Xreferat.com » Рефераты по технологии » Кинематический и силовой расчёт механизма. Определение осевого момента инерции маховика. Проектирование профиля кулачкового механизма. Проектирование зубчатого зацепления. Проектирование планетарного механизма

Кинематический и силовой расчёт механизма. Определение осевого момента инерции маховика. Проектирование профиля кулачкового механизма. Проектирование зубчатого зацепления. Проектирование планетарного механизма

Зміст

Виконуємо аналіз кінематичного ланцюгу (мал. 2): 4

Визначаємо швидкість точки С, вирішуючи графічно: 6

Аналогічно знаходимо кутову швидкість і для ланки 4: 6

На кресленні № 1 довільно вибираємо полюс точку π і проводимо відрізок πα , довжиною 100 мм і паралельно О1А, це і є графічний аналог прискорення точки А. 7

Визначаємо масштабний коефіцієнт: 7

Перераховуємо в графічний аналог: 8

Складемо векторне рівняння усіх сил діючих на ланку: 13

Визначаємо масштабний коефіцієнт 18


Вступ


Розвиток сучасної науки та техніки нерозривно зв’язан з бідуванням нових машин, підвищуванням продуктивності та полегшуванням праці людей, а також забезпечують засоби дослідження законів природи та життя людини.

З розвитком сучасної науки та техніки все ширше використовуються системи машин автоматичної дії. Сукупність машин-автоматів, з’єднаних між собою та призначених для здійснення певного технологічного процесу називається автоматичною лінією.

В теорії механізмів вивчаються загальні методи дослідження властивостей механізмів та проектування їх схеми незалежно від конкретного призначення машини, приладу та апарата.

В теорії машин розглядаються загальні методи проектування машин. Обидві частини теорії механізмів і машин невід’ємно зв’язані між собою, так як механізми складають основу майже кожної машини.

При вивченні загальних властивостей механізмів необхідно виділити найбільш суттєві загальні ознаки механізмів, відвертаючись від приватних ознак, належних конкретному механізму. Наприклад, при вивченні кінематичних властивостей механізмів достатнього мати його схему, складаючу відомості, необхідні для визначення кінематичних характеристик : переміщення, швидкості, прискорення.

Задачі теорії машин та механізмів дуже різноманітні, але важливості з них можна розподілити по трьом розділам:

  • аналіз механізмів;

  • синтез механізмів;

  • теорія машин-автоматів.

Аналіз механізмів становить дослідження кінематичних і динамічних властивостей механізму по заданій схемі, а синтез механізму в проектуванні схеми механізму по заданим його властивостям


1.дКінематичне і силове дослідження механізму.


Вихідні данні.

Транспортер (мал. 1)

Таблиця №1


Довжина ланок

ω1

Маса ланок

О1А

О2В

ВС

О1А

пол.А

ВА

ВС

пол.С

мм

мм

мм

1/с

кг

кг

кг

кг

кг

45 50 160 80 0,22 0,21 0,42 0,85 1,3


ω1

А

О1


Y1


Y2


О2


Q5

C


В


мал. 1).1 2


3

6


5

5 6

4


мал. 2).


Структурний аналіз механізму.


Виконуємо аналіз кінематичного ланцюгу (мал. 2):


1-6 – обертальна кінематична пара 5-го класу;

1-2 - обертальна кінематична пара 5-го класу;

3-6 - обертальна кінематична пара 5-го класу;

3-4 - обертальна кінематична пара 5-го класу;

4-5 - обертальна кінематична пара 5-го класу;

2-3 - поступальна кінематична пара 5-го класу;

5-4 - поступальна кінематична пара 5-го клас.


Проаналізуємо кінематичні ланки (мал. 2):


1 – кривошип;

2 – куліса;

3 – коромисло;

4 – шатун;

5 – повзун;

6 – стояк.


Визначаємо рухомість механізму (мал.1) за формулою Чебишева:де: n - кількість ланок;

Р5 – кількість кінематичних пар 5-го класу;

Р4 – кількість кінематичних пар 4-го класу.


Визначаємо клас механізму, який дорівнює найвищому класу групи Ассура входячої до складу механізму.


5

4 діада 2-го класу

2-го виду


2


Похожие рефераты: