Xreferat.com » Рефераты по физкультуре и спорту » Пізнавальний тур до Франції

Пізнавальний тур до Франції

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ


Кафедра _________________


КУРСОВА РОБОТА

на тему : _______________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________


Робота виконана

__________________________

__________________________

Прізвище, ім’я, по батькові


Науковий керівник _________

_________________________

( науковий ступінь, посада )

_________________________

Прізвище, ім’я, по батькові


ЧЕРНІГІВ ________

Реєстраційний № _______ _____________ ____________________

( дата ) ( П. І. П. )

________ _____________ ____________________

( дата ) ( П. І. П. )


Результати перевірки _________ _____________ ____________________

( до захисту, ( дата ) ( П. І. П. )


на доопрацювання )


Результати захисту __________ _____________ ____________________

( оцінка) ( підпис ) ( П. І. П. )

( назва вищого навчального закладу)


Кафедра __________________________________________________

Дисципліна _______________________________________________

Спеціальність _____________________________________________


ЗАВДАННЯ

на курсову роботу


___________________________________________________________

( Прізвище, ім’я, по батькові магістранта)

Тема роботи _____________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Термін здачі закінченої роботи ____________________________

Вихідні дані роботи _______________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Зміст розрахунково – пояснювальної записки ( перелік питань, які

підлягають розробці ) ________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Перелік графічного матеріалу ( з точним значенням обов’язкових

креслень ) _________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Дата видачі завдання _____________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


п/п

назва етапів курсової роботи

Термін вивиконання

етапів роботи

Примітки

1.

Вибір теми, вивчення літературних


джерел та складання плану роботи
2.

Підготовка 30% курсової роботи та


подання її керівнику
3.

Підготовка 70% курсової роботи та


подання її керівнику
4.

Підготовка 100% курсової роботи та


подання керівнику
5.

Доопрацювання роботи з урахуванням


зауважень керівника
6.

Отримання відгуку керівника роботи

7.

Захист курсової роботи


Студент __________________

( підпис)


Керівник ________________ _________________________________

( підпис ) ( прізвище, ім’я, по батькові )


„ ______” ________________ _______ р.

ЗМІСТ


Вступ

Теоретична частина

Розробка схеми маршруту

Програмне забезпечення туру

Розробка рекламної стратегії

Розробка вартості туру

6 Документальне оформлення туру

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

ВСТУП


Туризм – це тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно – ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місцях перебування.

В Україні туризм зараховується до числа динамічних галузей. Прогнозується, що вже в 21 столітті туризм стане рушієм світової економіки. Очікується, що кількість туристичних поїздок до 2010 року у світі зросте удвоє.

Тема є дуже актуальною, тому що розвиток туризму у Європейських країнах став набувати дуже швидкого розвитку і все більше удосконалюються маршрутні тури для задоволення потреб туристів.

Головна мета туристичної державної політики, в рамках ефективно діючих туристичних структур та не спричиненню збитків навколишньому середовищу, - забезпечити оптимальне задоволення різноманітних туристичних потреб громадян України та іноземних туристів.

Туризм стає масовим, охоплює всі верстви населення. Задоволення будь – якого попиту потребує виробництва відповідних товарів та надання послуг.

З розвитком туризму стає актуальними відвідувати країни Європи, саме Франції.

Франція, одна з країн, що має великий туристичний потенціал, а саме для пізнавального туризму. Отже, пізнавальний туризм заснований на не припиняючій цікавості до великого пізнавального потенціалу кожної території, включаючий багато численні пам’ятки історії, архітектури, літератури, археології, а також історичні міста і поселення з включенням до програми перебування туристів та участь у святах, фестивалях, знайомства з живописом, балетом, оперою, по місцях дії відомих літературних творів, по місцях життя відомих людей. Основну роль в таких програмах відіграють екскурсійно – пізнавальні і культурні заходи, спрямовані на задоволення цікавості туристів. Дозвілля на таких турах теж культурно – пізнавального характеру : творчі зустрічі, відео – програми про місце відпочинку, національні свята, відвідування ресторанів з програмою вар’єте та дегустаціями, тощо. Щодо розміщення туристів, то як правило, розміщення готелю бажане ближче до центру міста.

Пізнавальні тури до різних міст, країн з економічної точки зору є дуже вигідними для країни – приймача, бо саме такі тури є майже найдорожчими, і найцікавішими для туристів. Такі тури розраховуються на людей, що люблять та прагнуть чогось нового. Екологічно, тури пізнавального характеру дуже оздоровлюють, але й туристи повинні піклуватись про екологічне становище тієї чи іншої країни. Отже, саме пізнавальні тури є одним з найприбутковіших турів в галузі туризму.

Метою курсовою роботи є розробка пізнавального туру, а саме маршруту по Франції пізнавального характеру.

Завдання курсової роботи полягає в тому, щоб розробити вступну теоретичну частину, розробити схему маршруту, програмне забезпечення туру, зробити маркетингове дослідження та рекламну стратегію, розробити ціну вартості туру та зробити документальне оформлення туру, також зробити висновки.

Об’єктом курсової роботи є пізнавальний туризм у Франції, а предметом курсової роботи –тур.

Теоретична частина

Тур є ринковим продуктом туристичних підприємств, формою, яку набуває споживання послуг, матеріальних і нематеріальних благ, заходом, яких реалізує мету подорожування і в той же час результатом діяльності тур фірми.

Пізнавальний туризм – це туризм екскурсійного типу, тобто відвідання культурних, історичних, природних об’єктів з метою ознайомлення. Суто пізнавальний туризм, - його метою є не тільки ознайомлення, але й вивчення природних або інших об’єктів.

Екскурсії, подорожі, походи як види пізнавального туризму сприяють поглибленню і зміцненню теоретичних знань, формуванню практичних умінь та навичок, розвивають уяву. Пізнавальний туризм до Франції дуже захоплює екскурсійними маршрутами, що залишить слід на довго у пам’яті.

Для багатьох країн пізнавальний туризм, а саме міжнародний, став найприбутковішою галуззю економіки, а доходи від нього – важливою складовою національних бюджетів. Подорожі та туризм стимулюють розвиток інвестиційних проектів з розбудови транспортної та готельно – туристичної інфраструктури ( аеропортів, шляхів, морських портів, реставрацію історичних пам’яток, музеїв, розвиток природних охоронних зон), що підвищує і якість життя корінного населення.

Пізнавальний туризм набуває дуже великих темпів розвитку за кордоном, де потік туристів значно більший. Розвиток пізнавального туризму в Україні, ще не набув великих висот, але щорічно пізнавальними турами користується все більше і більше туристів з інших міст, або з найближчих країн – сусідів.

Отже, пізнавальний туризм з кожним роком приваблює все більше і більше туристів, як в Україні так і за її межами.

2 Розробка схеми маршруту


1) Париж

Острів Сіте на Сені ( див. мал.1). Найцікавіша споруда острову, зв’язана з багато численними історичними подіями, - собор Паризької Богоматері ( Cathedral Notre – Dame de Paris ) , збудований у 12 – 14 столітті (див.рис.9). Перший камінь в основу собору був закладений у 1163 році за ініціативою єпископа Моріса де Сюллі. Інтер’єр собору дуже похмурий. Не можна сказати, що Нотр – Дам дуже великий, але його башти підіймаються до 70 метрів, а шпиль – 90 метрів.

Протягом усього дня туристи можуть підійматися на верх і милуватися

Бурдоном – 16 тонним мідним коло колом, в який бив горбун Квазімодо, герой роману Віктора Гюго „ Собор Паризької Богоматері ”.

Західна частина острову Сіте майже цілком зайнята комплексом дворця Правосуддя ( Palais de Justice ) – величезною готичною спорудою, де жили перші 12 королів династії Капетингів. Частиною дворця є Консьєржері ( Conciergerie ) – колишня тюрма, де провела свої останні дні Марія – Антуанетта.

Лувр. Розташований на правому березі Сєни, де зберігаються такі світові шедеври, як „Джоконда” Леонардо да Вінчі, статуї Венери Мілоської та Ніки Самофракійської. Лувр відноситься за багатством колекцій до числа ведучих музеїв світу – музеїв гігантів. Саме нещодавно Лувр відмітив свій двохсотлітній ювілей.

Лувр має сім „департаментів” і три „крила”, а також чотири рівня. До замку французьких королів можна дістатися двома способами. Перший, найрозповсюдженіший - з вулиці Ріволі чи з саду Карусель – через відому скляну піраміду. Другий – зі станції метро „Пале – Рояль – Лувр”: відвідувач потрапляє до гігантського торгового центру і, мандруючи його переходами, непомітно для самого себе потрапляє до „зали Наполеону” – на території одного з най величезніших музеїв світу.

Центр Помпіду розташований в одному із найстаріших районів. Ззовні він нагадує якийсь величезний нафтопереробний завод: всюди різнокольорові труби, якісь не зрозумілі конструкції, дивуючи деталі інтер’єру. Збудований за ідеєю Президента Франції Жоржа Помпіду, будівля центру була відкрита у 1977 році, воно також називається Бобур Центром ( Beaubourg Centre ). Головною ідеєю багатьох архітекторів було розмістити ззовні те, що повинно бути усередині, тобто вивести всі комунікації споруди на зовні для того, щоб звільнити простір. А згодом були обрані кольори для підсистем: блакитний – кондиціонування, зелений – водопостачання, жовтий – електромережі, червоний – ліфти, безпека.

Окремої уваги заслуговує дахи центру Помпіду. Вони представляють собою 14 стійок. Люди тягнуться сюди не тільки заради самого центру, але й заради створившоїся навкруги нього атмосфери. На площі перед центром Помпіду проходячих розважають жонглери, акробати, фокусники та інші артисти.

Найвідоміший та один з найкрасивіших проспектів французької столиці – Єлисейські поля – тягнеться від площі Згоди до площі Шарля де Голя. Ще у 1616 році Марія Медичі проклала від Тюільри вздовж Сєни обсаджену деревами алею Кур –ла – Рен, одразу ставшою людним місцем для прогулянок в екіпажах. У 1709 році, вулиця отримала назву Єлисейські поля, але ще на початку 19 століття залишалась місцем, де по вечорам було дуже не спокійно. Тільки після того, як у 1828 році вулиця стала майном міста, почала набувати гарного обліку: з’явились кафе, ресторани, фонтани, тротуари та ліхтарі. В наші дні вулиця втратила свій аристократичний облік, але не загубила своєї привабливості як для парижан, так і для туристів. На самому проспекті багато кінотеатрів, кафе, ресторанів, магазинів, готелів. Разом з тим Єлисейські поля являються діловим районом – тут розміщені офіси різних фірм і велика кількість агентств авіакомпаній різних країн.

Мюзик – хол „Мулєн Руж” відкритий у 1889 році. Це спорудження з червоними млиновими крилами являється одним із символів Парижу. Зараз це місце загалом відвідують тільки туристи. Тут можна побачити різного роду спектаклі та обов’язково не старіючий французький канкан.

Ейфелева вежа (див.рис.11) – безумовно головний символ Парижу і одночасно його візитна картка. В рік століття Великої Французької революції в Парижі повинна була відбутися Всесвітня виставка. Щоб продемонструвати на ній великі досягнення французької науки і техніки, вирішили возвисити металеву башту 300 метрової висоти. Названа на честь Ейфеля, вченого, що розробив конструкцію даної вежі, та довів її практичність. На башті споруджені 3 оглядові вишки, на які можна піднятися ліфтом: перша на висоті 57 метрів (там знаходиться поштове відділення ), друга – 115 метрів ( там знаходиться ресторан ), і третя – 276 метрів. Вигляд звідти відкривається дуже гарний і водночас шалений.

Відпочити та поїсти можна на вибір:

Двозірковий готель Ambassade Paris - розташований у центрі Парижа, не далеко від Єлисейських полів, Ейфелевої вежі та Тауера, в 25 кілометрах від аеропорту CDG. Споруда готелю побудована в традиційному стилі, пропонується 38 затишних номерів.

В номері – кабельне телебачення, супутникове телебачення, сервіс у номер, напруга 220 В, автоматичний телефонний зв’язок, ванна кімната, фен.

В готелі – пральня, парковка, сейф, бар, ресторан, обмін валют, обслуговування номерів, конференц – зал, ліфт, лікар за викликом.

Чотирьохзірковий готель Hilton Arc De Triomphe (див. рис.. 2) – розташований навпроти парку Моно, в декількох хвилинах від Тріумфальної арки, Єлисейських полів, бутіків вулиці Фубур – Сент – Оноре. Збудований у стилі Арт – Деко, відображає дух епохи 30 – х років.

Кількість номерів: 512 кімнат, з них 25 елегантних сьютів, 100 кімнат – екзекьютів на сьомому поверсі з видом на Андалузький садик.

В номері: кондиціонер, телефон, факс, Інтернет, супутникове телебачення, міні – бір, відео, сейф, фен.

В готелі: ресторан Le Safran – головний ресторан готелю, health – centre, кабінет бальнеотерапії, сауна.

2) Фонтебло – один із самих блискучих замків Франції. Розташований у 60 км від Парижу, серед величезного лісу, він став улюбленим місцем перебування французьких королів.

Французькі королі Людовик Святий, Філіп Август, Філіп Красивий розширили замок. Але його розквіт припав на 16 століття, в період правління Франціска 1. Він зібрав чудову колекцію антиків, картин, грецьких та латинських манускриптів і перетворив Фонтенбло у центр нового мистецтва, в колиску французького ренесансу.

3) Ліон – адміністративний центр департаменту Рона, Ліон представляє собою другу за численністю міську агломерацію Франції. Особливої уваги заслуговує абатство Сен – Мартен , засноване у 10 столітті, собор святого Іоанна, будівництво якого зайняло три століття, оновлена нещодавно церква Сен – Нізьє, яка була споруджена у 15 столітті. Центральне місцезнаходження Ліона, зручні річкові шляхи і достатньо незалежний комунальний статус дозволили місту вже у 15 столітті стати одним із центрів промислового виробництва.

В місті багато музеїв. Музей образотворчого мистецтва має багато зібрань живопису 19 – 20 століття, скульптур, художніх виробів. В цьому відношенні він – другий після Лувра.

У Фонді фотографії зібрані унікальні колекції художніх мініатюр.

Трьохзірковий готель Comfort Hotel Lyon – розташований в самому центрі старого міста Ліон. Готель пропонує 35 затишних номерів. Недалеко від готелю 18 століття знаходяться всі визначні пам’ятки міста.

В номері: кондиціонер, радіо, супутникове телебачення, сервіс в номер, прямий телефон, фен.

В готелі: ресторан, конференц – зала, пральня, ліфт, камера схову, оренда машин, Інтернет.

4) Куршевель

Куршевель розташований в центрі Трьох Долин, в самій великій горно лижній області світу. Цей курорт має репутацію самого престижного та елітного (див. рис..3 ).

Курорт розташований на чотирьох рівнях: 1300 метрів, 1550 метрів, 1650 метрів, 1850 метрів, і дає можливість захопливого катання для гірськолижників всіх рівнів підготовки. По своїй суті Куршевель – грандіозний комплекс, прекрасно вписаний в ландшафт. Щорічно в Куршевель проводяться змагання і етапи кубка Світу. Сніг тут гарантований протягом всього сезону.

У закритому спорткомплексі курорту проводяться хокейні матчі, виступають відомі спортсмени та фігуристи. Тут є три постійні траси для спалому, олімпійський каток, траси для лижного кросу, стінки для альпіністів. Куршевель – ідеальне місце для тих, хто звик відпочивати на якісних та гарних курортах.

Двозірковий готель Eglon – розташований всього в 150 метрах від центру станції Куршевель, недалеко від підйомників. Двоповерховий готель пропонує розміщення в 34 номерах, а також цілу гаму розваг: бігові лижі, нічне катання на лижах, сноуборд, санки, боулінг, ресторани з національною та інтернаціональною кухнями, нічні клуби, дискотеки.

В номері: радіо, прямий телефон, супутникове телебачення, сервіс в номер, напруга 220 В.

В готелі: бар, ресторан, конференц – зал, цілодобове обслуговування, пральня, басейн, ліфт, автостоянка, прокат автомобілів, камера схову.

5) Діснейленд (див. рис..7). Паризький Діснейленд – найпопулярніша у Франції туристична визначна пам’ятка, яку відвідують щорічно в два рази більше відвідувачів, аніж Ейфелева вежа чи Лувр. Працює 365 днів на рік, влітку з 9.00 до 23.00, а взимку з 9.00 до 18.00. Знаходиться Діснейленд у 32 кілометрах від Парижу. Тематичний парк пропонує до уваги атракціони, паради та шоу. Програми пропонуються на шести мовах: англійській, французькій, німецькій, голландській, іспанській та італійській.

Кожного дня о 15 годині на Головній вулиці проходить парад персонажів улюблених казок та мультфільмів: Аладинів, Русалоньок... (див.рис.8).Вечорами тіж самі персонажі крокують у вбраннях з електричних лампочок.

Євро – Діснейленд традиційно ділиться на 5 основних зон – країн:

Головна вулиця Main street - американське містечко 19 століття. Тут розташована станція, звідки відправляється потяг по всьому парку.

Франтерленд (Frontiеrland) - багато із самих популярних атракціонів парку ( 10 атракціонів + невеликий зоопарк) знаходяться тут. Франтерленд – це світ Вестерну з величезною Гримливою горою по центру. Навколо гори невеличке озеро, де можна покататися на шлюпці чи індіанському каноє. На одному з берегів розташувалось Індійське селище „Покахонтас”, а неподалік лавки із шляпами, тир, ресторан. На іншій стороні у Замка Привидів розміщені найефективніші диснеївські дива аудіо анімації.

Адвенчерленд ( Adventureland ) – країна пригод. Тут знаходиться один із головних атракціонів Пірати Карибського моря.

Фентезиленд ( Fantasyland ) – улюблена країна маленьких відвідувачів парку, що починається одразу за Центральною площею. Біля стін старовинного замка, де в одній із висотних башток зачарована Спляча Красуня, вас зустріне, вогнедихаючий дракон. Недалеко ви знайдете маєток Пітера Пена.

Діскаверіленд ( Discovaryland ) – машина часу, зіркова подорож з персонажами „Зіркових Війн”, підводний світ „Наутілуса”.

Парк Walt Disney Studios надає унікальну можливість побувати по ту сторону екрану кінотеатру. У секторі Production Courtyard Вам відкриють таємниці спец ефектів класичних диснеївських фільмів. У Backlot можливо промчатися на американських гірках. Animation Courtyard - світ мультиплікації – тут можна самому спробувати намалювати мультфільм.

Disney Village розташований поміж парком та готелем. Тут кожен знайде зайняття за смаком: купити сувеніри, відвідати ресторани, численні дискотеки, клуби, відвідати концерт під відкритим небом, а також побувати в музеї – магазині самої найпопулярнішої у всьому світі ляльки Барбі.

Чотирьохзірковий готель Disneyland Hotel – розташований прям біля входу у парк. Найкращий готель Євродиснейленду.

На території готелю знаходяться: ресторан California Gril, ресторан Inventions, кафе Fantasia, бар, басейн з підігрівом, тренажерна зала, зала гральних автоматів, салон – перукарня, також Castle Club – два ексклюзивні поверхи готелю пропонують гостям особливий сервіс. У барі клубу – безкоштовний сніданок, вечірній чай та охолоджувальні напої в любу годину. Вікна номерів йдуть прямо в парк, а ліфт Вас туди довезе.

Готель має: 496 номерів, включає 18 номерів категорії Suite, а також Castle Club rooms.

В номерах: ванна кімната, фен, телефон, супутникове телебачення, телеканал Діснею, Радіо Дісней, радіо, кондиціонер, міні – бір, сейф.

Харчування: ВВ – сніданок

Послуги в готелі: сейфи на reception, сауна, джакузі, солярій та масаж за додаткову сплату, безкоштовний вхід на дискотеку Hurricanes ( Disney Village ).

Дітям: дитяче меню у ресторанах, міні – клуб з анімацією кожного дня.

6) Ніцца – столиця Французької Рив’єри. Понизу розкидається живописна бухта Ангелів. Уздовж бухти простягнулася знаменита Англійська набережна з легендарним Hotel Negresso.

Готель Негрессо один з останніх великих гранд готелів, де зупинялись і зупиняються світові знаменитості, став „живою легендою”. У числі людей, котрі зупинялись, тут були Коко Шанель, Ернест Хемінгуей, Марлен Дитріх. Саме тут жили Клаудія Шиффер, Софі Лорен, Борис Беккер, Кері Грант і навіть Beatles.

Російський Православний Собор Св. Миколая (див.мал.10) виявляється найдивовижнішою спорудою Ніцци. Він має великий, багатокольоровий, озолочений купол. Будівництво храму було організовано цілком для населення Ніцци, у період 1903 і 1912 роки.

Також велике задоволення можна отримати від дорожнього шоу ( водіння авто ).Це автомобілі старих моделей, але є класикою 70х – 80х років, відкриті та купе ( Fiat Europe Spider, BMW 3181, Chrysler Le Baron, Alpha Romeo Twin Park, Porsche 980, Ferrari…). Приблизний маршрут 100 – 110 км дорогами Ніцци.

Готель Costa Bella розташований у 1 км від аеропорту. У номерах ванна кімната з туалетом, кондиціонер, телефон, кольоровий телевізор. Також до послуг гостей відкритий бассейн. У номерах кондиціонер, міні – бар, радіо, ванна кімната, будильник, фен, супутникове телебачення, сервіс у номер.

В готелі – бар, ресторан, конференц – зала, автостоянка, оренда автомобілів, Інтернет, басейн, обмін валют, пральня, сейф.

Маршрут туру кільцевий, тобто екскурсія завершується на тому місці де вона почалася. ( Париж – Париж )

Транспортні засоби використовуються авіа та авто, тобто з країни прибуття – авіа, а в країні відпочинку між пунктами екскурсій – авто.


Структура туру

Послуги День

1 2 3 4 5 6

7


Тур

пакет

8.00 - Приліт у Париж – аеропорт

Шарль де Голь. Трансфер і розміщення – готелі Ambassade Paris ; Hilton Arc De Triomphe) – ВВ (розміщення + сніданок)

9.30 – автобусна екскурсія на о. Сіте з відвідуванням собору Богоматері

12.00 – автобусна екскурсія до центру Помпіду

13.30 – пішохідна екскурсія на Єлисейські поля; 14.30 – пішохідна екскурсія на Ейфелеву вежу.

Трансфер до мюзік – хол „ Мулєн Руж”

8.30 – трансфер до Comfort Hotel Lyon

9.00 – сніданок,

10.00 – автобусна екскурсія до замку Фонтебло,

14.00 – автобусна екскурсія до Ліону (за бажанням),

16.00 – пішохідна екскурсія до Фонду фотографії

8.00 – трансфер до Eglon,

9.00 – сніданок

10.00 – пішохідна екскурсія до Трьох Долин

8.00- трансфер до Disneyland Hotel, 9.00 – сніданок,

10.00 – загальна екскурсія на автобусі до Діснейленду,

12.00 – пішохідна екскурсія до Головної вулиці

9.00 – сніданок

9.30 –

автобусна екскурсія до станції

на Мейн Стріт,

11.00 –

пішохідна екскурсія до Замку

Мікі – Мауса,

13.00 –

пішохідна екскурсія на Гримливу гору та до світу анімації Animation,

15.00 –

пішохідна

екскурсія до музею – магазину ляльки Барбі

8.00 – трансфер

до Costa

Bella,

9.00 –

сніданок,

9.30 –

автобусна

екскурсія

до готелю Негрессо,

11.30 –

пішохідна

екскурсія до Російського православ-

ного

собору Св. Миколая,

13.00 –

участь у

дорожньому шоу

9.00 –

трансфер до

аеропорту

Шарль

Де

Голь у

Парижі

Комп-

лекс

послуг на

маршру-ті

Надання інформаційної літератури на кожному етапі екск-ї;

обід на Ейфелевій вежі, листівки, напої, буклети, сувеніри

Інформаційне забезпечення,

обід в одному з місцевих ресторанів, листівки, напої протягом екскурсій, буклети, сувеніри.

Буклети, листівки, туристичне спорядження, одяг, взуття, напої, їжа,

Катання на ковзанах/

Лижах.

Листівки, буклети, напої, їжа, вхідні квитки Буклети, листівки, фото, їжа, напої Листівки, буклети, їжа, напої, вхідні квитки, фото, спорядження, розваги, дискотека.

Напої, їжа, сувеніри, буклети


Самості-йна

Прог-рама

Прогулянка містом, заняття шопінгом, відвідування театрів, кіно, кафе. Прогулянка лісом зі збором місцевих ягід та грибів, шопінг, катання на пароплаві. Шопінг, гра в хокей, дискотека Шопінг, фото з героями мультиків

Шопінг, похід до Франтерлен-

ду, Адвенчерленд

Шопінг, прогулянки містом, елітний пляж.

Програмне забезпечення туру

Програма туру

День Міроприємство Початок, год Кінець, год
1 2 3 4
1-й день Трансфер з аеропорту до готелю 8.00 9.30

Автобусна екскурсія на о. Сіте з собором Богоматері 9.30 12.00

Автобусна екскурсія до центру Помпіду 12.00 13.30

Обід 13.30 14.30

Автобусна екскурсія на Єлисейські поля 14.30 16.00

Автобусна екскурсія на Ейфелеву вежу 16.00 17.00

Вільний час та вечеря 17.00 21.00

Трансфер до мюзик – хол Мулєн - Руж 21.00 23.00
2-й день Трансфер до готелю та сніданок 8.00 9.00

Автобусна екскурсія до замку Фонтебло 9.00 13.00

Автобусна екскурсія до Ліону 13.00 16.00

Обід 16.00 17.00

Пішохідна екскурсія до Фонду фотографії 17.00 18.00

Вільний час та вечеря 18.00 23.00
3-й день Трансфер до готелю та сніданок 8.00 10.00

Пішохідна екскурсія до Трьох долин10.00 13.00

Обід 13.00 14.00

Вільний час 14.00 19.00

Вечеря 19.00 20.00

Вільний час 20.00 23.00
4 – й день Трансфер до готелю та сніданок 8.00 10.00

Загальна автобусна екскурсія по Діснейленду 10.00 13.00

Обід 13.00 14.00

Пішохідна екскурсія до Головної вулиці 14.00 16.00

Вільний час 16.00 19.00

Вечеря 19.00 20.00

Вільний час 20.00 23.00
5-й день Сніданок 9.00 9.30

Автобусна екскурсія до станції на Мейн Стріт 9.30 11.00

Пішохідна екскурсія до замку Мікі - Мауса 11.00 13.00

Автобусна екскурсія на Гримливу гору та до світу анімації 13.00 15.00

Обід 15.00 16.00

Пішохідна екскурсія до музею – магазину ляльки Барбі 16.00 17.00

Вільний час 17.00 19.00

Вечеря 19.00 20.00

Вільний час 20.00 23.00
6-й день Трансфер до готелю та сніданок 8.00 9.30

Автобусна екскурсія до готелю Негрессо 9.30 11.30

Автобусна екскурсія до Російського православного Собору 11.30 13.00

Обід 13.00 14.00

Участь у дорожньому шоу 14.00 17.00

Вільний час 17.00 19.00

Вечеря 19.00 20.00

Вільний час 20.00 23.00
7-й день Трансфер в аеропорт Шарль де Голь у Парижі 9.00 9.45

1 день: На подолання відрізків маршруту Парижем : острів Сіте – Лувр – Центр Помпіду – Єлисейські поля – мюзик хол „Мулєн Руж” – Ейфелева вежа потрібно:

Острів Сіте – центр Помпіду -3 км = 45 хв.

Центр Помпіду – Єлисейські поля – 2.5 км = 35 хв.

Єлисейські поля – Мюзик хол „Мулєн руж” – 4 км = 57 хв.

Мюзик хол „Мулєн руж” – Ейфелева вежа – 1 км = 15 хв.

Тобто загальна кількість часу на подолання відрізків маршруту у Парижі складає 2 год 32 хв.

Загальна кількість часу, потрібна на відвідування пунктів маршруту та розселення становить 10 год : острів Сіте – 2.5 год, центр Помпіду – 1.5 год, Єлисейські поля – 1.5 год, Мюзик хол - 2 год, Ейфелева вежа – 1 год та розселення – 1.5 год.

2 день: На подолання відрізку маршруту Фонтебло – Ліон потрібно: 3 год 8 хв. , бо відстань становить 13 км.

Загальна кількість часу на відвідування пунктів маршруту та розселення становить 9 год: Розселення – 1 год, замок Фонтебло – 4 год, Ліон – 3 год, Фонд фотографії – 1 год.

3 день: Загальна кількість часу потрібна для відвідування пунктів маршруту та розселення становить 5 год: розселення – 2 год, Три долини – 3 год.

4 день: Загальна кількість часу потрібна для відвідування пунктів маршруту та розселення становить 7 год: розміщення – 2 год, загальна екскурсія до Діснейленду – 3 год, екскурсія до Мейн Стріт – 2 год.

5 день: Загальна кількість часу на подолання пунктів маршруту становить 6,5 год: автобусна екскурсія до станції Мейн Стріт – 1.5 год, пішохідна екскурсія до замку Мікі – Мауса – 2 год, пішохідна екскурсія до магазину – музею ляльки Барбі – 1 год та автобусна екскурсія на Гримливу гору 2 год.

На подолання відрізків маршруту автобусом потрібно 20 хв., тобто Мейн Стріт – Гримлива гора = 1.5 км = 20 хв.

6 день: На подолання відрізків маршруту необхідно 50 хв., готель Негрессо – Російський православний собор

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: