Xreferat.com » Рефераты по технологии » Розрахунок редуктору

Розрахунок редуктору

loading="lazy" src="http://xreferat.com/image/94/1307115260_41.gif" alt="" width="2048" height="260" />


Діаметри западин визначають за формулами:


(17)Ширину зубчастих вінців шестирьон визначають за формулами:


(18)Ширину зубчастих вінців у коліс приймають на 5мм менше ніж у шестирьон.

Конструкцію шестирьон і валів можна виготовляти із однієї заготівки, тобто робити вал-шестірні.

Конструкцію коліс приймають у вигляді окремих від валів деталей, які мають обід маточину і диск між ними.

Розміри цих коліс беруть на основі досвіду проектування, тобто на основі довідкової літератури, наприклад [1], [2], [6].

Для з'єднання коліс з валами можна використати шпонки, виконуючи їх посадку з натягом відповідно полю допуску Н7/Р6.


1.11 Визначення основних розмірів валів.


Діаметри ділянок, що виступають з корпусу для швидкохідного і тихохідного валів, а також діаметр проміжного вала визначають за формулами:


(19)


де Т1, Т2, Т3 - знайдені вище обертові моменти на валах (кНмм),

[] - допустиме напруження при роботі на кручення валів з урахуванням ще роботі на згинання; яке дорівнює []=25 Н/мм.


Діаметри опорних часток валів(цапф) треба збільшувати до розмірів кратних 5мм згідно з отворами стандартних підшипників.

Діаметри часток валів, що передбачені для посадки маточин коліс треба ще збільшувати на 2...5 мм.

Розмір часток валів, що застосовують для розкріплення маточин коліс і підшипників належить визначати використовуючи досвід проектування, тобто на основі довідкової літератури [1], [2], [6].

Довжину дільниць валів, що виступають за корпус можна знайти за формулами:


= (1,5…2)dB2;

= 2 • 35,9 = 71,8;

= (1,5…2)dB3;

= 1,5 • 78,2 = 156,4.


1.12 Вибір підшипників редуктора за динамічною вантажопідйомністю.


Геометричне вибір підшипників є вибір внутрішнього діаметра його (за каталогом підшипників), рівного номінальному діаметру (без допуску на посадку) вала.

Працездатність та ресурс підшипника забезпечують вибором його за динамічною вантажопідйомністю.

Перевірку працездатності виконують за нерівністю:


Сп Ст , (20)


де Сп - потрібна вантажопідйомність,

Ст - таблична вантажопідйомність за каталогом підшипників. Величину Сп розраховують за формулою:


. (кН)

де Кб - коефіцієнт безпеки, який дорівнює Кб =1,3;

X - коефіцієнт радіального навантаження Rr на підшипник;

Y - коефіцієнт осьового навантаження Fa на підшипник;

L - потрібна витривалість підшипника (ресурс), яка дорівнює L = tc;

n - частота обертання внутрішнього кільця сумісного з валом на який воно насаджено;

 - показник радикалу, який дорівнює для радіальних підшипників = 3, а для радіально - упорних = 3,3.

Визначення Сп для підшипників всіх трьох валів потребує значного об'єму обчислювання, тому буде достатньо лише підбора радіальних підшипників для тихохідного вала, де Fa =0.


Тоді динамічну вантажопідйомність можна визначити за формулою:


Сп = 1,17 Rr . (кН) (21)

Сп = 1,17 • 4,2 • = 10,9 кН


Радіальне навантаження Rr на підшипники при несиметричному розташуванні колеса відносно них складає:


Rr = 0,7 Ft , (кН)

Rr = 0,7 • 5,9 = 4,2 кН


де Ft - окружна сила у зачепленні зубчастої пари другого ступеня.


Величина сили Ft пов'язана з обертовим моментом T3 і ділильним діаметром колеса d3 формулою:


Ft = . (кН) (22)


Ft = = 5,9 кН


10,9 Ст


Вибір радіального кулькового підшипника (однакового для обох опор вала) можна зробити за допомогою табл. 6 із [6] для підшипників легкої серії.


Таблиця 6.

Визначення типу


Розміри підшипників, мм

Вантажо-

підйомність Ст,кН


D

Д

В

D1

Д1

204

205

206

207

20

25

ЗО

35

47

52

62

72

14

15

16

17

28

33

40

46

40

44

52

61

10,0

11,0

15,3

20,1

208

209

210

211

40

45

50

55

80

85

90

100

18

19

20

21

52

57

61

68

68

73

78

87

23,6

25,7

27,5

34,0

212

213

214

215

60

65

70

75

110

120

125

130

22

23

24

25

75

82

87

92

95

103

108

113

41,1

44,9

48,8

51,9

216

217

218

219

80

85

90

95

140

150

160

170

26

28

30

32

98

106

112

118

122

129

139

147

57,0

65,4

75,3

85,3

220

221

222

224

100

105

110

120

180

190

200

215

34

36

38

40

125

131

138

149

155

164

172

186

95,8

104,0

113,0

120,0

226

228

230

232

130

140

150

160

230

250

270

290

40

42

45

48

163

178

190

204

198

214

230

246

122,0

126,0

149,0

158,0


В табл. 6 прийнять такі позначення розмірів підшипників:

d - внутрішній діаметр підшипника,

Д - зовнішній діаметр підшипника,

d1 - більший діаметр внутрішнього кільця,

Д1 - менший діаметр зовнішнього кільця.

Згідно з прийняттям обмежень розрахунків динамічної вантажопідйомності для швидкохідного та проміжного валів вибір підшипників можна робити лише за діаметрами цапф валів.


При несиметричному розташуванні коліс в редукторі для цих валів треба застосувати радіально-упорні конічні підшипники середньої серії за табл. 7 із [6].


Таблиця 7.

Визначення типу


Розміри підшипників, мм

Ст, кН


D

Д

В

D1

Д1

7304

7305

7306

7307

20

25

30

35

52

62

72

80

16

17

19

21

34

42

50

54

43

52

60

68

25,0

29,6

40,0

48,1

7308

7309

7310

7311

7312

7313

7314

7315

40

45

50

55

60

65

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

23

26

29

29

31

33

3

37

61

69

74

82

91

99

103

110

76

85

94

100

111

119

129

135

61,0

76,1

96,6

102,0

118,0

134,0

168,0

178,0

7317

7316

85

90

180

190

41

43

127

128

152

161

221,0

240,0


Зміст величин d, Д, В, d1, Д1 тут той же що і у табл. 6.


При проектуванні підшипникових опор редуктора належить урахувати, що внутрішні кільця підшипників насаджуються з натягом відповідно полю допуску валів К6, а зовнішні кільця в гнізда корпусу за перехідною посадкою відповідно полю допуску отворів Н7.

Для кришок підшипників можна узяти посадку Н7/h8.

Змащення підшипників та зубців коліс і шестірьон здійснюють за рахунок розбризкування мастила при обертанні коліс для чого треба зануряти зубці їх на повну висоту у мастило марки И-70А.


1.13 Визначення розмірів шпонок з'єднання зубчастих коліс з валами.


Для з'єднання коліс з валами можна застосувати призматичні стандартні шпонки, розміри перерізу котрих залежно від діаметра вала подані в табл. 8 із [6]


Таблиця 8.

Інтервал діаметрів

Вала, мм

Розміри у перерізу шпонки, мм

Глибина пазу на

валу – t, мм

Ширина - в

Висота - h

17-22

22-30

30-38

38-44

6

8

10

12

6

7

8

8q

3,5

4,0

5,0

5,0


Продовження таблиці 8.

44-50

50-58

58-65

65-75

14

16

18

20

9

10

11

12

5,5

6,0

7,0

7,5

75-85

85-95

95-110

110-130

22

25

28

32

14

14

16

18

9,0

9,0

10,0

11,0

130-150

150-170

170-200

36

40

45

20

22

25

12,0

13,0

15,0


Довжину шпонки для проміжного вала і для тихохідного вала знаходять з умови забезпечення їх міцності на зминання, тобто за формулами:


(23)


де d2м, d2м – діаметри валів у місцях посадки маточних коліс, мм;

[3м] – допустиме напруження на зминання шпонки, яке дорівнює

[3м] = 120 Н/мм


= 14704 / 18 (2,5) 120 +213,8 = 2,6

= 43526 / 25,7 (2,5) 120 +138,8 = 5,5


Одержані величини довжини збільшують до ближчого стандартного за табл. 11


Таблиця 9.

Довжина шпонки , мм

10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 36; 40; 45; 50; 56; 63; 70; 80; 90; 100;

110; 125; 140; 160; 180; 200; 220; 250


Список використаної літератури


1. Анфимов М.И. Редуктори. Альбом конструкций и расчетов. – М.:

Машиностроение, 1972

2. Баласян Р.А. Атлас деталей машин. Навчальний посібник. – Харків:

Основа, 1996

3. Иванов М.Н. Детали машин. – М.: Высшая школа, 1984.

4. Иванченко Ф.К. и др. Расчеты грузоподъемных и транспортных машин.

- Киев: Вища школа, 1978.

5. Курсовое проектирование грузоподъемных машин. (Под ред.

С.А. Казака) – М.: Высшая школа, 1989.

6. Цехнович Л.И., Петриченко И.П. Атлас конструкций редукторов. – Киев:

Вища школа, 1979.

Похожие рефераты: