Xreferat.com » Рефераты по технологии » Подбор сечения для балки

Подбор сечения для балки

Задача 3.


Для заданої схеми балки (мал. а) підібрати переріз (двотавровий, коритний, прямокутний, квадратний, круглий), якщо допустиме нормальне напруження для матеріалу балки складає [σ]=160 МПа. Порівняти вагу рівноміцних балок, двотаврового та прямокутного перерізів.


Розрахунок.


  1. Визначаємо реакції опор балки


  1. Будуємо епюри поперечних сил Q (мал. б) і згинальних моментів М (мал. в).


  1. Знаходимо положення додаткового розрахункового перерізу  1. Небезпечний переріз, в якому Мmах=96,5 кН м


  1. Із умови міцності за нормальними напруженнями знаходимо осьовий момент опору відносно нейтральної лінії Z


  1. Підбираємо перерізи балки:

а). двотавровий, для якого має бути WZ=603,12 (см3)

Епюра σ рр


|σ|max=[σ]

t


h C н.л.


d


b

|σ|max=[σ] .


За таблицями сортаменту робимо висновок, що міцним є двотавр №36.


№ 36: WZтабл=743 см3, h=360 мм, b=145 мм, d=7,5 мм, t=12,3 мм, P=486 Н/м.


б). коритний (2 швелери), для якого має бути WZ=603,12 (см3)

Епюра σ рр


|σ|max=[σ]

t


C н.л.

h


d


b

|σ|max=[σ] .

За таблицями сортаменту робимо висновок, що міцним є швелер № 27.


№ 27: WZтабл=308 см3, h=270 мм, b=95 мм, d=6 мм, t=10,5 мм.

в). прямокутний для якого має бути WZ=603,12 (см3), (b/h=0,5)

Епюра σ рр


|σ|max=[σ]


C н.л.

h


b

|σ|max=[σ] .


в). квадратний для якого має бути WZ=603,12 (см3), (b=h=а)

Епюра σ рр


|σ|max=[σ]


C н.л.

hb

|σ|max=[σ] .

Похожие рефераты: