Xreferat.com » Рефераты по физкультуре и спорту » Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру "Замки Поділля"

Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру "Замки Поділля"

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

ФАКУЛЬТЕТ ТУРИЗМУ, ГОТЕЛЬНОГО І РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ТУРИЗМУ І ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА


КУРСОВА РОБОТА

на тему: Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру «Замки Поділля»


Студента II курсу 22-Т групи

денної форми навчання

Воропаєва

Олега Олександровича


Керівник курсової роботи

Бровченко В.Г.


Київ 2009

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА


Кафедра теорії та практики туризму і готельного господарства


З а в д а н н я

На курсову роботу з дисципліни "Технологія туристської діяльності"


студента спеціальності „Туризм”

курсу II_ групи 22-T

Воропаєва Олега Олександровіча


Тема завдання: "Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру ”Замки Поділля.”


Курсова робота виконується в наступному обсязі: друкованих сторінок


Пояснювальна записка


Вступ

І розділ. Загальна характеристика туристського підприємства

ІІ розділ. Теоретичні основи розробки нового туристичного продукту

ІІІ розділ. Визначення технології діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туристського маршруту

ІV розділ . Особливості технології діяльності тур підприємства в процесі реалізації розробленого туру

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Рекомендована література:


1. Закон України "Про внесення змін до Закону України „Про туризм"”: Закон України // Урядовий кур'єр. – 2003. – № 244. – 25.12.2003.

2. В.А. Смолій, В.К. Федорченко, В.І. Цибух Енциклопедичний словник-довідник з туризму / Передмова В.М. Литвина. – К.: Видавничий Дім „Слово”, 2006. – 372 с.

3. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М.: ФиС, 2000.

4. Любіцева О.О. Методика розробки турів: Навчальний посібник. – К.: „Альтпрес”, 2003.

5. Сокол Т.Г. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. посіб. – К.: В-во „Музична Україна”, 2002.

6. Черных Н.Б. Технология путешествий и организация обслуживания клиентов: Учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2002.

План виконання курсової роботи


Вступ

1. Загальна характеристика туристського підприємства

1.1. Базова характеристика туристського підприємства

1.2. Структура управління туристським підприємством:

1.2.1. Організаційна структура управління підприємством

1.2.2. Посадові інструкції працівників туристичного підприємства

2. Теоретичні основи розробки нового туристичного продукту

2.1. Розробка ідеї туру

2.2. Головні аспекти процесу пошуку та відбору партнерів та підприємств-постачальників послуг

2.3. Формування основного та додаткового комплексів послуг

2.4. Експериментальна перевірка туру

3. Технологія діяльності туристського підприємства при формуванні нового тур маршруту

3.1. Загальна характеристика визначеного туру за його спрямуванням

3.2. Обґрунтування вибору пунктів нового маршруту

3.3. Розробка схеми маршруту з зазначенням транспортного обслуговування

3.4. Визначення програмного забезпечення нового туру у відповідності до визначеної тематики

3.5. Пошук та відбір партнерів-постачальників товарів та послуг в кожному пункті нового маршруту у відповідності до обраного класу обслуговування

3.6. Підготовка інформаційно-методичного та рекламного забезпечення туру (складання програми перебування (програму туру), технологічної картки маршруту, графіку завантаження туристського підприємства, інформаційного листка до путівки туристської подорожі; проведення розрахунку вартості туру; підготовка прикладів рекламного матеріалу)

4. Особливості технології туристської діяльності в процесі реалізації розробленого туру

4.1. Визначення каналів збуту нового туру

4.2. Особливості реалізації розробленого туру за участю посередника

4.2.1. Підготовка агентських угод

4.2.2. Умови подання замовлень на тур від турагента

4.3. Особливості реалізації розробленого туру туристу

4.3.1. Технологія прийому замовлення на тур (з оформленням бланка-замовлення)

4.3.2. Визначення умов угоди на туристське обслуговування

4.4. Технологія бронювання туристських послуг відповідно до програми туру (підготувати листи-замовлення)

4.5. Оформлення страхових полісів

4.6. Підготовка ваучерів

4.7. Технологія туристських процедур (туристські формальності) при здійсненні туристської подорожі

Висновки

Вступ


В останні часи туризм отримав значний розвиток і став масовим соціально-економічним явищем міжнародного масштабу. Швидкому його розвитку сприяло розширення політичних, економічних, наукових та культурних зв’язків між державами ї народами світу. Масовий розвиток туризму дозволяє мільйонам людей розширювати знання про історію своєї Батьківщини й інших країн, познайомитись з визначними пам’ятками, культурою, традиціями, тієї чи іншої країни.

Туризм є одним із важливих засобів гармонійного розвитку, зміцнення здоров’я, залучення широких мас населення до занять фізичною культурою.

Туризм – це різносторонній виховний засіб для розвитку духовних і фізичних сил, формування характеру й оволодіння життєво необхідними навичками та вміннями.

Під час подорожей туристи знайомляться з природними багатствами, історичними й архітектурними пам’ятками, визначними місцями, творами мистецтва й народною творчістю.

Туризм є одним із засобів всебічного розвитку й виховання, тому що під час подорожей туристи вивчають природні особливості місцевості й ресурси корисних копалин, збирають колекції для краєзнавчих музеїв. Туризм сприяє естетичному вихованню, розвиває почуття прекрасного.

Слово туризм походить від латинського tornus (рух по колу; вертіти, крутити). В широкому розумінні воно означає переміщення з одночасною зміною побуту людей.

З економічної точки зору, туризм - це особливий вид споживання туристами матеріальних благ, послуг і товарів, який виділяється в окрему галузь господарства, що забезпечує туриста всім необхідним: транспортними засобами, харчуванням, розміщенням, культурно-побутовими послугами, розважальними заходами. В наші дні не можливо уявити собі крупне європейське місто без іноземних туристів. Сьогодні туризм перетворився на індустрію, яка відіграє помітну роль в економіці багатьох країн, на розвиток туризму виділяють значні кошти. Будуються туристичні центри – цілі міста для відпочинку з розвагами. В таких містах тисячі людей зайняті обслуговуванням відпочиваючих.

Слід зазначити, що об’єктивно Україна має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та іноземного туризму: особливості географічного положення та рельєфу, сприятливий клімат, багатство природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалів.

Україна об’єктивно має могутній туристичний потенціал, який, нажаль, використовується не дуже ефективно. Так, вагомою складовою туристичного потенціалу країни є історико-культурні пам’ятки. Найбільше туристів приваблюють розкопки античних міст Північного Причорномор’я (Тіра, Ольвія, Херсонес, Пантікапей); пам’ятки Київської Русі ІХ-ХІІ ст. у Києві, Чернігові, Каневі, Овручі, Володимирі-Волинському; пам’ятки оборонної архітектури (фортеці в Луцьку, Меджибожі, Кам’янці-Подільському, Хотині, Білгороді-Дністровському, Ужгороді та Мукачевому); палацеві комплекси в Криму, на Львівщині та Чернігівщині; пам’ятки культової архітектури в Києві, Львові, на Івано-Франківщині, у Почаєві, Мукачевому і Чернівцях, а також дерев’яної культової та цивільної архітектури в Карпатах.

Природний потенціал України складають узбережжя Чорного та Азовського морів, рельєф, водні (понад 70 тис. річок, більше 3 тис. природних озер і 22 тис. штучних водоймищ), лісові, рослинні та тваринні ресурси. На їх основі створено 5 національних природних парків, 15 державних заповідників, заказники, дендропарки, пам’ятки садово-паркового мистецтва, які належать до природоохоронних територій. Родовища лікувальних грязей, а також мінеральних і радонових вод входять до рекреаційного потенціалу нашої країни, який має не тільки внутрішнє, а й міжнародне значення. Крім того, Україна розташована на перехресті шляхів між Європою і Азією: важливі залізничні та автомобільні магістралі, порти Чорного і Азовського морів, а також Дунаю, авіа мережа здатні забезпечити її інтенсивні багатосторонні зв’язки з багатьма країнами.

Дана робота має дуже велике наукове та практичне значення. Практичним значенням даної курсової роботі є те, що розробка нового туру в мало розвинутій туристській області, може дати новий поштовх на його розвиток, стане початком будівництва нових туристських підприємств таких як готелі, заклади розваг, харчування, транспортні мереж, заклади культури та підприємств, що виготовляють спеціалізований тур. товар. Щодо наукового значення розробки туру – це є пізнання людьми історії своєї Батьківщини.

В даній курсовій роботі об’єктом дослідження було обрано давньоруські міста Правобережжя. Цей об’єкт є актуальним тому, що має багато історичних та архітектурних пам’яток , гарні дендропарки. Але має низьких рівень розвитку туризму. Саме тому ця робота є актуальною на сьогоднішній день і спрямована на розвиток туризму в Україні в усіх його напрямках.

Тому метою роботи є розробка туру для залучення вітчизняних та іноземних туристів для відвідування даного регіону, що у подальшому стане поштовхом для розвитку туризму у цьому регіоні.

Структура курсової роботі складається зі вступу, основної частини та висновків. Основна частина вміщує в себе 3 розділи. В першому розділі представляється загальна характеристика туристського підприємства. У другому розділі викладаються теоретичні теоретичні основи розробки нового туристичного продукту, тобто розробка самого туру. І нарешті в третьому розділі пояснюється технологія діяльності туристського підприємства. У висновку підводяться підсумки даної курсової роботи.

1. Загальна характеристика туристського підприємства


1.1 Базова характеристика туристського підприємства


Товариство з обмеженою відповідальністю «Туристична фірма «САМ».

Адреса: 001103, Україна, м. Київ, вул. Івана Франко, 40-Б.

Банківські реквізити: АППБ «Аваль», рахунок № 260034595, код ЄДРПОУ 13688707, МФО 300345.

Дата заснування : 22 липня 1991 року.

Ліцензія: Серія АА № 780910 від 31.03.2006р.

Форма власності: колективна.

Організаційно-правова форма – акціонерне підприємство закритого типу.


В туристичній фірмі «САМ» працює близько 400 кваліфікованих працівників. Фірма має головний офіс та два пункти продажу в місті Києві і вісім регіональних офісів фірми, які знаходяться у великих містах України, у таких як: Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Кіровоград, Миколаїв, Одеса, Сімферополь, Харків.


Структура управління туристським підприємством


1.2.1 Організаційна структура управління підприємством

Структурні підрозділи туристичної фірми «САМ».

У головному офісі фірми існують такі дирекції і відділи:

Адміністрація;

Дирекція по персоналу;

Дирекція по виїзному туризму (відділ масових турів, відділ індивідуальних турів, сектор освітніх і спеціалізованих турів, візовий відділ);

Дирекція з продажу туристичних послуг ( відділ корпоративного обслуговування, відділ організації продажів послуг, сектор по роботі з агентами і ПФ, відділ по VIP обслуговуванню, інформаційний центр);

Дирекція туризму в Україні ( відділ по роботі з резидентами, відділ по роботі з нерезидентами);

Дирекція по організації і реалізації перевезень (відділ по реалізації регулярних перевезень, відділ з організації і реалізації чартерних перевезень);

Дирекція по маркетингу і рекламі;

Юридичний відділ;

Головна бухгалтерія;

Управління справами; (транспортно-експедиційний відділ);

Відділ інформаційних технологій;

Відділ телекомунікації;

Відділ-гідів-перекладачів.

Основними напрямками діяльності туристського підприємства є:

Виїзний туризм (групові і індивідуальні тури на курорти Середземномор'я, в столиці Європи, на гірськолижні курорти, і по екзотичних напрямах);

Освіта за кордоном (загальні курси мов, екзаменаційні курси, спеціальні курси, канікулярні курси для дітей, середня освіта, вища освіта);

Дитячий туризм. Відпочинок в Криму і за кордоном для дітей;

Спецтури. Спортивні, релігійні, лікувальні, бізнес, подієві;

В'їзний туризм (відпочинок і екскурсійні програми по Україні, організація конференцій, вивчення російського, українського мов);

Продаж і бронювання авіаквитків (Туристична фірма "САМ" - член Міжнародної асоціації авіаперевізників IATA);

Продаж квитків на чартерні рейси.

Підприємство виконує тур. операторську діяльність за ліцензією Серії АА № 780910 від 31.03.2006 р. Також може виконувати тур. агентську(посередницьку) діяльність.


1.2.2 Посадові інструкції працівників туристичного підприємства

Посадова інструкція – це документ, що регламентує виробничий процес кожного працівника. Зазвичай включає короткий виклад основних обов'язків, повноважень і необхідних навиків, що відносяться до конкретної посади в організації.

Згідно зі статтею 29 Кодексу законів про працю України, до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний, зокрема:

1) роз’яснити працівникові його права й обов’язки та проінформувати під розписку про умови праці, його права на пільги та компенсації відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором.

Конкретний перелік посадових обов’язків визначається посадовими інструкціями керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців, що їх розробляють і затверджують роботодавці на основі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (враховуючи конкретні завдання та обов’язки, функції, права, відповідальність працівників цих груп та особливості штатного розпису підприємства). У посадовій інструкції також закріплюються права працівника та його відповідальність. Інструкції повинні відображати повний перелік завдань та обов’язків, повноважень і відповідальності, у разі потреби мати необхідні пояснення, а всі терміни — чіткі визначення.

2. Теоретичні основи розробки нового туристичного продукту


2.1 Розробка ідеї туру


Розробка ідеї туру – це проведення досліджень за декількома ідеями з метою визначення найбільш привабливої з них.

Визначається:

Цільове направлення з орієнтації на визначеного споживача туристських послуг.

Сезонність.

Напрямок.

Приблизне наповнення основного комплексу послуг.

Методи:

«Мозковий штурм». Цілеспрямований процес генерування нових ідей для формування їх максимально широкого кола з наступним аналізом та відбором найбільш перспективних.

Спостереження. знайомство з діяльністю інших туристичних компаній з можливістю часткового запозичення ідеї туру, адаптувавши її під місцеві умови.

Особистий досвід тур оператора, знання поля ринку, уміння прогнозувати та передбачувати.

Аналіз та визначення власних можливостей:

Відповідність ідеї туру споживацьким очікуванням.

Визначення можливостей ринку.

Оцінка конкуруючих турів.

Визначення можливостей пошуку та відбору постачальників туристських послуг для реалізації ідеї туру.

Оцінка внутрішніх можливостей підприємства.

2.2 Головні аспекти процеси пошуку та відбору партнерів та підприємств - постачальників послуг


Шляхи пошуку партнерів та підприємств-постачальників послуг:

через виставки та ярмарки;

через Інтернет;

Принципи підходів для пошуку партнерів та підприємств-постачальників послуг:

Туристичне підприємство повинно орієнтуватись на довго тривале співробітництво.

Співробітництво повинно бути взаємовигідним для обох сторін, та мати перспективи розвитку.

Партнер повинен бути досвідченим учасником ринку тур послуг або на ринках, що близькі йому, якості, що вимагають цільові споживачі.

4. Послуги, що надаються різними постачальниками повинні відповідати одному рівню та стандарту обслуговування.

Послуги, що надає партнер, повинні повністю відповідати критеріям.

Туристичні підприємства-партнери виконують такі функції:

вивчення потреб потенційних туристів на тури та туристичні програми;

складання маршрутів та перспективних програм обслуговування туристів;

взаємодія з постачальниками послуг;

розрахунок вартості туру та визначення ціни;

реалізація турів;

методичне забезпечення турів;

забезпечення туристів необхідним та спеціальним спорядженням, сувенірною та рекламно-інформаційною продукцією;

підготовка, підбір та призначення спеціалістів на маршрути подорожей (екскурсоводи, інструктори, гіди-перекладачі тощо);

рекламно-інформаційна робота по просуванню туристичного продукту до споживачів;

контроль за якістю, надійністю та безпекою туристичного

обслуговування.


2.3 Формування основного та додаткового комплексів послуг


Формування основного та додаткового комплексів послуг – це дії щодо комплектації туру з послуг партнерів та постачальників на основі їх реальної пропозиції.

Елементи, що формують основу туру:

Цільове призначення туру.

Розробка туристичного маршруту.

Визначення засобів пересування на маршруті.

Планування пакету основних послуг на маршруті.

Планування програми туру, що визначає мету подорожі.

Визначення періоду туру.

Визначення та корегування ціни майбутнього туру.

До основних послуг, що надаються тур оператором є:

візова підтримка;

організація перевезень;

перевезення туриста від місця його прибуття в країну до місця розміщення (місця тимчасового перебування під час відпочинку) і назад - трансфер, а також інші перевезення в межах країни перебування, які передбачені умовами подорожі;

розміщення;

харчування.

страхування туристів;

організація екскурсій та дозвілля.

В розряді додаткових послуг, зазвичай, фігурують:

послуги гідів, гідів-перекладачів;

послуги ремонту техніки;

послуги з прокату;

обмін валюти;

телефон, пошта інші види комунікацій;

побутове обслуговування.

В міжнародній практиці стандартний комплекс послуг, що надається туристу в залежності від мети подорожі, називають інклюзив або пекідж-тур — комплексна туристична послуга, яка включає отримання візи, розміщення, харчування, екскурсійне обслуговування, транспортні, побутові, спортивно-оздоровчі, фізкультурні, медичні та інші послуги, укомплектовані в залежності від мети подорожі і у відповідності до виявлених, завдяки маркетингу, переважаючих уподобань потенційних клієнтів.


2.4 Експериментальна перевірка туру


Експериментальна перевірка нового туру – це заключний етап на якому готовий тур повинен бути апробований, і включає в себе наступні етапи:

І етап: проводяться дослідження з розробки нового туру, товару. Ця робота провадиться групою економістів, соціологів, архітекторів і спеціалістів туризму. На даному етапі проводяться дослідження попиту, ринку; розробляються концепції і програми турів; йде економічна і цінова проробка.

ІІ етап: проводиться експериментальна оцінка розробленої послуги або туристського продукту. Для цього необхідно дотримання таких умов: розробка туру, послуги, товару здійснюється в «натуральний розмір» (експериментальний заїзд, пілоти-групи і т.п.); рекламування й ознайомлення (презентація, реклама, інформація) здійснюються у відповідних масштабах; приділяється визначений ліміт часу, для того, щоб простежити за популярністю запропонованої туристської послуги або продукту (відкликання туристів, заявки клієнтів).

ІІІ етап: здійснюється впровадження експериментальної перевірки тур продукту, проробка технологічної документації (картки туристських маршрутів, договори, графіки заїздів, програми обслуговування, путівки, договори з клієнтами, ваучери й ін.), модернізація робочих місць і навчання кадрів.

IV етап: формується система управління виробництвом і збутом нового тур продукту, що забезпечує його реалізацію і постійну модернізацію відповідно до запитів клієнтури.

Визначається та корегується:

Складається з послуг, що увійшли до туру.

Процес реалізації туру.

Робота персоналу який пов'язаний з продажами туру.

Готовність рекламної інформації.

Організаційна взаємодія всіх служб і підрозділів туристичного підприємства.

Форми експериментальної перевірки туру:

Рекламні тури.

Інформаційні тури.

Пробні продажі

3. Технологія діяльності туристського підприємства при формуванні нового тур маршруту.


3.1 Загальна характеристика визначеного туру за його спрямуванням


Тур – це програма, в межах якої реалізується мета перебування людини поза постійним місцем проживання, складена з урахуванням індивідуальних побажань, і комплекс заходів по її реалізації на відповідному якісному рівні.

Даний тур «Замки Поділля» є культурно – пізнавальним, пекідж – тур, за формою організації – організований, даний тур є цілорічним, багатоденним (6 днів), груповий (10 чол.), тур клас – розміщення в готелі 3 зірки, в номерах по 2 особи, набір послуг у турі – напівпансіон, маршрут є лінійним, транспортно – пішохідним. Вид транспорту, що використовується під час подорожі – автобус класу «люкс».

Маршрут туру: Київ - Хмельницький -Київ.


3.2 Обгрунтування вибору пунктів нового маршруту


Пам’ятки культури, які будуть відвідані на Поділлі:

Бучач - туристчна перлина Західної України. Огляд

замку 14ст., міської ратуші (камяні скульптуриі рельєфи виконав скульптор Іоан Пінзель), Василіанського монастиря та ін. цікавих памяток культури Західної України.

Меджибіж - Період розквіту Меджибізької фортеці – у далекому минулому. Однак після кількох десятиліть занепаду й руйнації зараз замок переживає деяке відродження. А туристи, які тут з’являються все частіше, з радістю дають поради як зробити колишню фортифікаційну споруду ще привабливішою.

Олеський замок - видатна пам’ятка архітектури та історії XIV - XVIII ст. Перша згадка - 1327 р. Польські історики називають Олесько - колискою польських королів, тут народилися Ян III Собеський і Михайло Корибут Вишневецький. З кінця 1975р. замок став музеєм – заповідником, філією Львівської галереї мистецтв.В експозиції замку: живопис, іконопис, скульптура, меблі, гобелени XVI - XVIII ст. В монастирі та костелі капуцинів 18 ст., що знаходяться напроти замку – фонди галереї мистецтв.

Підгірці - Ренесансний замок збудований в 1640 р. головно французьким інженером Бопланом і італійським архітектором Андре дель Аква. Підгорецький замок - один з найкращих у Європі зразків поєднання ренесансного палацу з бастіонними укріпленнями. Палац називали "польським Версалем". До замкового комплексу входять: палац, оточений бастіонними укріпленнями, валами, ровами, чудовим парком, що знаходиться на декількох терасах і є пам'яткою садово-паркового мистецтва державного значення, римо-католицький костел XVIII ст. та заїжджий двір.

Збаразький замок - це могутня прикордонна фортифікаційна споруда, яка згадується у польських хроніках з середини XV ст. і в літописі "Повість временних літ" під 1211р. Будівництво кам'яного замку на горі серед непрохідних боліт в 1626-1631рр. здійснили князі - брати Збаразькі. Проект розробив італійський архітектор В. Скамоцці. В 1649 році за стінами Збаразького замку довгий час в козацькій облозі знаходилась численна польська шляхта. Це протистояння описане відомим польським письменником Г. Сенкевичем в романі "Вогнем і мечем" та відображене в відомому кінофільмі Є. Гофмана. Збаразький замок є Державним історико - архітектурним заповідником, в замку експозиція краєзнавчого музею та колекція давніх подільських ікон.

Скала-Подільська - середньовічна прикордонна твердиня Речі Посполитої, закладена над річкою Збручем за 40 км від Кам'янця - Подільського. Давня назва замку й поселення при ньому - Скала над Збручем. Князі Коріатовичі після приєднання Поділля до Великого князівства Литовського розбудували замок, що був тут з давньоруських часів. Якісно нову перебудову здійснили за модерновою нідерландською системою бастіонного типу польські магнати. Замок був захищений скелями та річкою Збруч з трьох боків, а з півдня, звідки він був доступний - викопали глибокий рів, збудували кам'яні стіни, в’їзну башту з підйомним мостом та порохову башту. Замок витримав не одну облогу, але був зруйнований козацькими військами Б.Хмельницького, а остаточно занепав після захоплення турками Поділля в 1672р. Зараз над кручею ріки видно частково збережені оборонні стіни, башти замку та напівзруйнований палац з чудовими ренесансними порталами.

Кам'янець – Подільський - завдяки його унікальному "острівному" положенню на острові каньйону р.Смотрич, висотою 50 і більше метрів, був заселений ще в давні часи. Це була найбільш неприступна фортеця не лише в Україні, а й в цілій Європі. Літопис приписує будівництво кам'яної фортеці у Кам'яниці литовським князям Коріатовичам, тому, незабаром, на центральній площі міста буде споруджено пам'ятник литовським князям до 645-річчя магдебурзького права дарованого Кам'янцю.

Хотин - вражають стіни фортеці висотою понад 40 м і товщиною 5 м. В вересні-жовтні 1621 р. біля стін Хотинської фортеці відбувались події знаменитої Хотинської війни, яка прославила запорізьких козаків і їхнього гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного і стала переломним моментом в історії Османської імперії.

Бучацький замок - родове гніздо українських магнатів Бучацьких, розбудовувався на високому скелястому мисі над рікою Стрипою. В XIV ст. біля стін замку був укладений Бучацький мир між Польщею та Туреччиною, а в XVIII ст. замок втратив оборонне значення. До нашого часу відносно непогано збереглися башти та замкові стіни XVI ст. товщиною до 3.5м з трьома ярусами бійниць та фундаментом ренесансного палацу Бучацьких.

Золочів - старовинний замок XVII ст., збудований батьком польського короля Яна ІІІ львівським воєводою Якубом Собеським. В експозиції Китайського палацику - твори східного мистецтва, в Великому Палаці - експозиція західноєвропейського мистецтва, тут частково збереглись каміни, портали і навіть система внутрішньої каналізації.

Меджибізька фортеця - одна з найбільших і найдавніших фортець України, що збереглись. До наших днів дійшов цілісний оборонний комплекс (три вежі, мури, допоміжні споруди, залишки палацу, замкова церква), основу якого становить замок Сенявських 1540-1560 рр., який був перебудований з фортеці, що існувала ще з часів Київською Русі.


3.3 Розробка схеми маршруту з зазначенням транспортного обслуговування


День 1

8:00

Зустріч групи з представником тур фірми та автобусом на залізничному вокзалі м. Києва.

9:00 - 11:00

Поселення в готелі. Сніданок у готелі

12:30 - 15:30

Автобусна, з зупинками на об’єктах, відвідування замків:Бучач,Меджибіж,Олеський,Підгірці,Збаразький.

15:30 - 16:30

Обід. (Здійснюється за власні кошти).

17:00

Повернення до готелю

18:00- 19:00

Вечеря у готелі. Нічліг.


День 2

8:00 – 9:00

Сніданок у готелі.

9:00- 13:00

Вільний час.

13:00 – 14:00

Обід (здійснюється за власні кошти).

14:00-18:00

Автобусна, з зупинками на об’єктах, екскурсія по архітектурним пам’яткам культури :Скала-Подільська,Кам’янець-Подільський,Хотин,Бучацький замок.


18:00 – 21:00

Вільний час.

21:30 – 23:00

Вечеря у кафе (здійснюється за власні кошти)

23:30

Повернення до готелю. Нічліг


День 3

8:00 – 9:00

Сніданок у готелі

9:00 – 12:00

Вільний час.

12:00- 15:30

Автобусна екскурсія по замкам :Золочів,Меджибізька фортеця.

15-30-16:30

Обід (здійснюється за власні кошти).

17:00 – 19:00

Повернення до готелю. Вільний час

19:00 – 20:00

Звільнення номерів. Переїзд до вокзалу м.Києва

3.4 Визначення програмного забезпечення нового туру у відповідності до визначеної тематики


Програмне забезпечення автобусно - пішохідного туру «Замки Поділля» забезпечує туристам відпочинок, ознайомлення з історією краю. Загальний ліміт часу програмного забезпечення становить близько 12,5 годин, з урахуванням нормативних витрат часу на поселення, харчування – сніданки по 60 хв., вечері по 60 хв., екскурсійне обслуговування від 1 до 4 годин.

Програма харчування згідно з програмою маршруту (п.3.3.)

Вартість туристичної путівки включає:

вартість проїзду;

вартість харчування;

вартість проживання;

вартість екскурсійної програми

вартість страхового полісу.


3.5 Пошук та відбір партнерів-постачальників товарів та послуг в кожному пункті нового маршруту у відповідності до обраного класу обслуговування


Протягом усього туристичного маршруту трансфери здійснюватимуться завдяки компанії партнера-постачальника туристичної фірми «САМ», автотранспортних послуг «Good Transfer», автобус класу «люкс».

У м. Київ група буде розміщена у 3-х зірковому готелі «Дніпро», в номерах по 2 особи, набір послуг – напівпансіон (HB).

Тур обслуговується власними гідами-екскурсоводами туристичної фірми «САМ».

Страховою компанією партнером-постачальником є компанія "Кремінь".

3.6 Підготовка інформаційно-методичного та рекламного забезпечення туру(складання програми перебування(програми туру),технологічної картки маршруту, графіку завантаження туристського підприємства, інформаційного листка до путівки туристської подорожі, проведення розрахунку вартості туру, підготовка прикладів рекламного матеріалу).


Програми перебування туристів- перелік послуг, визначених об’єктів і подій, що надаються туристам в визначеній послідовності, часі, місці і умовах обслуговування.

Технологічна картка маршруту- технологічний документ, який визначає зміст програми та умови обслуговування туристів на конкретному маршруті.

Графік завантаження туристського підприємства- відображає реальне завантаження туриських підприємств по маршруту і дозволяє цого контролювати і спостерігати.

Інформаційний листок туристської подорожі- містить розділи обов’язкові та додаткові інформації по маршруту, призначений для туриста і є обов’язковим додатком до путівки чи ваучера.

4. Особливості технології туристської діяльності в процесі реалізації розробленого туру


4.1 Визначення каналів збуту нового туру


Наступним кроком після розробки нового тур продукту є його реалізація, а зокрема, визначення каналів збуту, через які даний продукт просуватиметься на ринку.

Основним каналом збуту туру «Поділля» є реклама. Реклама є компонентом маркетингової політики, спрямований на інформування про продукцію турфірми. Саме від реклами залежить чи скористається клієнт послугами саме туристичної фірми «САМ», чи обере саме цей запропонований тур. Окрім того, слід враховувати, що в рекламі виключається можливість неправдивого рекламування продукції, тобто під час реклами слід попереджати туриста про можливі недоліки даного туру, але акцент робити на перевагах.

Характер реклами, що використовується для просування нового туристичного продукту «Поділля», є інформативним, дана реклама є масовою, національною за масштабністю, засоби поширення: преса, друковані листівки, радіо – та телереклама.

Дана реклама спрямована на просування збуту нового туру.


4.2 Особливості реалізації розробленого туру за участю посередника:


4.2.1 Підготовка агентських угод

Згідно зі ст. 297 ГК України за агентським договором одна сторона (комерційний агент) зобов'язується надати послуги другій стороні (суб'єкту, якого представляє агент) в укладенні угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб'єкта і за його рахунок.

Характеристика агентського договору (договору доручення). Сферою застосування агентських договорів є винятково господарська (підприємницька) діяльність. На це, насамперед, вказує те, що агентською діяльністю, за визначенням, є підприємницька діяльність, що, в свою чергу, обумовлює наявність певного статусу у суб'єктів, які надають відповідні послуги. Крім того, за тим же визначенням клієнти агента мають статус суб'єктів господарювання та здійснюють господарську діяльність, в процесі і з приводу якої користуються послугами агента. Комерційний агент надає суб'єкту, якого він представляє, послуги в укладенні угод чи сприяє їх укладенню. В цьому разі в обов'язки агента можуть входити як безпосереднє укладення угоди в інтересах довірителя на умовах, що вказані в агентському договорі, так і пошук можливих партнерів в широкому розумінні (організація промо-акцій та ін.), що охоплюється категорією "сприяння". Згідно з ч. 2 ст. 303 ГК України комерційний агент не гарантує суб'єкту, якого він представляє, виконання третіми особами зобов'язань за угодами, укладеними за його посередництва, якщо інше не передбачено агентським договором.

Сторонами агентського договору є комерційний агент і суб'єкт, інтереси якого він представляє (клієнт).

Агентський договір укладається в письмовій формі і є консенсуальним. Він повинен визначати сферу, характер і порядок виконання комерційним агентом посередницьких послуг, права та обов'язки сторін, умови і розмір винагороди комерційному агентові, строк дії договору, санкції у разі порушення сторонами умов договору, інші необхідні умови, визначені сторонами. За змістом ч. З ст. 297 ГК України агентським договором повинна бути передбачена умова щодо території, в межах якої комерційний агент здійснює діяльність, визначену угодою сторін. У разі якщо територію дії агента в договорі не визначено, вважається, що агент діє в межах території України.


Умови подання замовлень на тур від тур агента

Турагент здійснює замовлення турпродукту шляхом подання туроператору замовлення. Замовлення подається туроператору у письмовій формі чи по факсу за підписом уповноваженої особи турагента. Турагент зобов’язаний розбірливо заповнювати всі реквізити та поля замовлення. У випадку неповного або неточного заповнення замовлення туроператор має право не приступати до виконання замовлення, в тому числі не бронювати та не видавати турагенту авіаквитки, страхові поліси або інші документи.

Туроператор має право вимагати від Тур-агента внесення уточнень до замовлення. Протягом визначеного в договорі строку з дня отримання замовлення туроператор направляє турагенту підтвердження замовлення. Протягом визначеного в договорі строку після оплати замовленого турпродукту туроператор зобов’язаний надати турпродукт турагенту шляхом оформлення та передачі представнику турагента документів, які необхідні для споживання турпродукту (авіаквитків, страхових полісів, рахунку-фактури, та інших документів, визначених туроператором залежно від складу турпродукту).

Туроператор має право вимагати від представника турагента пред’явлення довіреності на отримання документів від імені турагента та документ, що посвідчує особу цього представника.

Туроператор має право в будь-який момент відмовити турагенту у видачі замовлених авіаквитків або інших замовлених документів у випадку відмови представника турагента від надання туроператору (його кур’єру) письмової розписки про отримання замовлених документів.


4.3 Особливості реалізації розробленого туру туристу:


4.3.1 Технологія прийому замовлень на тур (з оформленням бланка замовлення)

Замовлення туриста на бронювання туру оформлюється на спеціальному бланку. Воно містить інформацію про наміри придбати ті чи інші послуги. У зв'язку з тим, що значна кількість туристичних фірм надає можливість розрахунку за послуги частинами, від термінології, яка буде використана в такому документі залежатиме його правовий статус. Якщо попередня оплата визначається як аванс, то замовлення визнається попереднім договором, на основі якого в подальшому буде укладено основний договір. При цьому після вступу в дію основного договору попередній може втратити свою юридичну силу. Якщо попередня оплата визнається задатком, то в юридичному плані договір вважається укладеним і іншого не потрібно.

Лист бронювання є замовленням на надання туристичних послуг.

Договір між турфірмою і туристом укладається в письмовій формі і повинен відповідати законодавству країни, де придбано тур.

Основна інформація, яка обов'язково включається в договір, стосується:

відомостей про туроператора або турагента (продавця), в тому числі дані про ліцензію на здійснення туристичної діяльності, юридичну адресу та банківські реквізити;

відомості про туриста (покупця) в обсязі, необхідному для реалізації туристичного продукту;

достовірну інформацію про обсяг, умови та якість послуг, в тому числі, про програму перебування туриста, тривалість і маршрут подорожі, умови безпеки туристів;

права, обов'язки та відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору;

вартість туристичного продукту та порядок оплати;

мінімальна кількість туристів в групі, термін інформування туриста про те, що подорож анулюється з причини недобору групи тощо;

умови зміни та ануляції договору;

штрафна сітка;

порядок врегулювання спорів та претензій;

форс-мажорні обставини;

термін дії договору.

4.3.2 Визначення умов угоди на туристське обслуговування


Умови угоди на туристське обслуговування містяться в договорі підприємства- посередника з туристом

1.Номер, дата та місце укладання угоди

2.Найменування продавця з значенням його організаційно- правової форми, номеру ліцензії на тур.діяльність

3.П.І.Б. туриста, його адреса, паспортні данні та ін. Реквізити

4.Предмет угоди(надання тур послуг)

5.Умови надання тур послуг

6.Прав, обов’язки та відповідальність сторін

7.Вартість(цифрами і прописом)

8.Порядок вступу до сил та термін її дії

9.Умови оформлення віз

10.Порядок використання ваучера

11.Умови страхування

12.Умови та порядок застосування компенсаційних санкцій, їх анулювання, а також розгляду та задоволення рекламацій

13.Форс-мажорні обставини

14.Особливі умови

15.Юридичні та банківські реквізити продавця

16.Підписи сторін

17.Печатка продавця


4.4 Технологія бронювання туристських послуг відповідно до програми туру


Туристи доручають Туроператору, а Туроператор приймає на себе зобов`язання з бронювання й організації такого туру. У договорі бронювання зазначається назва туру, його характеристика, країна, транспорт, дата виїзду, тривалість, вартість туру. Туроператор проводить заходи щодо бронювання замовлених складників туру (номерів в готелях, квитків на обумовлені транспортні засоби, місць в чергах на подачу документів для оформлення віз в консульські установи і т.д.) лише після підписання цього Договору. У разі неможливості підтвердження одного або кількох конкретних складників, Туроператор пропонує Туристу рівноцінну заміну. Якщо заміна неможлива або певний складник є суттєвою умовою Туристичного продукту (туру) як цілісності, Туроператор в міру можливості повідомляє Туриста про таку обставину(и) невідкладно, щойно про це стало відомо Туроператору, то Туроператор повертає Туристу документи та здійснену передплату в повному обсязі.


4.5 Оформлення страхових полісів


Страхування - це

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: