Xreferat.com » Рефераты по педагогике » Дослідження асортименту клумбових рослин в озелененні м. Харкова

А сколько
стоит написать твою работу?

цену

Вместе с оценкой стоимости вы получите бесплатно
БОНУС: спец доступ к платной базе работ!

и получить бонус

Спасибо, вам отправлено письмо. Проверьте почту.

Если в течение 5 минут не придет письмо, возможно, допущена ошибка в адресе.

В таком случае, пожалуйста, повторите заявку.

Дослідження асортименту клумбових рослин в озелененні м. Харкова

у курсі ботаніки на базі знань і умінь ботанічних. Цей взаємозв’язок між ботанічними і політехнічними (тобто агрономічними) роботами і їхній поступовий розвиток потрібно мати на увазі.

Практичні роботи на пришкільній навчально-дослідній ділянці, що вводять у систему знання й уміння, отримані в курсі ботаніки в 6 класі, не можуть бути добре перевірені без належної підготовки. У той же час правильне використання ділянки підвищить якість уроків ботаніки, проведених протягом усього навчального року. Розвиток і взаємозв’язок практичних робіт із усього курсу полягають у правильній підготовці до робіт на ділянці і використанні їх у викладанні протягом року. Практичні роботи розвивають уміння і навички самостійної роботи учнів. Усе це можливо тільки при правильному, планомірному проведенні самостійних робіт учнями. До них школярів необхідно привчати систематично, поступово переходячи від коротких за часом і легких по техніці й організації до більш тривалим і складним. Потрібно розвивати практичні навички. У школах же часто спостерігається статичність практичних робіт, складні практичні роботи даються відразу, без попередніх, більш легких.

Учні не зможуть навчитися добре виготовляти препарати і користуватися мікроскопом, якщо вони дивляться в мікроскоп лише під час вивчення теми “Клітина”. Проте виготовлення препаратів школярами зручно провести майже по всіх темах курсу ботаніки. У 6 класі учні звичайно не вміють не тільки відрізнити рослини, але навіть і виділяти найголовніші відмітні ознаки. Відразу навчити визначати рослини не можна, необхідно привчати школярів до цього протягом усього курсу ботаніки 6 класу. У першій темі вони визначають частини диких і культурних рослин, у наступних темах — насіння і сходи, кореневу систему, форми листів, бруньок, стебел, крон дерев, будівля квіток, суцвіть, плодів. Ці вправи у визначеннях є найпростішими, у вигляді порівняння частин двох - чотирьох рослин, але вони вже дадуть навичку в розрізненні ознак рослин.

Точно так само виявляються в безпомічному стані учні 6 класу навесні, коли їм уперше необхідно закласти досвід на ділянці. Вони не знають, як правильно поставити досвід, що відзначати при спостереженнях і як враховувати результати. Тоді як, починаючи з теми “Насіння” протягом усього року можна привчати них до правильної постановки дослідів, спостереженню за ними, облікові й оформленню результатів їх як на уроці, так і в куточку живої природи й у домашніх роботах.

Відразу, протягом часу відведеного для літніх завдань наприкінці 6 класу, неможливо навчити учнів якісно гербаризувати рослини. Учні повинні починати гербаризацію рослин з першої теми 6 класу, засушуючи .рослини від поставлених досвідів і використовуючи на наступних заняттях гербарний матеріал. Отримані у 6 класі навички використовуються й удосконаляться в таких багатих живим матеріалом темах, як “Квіткові рослини” і “Основні групи рослин”. Тільки за умови системи, і розвитку методів викладання ботаніки, як і викладання будь-якого іншого предмета в українській школі, може бути правильним, тобто цілеспрямованим.

Знання й уміння не будуть розвиватися, якщо їх не розвивати. Не розвиваючи понять і умінь у взаємозв’язку й асоціаціях, можна викликати тільки завчання, запам’ятовування на час навчального матеріалу учнів.

5.2 Плани розроблених уроків та особливості їх реалізації


Наше педагогічне дослідження проводилося в продовж другої педагогічної практики на базі ЗОШ І-ІІІ ст. №59 Харкова, та складалося з двох частин – констатуючої і формуючої.

На етапі підготовки до проведення педагогічного експерименту нами після опрацювання комплексу методичної літератури була висунута робоча гіпотеза: “Запропонована нами система роботи вчителя по підготовці та проведенню самостійної роботи учнів в школі та підчас виконання домашніх завдань підвищує рівень пізнавальної діяльності учнів при вивченні біологічних об’єктів”.

Під час проведення нашого педагогічного дослідження ми користувалися наступними методами науково-педагогічного дослідження: індивідуальні та групові бесіди з учнями 6, 8 та 10-х класів, які вивчають розділ “Біологія людини” та розділ “Загальна біологія”, вчителями, адміністрацією загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№59, опитування, анкетування, тестування, огляд комплексу психолого-педагогічної та спеціальної літератури з теми дослідження та педагогічний експеримент, як метод педагогічного дослідження.

На першому етапі нашого педагогічного дослідження, ще підчас проведення першої педагогічної практики на 4 курсі нами було проведено цілий ряд індивідуальних та групових бесід з учнями які вивчали ботаніку ю по питаннях які торкались проблеми ступеня їх зацікавленості біологією як навчальним предметом, розвитком їх пізнавальної активності, ступеня їх самостійності. Також були опитані всі вчителі біології та адміністрація школи щодо особливостей використання різноманітних методик спрямованих на розвиток пізнавальної активності учнів

На нашу думку, при вивченні курсів анатомії та фізіології людини і загальної біології в підручнику недостатньо інформації саме з фізіології, гігієни та практичною значення багатьох питань. Тому ми пропонуємо самостійну роботу з навчальними текстами та додатковою літературою, яка сприяє поглибленню знань учнів з даної теми та усвідомленню значущості вивчення.

Нами було розроблено самостійні завдання до теми „Значення покритонасінних у природі та житті людини” для учнів 8 класу. Завдання, які ми пропонуємо, можуть вирішуватися усім класом або письмово окремими учнями. Нижче наведено завдання такого уроку.


План уроку.

Тема: ЗНАЧЕННЯ ПОКРИТОНАСІННИХ У ПРИРОДІ ТА ЖИТТІ ЛЮДИНИ


Мета та завдання: узагальнити знання учнів про різноманітність квіткових рослин як найбільш високоорганізовану та широко розповсюджену групу рослинного світу; з'ясувати місце квіткових рослин у флорі України та світу, їх екологічне та практичне значення;продовжити виховувати в учнів дбайливе ставлення до рослин.

Обладнання: стенди кабінету біології, магнітна дошка з картками, живі та гербарні екземпляри покритонасінних рослин, малюнки, таблиці, муляжі

плодів фруктів та овочів, букети квітів, хліб, реферати, повідомлення, листівки.

Основні поняття і терміни: флора, рослинність, покритонасінні рослини, фітоценози, зернові, технічні, олійні, лікарські рослини.

Тип уроку: узагальнюючий.

Форма проведення уроку: урок-подорож.

Метод проведення уроку: робота в групах.

ХІД УРОКУ

1 .АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Вчитель оголошує тему і мету уроку, які записані на дошці. На дошці також записано план проведення уроку та основні терміни. На магнітній дошці кріпляться кольорові картинки з рослинами, які позначають відповідні зупинки під час подорожі. На стенді кабінету біології (на еволюційному дереві) відмічається місце покритонасінних серед всіх рослин. На підготовчому етапі уроку клас ділиться на сім груп (по 4-5 учнів у кожній групі). Кожна група має свою назву і включає спеціалістів з різних професій., які пов'язані з покритонасінними рослинами.

Вступне слово вчителя

Перш ніж почати подорож країною "Покритонасінні рослини", ми повинні з'ясувати, як ви орієнтуєтесь в різноманітті цього відділу рослин.

Проводиться гра "Знайди родичів", мета якої - перевірка знань учнів про представників різних родин з класів Дводольні та Однодольні. Кожна група отримує конверт з картками, на яких зображено рослини з різних родин. Завдання гри: відібрати представників тільки із зазначеної в конверті родини.

Тривалість гри - дві хвилини. Група, яка впоралась із завданням, подає сигнал. Після цього підбиваються підсумки гри та виставляються бали.

Під час другого етапу підготовки до подорожі учні відповідають на проблемне питання: "Чому покритонасінні є панівною групою серед сучасних рослин?".

Учні обговорюють питання в групах і дають відповіді. Вчитель підбиває підсумки другого підготовчого етапу.

Зароблені групами бали дають їм можливість "придбати квитки" і вирушити в подорож. Путівником під час подорожі є підручник біології, а також матеріали, що були заздалегідь підготовлені учнями кожної групи (виступи, повідомлення, реферати, легенди про квіти, вірші тощо).

Вчитель Ми вирушаємо у подорож країною "Покритонасінні рослини". Ще раз нагадую, що головна мета нашої подорожі - глибше вивчити покритонасінні рослини та узагальнити свої знання про цю групу рослин.

ПОДОРОЖ КРАЇНОЮ "ПОКРИТОНАСІННІ РОСЛИНИ"

Подорож триває із зупинками, під час яких подорожуючих зустрічають "спеціалісти" різних професій, пов'язаних з вивченням чи використанням покритонасінних рослин. Вони розповідають учням про їх значення в природі та житті людини

Перша зупинка: "Лісова"

Виступають учні першої групи - "лісівники". Вони розповідають про покритонасінні рослини, які є основними лісоутворюючими породами й, одночасно, основним джерелом кисню.

Покритонасінні рослини входять до складу природних ланцюгів живлення. Ліс - це ще й домівка для багатьох тварин. Потім учні розповідають про рослинну сировину та продукцію, яку виготовляють з покритонасінних рослин. Загалом це складає більше двадцяти тисяч найменувань. Заслуговують на увагу і лісові ягоди, про які також розповідають "лісівники". Розповідь супроводжують демонстрацією гербарних зразків, малюнків, листівок, стендів кабінету біології із зображеннями відповідних покритонасінних рослин.

Друга зупинка: "Садова"

На цій зупинці подорожуючих зустрічають "садівники" з дарами садів. Вони демонструють муляжі і натуральні плоди: яблука, груші, апельсини, лимони, банани, вишні, сливи та ін. Учні розповідають про покритонасінні рослини, які використовують в садах, про їх застосування та значення в житті людини, а також про досягнення селекціонерів у садівництві.

Третя зупинка: "Польова". На зустріч подорожуючим виходять хлібороби із запашним буханцем хліба.

Група "агрономів" розповідає про польові культури (хлібні злаки, зернобобові, городні, олійні, прядильні, технічні, кормові культури, а також про бур'яни, які є покритонасінними рослинами). Розповідь супроводжується демонстрацією гербаріїв, таблиць, листівок, малюнків, муляжів овочевих та польових культур. Особлива увага звертається на стенд кабінету біології з розділом "Хліб - усьому голова".

Четверта зупинка: "Наукова"

Представники групи "науковців" розповідають про рослини імуно-стимулятори (женьшень, горіх, ехінацею тощо), вітаміновмісні рослини (обліпиху, горобину, смородину, шипшину), рослини-медоноси (малину, липу, акацію, гречку). Вони демонструють гербарні зразки і малюнки рослин, наголошують на необхідності дбайливого ставлення до рослин і природи взагалі.

П'ята зупинка: "Лікарська"

Група "фітотерапевтів" розповідає про лікарські рослини, а також про переваги фітотерапії над іншими методами лікування. Водночас учні демонструють гербарій і малюнки лікарських рослин, а також медичні препарати рослинного походження. Увага звертається на стенд кабінету біології "Лікарські рослини".

Шоста зупинка: " Квіткова"

Подорожуючих зустрічають "квіткарі" з букетами чудових квітів. Вони розповідають про безліч квіткових рослин, які здавна вирощують і дарують до різноманітних свят. Демонструються живі квіти і листівки. Наголос робиться на особливому значенні кімнатних рослин, які роблять наше життя більш яскравим. Кімнатні рослини покращують настрій і очищають повітря у наших домівках.

Серед покритонасінних є й декоративні рослини, що прикрашають парки, сквери, сади, клумби біля осель та на площах у містах і селах. Під час розповіді демонструються гербарії декоративних квіткових рослин.

Сьома зупинка: "Заповідна"

Група, до складу якої входять "працівники заповідників", розповідає про рідкісні, зникаючі види рослин, "Червоної книги України".

Демонструються відповідні гербарні зразки і-малюнки. Звучить заклик охороняти рідкісні та зникаючі рослини.

ЗАВЕРШЕННЯ ПОДОРОЖІ

Вчитель підбиває підсумки подорожі. Звертається увага на деякі сфери застосування покритонасінних рослин, про які ще не згадували під час уроку: це косметологія, парфумерія, отруйні рослини, рослини - символи, рослини - барометри, застосування рослин у геральдиці.

Учні розповідають легенди про рослини ( нарцис, калину, вербу, дуб ), декламують вірші про квіти та необхідність охорони природи. Вони здають написані вдома реферати про квіткові рослини.

Завершується урок визначенням величезної ролі покритонасінних у природі і житті людини. Звучить вірш про квіти:

Я квітку не можу зірвати.

Бо їй, як людині, болить.

Як нам, моє серце крилате,

Під сонцем їй хочеться жить.

І ти - наче квітка у полі.

І в тебе душа - як блакить.

Не можу завдать тобі болю.

Щоб серце твого не розбить.

А такі рослини - символи, як верба і калина, дійсно настільки увійшли в наше життя, що з'явився вислів: ”Без верби і калини нема України”

Учням вихованцям інтернату настільки сподобалася така нетрадиційна форма проведення уроків, що вони звернулися до нас та вчителя біології з проханням провести ще одну таку подорож. Умовою проведення такої подорожі ми висунули більш глибоку індивідуальну підготовку кожного учня 6-А класу з питань про лікарські рослини. Нижче наведемо розробку гри, яку ми створили при допомозі учнів і вчителя Цукіло Л.А.

Тема: Подорож до зеленої країни.

Форма проведення заняття: інтелектуально-розважальна гра.

Мета та завдання: -поглиблення знань учнів з розділу ботаніки – вищі рослини ( особливостей застосування); розширення розуміння значення зелених рослин у житті та здоров’ї людини; роль у природних угрупуваннях.

-формування розуміння бережного ставлення до навколишнього середовища; любові до природи; розвиток естетичних смаків.

-розвиток творчої уяви, художніх і ораторських здібностей; розвиток навичок спільної роботи у групі.

Підготовчий етап:

Оголошення теми гри за два тижні до її початку;

Ознайомлення зі списком запитань (вивішується на дошці об’яв), які потрібно опрацювати учасникам команд: систематика вищих рослин, значення рослин (господарське, лікувальне), рідкісні види, іх історія.

Правила участі у грі: назва команди, кількість її учасників і капітан, емблема, візитка (девіз, стіннівка, плакат-емблема);

Вибір журі;

Умови гри: команда формуються з п’яти учасників, кількість команд, що беруть участь у грі - 2, приймати участь можуть учні 6 –7 класів, окремо члени ботанічних гуртків. Заохочування – грамоти, подарунки.

Обладнання: стінні газети підготовлені командами на тему “Як я уявляю собі “Зелену країну”; ватман для проведення конкурсу “Чудо-рослина”; листя для оформлення ікебани, картки з написами рослин; олівці і папір.


Хід гри:

Зміст і умови гри Дії ведучого і учасників гри
Дорогі учасники і усі присутні, сьогодні ми з вами вирушаємо у подорож до “Зеленої лікарської країни”, найближчої сусідки нашої країни. Ми поближче познайомимося з її мешканцями, дізнаємося про їх характерні риси і особливості життя. Отже, не будемо гаяти часу, давайте розпочинати наше знайомство. Вступне слово ведучого.

Крок перший (знайомство): знайомство з командами - шукачами пригод, які відправляються у подорож до зеленої країни, представлення командою капітана, заслуховування назви і девізу, захист емблеми, представлення стінгазети про уявлення країни, у яку відбувається подорож.

Учасники представля-ють свої команди, знайомляться зі своїми суперниками.

Оцінка конкурсу від 1 до 10 балів.

Крок другий (бліц турнір): командам-учасницям по черзі задаються питання, за кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал, у випадку неправильної відповіді або її відсутності слово надається команді-суперниці:


Багаторічна рослина висотою 40-100см. Квітки зигоморфні зібрані в рідкі суцвіття-китицю. Квітка схожа на шоломи з забралом. На стеблі короткі пушинки. Чудова декоративна рослина, коли цвіте, здається , ніби розлилися жовті озерця. Використовують при зубному болю.

(Аконіт дібровний)


Багаторічна опушена рослина, має товсте здерев’яніле кореневище. 30-80 см. заввишки. Квіти 5-пелюсткові, синьо-фіолетові Плід – сухий, розпадається на 5 односім’янних частин. Квітує на луках в червні-липні. (Герань лучна)


Гарна декоративна, лікарська рослина, добрий медонос, з родини Розових (вийняток – квітка має 6 пелюсток). Рослина їстівна, в їжу вживають листки та бульбоподібні потовщення коренів – “горішки”, зелена маса має в’яжучі властивості, використовують відвар при кровоточивості ясен. (Гадючник шестипелюстковий)


Одна з кращих кормових трав. Суцвіття – головка. Листки трійчасті. Запилюється джмелями. Використовується як лікарська (при парадантозі) і харчова рослина.(Конюшина лучна)


Назву ця рослина дістала за свою ніжну та витончену красу. На стрункому зеленому стеблі гордо піднімається білосніжна красуня із жовтим очком-серединкою. Чудова декоративна рослина. Їстівна. Болевтамувальна при зубних болях (Королиця звичайна - нивянік )


Про що сигналізує комахам різне забарвлення квіток однієї рослини медунки? (Червонозабарвлені квітки потребують запилення, а сині – вже запилені)

На деяких старовинних портретах Микола Коперник тримає в руках квіти конвалії. Що означала в ті часи мармурово-біла квітка? (Емблема доктора медицини)

Ведучий зачитує питання, команди по черзі відповідають, у випадку відсутності відповіді або якщо вона неправильна слово надається наступній по черзі команді.

Оцінка конкурсу 1 бал за кожну правильну відповідь на одне питання.

Крок третій (найкращий ритор): рослини для підготовки розповідей можна вибрати довільно: Шавлія лікарська, Барбарис звичайний, Дуб звичайний, Звіробій звичайний, Подорожник великий, Материнка звичайна тощо. Тривалість розповіді 3-5 хвилин у художньому стилі.

Капітани витягують по 3 запропоновані картки кожен. Потім команди спілкуються і обирають трьох учасників, хто буде готувати розповідь.

Оцінка -: від 1 до 5 балів за відповідь.

Крок четвертий (найкращий захисник): ситуація для вирішення: “Ви – член “Зеленого патруля””, побачили в лісі як діти зривають у воді латаття біле, глечики жовті; Ваші дії? Команда, яка знайде більш правильне вирішення питання отримує 2 бали.

Ведучий пропонує ситуацію, команди спілкуються (протя-гом однієї хвилини) і пропонують свій шлях вирішення проблеми. Команда яка знайшла правильне рішення отримує три бали.

Крок п’ятий (лікар): команди по черзі приводять приклад виду рослини яка має лікарські (стоматологічні) властивості, до моменту коли одна з команд не зупиниться (не матиме відповіді).

Команди змагаються, по черзі називаючи вид лікарської рослини

Оцінка – 2 бали.

Крок шостий (неперевершений ерудит): завдання у вигляді кросворду:


Б


О

Я


Ю

Т

Ю

Н


А

Т

А

Т

Т

Я


А

Л

И

Н

А

У

Б


У

С

Я

Ч

І

Л

А

П

К

И


О

Р

О

Ш

О

К

Е

Д

Ь

К

А


А


Запитання (усі по горизонталі):

З насіння цієї рослини отримують олію, виробляють маргарин, сир, молоко, муку, кондитерські вироби, консерви. Вона використовується в техніці для виробництва пластмас, клею, лаків, фарб, мила і багатьох інших виробів?

Рослина, яка без вогню і меча з 1492 по 1700 роки завоювала весь світ?

Красуня яка покохала юнака, і від довгого очікування свого нареченого перетворилась у цю гарну квітку?

Кущ, кримінальний символ ?

Народи Європи з любов’ю і почестю вклонялися перед цим деревом. Його назва походить від двох кельтських слів, які в перекладі означають “ червоний” і “дерево”?

Друга назва рослини Перстач гусячий?

Друга назва рослини Чина весняна?

Японський сорт цієї рослини “Сакурадзима” М. І. Вавілов назвав шедевром світової селекції. Про яку рослину йде мова?

По черзі командам дається запитання щодо загаданого слова; у випадку неправильної відповіді або її відсутності слово надається іншій команді, оцінка кожної правильної відповіді – 1 бал.

Крок сьомий (наш естет): Кожна команда з зібраного листя представляє свою композицію-ікебана, презентує її назву і емоційну ауру яку вона має створювати.

Команди представля-ють свою ікебану.

Оцінка журі від 1 до 5 балів.

Підведення підсумків: підрахунок балів, оголошення переможців і їх нагородження; ведучому надається заключне слово: сьогодні ми ближче познайомилися з мешканцями “Зеленої країни”, дізналися більше про їх характерні прикмети, побачили що серед них є багато майстрів своєї справи, яку вони гарно виконують отже давайте і ми з вами намагатимемося бути майстрами кожен у своїй справі. Ведучий оголошує переможців, промовляє заключне слово, дякує усім, хто брав участь у організації гри.

Як на етапі підготовки, так і на етапі проведення діти виявили високий рівень зацікавленості. Подібні завдання вчитель може використовувати і в якості „розминки” на початку уроку, і при перевірці Д/з, і при узагальнені матеріалу. Після проведення цього уроку у 8 класі відбулася бесіда з учнями, що до враження від цього уроку. Школярі відповіли, що було багато завдань – це важко, але всі вони були різні і цікаві. Їм сподобалось працювати по групах.

Після цього на етапі констатуючої частини, були створені частково авторські розробки уроків з розділу “Загальна біологія”, продумана методика їх проведення, розроблено ряд завдань для самостійної роботи учнів. Процес підготовки до нього почався за 2 тижні до терміну його проведення, як виконання відсроченого домашнього завдання. Разом з учнями ми обговорили мету та завдання цього семінару, обсяг інформації та розподілили ролі. Семінар був побудований як рольова гра і через те консультації проводилися у трьох окремих групах, для того, щоб учні не втратили цікавість до навчальної інформації. Наші спостереження підтвердили це: учні були дуже уважні, активні, відповідально ставилися до роботи своєї групи, «вболівали» за результати роботи.

Організовуючи таким чином навчально-пізнавальну діяльність школярів на учитель формує та розвиває у них навички самостійної роботи, випрацьовує уміння самостійно формулювати висновки та узагальнення, виділяти головне, не перевантажувати пам’ять тим, що навряд чи знадобиться їм у житті.

На початку нашої практики на етапі констатуючої частини нашого педагогічного дослідження та наприкінці її проведення, нами було проведено два анкетування за однією формою у 8-А класі, кількість учнів у якому становить –28 (кількість учнів, які приймали участь у анкетуванні кожен раз становила 21, сім учнів були відсутніми на той момент у класі, у школі, або не схотіли (не змогли) прийняти участь у згаданому анкетуванні), за такими питаннями:

1) Розмістіть по порядку особистої значимості навчальні предмети розташовані нижче: укр.мова, укр. літ, рос.мова, іноз.літер., фізкультура, алгебра, геометрія, фізика, праця, біологія, історія, географія.

2) Скільки часу Ви готуєте д/з з біології: 15 хв., 30 хв., 1год., більше 1 год.

Які джерела Ви використовуєте під час підготовки д/з з біології: стабільний підручник, наукові видання, наукова література, інтернет.

Які однорічні рослини використовують для озеленення м. Харкова ?

Які рослини, занесені до Червоної книги України Ви знаєте ?

Які форми контролю знань умінь та навичок Вам подобаються більше?

Учні справилися з анкетою, вказували на те, що в минулому навчальному році було подібне анкетування і вони вже частково змінили своє ставлення на більш позитивне. Діаграму, яка фактично відбиває зміну рейтингу предмету “Біологія” в середовищі учнів 8-А кл. наведено нижче.

До експерименту Після експерименту

Рис. 5. Зміна рейтингу предмету біологія на початок експерименту та після проведення ( ЗОШ І-ІІІ ст. № 59, 8-А клас)


Як підсумок, ґрунтуючись на даних анкетування - формі діаграми №1, ми можемо сказати, що проведена нами система інтелектуального контролю знань сприяє поліпшенню якості засвоєння знань у 8-А класі, дещо підвищує їхній рівень зацікавленості шкільною біологією. Проте, у випускників уже майже сформовані професійні інтереси і тому отримані дані свідчать про те, що короткочасно проведений педагогічний експеримент суттєво не змінив ступеня зацікавленості шкільною біологією, рівня сформованості їх навчальної самостійності, хоча треба зауважити, що частина учнів висловила побажання продовжити займатися біологією з використанням нетрадиційних форм проведення занять, а саме уроками-семінарами. Це підтверджує думку про необхідність систематичного проведення самостійної роботи контролюючого плану з учнями всіх вікових груп, які допомагають сформувати стереотип обов’язковості контролю знань, умінь, навичок.

ВИСНОВКИ


Вивчені характеристики 117 видів рослин, які вирощують на клумбах. Серед них переважають однорічні декоративні рослини. Частка деревних рослин, які вирощують у якості солітерів та бордюрів – складає лише 3%. ЇЇ можна поповнити наступними видами: Тис ягідний ф. пірамідальна, Ялівець звичайний, Ялівець віргінський, Ялівець скальний, Самшит вічнозелений, Сосна звичайна ф. пірамідальна.

Сучасні сорти-гібриди F-1 клумбових рослин з гетерозисним ефектом характеризуються не тільки високими декоративними якостями, але і витривалістю та однаковими розмірами. Збільшення асортименту клумбових рослин за рахунок сортів-гібридів F-1 (гібридів першого покоління) підвищує якість і витривалість озеленення.

Флористичний аналіз показав, що серед 38 родин клумбових рослин в м. Харкові добре представлені родини Айстрових   20%, Капустяних   9%, Ясноткових   8%, Бобових   7%, Щирицевих, Гвоздичних і Лілійних   по 4%.

По відношенню до світла серед рослин, що зростають на клумбах переважають геліофіти 90%. Кількість тіньовитривалих рослин недостатня, тому озеленення тіньових ділянок парків і скверів незадовільна. Для поповнення асортименту тіньовитривалих рослин запропоновані: Барвінок малий, Вербозілля лучне, Горлянка повзуча ф. пурпурова, Драцена сарматська, Колеус (жовто-зелені сорти), Папороті (Страусове перо звичайне ), Сансевьера (карликові сорти), Сеткреазія пурпурна, Тис ягідний ф. колоновидна, Хлорофітум чубатий, Хоста (велика кількість таксонів).

Більшість вивчених рослин належить до мезофітів 77%. Кількість ксерофітів невелика і це створює трудності для озеленення пісків. Для поповнення асортименту рослин для пісків і ущільнених ґрунтів ми рекомендуємо: Колосняк пісковий, Очиток прекрасний, Очиток білий, Очиток несправжній, Санвіталію шорстку, Целозію гребінчасту, Цибулю скорода, Щирицю хвостату, Ялівець звичайний ф. ірландську, Ялівець горизонтальний.

Зроблено каталог цифрових зображень різних видів і сортів декоративних рослин і клумбових композицій.

Анкетування учнів шостих класів ЗОШ І-ІІІ ст. № 59 м. Харкова, показало, що добре обладнаний і раціонально використовуваний у навчальних цілях кабінет біології, використання шкільної ділянки при планомірному підвищенні складності робіт суттєво підвищує інтерес учнів до вивчення ботаніки. Розроблено самостійні завдання до теми „Значення покритонасінних у природі та житті людини” та уроки з, віртуальної подорожі, вікторини, кросвордів за відповідною тематикою. Підготовка і проведення уроку-семінару з елементами рольової гри сприяло залученню учнів в активну пізнавальну діяльність. Система інтелектуального контролю знань у учнів 8-А класу сприяла поліпшенню знань і підвищила (за результатами двох анкетувань) рейтинг предмету біології.

ЛІТЕРАТУРА


Thomas E., Thomas H. Unsere Balkonpflanzen.  Leipzig: Verlag fur die Frau, 1989.   184p.

Авотіна О.С. Очитки – чудове оздоблення садового ландшафту// Квіти України. – 2004. №1(77). – С.13-17.

Алексєєва Н. Однорічні айстри фірми Бенарі// Квіти України. – 2006. №5(93). – С.9-13.

Андреева И. Лаватера// В мире растений. – 2004. №12. – С.28-29.

Аристова Л.П. Активность учения школьников. – М.: Просвещение, 1968. – 139 с.

Бенгус Ю.В., Мартинова О.В. Переваги сучасних методів для опису, визначення і складання каталогів декоративних рослин на прикладі колекції бузку дендрарію ХНПУ ім. Г.С.Сковороди// Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва. Матеріали V Міжнародної наукової конференції молодих дослідників, присвяченої 70-річчю Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка НАН України 7-10 червня 2005 року. – Київ: 2005.  С.56-57.

Бенгус Ю.В., Харченко О.В. Ассортимент клумбовых растений в озеленении больших промышленных городов на примере г. Харкова //Екологія: наука, освіта, природоохоронна діяльність. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.Науковий світ, 2007. – С. 7-9.

Боренкова Р.І. Колеус  феєрверк яскравих барв// Квіти України. – 2003. №11(75). –с.6-7.

Боренкова Р.І. Цинія  знайома незнайомка// Квіти України. – 2005. №1(83). –с.18-19.

Боровицкий П.И. и др. Методика преподавания биологии: Учеб­ное пособие.- Изд. 2-е перераб.,- М.: Высшая школа, 1962.- 336с.

Брукс Дж. Дизайн сада /Пер. с англ. – М.: БММ АО, 2003. – 384с.

Бруновт Е.П. и др. Самостоятельные работы учащихся по биологии: Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 1969,- 215с.

Верзилин Н.М. Проблемы методики преподавания биологии. М.: Просвещение, 1974.-224с.

Верзилин Н.М., Корсунская В.М. Проблемы методики преподавания биологии,- М.: Педагогика, 1974.- 223с.

Верзилін М.М. Мандри з домашніми рослинами. – К.: «Веселка», 1973. – 344с.

Верхогляд І.М., Маяковська С.П. Горошок запашний   „король квітів”// Квіти України. – 2005. №5(87). –С.6-11.

Всесвятский Б.В. Общая методика биологии.- М.: Учпедгиз, 1960. - 332с.

Демченко Н. Петунія// Квіти України. 2002. №5(57). –с.8-9.

Донцова Т. Створення квітників// Квіти Украіни.   2006. №1(89). – С.50-53.

Дорошенко С.І. Гемерокаліс// Квіти України. – 2005. №3(85). –С.12-13.

Заверуха Б.В. Квіти дванадцяти місяців.   К.: Урожай, 1974.  144с.

Кабанова-Меллер Е.Е. Формирование приемов умственной деятельности и умственное развитие учащихся.- М.: Просвещение, 1968.- 288с.

Китаева Л. Малоизвестные, новые, прекрасные// Цветоводство. – 1999. №5. – С.43.

Клименко А.В. Маловідомі декоративні однорічники в озелененні// Квіти України. – 2004. №1(77). –С.8-9.

Клименко А.В. Створення квіткових композицій// Квіти України. – 2004. №3(79). –С.48-52.

Ковалевский А.Н., Бенгус Ю.В., Харченко Л.П. О закладке ботанического сада на намывных песках (дендрарий Харьковского государственного педагогического университета им. Г.С.Сковороды)// Современные научные исследования в садоводстве. Материалы VIII Международной конференции по садоводству. Ялта, Крым, Украина, 11-13 сентября 2000 г. Ч. 1.- С.88-91.

Коновалова Н., Шевырева Т. Фиалки наши родные// В мире растений. – 2006.