Xreferat.com » Рефераты по биологии » Лікарські рослини урочища Вістова Калуського району

Лікарські рослини урочища Вістова Калуського району

Вступ


Мета роботи: вивчити лікарські рослини урочища Вістова

Завдання:

скласти перелік лікарських рослин урочища.

провести флористичний аналіз.

вивчити лікарські види рослин.

розробити заходи щодо використання лікарських рослин з лікувальною метою.

Актуальність роботи:

У зв’язку з інтенсифікацією різноманітних форм антропогенного впливу на навколишнє середовище істотно порушується природній процес розвитку фітобіоти: спостерігається подальше збіднення автохтонної флори. Зменшення площ природних рослинних угрупувань і спрощення їх ценотичної структури.

У результаті екологічної дестабілізації природного середовища знижується рівень ценотичної різноманітності рослинного покриву, порушується рівень натуральності філоценогенезу. Тому актуальним завданням сьогодення є розробка наукових основ охорони не лише реритетного фітогенофонду, але й фітоценофонду.


1. Методика та об’єкти дослідження


Матеріали збиралися протягом вегетаційного періоду 2005 року. В ході досліджень ми використовували маршрутний метод геоботанічних досліджень.

Маршрутний метод охоплює кілька етапів дослідження:

рекогницирувальний етап, при якому виявляються особливості місцевості, основні типи рослинності.

Детально-маршрнутний етап, під час якого дослідник складає список рослин якій йому зустрічаються, збирає гербарій, підбирає місця для майбутніх пробних ділянок.

Для визначення рясності видів ми користувались окомірним методом прямого обліку. Цей метод визначається шкалою Друде:

SOC (100–81%) – якщо рослини змикаються надземними частинами.

COP3 (60–81%) – рослини дуже рясні в фітоценозі.

СОР2 (40–60%) – рослини рясні.

СОР1 (30–40%) – рослини досить рясні.

SP (10–30%) – рослини рідкі.

SOL (10–20%) – рослини дуже рідкі.

UN (<1%) – одна рослина в фітоценозі.

Об’єктом дослідження стали лікарські рослини урочища Вістова.


2. Огляд літератури


Для написання бакалаврської роботи ми користувалися великою кількістю рекомендованої літератури, з якої ми почерпнули величезний багаж корисної інформації. Для висвітлення фізико-географічної характеристики території дослідження ми звернулись до книги під редакцією К.І. Геренчука «Природа Івано-Франківської області», де подані матеріали про рельєф, геологію, клімат поверхневої і підземні води, ґрунтовий покрив, рослинний і тваринний світ всієї Івано-Франківської області.

Ними розглянуті питання щодо методів охорони довкілля.

Для подання біоекологічної характеристики та використання лікарських рослин ми користувалися книгами У.М. Насаля «Від рослини – до людини», М.О. Гарба ця «Довідник з фітотерапії», В.В. Кархута «Ліки навколо нас», В.І. Комендора «Лікарські рослини Карпат», Б.В. Заверухи «Дикорослі рослини – джерело вітамінів» та іншими. Кожна книга – невичерпне джерело інформації про лікарські рослини, зокрема в книзі В.І. Комендора «Лікарські рослини Карпат» детально описані техніка збирання лікарських рослин, правила сушіння і зберігання висушених рослин, описані методи охорони лікарських рослин і боротьба з неправильним збиранням. Книги І.М Носаля «Від рослини – до людини» і Д.В. Кархута «Ліки навколо нас» – справжні енциклопедії рослинного світу, скарбниці народної мудрості. Тут подано точні назви рослин, їх назву на латинській мові, детально описані способи їх використання, вказані час і місце збирання рослин, цінні поради щодо їх збирання і сушіння.


3. Фізико-географічна характеристика території дослідження


3.1 Географічне дослідження


Івано-Франківське Передкарпаття – це розчленована височина між північними скибовими хребтами Горган і охоплює басейни Бистриць, Надвіряннської і Солотвинської, Лукви, Сивки і частково Свічі. Абсолютна висота дна улоговин коливається від 250 до 300–350 м. Їх границею служить ізогіпса. В улоговинах випадає найменша кількість атмосферних опадів у всьому Івано-Франківську Передкарпаття.


3.2 Геологічна будова


На території Івано-Франківщини на поверхні відслоюються різні за своїм віком породи: палеозойські, мезозойські, палеогенові, неогенові, четвертинні.

Крейдові відклади на території області виявлені морськими платоформенними і геосинклінальними фаціями. Перша відміна поширена в межах Волино-подільської плити і друга – у Внутрішній зоні прогину і складчастій області Карпат. У палеоцені в Скобовій зоні Передкарпарського прогину майже всюди відклалися масивні пісковики Ямщицької Світи (потужність 100–300 м.) з Яремчанським горизонтом строкатих глинистих порід в основі.

В межах Передкарпатського прогину поширені відклади тортону. Нижня частина тортонських утворень представлена відкладами Богородачнської світи. У її розрізі виділяють 2-і товщі: нижньо-мергенсько-тудову – з проверстками аргілітів і верхньо-глинисто-піщану – з проверстками світоталенієвих вапняків.


3.3 Геоморфологія


Відповідно до 3-х основних тектонічних зон Івано-Франківської області утворюється три основних типи рельєфу:

рівнинно-пластовий на платформі;

флювіально-акумулятивний в зоні прогину;

гірський складчастий в геосинклінальній зоні.

В передкарпарській частині Івано-Франківської області поширений делювіально-акумулятивний рельєф. На річках Передкарпаття (Свічі, Лімниці, Лукві, Бистриця Солотвинській і Надвірнянській) утворилося 7 терас, які в свою чергу утворюють своєрідні акумулятивні рівні.

В Івано-Франківському Передкарпатті крім вище перерахованих є ще такі типи рельєфу:

– структурно-ерозійні низькогір’я зі скульптурно-строзійними формами;

– структурно-тектонійні межиріччя з поширенням зсувних форм рельєфу.

Перший тип рельєфу представлений складками так званих нижніх молах Передкарпатського прогину, складених пісковиками, конгломератами, соляними глинами.

Другий тип рельєфу утворюють структурно-ерозійні межиріччя з поширенням зсувних форм.


3.4 Ґрунти


В межах Івано-Франківської області є такі типи ґрунтів:

1. дренові-підзолисто-глеєві;

2. опідзолені (світло-сірі, сірі, темно-сірі);

3. чорноземи;

4. чорноземи глибокі, мало гумусні;

5. лучно-болотні;

6. болотні;

8. торфовища низинні;

9. бурі гірсько-лісові;

10. буроземно-підзолисті;

11. гірсько-лучно-буроземні.

На Передкарпатті переважають деревно-підзолисто-глеєві та дернові ґрунти. Характерною рисою цих ґрунтів є чітка диференціація на горизонти за підзолистим типом:

гумо сово-елювіальний горизонт (безструктурний, світло-сірого кольору);

елювіальний горизонт (безструктурний, світло-попелястого кольору);

ілювіальний (має призматичну структуру і темно-буре забарвлення).

За ступенем вираження підзолистого процесу деревно-підзолисто-глеєві ґрунти Передкарпаття поділяються на:

слабопідзолисті (мають слаборозвинений елювіальний горизонт);

середньо підзолисті (елювіальний горизонт яскраво виражений, але товщі не перевищує верхній гумо сово-елювіальний горизонт);

сильно підзолисті (елювіальний горизонт виражений потужно і по товщі перевищує верхній гумо сово-елювіальний горизонт).

Деревно-підзолисто-глеєві ґрунти Передкарпаття безструктурні, брилуваті, їхній водно-повітряний режим незадовільний, ґрунти бідні на фосфор і калій.


3.5 Водні ресурси


Водні ресурси Івано-франківської області – це переважно річки. Озер мало, переважають штучні озера-ставки.

Ріки Карпат і Передкарпаття своїми сильно розгалуженими верхів’ями починаються на північних схилах Карпатських гір на абсолютній висоті 700–1800 м., де річна сума атмосферних опадів становить 900–1500 мм. Середні і нижні їх течії протікають по Передкарпаттю, де також випадає багато атмосферних опадів (понад 700 мм.).

Ріки Передкарпаття, як правило, взимку покриті льодом, але льодовий режим надто нестійкий і протяжність льодоставу, звичайно, невелика. Основний річковий басейн Івано-Франківської області – річка Дністер. До типово Передкарпаських приток Дністра, що протікають через урочище Вістова належать річки Луква з Луквицею – течія цих річок стійка але трапляються паводки.


3.6 Клімат


Вітровий режим. У районах Передкарпаття переважають північно-західний та південно-східний напрями вітру. З напрямком пов’язана температура і вологість повітря. Напрям вітру залежить від розподілу атмосферного тиску і сильно створюється рельєфом місцевості.

Термічний режим. Під термічним режимом розуміють зміни температури повітря у часі та просторі, які виражені в багаторічних середніх місячних і середніх річних температур повітря, амплітудах річних коливань температури, її абсолютних максимумах, мінімумах. Річний хід температури повітря у Передкарпатті континентальний. У липні, найтеплішому місці, середня температура повітря становить 19–19,5оС, у січні, найхолоднішому місяці вона зменшується до (-4) – (-5,5оС)оС.

Режим зволоження. Основні характеристики температури зволоження – середні місячні та річні суми атмосферних опадів, а також їх сума за теплий і холодний періоди. У районах Передкарпаття за рік випадає 800 мм. опадів. За теплий період тут випадає близько 78% опадів від річної норми. Найбільш дощовими вважаються літні місяці, протягом яких випадає близько 44% опадів. Максимум опадів здебільшого припадає на червень. Річні величини коефіцієнта зволоження в районах Передкарпаття коливань від 1,1 до 1,49.


3.7 Рослинний покрив


Територія Івано-Франківської області розташована у двох широтних рослинних зонах:

лісовій;

лісостеповій.

Цим зонам відповідають Європейська широколистяно-лісова та Європейсько-Сибірська лісостепова геоботанічні області.

В межах першої виділяють Центральну Європейську провінцію із Східно-Карпатською гірською провінцією, яка представлена кількома геоботанічними округами – Самбірсько-Івано-Франківським, Карпатським, Гірсько-Карпатським, Свидовецько-Покутсько-Мормароським, і Східноєвропейську провінцію із Західноукраїнською провінцією – Крименецько-Хотинський округ, що охоплює Опілля та частину Прутсько-Дністровського межиріччя.

Рослинність являє собою сукупність рослинних угрупувань, систему фітоценозів даної ділянки зеленої поверхні і характеризується рясністю кожного виду, певним поєднанням видів.

На рівнині та в передгірних районах ліси займають понад 30% території, а на схилах Карпат 60%.

Лісова рослинність. На рівнинній частині області і в пониженнях передгір’ях є 4 лісові формації:

грабово-дубові ліси;

дубові ліси;

букові ліси;

Долинні ліси з домуванням вільхи чорної;

Соснові ліси, ялинкові і мішані, хвойно-широколистяні, які займають більшу частину загальної площі.

Грабово-дубові ліси. Трав’яний покрив рясний в мало змінених порубами двоповерхових деревостанах і помітно рідкий під густо зімкнутими чисто грабовими наметами.

Дубові ліси. У трав’яному ярусі переважає осока трясучко видна, анемона дібровна, ялиця звичайна, маренка запашна, розхідник звичайний, медунка темна.

Діброви з дуба скельного. У трав’яному покриві домінують горобейник пурпурово-голубий, осока Мікелі.

Грабово-букові ліси. У трав’яному покриві найчастіше трапляються осока волосиста, моренка запашна, дивина звичайна, фіалка лісова, медунка маленька, чистотіл звичайний, вороняче око.

Дубово-букові ліси. Трав’яний ярус не суцільний і поширюється лише на галявинах та узліссях. Основу його становить осока волосиста, шавлія клейка, яглиця, барвінок малий.

Букові ліси. У трав’яному покриві є такі види рослин як білоцвіт весняний, живокіст серцевидний, ожина лісова, яруси аруш плямистий.

Дубово-буково-ялицеві ліси. Трав’яний ярус складають зеленчук, зубиця залозиста, щитник чоловічий, перелічка багаторічна.

Буково-ялицеві ліси. В трав’яному покриві турляються моринка запашна, осока волосиста, щитник чоловічий, калюжниця, розхідник, квасениця.

Ялецево-букові ліси. Пануючі види трав’яного покриву квасениця, осока лісова, костриця висока, зубниця залозиста.

Соснові ліси. Добре розвинений трав’яно-чагарниковий ярус з домінуванням чорниці, водянки чорної, брусниці, багна.

Ялинові ліси. У трав’яному покриві домінують такі види рослин як чорниця, ожина лісова, щитник чоловічий, сальмонела гірська, звіробій чотиригранний.

Ялинники кедрові. У трав’яно-чагарниковому ярусі переважають чагарники, чорниця, брусниця, водянка чорна.


4. Результати досліджень та їх обговорення


4.1 Конспект флори лікарських рослин урочища


Протягом дослідження ми виявили 60 видів рослин, систематизували їх у таблиці по родинах і вказали рясність кожного виду.


Систематика видів по родинах та їх рясність

Родина Вид Рясність Місце зростання
1. Розові (Rosaceae) Суниця лісова Fracania vesca L. Cop2 На узліссі

Малина звичайна Rubur idaeus L. Cop3 На зрубах

Ожина звичайна Rubur caesius L. Cop3 На зрубах

Горобина звичайна Sorbus aucuparia L. Сор2 Обабіч лісової дороги

Гадючник оленячий Filipendula ulmaria L. Сор2 Лісова галявина

Шипшина собача

Rosa canina L.

Sp Обабіч лісової дороги

Родовик лікарський

Sanquspa officindis

Sp У підліссі

Монотролові

(Monotropaceae)

Підялинник звич.

Hypopitus monotkora cranez

Sp Ялиновий ліс

Складноцвіті

(Astenaceae)

Деревій звичайний

Achilea millefolium

Сор3 Лісова галявина

Цикорій дикий

Cschorium intybus

Cop2 Обабіч лісової дороги

Пижмо звичайне

Tonacetum vulgare

Cop1 Обабіч лісової дороги

Оман високий

Inula helenium

Сор1 Обабіч лісової дороги

Оман британський

Inula britannica

Sp Берег річки

Хамаміла лікарська

Chamamilla recutita

Сор3 На узліссі

Кульбаба лікарська

Taraxacum ofticinela

Сор1 Лісова галявина

Нечуйвітер волохатенький

Hieracium pillosila

Сор1 Лісова галявина

Жовтозілля звичайне

Senecio Vulgaris

Sp Лісова галявина

Рудоцвіті

Lamiaceae

М’ята перцева

Menta piperita L

Сор1 Берег річки

Материнка звичайна

Origanum nelpare

Сор1 Обабіч лісової дороги

Чебрець повзучий

Thynus serpillum

Сор3 Лісова галявина

Звіробійні

(Hipericuceae)

Звіробій звичайний

Hipericum perfonatum


Сор2 Лісова галявина

Соснові

(Pinaceae)

Сосна звичайна

Pinus silvestris

Сор3 Сосновий ліс

Зонтичні

(Apiaceae)

Дудник лісовий

Angelica silvestris

Сор1 Берег річки

Борщівник європейський

Heracleum sphondylium

Сор1 Берег річки

Морква дика

Daucus corota

Сор1 Берег річки

Підлісник європейський

Sonicula curropea

Sp У підліссі

Ранникові

Schophulariaceae

Вероніка дібровна

Veronica chamaedris

Sol У діброві

Дивина густоквіткова

Verbascum densitlonum bertol

Sp На схилі річки

Перестріч гайовий

Melampyrum nemorosum

Cop3 Лісова галявина

Бобові

(Fabaceae)

Бурник лікарський

Melilotum officinalis

Sp Обабіч лісової дороги

Конюшина лучна

Trifolium repens

Cop1 Лісова галявина

Довгун лісовий

Oronis arvensis

Sp Лісова галявина

Ліщинові

Corilauae

Ліщина звичайна

Conilus avelana

Cop1 У підліссі

Подорожникові

(Plantaginaceae)

Подорожник великий

Plantago major

Cop1 Лісова галявина

Щитникові

(Aspidiaceae)

Щитник чоловічий

Dryopteris Filix mas

Cop3 Сосновий ліс

Голокучник дубовий

Gymnocarpium

driopteris

Sp В діброві

Безщитникові

Alhyriamceae

Безщитник жіночий

Alhyrium filix

Cop3 У підліссі

Шорстколисті

Bonaqinaceae

Живокіст лікарській

Symphytum officinale

Cop1 Берег річки

Медунка м’яка

Pulmonaria mollis

Cop1 Лісова галявина

Букові

(Fagaceae)

Дуб звичайний

Quercus robur

Cop2 Дубовий ліс

Бук лісовий

Fagus selvatica

Cop1 Буковий ліс

Анагрові

(Anagraceae)

Хаменерій вузьколистий

(Іван-Чай)

Chamaererion anegustifolum

Cop1 На узліссі

Шовковицеві

(Ronunculaeceae)

Анемона дібровна

(Anemone nemorosa)

Sp У діброві

Жовтець повзучий

Rononculus repens

sp На узліссі

Брусничні

(vanicciaceae)

Чорниці

Vaccinium myrtilus

Cop3 Ялиновий ліс

Брусниця

Rhodococcum vitisidaca L.

Cop1 На зрубах

Кипарисові

(Cupressaceae)

Ялівець звичайний

Iuniperus communis

Cop1 Сосновий ліс

Хвощеві

(Equisctaceae)

Хвощ польовий

Equisctum arvense

Cop1 На узліссі

Злакові

(Poaceae)

Пирій звичайний

Agropyrum rupens

Cop1 На узліссі

Гвоздичні

(Coryophyllaceae)

Миkmнянка лікарська

(Saponaria officinalis)

Cop1 Берег річки

Березові

(Betulaceae)

Береза бородавчаста

(Betula pendula)

Cop2 Березовий ліс

Жимолостеві

(Coprifojiaceae)

Бузина трав’яниста

Sambucus ebulus

Sp На узліссі

Кропивові

(Unticaceae)

Кропива дводожна

(Urtica ouoica)

Sp На узліссі

Первоцветі

(Primulaceae)

Вербозілля звичайне

Lysimachia vulgaris

Cop1 Лісова галявина

Маренові

(Rubiaceae)

Маренка запашна

(Aspenula odonata)

Cop2 На узліссі

Хвилівникові

(Aristolochiaceae)

Копитник європейський

Asarum europium

Cop1 Лісова галявина

Тремелеєві

(Thmelaeceae)

Вовчі ягоди звичайні

Daphne mezerum

Cop1 Обабіч лісової дороги

Зозулинцеві

(Ouehiolaceae)

Зозулені черевички справжні

Cyripedium calceoles

Sp Лісова галявина

4.2 Аналіз флори лікарських рослин


Як видно з таблиці дуже рясно зустрічаються такі види: малина звичайна (Rubur idaeus Лікарські рослини урочища Вістова Калуського району), ожина звичайна (Rubur caesius Лікарські рослини урочища Вістова Калуського району), деревій звичайни (Achillea millefolium Лікарські рослини урочища Вістова Калуського району), хамаміна лікарська (Chamonica reculita Лікарські рослини урочища Вістова Калуського району), чебрець повзучий (Thymus serplyllum), сосна звичайна (Pinus silvestris Лікарські рослини урочища Вістова Калуського району), ялина звичайна (Piceae abiesЛікарські рослини урочища Вістова Калуського району), перестріч гайовий (Melampyrum nemorosumЛікарські рослини урочища Вістова Калуського району), щитник чоловічий (Dryopteris filix mas Лікарські рослини урочища Вістова Калуського району. Sehott), безщитник жіночий (Athyrium filix femina L. Rot), чорниця (Vaccinium myrtillus Лікарські рослини урочища Вістова Калуського району.), Вони складають 60–80% від загальної кількості рослин в урочищі.

Рясно зустрічаються такі рослини (40–60%: суниця лісова (Fracania vesca L.), горобина звичайна (Sopbus aucupania L.), гадючник оголений (Filipendula ulmaria L.), цикорій дикий (Сicorium sntubus L.), м’ята перцева (Mentha piperita L.) звіробій звичайний (Hypericum perfonatum L.), дуб звичайний (Quercur robur Лікарські рослини урочища Вістова Калуського району.), береза бородавчаста (Betula pendula Roth.), мар’янка запашна (Aepenula odorata).

Досить рясно зустрічаються: питмо звичай (Panacetum Vulpare Лікарські рослини урочища Вістова Калуського району.), олан високий (Inula helenium Лікарські рослини урочища Вістова Калуського району.), кульбаба лікарська (Poraxacum officanale Web. et Wigg), нечуйвітер волохотенький (Hiepacium pilosella), материнка звичайна (Oricanum vulpare), дудник лісовий (Angelica cilvestris), борщівник європейський (Herocleum sphonolilium), морква дика (Daucus carota Лікарські рослини урочища Вістова Калуського району.), конюшина мучна (Trifolium rupens), ліщина звичайна (Corilus overlana Лікарські рослини урочища Вістова Калуського району.), подорожник великий (Dlantago major Лікарські рослини урочища Вістова Калуського району), подорожник ланцетний (Dlantago lanceolata Лікарські рослини урочища Вістова Калуського району.), живокіст (Sympytum officinale Лікарські рослини урочища Вістова Калуського району.), медунка м’яка (Pulminaria mollis), бук лісовий (fagus silvatica Лікарські рослини урочища Вістова Калуського району), хаменерій вузьколистий (Chomaenerion onqustifolium L.), брусниця (Rhadococcum vitis-tolaea), ялівець звичайний (Iuniperus communis Лікарські рослини урочища Вістова Калуського району.), хвощ польовий (Equisetum arvense), пирій звичайний (Agropirum repens Лікарські рослини урочища Вістова Калуського району.), мильнянка лікарська (Sponaria officinalis Лікарські рослини урочища Вістова Калуського району.), вербозілля звичайне (Lysimachia vulgaris Лікарські рослини урочища Вістова Калуського району.), копитняк (Lysimachia vulgaris Лікарські рослини урочища Вістова Калуського району.), копитняк європейський (Asarum europium Лікарські рослини урочища Вістова Калуського району.), вовчі ягоди звичайні (Daphne mezereum Лікарські рослини урочища Вістова Калуського району.).

Рідко трапляються такі види: шипшина собача (Rosa canina L.), родовик лікарський (Sanquicorba officinalis L.), підялинник звичайний (Hypopitys monotropa Quantz), оман британський (Inula britanica), жовтозілля звичайне (Senecio vulgaris Лікарські рослини урочища Вістова Калуського району.), підлісник європейський (Senicula europeae), дивина густоквіткові (Verbascum olansiflorum), буркун лікарський (Melilotus officinalis), анемона дібровна (Anemone nemorosa), жовтець повзучий (Ronunculus nepens Лікарські рослини урочища Вістова Калуського району.), бузина трав’яниста (Sambucus Лікарські рослини урочища Вістова Калуського району.), кропива дводомна (Urtica dioica L.).


4.3 Біоекологічна характеристика та використання лікарських рослин


Горобина звичайна (Sorbus eucuparia Лікарські рослини урочища Вістова Калуського району.)

Родина Розові (Rosaceae)

Дерево, висотою 15–20 м., кора гладка, сіро-зелена, листки складні з 9–17 ланцетовидними або продовгуватими листочками, гостро зубчасті. Квіти білі, утворюють багатоквіткові щитовидні зонтичні суцвіття. Віночок складається з п’яти пелюсток білого кольору. Плід кулевидної форми, оранжевого кольору. Цвіте у травні-червні. Росте в гірських районах, обабіч лісових доріг, на узліссях. З лікувальною метою збирають квіти в травні, а плоди при перших приморозках. Лікувальна дія рослини: діуретична, в’януча, протиревматична. Сік свіжих плодів застосовують як сечогінний засіб при захворюваннях печінки, поганому жовчовиділенні, при нервових захворюваннях, пониженій кислотності шлункового соку, ревматизмі.

Малина звичайна (rubur idacus L.)

Родина Розові (Rosaceae)

Куш, висотою до 1,5 м., кореневище коротке, дає багато пагонів. Стебла прямі і дерев’янисті, вкриті дрібними колючками. Листки зелені, трійчасті. Квіти двостатеві, утворюють гроно видні суцвіття в пазухах листків. Чашечка роздільна, пелюсток 5. Плід складний, складається з багато численних червоних кісточок. Цвіте в червні-липні. Росте в світлих лісах на зрубах, кам’яних схилах. Лікувальна дія рослини: плоди сприяють потовиділенню, листя мають в’яжучу і протизапальну дію. Плоди малини слід вживати як загально зміцнюючий і потогінний засіб. Відвар з листя малини використовують для лікування простудних захворювань, при ревматизмі, проносах. У вигляді полоскання – при запальних процесах порожнини рота.

Суниця лісова (Fragaria vesca L.)

Родина Розові (Rosaceae)

Багаторічна трав’яниста рослина з горизонтальним або косо розміщеним кореневищем з довгими надземними пагонами. Листки розміщені на довгих черешках, трійчасті. Квіти зібрані в щитовидні суцвіття з невеликою кількістю квіток. Пелюстки білі. Плоди овальної форми, легко знімаються. Цвіте в травні-червні. Плоди достигають в кінці червня, в липні. Росте в лісах, особливо в сосново-мішаних, на галявинах, сухих луках. Схилах. Лікувальна дія рослини: протизапальна, діуретична, анти атеросклеротична. Ягоди суниці слід вживати при каменях в нирках, при захворюваннях печінки і жовчно-видільних шляхів, захворюваннях шлунка. Настій з листя вживають при жовчнокам'яній і нирковокам’яній хворобах. При артеріальній гіпертензії, при проносах, гастритах.

Чорниця (Vaccinium myrtillus L.)

Родина Брусничні (Vacciniaceae)

Багаторічна рослина заввишки 15–50 см. Листки яйцевидні, невеликі, злегка гострі, дрібно пилчасті на коротеньких черешках, з боків ясно-зелені, знизу з сітчастим жилкуванням. Квіти білі з рожевим відтінком. Ягоди чорні з сизуватим нальотом. Цвіте в травні-червні. Росте в лісах, переважно соснових або березово-хвойних. Лікувальна дія рослин: в’яжуча, протизапальна. Знижує рівень цукру в крові. Свіжі ягоди вживають при порушенні обміну речовин, при проносах, оскільки скріплюють кишечник, в той же час лікують хронічні запори. При цукровому діабеті з гіполікемічною метою рекомендують пити чай з листка чорниці.

Ожина звичайна (Ru, ur caesius L.)

Родина Розові (Rosaceae)

Багаторічна напівкущова рослина з дугоподібно витягнутими гілками, вкритими колючками. Листя зелене, трійчасте, злегка опушене. Пелюстки квіток білі, пелюсток 5. плід складається з великої кількості сизо-чорних кістянок. Цвіте з кінця травня до осені. Росте в лісах, на заростях, на берегах річок, порослих чагарниками. Лікувальна дія рослини: скріплюючи, зв'язуючи, протизапальна. Настій з листків ожини рекомендують застосовувати для полоскання рота і горла при запальних процесах (фарингітах. Ларингітах, гінгівітах), а також вживати внутрішньо у вигляді настоїв при бронхітах і з метою очищення крові, поліпшення Перестальтики Кишечника.

Живокіст лікарський (Symphytum officinale L.)

Родина Шорстколисті (Braginaceae)

Багаторічна трав’яниста рослина заввишки 30–100 см. Стебло крилате, особливо вгорі, товсте, пряме. Листки нижні великі, звужені в крилатий черешок, довгастої форми, верхній, сидячі. Вся рослина шорстка. Квіти фіолетові, корені товсті, галузисті, зовні майже чорні, всередині – білі. Цвіте з травня до кінця липня. Росте на вологих луках, біля канав, на заливних місцях по берегах рік. Лікувальна дія рослини: прискорює згоєння ран, проти виразкова, сприяє регенерації сполучної тканини. Відвар з коренів живокості застосовують для полоскання ротової порожнини при пародонтозах, внутрішньо при проносах з кров’ю, кровотечах в шулнку і кишечнику. Зовнішньо з відвару роблять компреси на забиті місця, вивихи, старі глибоі рани, що важко гояться.

Кульбаба лікарська (Taraxacum officinale Web. et Wigg.)

Родина Складноцвіті (Astepaceae)

Багаторічна трав’яниста рослина з м’ясистим вертикальним веретеноподібним коренем і вкороченим стеблом з прикореневою розеткою листків. Листки перисторозсічені з зубчастими краями. Квіткові стебла дудчасті, безлисті, зверху павутин часті, закінчуються суцвіттями – корзинками. Квіти жовтого кольору. Язичкові. Плід сім’янка на верхівці з довгим носиком і пухнастою летючкою. Цвіте в квітні-травні. Плоди достигають в траві-червні. Росте серед кущів на полях і пасовищах, на необроблених і запущених ділянках землі, обабіч доріг, в парках, садах. Лікувальна дія рослин – жовчогінна, холеретична. Настій з коренів кульбаби вживають всередину при атеросклерозі, ревматизмі, подагрі і неврозах, при захворюваннях печінки, цукровому діабеті.

Оман британський (Snula britanica L.)

Родина Складноцвіті (Asteraceae)

Багаторічна трав’яна рослина заввишки 15–18 см., н родючих ґрунтах і до 45 см. Кореневище тонке, повзуче, стебла висхідні або прямостоячі, густо вкриті листям. Листки чергові, видовжені, зверху голі, знизу вкриті тонкими білими волосками. Квіти біло-жовті, зібрані в невеличкі кошики, що утворюють на верхівці стебла щитовидне суцвіття. Плід – сім’янки з червня по вересень. Росте на берегах річок, на луках. На зесміченхи місцях, вздовж доріг. Основна лікувальна дія рослини: кровоспинна. Внутрішньо у вигляді настоїв вживають при кровотечах (шлункових, кишкових), кровотечах зі слизової горла, носа, ясен, а також при спазмах шлунка, кишечника; застосовують рослину і зовнішньо. Свіже потовчене листя прикладають до виразок, гнійних ран, а також до ран, до кровоточать.

М’ята перцева (Mentha piperita L.)

Родина Губоцвіті (Lamiaceae)

Багаторічна трав’яна рослина заввишки 25–60 см., стебло і вся рослина волосиста або гладенька. Листки яйцевидні, зазубрені. Квіти зібрані в колосовидні суцвіття, червонувато-рожевого кольору. Цвіте в червні-липні. Сильно пахучі. Росте на полях, в садах, городах, обабіч лісових доріг. Основна лікувальна дія рослини: спазмологічна, місцевоанастезуюча, антисептична, холеретична. М’яту використовують у вигляді настоїв внутрішньо як компонент у зборах при головному болі, при підвищенні кров’яного тиску, при бронхітах, при стенокардії, дискінезії жовчно-вивідних шляхів, захворюваннях печінки. Проте, слід пам’ятати, що м’ята у великих дозах протипоказана при гіпотонії.

Материнка звичайна (Origanum vulgare L.)

Родина Губоцвіті (Lamiecuae)

Багаторічна рослина заввишки 30–90 см. з прямостоячими стеблами, супротивно розміщеними листками видовжені яйцевидної форми. Квітки дрібні, зібрані у складний пів зонтик, лінійно-рожеві. Цвіте з червня по вересень. Росте в лісі, на схилах, болотних місцях, в річкових долинах, серед чагарників, обабіч лісових доріг на узліссях, сільських кладовищах. Лікувальна дія рослини: відхаркуючи, стимулює травлення; всередину вживають настій з материнки з метою лікування захворювань шлунка, кишечника при простудних захворюваннях кашлі, туберкульозі легень, бронхіальній астмі, ревматизмі, паралічах, епілепсій них судомах. Ні в якому разі не можна вживати настій материнки вагітним жінкам – призведе до викиднів і чоловіка – призведе до імпотенції.

Букун лікарський (Melilotus officinalis L.)

Родина Бобові (Falaceae)

Дворічна трав’яниста рослина з галузистим, внизу дерев’янистим, прямостоячим або висхідним стеблом, заввишки 60–150 см. з трійчастими листками. Листки зверху зелені з сизуватим відтінком, знизу – бліді, дрібнозубчасті. Нижні листки обернено-яйцевидні, верхні – довгасті. Квітки жовті, дрібні, зібрані в довгасті багатоквіткові колосовидні грона, запашні. Цвіте з червня по жовтень. Росте при дорогах, на полях, на засмічених місцях, на схилах у прилісках. Лікувальна дія рослини: знеболююча. Зовнішньо використовують при фурункулах. Настій п’ють як заспокійливий засіб. Його дають у збори для вживання при підвищеному тиску крові., при судомах, метеоризмі, проносах, а в суміші з насінням кропу додають до чаю, що збільшує кількість молока в годуючи молоком мохів.

Хвощ польовий (Equisetum orvense L.)

Родина Хвощеві (equisetaceae)

Багаторічна трав’яниста рослина з чорнуватими підземними і надземними стеблами, членистими кореневищами на яких можна знайти круглі бульбочки. Стебла двоякого виду: спороносні і неплідні. Гілки розміщені у вузлах стебла. Гілки прості, прямостоячі, борозенчасті. Спори з’являються в квітні-травні. Росте на лісових галявинах, обабіч лісових доріг, на узліссях. Лікувальна дія рослини: сечогінна, кровоспинна. Настій у хвоща сприяє видаленню ниркових каменів, зменшує біль в ділянці сечового міхура, збільшує виділення сечі, зменшує набряки. Використовують для лікування подагри, ревматизму, маткових і гемороїдальних кровотеч.

Бузина трав’яниста (Sambucus ebulus L.)

Родина Жимолостеві (Capnifoliaceae)

Трав’яниста багаторічна рослина у вигляді куща з прямими пагонами, з білою серцевиною, загостреними листками. Суцвіття – плоска щитовидна волоть. Квіти дрібні з білими пелюстками. Стиглі ягоди чорні, цвіте в червні-липні. Ягоди достигають в серпні-вересні. Вся рослина з специфічним неприємним запахом. Росте при дорогах, на сиростях, засмічених місцях, на узліссях. Лікувальна дія рослини: діуретична, антисептична, відхаркуючи. В нашій офіційні медицині ця рослина не використовується, тому що всі частини рослини отруйні. Проте травознаї народній медицині рекомендують пити настій з квіток або відвар з кореневищ при неврології, ревматизмі, подагрі, шлунково-кишкових розладах. При запальних процесах верхніх дихальних шляхів.

Сосна звичайна (Pinus silvesris L.)

Родина Соснові (Pinaceae)

Вічнозелене хвойне дерево, досягає 30–35 см. в висоту. Листки розміщені пучками по 2, вічнозелені, іноді з сизуватим відтінком. Шишки поодинокі або по 2–3 на загнутих до низу ніжках. Достигають через рік. Цвіте в червні, насіння достигає через 203 роки. Насінини крилаті. Сосна звичайна утворює суцільні зарослі або змішані ліси з березою, дубом. Лікувальна дія рослини: відхаркуюча, антисептична, протизапальна, сечогінна. Відвар з бруньок сосни вживають при бронхіті, запаленні легень, туберкульозі як відхаркуючий засіб. Пилок сосни в суміші з медом є чудовим загальнозміцнюючим засобом.

Звіробій звичайний (Hypenicum perforatum)

Родина Звіробійні (Hypericaceae)

Багаторічна трав’яниста рослина, стебло пряме, двогранне, гіллясте. Листки дрібні, сидячі, супротивні, овальні, з великою кількістю крапок, що просвічуються. Квітки золотисто-жовті, розташовані у вигляді щитка. Цвіте з червня по вересень. Росте н луках, лісових галявинах, серед чагарників, обабіч доріг. Лікувальна дія рослини: в’яжуча, протизапальна, тонізуюча. Настій трави використовують при захворюваннях печінки, розладах шлунка і кишечника, сечового міхура, захворюваннях легень. Зовнішньо – у вигляді примочок і натирань при наривах, виразках. Висипах на тілі, для загоювання ран та опіків.

Хаменерій вузьколистий (Chamaenerium angustiolium L. Scop.)

Родина Онагрові (Onagraceae)

Багаторічна трав’яниста рослина, стебло просте. Листки чергові, ланцетні з густою сіткою добре помітних жилок, золотисто-зубчасті, знизу сизуваті. Квіти зібрані у довгі китиці, пурпурово-червоні, рідше біло-рожеві. Пелюстки квіток при основі звужені в носик. Чашечка чотири роздільна. Плід – довга коробочка. Цвіте в червні-вересні. Росте на зрубах. Узліссях по чагарниках, у світлих лісах. Лікувальна дія рослини: болезаспокійлива, протизапальна. Настій з трави Іван-чаю вживають при запальних процесах шлунка і кишечника.

Мильнянка лікарська (Sponaria officinalis L.)

Родина Гвоздичні (Caryophyllaceae)

Багаторічна трав’яниста рослина. Стебло прямостояче або вигнуте, голе з повзучим гіллястим кореневищем. Листки довгастої еліптичної форми,

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: