів засобами фізкультурно-оздоровчої діяльності»


Мета: Оволодіння методикою проведення заходів, спрямованих на профілактику порушень зору у молодших школярів.


Тематика семінарів:

– Стан зору школярів в даний час;

– Фізичний стан молодших школярів і його взаємозв'язок із зором;

– Профілактика порушень зору у молодших школярів;

– Будова і функціонування органу зору;

– Гострота зору, методи її визначення і контролю;

– Основні види порушень зору;

– Сучасні методи профілактики і корекції порушень зору;

– Значення і місце заходів щодо профілактики порушень зору в режимі учбового дня молодших школярів з використанням засобів фізкультурно-оздоровчій діяльності.

Додаток 3


Спеціалізовані зорові ігри для дітей молодшого шкільного віку


«Кольорові сни». Гpy проводять в положенні сидячи після напруженої зорової роботи. За вказівкою вчителя діти закривають очі, прикриваючи їх долонями і опускають голову. Вчитель називає колір, а гравці прагнуть із закритими очима «побачити» в чомусь заданий колір (синє небо, зелена трава і так далі)

Вибірково опитавши дітей про те, що ж вони побачили, керівник називає інший колір. Відповідаючи викладачеві, який підходить до дітей і торкається їх школярі зберігають початкове положення. Тривалість одного циклу гри (кожного кольору) 15-20 секунд, загальна тривалість гри одна хвилина.


«Піжмурки». Проводять в класі, в спортивному залі, на ігровому майданчику.

Гравці міцно зажмурюються на три-чотири секунди. В цей час керівник змінює розташування предметів, що знаходяться неподалеку (кеглі, фішки, картинки іграшки і так далі). Розплющивши по сигналу очі, діти прагнуть зафіксувати зміни, що відбуваються, або