Xreferat.com » Рефераты по физкультуре и спорту » Особливості туризму та готельного бізнесу в країнах Азії

Особливості туризму та готельного бізнесу в країнах Азії

Зміст


Вступ

Розділ 1. Готельний бізнес як компонент сучасної індустрії туризму

Історія і шляхи формування готельних корпорацій світу, глобалізація і її переваги для готельного бізнесу

Особливості і напрями діяльності найбільших готельних корпорацій світу

Розділ 2. Особливості індустрії гостинності країн Азії

2.1 Загальна характеристика туристичної Азії

2.2 Готельний бізнес в Китаї

2.2.1 Туристичні ресурси Китаю

2.2.2 Характеристика економічних показників туристичної галузі

2.3 Особливості готельного бізнесу Індії

2.3.1 Характеристика основних визначних пам'яток

2.3.2 Готельний бізнес і індустрія відпочинку Індії

2.4 Готельний бізнес Таїланду

2.4.1 Визначні пам'ятки Таїланду

2.4.2 Інвестування в готельний бізнес Таїланду

Розділ 3. Перспективи світового готельного бізнесу

3.1 Характеристика можливостей розвитку світового готельного бізнесу

Висновок

Вступ


Сучасна індустрія туризму це багатофункціональне утворення, що має свою логічно вивірену структуру, що формується виходячи з унікальності туристських комплексів і вживаних технологій, визначуваних конкретними соціально-економічними, організаційно-правовими умовами і ресурсним базисом. Але саме індустрія розміщення туристів і ресторанний бізнес виступають її основоположними компонентами як в частині формування іміджевих характеристик, так і відносно внеску в кінцевий економічний результат.

Основний внесок до розробки загальнотеоретичних і практичних проблем розвитку готельного бізнесу внесли такі зарубіжні учені як Р. Браймер, Дж. Уокер, Ф. Котлер, Боуен Дж., Мейкенз Дж., Лінн Ван дер Ваген, Латтін Р., Нансер Н., Рітцер Р., Шмідхаузен х.П. і ін., а так само вітчизняні дослідники В. Азар, А. Чудновський, Би. Прянков, А. Умнов, Ю. Путрік, А. Терещенко, І. Кабушкин, Р. Папірян, А. Лісник, Д. Ісмаєв, М. Смирнова, С. Скобкин і ін.

Досить різноманітний калейдоскоп вражень від мандрів складаються у туристів зі всіх куточків світу після подорожі по азіатському континенту. Азія – найобширніший континент, займає 30% поверхні землі і найщільніше заселений – тут живе 60% всього людства.

Подорож до Азії – це паломництво і дотик до витоків релігій. Тут виникли три основні світові релігії - буддизм, християнство, іслам.

Відпочинок в Азії дає можливість доторкнутися до витоків філософської думки, мистецтва і культури континенту. Імена Заратуштри, Будди, Лао-цзи, Конфуція, пророка Мухаммеда, Авіценни (Ібн-сини), Омара Хайяма відомі у всьому світі не менше, ніж імена великих завойовників - Чингисхана і Тімура або знаменитих діячів XX в. Махатми Ганді, Мао Цзедуна, аятолли Хомейні.

Туристичні поїздки до Азії дадуть уявлення про національні особливості і традиції азіатських країн. Унікальні народні промисли, ремісниче виробництво, особливо в Індії, Індонезії, Ірані, Непалі до цих пір є одній з найважливіших галузей народного господарства. Поїздки по майже всіх країнах континенту дадуть уявлення про його велич і потужність, міста і країни, багату флору і фауну.

Обширна географія континенту, велика кількість туристичних напрямів і маршрутів в Азії – це прекрасна можливість вибору повноцінного відпочинку.

У перші чотири місяці 2009 року розрахунки ефективності ринку, зроблені для Усесвітньої Організації Туризму, визначили азіатсько-тихоокеанський регіон як область з найвищим зростанням туристичної відвідуваності в світі. Із зростанням в 9% в порівнянні зі світовим середнім зростанням в 6%, він залишається другим, напрямом, що обирають туристи усього світу після Європи.

Китай підтвердив своє четверте місце в списку серед найбільш популярних туристичних напрямів, після Франції, Іспанії і Сполучених Штатів Америки. Із зростанням коефіцієнта туристичної відвідуваності протягом того ж періоду майже в 10%, Китай повинен, слідуючи прогнозам Усесвітньої Туристичної Організації, наздогнати Сполучені Штати Америки в 2009 році, і стати лідером в 2020 році. Протягом цього ж періоду ще в декількох країнах азіатсько-тихоокеанського регіону відмічено подвійне зростання ступеня туристичної відвідуваності: Макао (Китай +21%), Індонезія (+14%), В'єтнам (+12,5%), Індія (+12%), Японія (+11%) і Малайзія (+10%).

У даному контексті зовсім не дивно, що Азія зафіксувала в 2007 році найвищий коефіцієнт зростання в світі, завдяки своїй готельній інфраструктурі (+10,5% або близько 60 000 додаткових апартаментів). Проте сьогодні коефіцієнт проникнення готельних ланцюжків в даному регіоні ледве досягає 15%, і, таким чином, легко уявити потенціал, який пропонують ці країни гігантам готельного бізнесу. Враховуючи таке зростання в туризмі, Китай і Індія, з чисельністю населення в 1,6 і в 1,13 мільярдів відповідно, безперечно є пріоритетними цілями потужних інвесторів у готельний бізнес сьогодні.

Мета написання даної курсової роботи - розгляд сучасного стану і шляхів розвитку готельного бізнесу Азії.

Звичайно в межах однієї роботи просто неможливо охарактеризувати туристичні достоїнства всіх країн Азії, адже їх налічується більше 30. Основний акцент ми зробили на лідерів туристичної Азії, а саме – Китай, Індію і Таїланд.

Розділ 1. Готельний бізнес як компонент сучасної індустрії туризму


1.1 Історія і шляхи формування готельних корпорацій світу, глобалізація і її переваги для готельного бізнесу


Процес глобалізації в даний час набуває все більш широкого розмаху і, мабуть, вже немає такої сфери діяльності, якої б він не торкнувся. У свою чергу феномен консолідації пронизує туристичну сферу з незвичайною швидкістю. Ми спостерігаємо такі процеси, як злиття, придбання або поглинання, утворення стратегічних альянсів або корпорацій.

Безумовно глобалізація не обійшла стороною і готельну індустрію. Ідея формування глобальних об'єднань почала активно пропагуватися в США з середини 80-х років. Дослідження, проведені університетами і фірмами по управлінському консультуванню США, характеризували глобальне об'єднання як вірний засіб завоювання головних іноземних ринків і підвищення конкурентоспроможності транснаціональних компаній Америки.

Вивчення літератури показало, що серед учених і фахівців з менеджменту немає єдності поглядів на суть глобальних об'єднань, їх достоїнства, недоліки і перспективи. Поняття "Глобальне об'єднання" трактується досить широко і суперечливо.

Процеси утворення корпорацій простежуються в роботі як всесвітньо відомих готельних ланцюгів, так і в діяльності «новачків» готельного бізнесу.

Корпорація – добровільне об'єднання фізичних і юридичних осіб, що створюється організаторами для здійснення спеціалізованої діяльності, досягнення загальних цілей і вирішення специфічних завдань. Корпорація набуває особливої форми організації, яка базується на легітимному характері функціонування, добровільному, але не широкому, а вибірковому входженні в неї членів, на самоврядуванні, на ієрархічній структурі, а також на самостійному визначенні організаторами статуту, стратегії і цілей діяльності.

Готельна корпорація – найбільша організаційна структура, об'єднуюча підприємства і фірми туристичного бізнесу. Створення готельних корпорацій виступає результатом концентрації і інтернаціоналізації капіталу, а також монополізації ринків готельних послуг.

У історії народження готельних корпорацій є свого роду інтрига. Їх прототипи з'явилися в Європі ще в кінці 19 - початку 20 століть, проте на масовий рівень ця ідея вийшла набагато пізніше, після майже півстоліття, причому майданчик дії перенісся до Америки, яка і отримала статус батьківщини мережевих готелів. Сьогодні в світі налічується понад 100 міжнародних готельних корпорацій – від дрібних, з декількома десятками об'єктів, до «важкоатлетів», що включають тисячі готелів. Що сприяло формуванню нового ступеня в розвитку готельного бізнесу, що виникає як будь-яка якісна зміна на базі існуючого кількісного зростання. Зростання об'ємів готельного будівництва привело до концентрації готелів, що знаходяться у власності окремих осіб і компаній.

Виділяють наступні можливості включення нових готелів в готельну корпорацію: будівництво власних готелів корпорацією, покупка готелю, лізинг, укладення франчайзингового договору, укладення контракту на управління, будівництво спільних підприємств, вступ до консорціуму, асоціації.

Оренда (лізинг) стала популярною в 1950 – 1960-і роки. У готельній індустрії цей метод використовується і в даний час, хоча рідше ніж раніше. Лізингова угода дозволяє і орендареві, і корпорації вийти на ринок або розширити на ньому присутність. При такому підході готель орендується за обумовлений відсоток зазвичай від 20 до 50% з валових надходжень від продажів. Наприклад, міжнародна експансія американських готелів почалася з оренди компанією Hilton одного з готелів в Сан-Хуані. Бажаючи підштовхнути розвиток національного туризму, уряд Пуерто-Ріко здав готель в оренду на пільгових умовах: дві третини від прибутку плюс оплата маркетингових витрат.

Контракт на управління полягає між власником підприємства і компанією, головним напрямом діяльності якої є професійне управління готелями на даному сегменті ринку. Компанія, що вступає в управління за контрактом, не отримує ніяких прав на само майно підприємства. За роботу компанія отримує зазвичай управлінську винагороду у вигляді певного відсотка від валового або чистого операційного доходу, зазвичай – від 2 до 4,5%. Конкуренція, що за останні роки посилилася, між управлінськими фірмами привела до зниження величини контрактної винагороди. Компанії, що управляють, часто укладають взаємовигідні операції з власниками власності, не охочими управляти нею. Найпомітніша риса сучасних контрактів на управління – збільшення числа обумовлюваних в них положень.

Франчайзинг в індустрії гостинності – це концепція що дозволяє компанії розширювати свою діяльність динамічніше. Її суть полягає в тому, що франчайзодавець надає «захищене в законному порядку право займатися певною підприємницькою діяльністю, а також допомогу в організації цієї діяльності, навчанні, реалізації і управлінні за винагороду від франчайзоотримувача». Франчайзодавець створює повну концепцію підприємства або методів роботи, а франчайзоотримувач купує право використовувати наявні напрацювання. Як для франчайзодавця, так і для франчайзоотримувача система франчайзи таїть в собі як вигоди, так і недоліки.

Для того, щоб протистояти конкуренції з боку інтегрованих і франчайзингових ланцюгів, незалежні готелі об'єднуються в готельні консорціуми. Фахівці виділяють чотири основні види консорціумів, а саме маркетингові консорціуми, консорціуми системи бронювання, повні консорціуми (забезпечують не тільки загальне маркетингове дослідження і обслуговування, але і допомагають в управлінні людськими ресурсами), спрямовані консорціуми (є об'єднанням готелів з авіакомпаніями і їх системами бронювання, наприклад Джал Уорлд).

Також набула широкого поширення практика створення спільних підприємств. В цьому випадку ланцюг стає інвестором проекту, привносячи в нього свій капітал, ноу-хау, і беручи участь надалі в прибутках готелю. Схема утворення спільних підприємств в індустрії туризму зводиться приблизно до наступного: є два або більше інвестора-власника майбутнього готелю, які несуть фінансові ризики комерційної діяльності об'єкту, що будується, в рамках своєї частки в статутному капіталі готельної організації. Власники майбутнього готелю ухвалюють рішення про залучення тієї або іншої торгової марки для просування послуг готелю на внутрішньому і міжнародному ринках. Умови, на яких готель набуває відомої торгової марки, обмовляються окремо. Це може бути франчайзинговий договір або інша угода з компанією, торговою маркою, що володіє. Іноді учасником спільного підприємства є готельна компанія-власник торгової марки.

У багатьох випадках інвестор, що дає позиковий капітал на будівництво готелю, не відповідає за подальший розвиток діяльності готелю, його цікавить лише питання поворотності засобів, вкладених в будівництво. Інвестор не бере участь в експлуатації об'єкту, проте він розглядає наявність відомої торгової марки як чинник, що підвищує престижність готелю на туристському ринку.

Асоціація туристська – добровільне об'єднання організацій або фізичних осіб, що працюють в індустрії туризму. По сфері обслуговування розрізняють національні (Американська асоціація готелів і мотелів), регіональні (Міжнародна асоціація соціального туризму в країнах СНД) і міжнародні (Усесвітня туристична організація). Основний напрям діяльності асоціацій – сприяння розвитку підприємств індустрії гостинності.

Також на світовому туристичному ринку активно функціонують специфічні об'єднання(асоціація), основна мета яких – об'єднати кращих представників готельного бізнесу. Міжнародна корпорция «Провідні готелі світу» - “The Leading Hotels of the World” – з 1928 року веде роботу за визначенням самих кращих готелів світу і щорічно поміщає відомості про них в своєму спеціалізованому каталозі. Вже близько 30 років подібну роботу проводить також міжнародна організація «Привілейовані готелі і курорти світу» («Preferred Hotels and Resorts Worldwide»). Як «кращі» так і «привілейовані» готелі розраховані в основному на достатньо багатих клієнтів.

Переваги розвитку готельних корпорацій, побудови ланцюжків очевидні. Кожна з них має свої особливості. Серед них можна виділити єдину систему бронювання, яка дозволяє вести клієнтів по всьому маршруту і максимально підвищувати завантаження. Підраховано, що дохід з одного номера готельного ланцюга в сім разів вище, ніж в незалежному готелі. Єдина база даних дає можливість формувати зручні маршрути, здійснювати інформаційну підтримку персоналу, забезпечувати вищу якість обслуговування.

Важлива і інформаційна підтримка. Включення у відому готельну систему дає готелю можливість бути представленим у всіх її довідниках, каталогах, системах бронювання і на Інтернет-сайтах.

Крім того, вхідний в готельний ланцюг готель набуває величезних можливостей розширення сервісу, спираючись на вже розроблені схеми і контракти, клієнтські програми і їх підтримку. Вхідному в мережу готелю не доводиться винаходити свій «велосипед» - вона стає частиною величезної імперії. Опинившись в незнайомій країні, багато клієнтів мережевих готелів заздалегідь знають, якого кольору буде килимове покриття в номері і скільки рушників повинно лежати у ванній кімнаті. Де б не знаходився готель – в Парижі, Нью-Йорку, - гостей чекають однакові стандарти якості за рахунок централізованого управління, постачання, маркетингу і обслуговування. Сервіс в мережевих готелях також підпорядкований ідеї детального проходження загальноприйнятим стандартам. Корпорації наказують співробітникам називати гостя на ім'я мінімуму двічі, забороняють спілкуватися з клієнтами сидячи, накладають табу на носіння аксесуарів. Корпоративні вимоги утворюють значний талмуд, який повинен засвоїти на тренінгах кожен новий співробітник. А щоб все виконувалося «за образом і подобою», за менеджмент відповідають західні фахівці – «вихідці» з інших готелів.

Таким чином, дані системи управління підприємствами сприяють створенню цілого ряду переваг, які дозволяють туристським підприємствам підвищувати якість туристського продукту, що реалізовується, диверсифікувати пропоновані послуги в рамках сегменту ринку, збільшувати індивідуалізацію обслуговування споживачів.


1.2 Особливості і напрями діяльності найбільших готельних корпорацій миру


Корпоративний профіль: Cendant Corporation

Один з головних гравців на світовій арені туризму і найбільший готельний франчайзер. Портфель Cendant налічує 6400 готелів на більш ніж 500 тисяч номерів. Компанія включає такі бренди як AmeriHost Inn, Days Inn, Howard Johnson, Knights Inn, Ramada Inn, Super 8, Travelodge, Villager і Wingate Inn Avis ERA Coldwell Banker Century 21 Coldwell Banker Commercial. Крім того, дана корпорація володіє різними фірмами, що представляють практично всі області туріндустрії. Так, з компаній по прокату автомобілів Cendant належать Avis і з 2001 року Budget, за яку було віддано в цілому більше $700 млн. У тому ж 2001-м Cendant придбала і комп'ютерну систему бронювання Galileo. Ще одна сфера її діяльності - клубний відпочинок, де їй належать такі "кити", як Fairfield Resorts, RCI і Trendwest. Крім того, в портфелі корпорації є декілька туристських компаній, чотири страхові фірми, служба таксі і три крупні туристські сайти.

Основною спеціалізацією компанії є побудова франчайзингових систем, пошук рішень, пов'язаних із зовнішнім фінансуванням, прямий маркетинг.

Ім'я Cendant корпорація отримала тільки в 1997 році, коли злилися CUC International Corp, що спеціалізується на клубному відпочинку, і HFS Inc., що володіє на той момент всіма готельними економ-брендами, нині належними Cendant. Варто відзначити, що деякі готельні бренди, що входять зараз в Cendant, мають більш ніж півстолітню історію.

Охарактеризуємо деякі бренди готельної корпорації. Всі бренди готельної мережі відносяться до економічного класу і відповідають рівню 2* - 4*.

Готелі AmeriHost Inn і AmeriHost Inn & Suites можна знайти в 18 штатах США. Вони орієнтовані як на бізнес-туристів, так і на звичайних туристів і пропонують стандартний набір послуг.

1900 готелів Days Inns представлено більш ніж в 10 державах і незабаром з'являться також в Японії, Італії, Марокко і Кореї. Девіз цього ланцюжка: висока якість за невисокою ціною (від $35 до $69).

500 готелів Howard Johnson розташовано практично по всій території США, а також в Аргентині, Канаді, Колумбії, Домініканській Республіці, Еквадорі, Єгипті, Ізраїлі, Йорданії, Лівані, на Мальті, в Мексиці, Омані, ОАЕ, Великобританії і Венесуелі. У ланцюжок входять декілька брендів: Howard Johnson Plaza Hotels, Howard Johnson Hotels, Howard Johnson Inns, Howard Johnson Express Inns.

225 підприємств Knights Inn розташовано в США і Канаді. Готелі цього ланцюжка, згідно рекламі, пропонують "дійсно низькі ціни" (близько $60). У одноповерхових будовах, розташованих у важливих магістралей, постояльці знайдуть чисте і комфортне розміщення

На території США і Канади близько 2 тисяч мотелів Super 8. Історія цього ланцюжка налічує більше чверті століття. Відмітною особливістю бренду служить те, що чотири рази на рік мотелі піддаються ретельній інспекції, і тому постояльці можуть розраховувати на максимальну гостинність персоналу і бути упевнені, що їм нададуть ідеально чисті номери за ціною $50 - $65.

У 1935 році бізнесмен Scott King, передбачивши підвищення серед мандрівників попиту на недороге розміщення, створив свій перший мотель в Сан-дієго. У 1939 році була зареєстрована компанія The Travelodge. Зараз бренд Travelodge, що налічує 600 готелів (від 25 до 200 номерів), добре відомий у всьому світі. Як і Howard Johnson, він пропонує декілька типів розміщення. Для мандрівників, що віддають перевагу достатньо високому рівню сервісу, призначені Travelodge, готелі середнього рівня належать марці Travelodge Hotels, а дешеві - Travelodge Inn. Крім того, з 1992 року у ланцюжка з'явився ще один низкобюджетный бренд - Thriftlodge.

Готелі Villager Lodge пропонують домашній комфорт за ціною, яка не сильно б'є по кишені ($40 - $60). Щоб гості відчували себе в готелі, як вдома, їм надаються послуги пральні, і всі номери обладнані кухнею. Серед достоїнств Villager Lodge слід також згадати безкоштовне кабельне телебачення і достатньо низькі тарифи на телефонні послуги.

Останній з брендів корпорації - Wingate Inn створений спеціально для бізнесменів, тому номери готелів оснащені за останнім словом техніки. Відповідно і ціна на таке розміщення декілька вище, ніж в інших брендах - від $80 до $100.

Корпоративний профіль: Intercontinental Hotels Group

InterContinental Hotels Group – одна з найбільших готельних компаній, що включає 3600 готелів на 537 000 номерів 2006 рік. Компанія включає наступні бренди: Intercontinental Hotels and Resorts, Crowne Plaza Hotels and Resorts, Hotel Indigo, Holiday Inn, Express by Holiday Inn, Holiday Inn Express, Staybridge Suites, Candlewood Suites, Priority Club Rewards.

Корпоративний профіль: Marriott International.

В даний момент корпорація Marriott International має більш ніж 2600 на 425900 номерів засобів розміщення, розташованих в США і 65 інших країнах світу. Всі готелі мережі відрізняються незмінним сервісом, який базується на чіткій взаємодії всіх структур і підтримуються жорстким контролем з боку головного офісу. «Ми прагнемо стати кращою компанією в галузях мешкання і послуг в світі за рахунок того, що добиваємося від своїх співробітників надання нашим клієнтам максимально можливих послуг, внаслідок чого у виграші залишаються наші акціонери». – заява про місію Marriott International.

Враховуючи різні групи клієнтів, їх матеріальні можливості, мережа розробляє різні бренди, збільшуючи об'єми обслуговування:

Marriott Hotels and Resorts – готелі з повним набором послуг, управляються через франшизу або самостійно. Renaissance Hotels and Resorts - готелі надають повний набір послуг засобів розміщення для бізнес туристів, відпочиваючих. Marriott Conference Centers – повносервісні готелі для проведення конференцій і зустрічей. Countyard by Marriott – підрозділ компанії, що відповідає за мережу готелів з щодо низькою ціною. Fairfield Inn by Marriott – підрозділ компанії, що відповідає за мережу готелів економічного класу. SpringHill Suites – підрозділ компанії, що відповідає за мережу готелів середнього, вищого класу, направлений на обслуговування бізнес – туристів і відпочиваючих, особливо для жінок і дітей. Residence Inn by Marriott - лідер в сегменті готелів з тривалим мешканням. TownePlace Suites – підрозділ компанії, що відповідає за мережу готелів з щодо низькою ціною з тривалим мешканням гостей. Marriott ExecuStay – підрозділ компанії надає засоби розміщення на 1 місяць і більше. Marriott Executive Apartments – підрозділ компанії, що надає розміщення діловим туристам на термін від 30 днів. Marriott Vacation Club International – система таймшера. Гість може купити тиждень відпочинку в готелі цього класу. Система включає 38 ексклюзивних курортів. Ritz – Cariton – провідний готельний бренд в сегменті готелів класу люкс.

Корпоративний профіль: Accor.

Міжнародний готельний ланцюг Accor за 40 років своєї роботи відкрив 4000 готелів в 90 країнах світу (2006г). Об'єм продажів ланцюгу склав в 2002 році 7,139 млрд. євро. А починався ланцюг з розвитку транспортної інфраструктури в околицях французького міста Лілля. Перший готель майбутнього ланцюга “Novotel” був побудований в 1967г поблизу аеропорту і автомагістралі. Наступні готелі мережі “Novotel” також будувалися в районах транспортних вузлів. Це було масове будівництво невеликих готелів на 60-80 номерів, по 15-20 готелів в рік. У 1973 г поряд з кільцевою дорогою навколо Парижа був побудований крупний “Novotel” на 600 номерів. Збільшення туристських потоків вимагав розвиток інфраструктури туризму. І в 1982г «Novotel» зливається з ланцюгом «Sofitel», декількома ресторанними ланцюгами, банкетними, сервісними компаніями. Об'єднана компанія була перейменована в Accor. Accor – це готелі всіх категорій від 1 до 5 зірок, це друга за величиною світова мережа туристських агентств, 3-а по величині у Франції мережа казино, конференц-центрів, це група сервісних компаній, обслуговуючих щоденні 13 млн. чоловік. Готельний ланцюг Accor включає наступні бренди: Sofitel, Atria, Novotel, Mercure Accor Hotels, Switch Hotels, Ibis, Etap, Formula 1, Red Roof, Motel 6, Studio 6.

Ланцюг широко використовує різні форми взаємодії, інтегруючи зусилля в суміжних областях: будує власні готелі, бере готелі в оренду, створює спільні підприємства, працює з готелями за договором франчайзингу, вводить управління за контрактом, інтегрує готелі в єдину інформаційну систему із створенням корпоративного сайту. 30% готелів є власністю ланцюга, 30% узяті в довгострокову оренду, 30% працюють за договором франчайзингу. У 1994г було створено СП, в якому 50% акцій належить Accor і 50% акцій, – американській компанії Carlson Companies. У 2000г була створена сумісна програма Accor і Управління залізниці Франції з продажу пакетів «ж.д. +отель». Тісна співпраця з авіа компаніями привела до створення іншої спеціалізованої програми турів «авиаперелет+отель». Сьогодні Accor – лідер готельного бізнесу з мережею туроператорів і туристичних агентств, активний учасник американського і європейського туристичних ринків.

Корпоративний профіль: Choice Hotels International

Choice Hotels International – одна з найбільших готельних корпорацій миру, об'єднуюча близько 4 000 готелів, така, що включає наступні бренди: Quality Inn, Choice Hotels, Comfort Inn, Comfort Suites, Quality, Sleep Inn, Clarion, MainStay Suites, Suburban Extended Stay Hotel, Econo Lodge, and Rodeway Inn brand hotels. Історія компанії починається в 1940 році, коли були відкриті перші готелі. Історія компанії повна інновацій і нововведень. Так ще в 1940 році були розроблені стандарти діяльності підприємств. У 1954 році вперше в готелях цієї компанії були введені наступні послуги: цілодобова робота служби розміщення, телефони в номерах, басейн, в 1963 році – гарантоване бронювання. У 1983 році першими працювали з глобальними системами бронювання, в 1984 році – першими запропонували номери для некурящих.

Корпоративний профіль: Hilton Hotels Corporation

Американський підприємець Конрад Хилтон (1887-1979) увійшов до історії, піднявши готельний бізнес на недосяжну висоту, тому що ввів поняття «П'ятизірковий готель» по аналогії з хорошим коньяком. Треба підкреслити, що як стартовий капітал для відкриття власної справи він не мав в своєму розпорядженні нічого, окрім твердого характеру, ініціативності, енергії, рішучості і дитячого досвіду комерції в магазині отця. Конрад Хілтон купивши старий готель Mobley в Техасі в 1919г, першим здогадався рентабельно використовувати його простір. Цей двір з безглуздими колонами на фасаді можна було назвати готелем, лише підключивши фантазію. З фантазією у Хілтона було все гаразд. Він змусив приносити прибуток не тільки сам готель, але і колони, оточивши їх скляними вітринами з необхідними в будь-якому готелі товарами: від газет і журналів до предметів особистої гігієни. Прибутковість такого сервісу перевершила всі очікування — кожна колона давала власникові додаткові 8 тисяч доларів. Далі ця ідея розвинеться в сувенірний і подарунковий бізнес при всіх готелях «Хілтон».

Успіх надихнув Хілтона. Він вирішив серйозно зайнятися готельним бізнесом і відкрив в Далласі перший готель під фірмовою назвою «Хілтон» в 1925г, що заклав основу створення знаменитої готельної імперії, — глобальній мережі елітних готелів вищого класу обслуговування, передового рівня оснащеності і найкомфортабельнішого сервісу. Після Другої світової війни імперія Конрада Хілтона перетворилася на найбільшого лідера світової готельної індустрії, стандарти якого брали на озброєння інші представники галузі. Хілтон ухвалив рішення будувати по одному готелю в рік, але незабаром перевиконав власний план. Пізніше дана ідея привела до впровадження і розповсюдження системи франчайзингу. Конрад Хілтон першим зрозумів те, що сьогодні стало загальним місцем в індустрії послуг: справжнього комфорту і ненав'язливого, але усюдисущого сервісу однаково потребують як мільйонери, так і люди з середнім достатком. Причому і ті, та інші готові ради цього зупинятися в одних і тих же готелях. Хілтон закодував це в корпоративному девізі компанії: «Гарантія елітарної розкоші при доступному сервісі високої стандартної якості», що став магічною формулою успіху для масової індустрії готельного бізнесу.

Впродовж всього свого життя він прагнув до постійного вдосконалення стандартів якості, еволюції галузевих методів і застосування власних інструментів ведення справ. Сам він є автором тільки трьох нововведень: першим відкрив об'єкт за кордоном (у Пуерто-Ріко, 1949 р.), першим встановив телевізори у всі номери (1951 р.), першим запропонував сервісні послуги з прямого набору міжміських телефонних номерів (1957 р.). Решта всіх досягнень Хілтона пов'язана не з ноу-хау, а з глобальними поглинаннями. Так, готель Статлера ще в 1908 році задовго до Хілтона став піонером по впровадженню в кожному номері ванних кімнат, дзеркал в повне зростання, телефонних апаратів і радіоточок, ставши зразком для всієї галузі на 40 років вперед. Пізніше Статлер створив власну готельну радіостанцію і ввів центральну систему кондиціонування повітря. Але кінчилося все тим, що в 1954 році Хілтон поглинув всі вісім готелів Статлера, заплативши першопроходцеві $111. Конрад Хілтон першим в готельному бізнесі зрозумів, що багатий клієнт із задоволенням заощадить невеликі гроші на готельному номері і з не меншим задоволенням викине набагато більші гроші в казино при тому ж готелі. В кінці 1960-х він твердо застовпив за собою надзвичайно вигідні місця в такій визнаній гральній мецці, як Лас-Вегас, побудувавши там не зовсім звичайні готелі. У 1979г Конрад Хілтон вмирає у віці 92 років. У 1994 році компанія Hilton відзначає 75 років творчого підходу до бізнесу – діамантові роковини готелю Моблей засновником Конрадом Хілтоном. Цього дня казино на річковому судні

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: