Xreferat.com » Рефераты по физике » Розрахунок параметрів електричного кола з послідовим з’єднанням резисторів

Розрахунок параметрів електричного кола з послідовим з’єднанням резисторів

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2


Тема програми: Постійний струм та кола постійного струму.

Тема уроку: «Розрахунок параметрів електричного кола з послідовим з’єднанням резисторів».

Мета уроку:

Навчальна – формування вмінь виконувати розрахунки параметрів електричного кола з послідовим з’єднанням резисторів.

Розвиваюча – розвинення уваги, спостережливості, логічного та наочнообрознаго мислення в процесі розв’язування задач.

Виховна – виховання охайності та відповідальності у учнів під час виконання практичного завдання.

Тип уроку – урок закріплення нових знань.

Вид уроку – практичне заняття.

Міжпредметні зв’язки – фізика, електротехніка.

Хід уроку

1. Організаційна частина:

– вітання та перевірка наявності учнів;

– перевірка готовності учнів до уроку.

2. Актуалізація знань:

– повідомлення теми програми і уроку;

– цільова установка уроку;

Тема нашого уроку: «Розрахунок параметрів електричного кола з послідовим з’єднанням резисторів». На уроці вам необхідно навчитися розраховувати параметри електричного кола з послідовим з’єднанням резисторів.

План:

1. Опитування теоретичного матеріалу по попереднім темам предмету Електротехніки.

2. Розв’язування задачі за допомогою викладача.

3. Розв’язування задачі самостійно по карточкам.

Оцінки отримані після розв’язання задачі будуть впливати на виставлення тематичної оцінки по електротехніці. Перші 5 учнів отримають 10 балів за вірне розв’язання задачі.

– перевірка опорних ЗУН учнів, необхідних для проведення наступних структурних елементів уроку.

Перевірка ЗУН за допомогою питань.

Питання:

1. Поясніть поняття постійного струму?

2. Дайте визначення закону Ома для повного кола та вкажіть формулу?

3. Дайте визначення закону Ома для ділянки кола?

4. Охарактеризуйте поняття електричного струму (одиниці виміру, прибор).

5. Охарактеризуйте поняття напруги.

6. Охарактеризуйте поняття опору.

7. Накресліть простішу схему електричного кола.

8. Поясніть, як знайти загальний опір електричного кола з послідовним з’єднанням елементів.

3. Виконання дій:

– розв’язування задачі разом з викладачем;

– відповіді викладача на запитання учнів.

1. Накреслити схему.


Розрахунок параметрів електричного кола з послідовим з’єднанням резисторівРозрахунок параметрів електричного кола з послідовим з’єднанням резисторівРозрахунок параметрів електричного кола з послідовим з’єднанням резисторівРозрахунок параметрів електричного кола з послідовим з’єднанням резисторівРозрахунок параметрів електричного кола з послідовим з’єднанням резисторівРозрахунок параметрів електричного кола з послідовим з’єднанням резисторівРозрахунок параметрів електричного кола з послідовим з’єднанням резисторівРозрахунок параметрів електричного кола з послідовим з’єднанням резисторівРозрахунок параметрів електричного кола з послідовим з’єднанням резисторівРозрахунок параметрів електричного кола з послідовим з’єднанням резисторівРозрахунок параметрів електричного кола з послідовим з’єднанням резисторівРозрахунок параметрів електричного кола з послідовим з’єднанням резисторівF R1 R2

Розрахунок параметрів електричного кола з послідовим з’єднанням резисторівРозрахунок параметрів електричного кола з послідовим з’єднанням резисторів+


R3

Дано:

U=28,49 B

R1=18,14 Ом

R2=21,52 Ом

R3=14,32 Ом

Завдання:

Визначити струм та падіння напруги на ділянках кола.

Розв’язання:

Знайти загальний опір кола.


Rобщ =R1+R2+R3


Rобщ= 18,14+ 21,52+14,32= 53,98 Ом

По закону Ома знаходимо струм.

I=U/R I= 28,49 / 53,98=0,53 A

Знайдемо падіння напруги на ділянках кола.


U1=I*R1


U1=0,53*18,14=9,61 B

U2=0,53*21,52= 11,41 B

U3= 0,53*14,32=7,59 B

Відповідь: I=0,53 A; U1=9,61 B; U2= 11,41 B; U3=7,59 B.

4. Закріплення матеріалу:

– видання завдань для самостійної роботи;

– пояснення послідовності їх виконання;

– перевірка правильності розв’язання учнями задачі;

– повідомлення про критерії оцінювання виконаних робіт;

– надання допомоги учням.

Виконати кожному учневі свій варіант задачі по карточці.

5. Підведення підсумків:

– аналіз діяльності учнів в процесі всього уроку;

– аналіз типових помилок їх причини та засоби їх усунення;

– повідомлення та обґрунтування оцінок;

– видача домашнього завдання.

Вчити конспект по електротехніці та параграф в підручнику по темі послідовного з’єднання елементів.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: