Xreferat.com » Рефераты по физкультуре и спорту » Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів (10–11 клас)

Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів (10–11 клас)


6 рік вивчення

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня навчальних досягнень учнів
Теоретичні відомості

Досягнення Українських гандболістів на міжнародній арені. Гандбол як засіб вдосконалення фізичних і психологічних якостей. Фактори, що визначають ефективність змагальної діяльності гравців. Попередження травматизму. Суддівство змагань. Склад суддівської бригади. Жести та суддівська термінологія. Ведення протоколу гри.


Учень, учениця:

аналізує досягнення Українських гандболістів на міжнародній арені;

характеризує гандбол як засіб вдосконалення фізичних та психологічних якостей; характерні травми гандболіста , правила безпечної поведінки.

Називає та пояснює фактори, які визначають ефект змагальної діяльності гравців; склад та обов’язки суддівської бригади; основні поняття та правила гри у гандбол.

Виконує показ основних суддівських жестів; ведення спрощеного протоколу гри;

Дотримується правил безпеки життєдіяльності

Спеціальна фізична підготовка

Вправи на розвиток навичок швидкої протидії: за сигналом (переважно зоровим) прискорений біг на 10, 15 м. з різних вихідних положень; біг із зупинками та зміною напрямку руху.

В упорі лежачі пересування на руках по колу, кидки набивного м’яча від грудей обома та однією рукою вперед, над собою. Різновидності стрибків.

в и к о н у є: повторне про бігання відрізків 10 – 15 м із різних вихідних положень, зі зміною напрямку та швидкості руху за зоровим та голосовим сигналом.

Стрибки через скакалку, багатоскоки.

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи, переміщення в упорі лежачи вправо, вліво, по колу;

передача м’яча в парах, в трійках, в русі;

Техніко-тактична підготовка

Пересування різними способами. Кроком, приставним кроком, прискорення, в захисній стійці. Зупинки одним та двома кроками. Постановка заслонів, блокування та затримка суперника. Виконання заслонів на місці та в русі.

Ведення м’яча без зорового контролю. Кидки м’яча в опорному положенні з протидією суперника: кидки м’яча на точність, у ворота з пасивним захисником, кидки з виконанням дій, що відволікають увагу суперника, кидки у ворота після ведення та передачі партнера.

Колективні дії в нападі. Напад з ходу.

Гра воротаря: визначення напрямку можливого кидка, ловіння та відбивання м’яча. Навчальна та двостороння гра.

виконує різні способи пересувань в поєднанні з технічними прийомами у нападі та захисті. Ведення м’яча без зорового контролю. Кидки м’яча в опорному положенні з протидією суперника., кидки на точність.

застосовує постановку заслонів, блокування та затримку суперника. Дії, що відволікають увагу суперника. Зупинки одним та двома кроками.

здійснює узгоджені дії у нападі з ходу (швидким проривом),

визначає напрямок можливого кидка, ловіння та відбивання м’яча знаходячись на позиції воротаря.7 рік вивчення

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня навчальних досягнень учнів
Теоретичні відомості
Роль та місце спортивних ігор у вихованні морально-вольових якостей особистості. Гандбол у сучасному олімпійському русі. Фізична підготовленість гандболіста. Суддівство змагань. Чинники, які визначають ефективність змагальної діяльності гравців. Матеріально-технічне забезпечення змагань. Правила першої допомоги в разі травмування. Методика самостійних занять. Поняття про функціональні можливості організму.

Учень, учениця:

аналізує місце спортивних ігор у вихованні морально-вольових якостей особистості

характеризує гандбол у сучасному олімпійському русі

називає та пояснює чинники, які визначають ефективність змагальної діяльності гравців.

дотримується методики самостійних занять.


Спеціальна фізична підготовка

Спеціальні вправи для розвитку рухових якостей та навчання техніки рухових дій.

Біг з прискоренням (ривки) до 10м. з подальшим відходом назад, подолання перешкод стрибком з подальшою імітацією кидка. Вправи з набивним м’ячем. Комбіновані вправи, рухливі ігри та естафети.

в и к о н у є спеціальні вправи для розвитку рухових якостей;

біг з прискоренням, вправи з набивним м’ячем. Комбіновані вправи, рухливі ігри та естафети.


Техніко-тактична підготовка

Різні способи пересувань, падіння, ведення м’яча. Блокування, вибивання та перехват м’яча. Передача та ловіння м’яча в парах з активним опором суперника. Передача м’яча в стрибку між гравцями. Кидки м’яча у ворота в стрибку з пасивним опором суперника. Кидок з ходу, кидок збоку, кидок з падінням.

Колективні дії у нападі проти організованого захисту застосовуючи систему «3-3» та «4-2». Колективні дії у захисті. Система захисту «5-1» та «4-2» персональна опіка. Узгодження дій при зонному захисті. Гра воротаря: ловіння, відбивання та гасіння м’яча. Навчальна та двостороння гра.

виконує різноманітні способи пересувань по майданчику, ведення, відбивання та перехват м’яча. Кидок з ходу, кидок збоку, кидок з падінням.


застосовує передачу м’яча з активним опором суперника, передачу в стрибку між гравцями


здійснює узгоджені дії у нападі проти організованого захисту.

Систему захисту «5-1» та «4-2», персональну опіку,

ловіння, гасіння та відбивання м’яча знаходячись на позиції воротаря.

Бере участь у навчальній та двосторонній грі.Орієнтовні навчальні нормативи

Рік вивчення

Навчальні нормативи


Рівні компетентності


низький середній достатній високий
6 рік вивчення Передачі м’яча в стіну з відстані 3 м (кількість передач за 30 сек.) хл. 15 16 17 18


дівч. 11 12 13 15

Штрафний кидок з 7-ми метрів у верхні кути воріт (з 5-ти спроб, кількість влучних кидків) хл.

1


2 3 4


дівч. Жодного влучного кидка 1 2 3
7 рік вивчення Передача гандбольного м’яча на дальність в коридор 2,5 м. (м) хл. 14 15 16 17


дівч. 12 13 14 15

Кидки м’яча з 9-ти м. в нижні кути воріт (з 5-ти спроб, кількість влучних кидків) хл. 1 2 3 4


дівч. Жодного влучного кидка 1 2 3

Варіативний модуль «Гімнастика»


Пояснювальна записка

Варіативний модуль «Гімнастика» складається з таких розділів: зміст навчального матеріалу, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, орієнтовні навчальні нормативи та перелік обладнання.

До розділу «Зміст навчального матеріалу» внесені теоретичні відомості, спеціальна фізична підготовка, вправи, які виконуються на гімнастичних приладах: акробатиці, колоді, опорному стрибку, брусах та перекладині, крім цього внесені вправи лазіння по канату, стрибки зі скакалкою, елементи художньої гімнастики, ритмічна гімнастика та аеробіка для дівчат і атлетична гімнастика для юнаків, а також вправи з використанням тренажерів.

Розділ «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів» орієнтований на якісне засвоєння знань, умінь та навичок поданого матеріалу.

У процесі вивчення акробатики у змісті навчального матеріалу подаються лише нові елементи. У залікову комбінацію елементів вправ при цьому включаються елементи, вивченні в попередні роки.

Навчаючи акробатичних комбінацій, опорних стрибків, вправ на рівновагу і вправ на брусах та перекладині (виси та упори), учитель може використовувати запропоновані комбінації, а може складати комбінації самостійно, зважаючи на наявну матеріально-технічну базу та гімнастичне обладнання. Під час складання навчальних нормативів з цих видів програми оцінюється техніка засвоєння елементів, які входять до акробатичної комбінації (правильність виконання 3–5 елементів), ступінь оволодіння технікою виконання опорного стрибка (правильність виконання розбігу, настрибування на міст, якісне виконання стрибка та приземлення), засвоєння комбінацій для рівноваги і висів та упорів, подолання відстані канату без допомоги ніг для юнаків. Вчитель може додатково оцінювати дівчат з правильності виконання комплексу вправ з ритмічної гімнастики та аеробіки.

При навчанні акробатичних вправ, лазіння по канату, опорних стрибків слід забезпечити страхування учнів. З метою профілактики травматизму на кожному уроці доцільно проводити спеціально-розвивальні та підвідні вправи до кожного гімнастичного елементу чи вправи.

Після вивчення модуля у кожному навчальному році учні складають випробування (навчальні нормативи) для контролю якості засвоєння гімнастичних вправ та комбінацій.


6 рік вивчення
Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретичні відомості

Методика розвитку гнучкості.

Правила техніки безпеки.

Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є методику розвитку гнучкості;

д о т р и м у є т ь с я правил техніки безпеки під час занять гімнастичними вправами;

Спеціальна фізична підготовка

Стройові вправи і прийоми, загальнорозвивальні вправи з предметами та без предметів; перетягування каната; вправи для формування та корекції постави. Перешикування та повороти в русі; загальнорозвивальні вправи;


вправи спеціальної фізичної підготовки

в и к о н у є стройові вправи і прийоми; загальнорозвивальні вправи з предметами (скакалка, гімнастична палиця, гумові джгути, набивні м’ячі) та без предметів; перетягування каната;

вправи для формування та корекції постави; перешикування та повороти в русі; загальнорозвивальні вправи з предметами та без предметів; вправи для формування та корекції постави; вправи з подоланням особистої ваги та ваги партнера; вправи амплітудного характеру для розвитку гнучкості; вправи на координацію рухів

в и к о н у є вправи з подоланням особистої ваги; з допоміжними навантаженнями: в парах із подоланням опору та ваги партнера; на тренажерах; вправи з гантелями або гирями (від 2 до 16 кг), з набивними м’ячами (1–3 кг), штангою (від 40 до 100 % особистої ваги), вправи під час ходьби та бігу з партнером на плечах; вправи з партнером на гімнастичній лаві та стінці; перештовхування та опір партнерові; пробігання коротких (20–50 м) відрізків з максимальною швидкістю; стрибкові вправи з великою кількістю повторень та частотою виконання; вправи для розслаблення, збільшення еластичності та розтягнення м’язів; для зміцнення серцево-судинної та дихальної систем;

в и к о н у є багаторазове повторення спеціально-підвідних вправ для оволодіння технікою конкретного гімнастичного елементу; вправи для розтягування м’язів у разі постійного збільшення кількості повторень, амплітуди й швидкості виконання (3–4 серії по 10–15 повторень);

дотримується правил техніки безпеки під час занять атлетизмом, загальною і спеціальною фізичною підготовкою;

Стрибки

опорні стрибки:

юнаки — способом «ноги нарізно» через гімнастичного козла в довжину;

дівчата — способом «зігнувши ноги», «боком з поворотом на 90° та 180°» через коня у ширину;


зі скакалкою на швидкість та витривалість

в и к о н у є опорні стрибки через гімнастичного козла:

стрибок через гімнастичного козла в довжину «ноги нарізно» (висота 100 — 115–120 см);

стрибок (кінь у ширину) в упор на коліна — упор присівши — зіскок вигнувшись - о. с., стрибок боком (висота 100 — 115 см);

юнаки та дівчата — зі скакалкою (4х50; 2х100; 2х30с; 4х15с, 2 хв у повільному темпі)

Лазіння
юнаки — лазіння по вертикальному канату. в и к о н у є лазіння по канату у два чи три прийоми; без допомоги ніг;
Рівновага
дівчата — вхід з додатковою опорою; поворот кругом махом лівої (правої), поворот праворуч (ліворуч) на 90°, руки в сторони; упор присівши; стійка ноги нарізно, руки в сторони; поворот ліворуч (праворуч); стійка вздовж

в и к о н у є вправи на рівновагу: комбінація елементів вправ;з а с т о с о в у є самострахування під час виконання гімнастичних вправ;

Акробатика

юнаки — стійки на голові та руках; зв’язки елементів;

дівчата «міст» із положення стоячи;

в и к о н у є комбінацію елементів вправ; стійку на кистях; стійка на голові та руках силою;

«міст» із положення лежачи і стоячи (з допомогою та страховкою);

зв’язки вивчених акробатичних елементів;

Виси та упори

юнаки — вправи на:

перекладині: підйом переворотом або силою в упор;


паралельних брусах: упор на брусах, махи в упорі, сід «ноги нарізно», махом назад або махом вперед зіскок;

дівчата — вправи на:

різновисоких брусах: підйом переворотом в упор на нижній жердині;


перекладині:

в и к о н у є вправи у висах та упорах:

підтягування у висі; поєднання елементів вправ; згинання та розгинання рук в упорі лежачи від підлоги; підйом переворотом або силою, перемах правою (лівою) оберт уперед — перемах назад — опускання у вис — мах уперед — махом назад зіскок прогнувшись — о. с., підйом силою або переворотом — опускання у вис — вис зігнувшись — вис прогнувшись — вис зігнувшись — опускання у вис ззаду — вис зігнувшись — вис — зіскок — о. с.;

згинання та розгинання рук в упорі на брусах; утримування кута; зв’язки вивчених елементів на брусах;

підйом переворотом в упор на нижній жердині — перемах правою (лівою), перехватом рук за верхню жердину поворот у вис лежачи — сід на правому (лівому) стегні, тримаючись правою (лівою) рукою за верхню жердину, ліва (права) рука в сторону — тримаючись зворотним хватом лівої (правої) руки, зіскок з поворотом на 180о — о. с.

підтягування у висі лежачи на низькій перекладині (висота 95 см); поєднання елементів вправ;

згинання та розгинання рук в упорі лежачи від гімнастичної лави

Елементи художньої гімнастики

дівчата

«хвиля» руками і тулубом; поворот на двох ногах та одній нозі на 90° – 180° –360°; стрибки «кроком»; уверх поштовхом двох ніг прогнувшись з поворотом на 180° у горизонтальну рівновагу; підбивні стрибки в різні боки; танцювальні кроки і вправи; вправи з предметами (м’яч, стрічка, обруч та ін.);

в и к о н у є комбінацію елементів художньої гімнастики на 32 рахунки (без предмета);
Ритмічна гімнастика та аеробіка

дівчата

складання і виконання комплексів вправ;

в и к о н у є комплекс вправ ритмічної гімнастики та аеробіки з 9–12 вправ;
Смуга перешкод
юнаки та дівчата

в и к о н у є подолання гімнастичної смуги перешкод;

з а с т о с о в у є самострахування під час виконання вправ.

Вправи на тренажерах
юнаки та дівчата

в и к о н у є вправи на тренажерах для розвитку основних м’язових груп;

д о т р и м у є т ь с я правил техніки безпеки під час занять

Колове тренування
юнаки та дівчата в и к о н у є комплекси вправ для колового тренування;
Атлетична гімнастика

юнаки

підготовчий комплекс вправ без обтяжень з атлетизму;


в и к о н у є згинання і розгинання рук в упорі лежачи (від 10ґ5, 5ґ10, 2ґ25 до 1ґ50 разів); розгинання рук стоячи в упорі на брусах (інших пристосуваннях) (від 10ґ5, 5ґ10, 2ґ25 до 1ґ50 разів); горизонтальне підтягування на низькій перекладині (від 10 підходів по 5 разів до 50 разів); піднімання тулуба із положення лежачи, ступні закріплені (від 2ґ25 до 1ґ50 та 2ґ50 разів); рухи ногами у положенні лежачи на спині («велосипед») (від 2ґ25 до 2ґ50 (70) разів); повороти тулуба праворуч і ліворуч, стоячи в нахилі, руки в сторони (від 2ґ25 до 2ґ50 (70) разів); піднімання на носок однієї ноги від 25 до 50 разів кожною ногою; присідання на одній нозі («пістолет») (від 6ґ6, 5ґ8, 5ґ10, 2ґ20 до 3ґ10 разів на кожній нозі); підтягування у висі (хлопці) (від 2ґ10 до 2ґ20 (25) разів)

д о т р и м у є т ь с я правил техніки безпеки під час занять

7 рік вивчення
Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретичні відомості

Методика розвитку сили та гнучкості.

Правила техніки безпеки.

Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є методику розвитку сили та гнучкості;

д о т р и м у є т ь с я правил техніки безпеки під час занять гімнастичними вправами;

Спеціальна фізична підготовка

Стройові вправи і прийоми на місці та в русі, загальнорозвивальні вправи з предметами та без предметів; перетягування каната; вправи для формування та корекції постави. Перешикування та повороти в русі; загальнорозвивальні вправи;

вправи для розвитку сили


вправи для розвитку гнучкості

в и к о н у є стройові вправи і прийоми на місці та в русі; загальнорозвивальні вправи з предметами (скакалка, гімнастична палиця, гумові джгути, набивні м’ячі) та без предметів; перетягування каната;


вправи для формування та корекції постави; перешикування та повороти в русі; загальнорозвивальні вправи з предметами та без предметів; вправи для формування та корекції постави; вправи з подоланням особистої ваги та ваги партнера; вправи амплітудного характеру для розвитку гнучкості; вправи на координацію рухів

в и к о н у є вижимання ваги із різних вихідних положень; тягу силою рук до грудей у нахилі вперед; піднімання ваги прямими руками вперед з вису; піднімання ваги з підлоги до грудей з підривом; піднімання гирі до плеча з підлоги; поштовх гирі однією рукою з напівприсіду; розгинання рук зі штангою з-за голови; присідання з навантаженням на плечах; присідання зі штангою ззаду; випади у сторону, вперед, назад з навантаженням на плечах; піднімання прямої ноги та стегна з навантаженням; піднімання на пальцях ніг з навантаженням на плечах; присідання на одній нозі з навантаженням; нахили та повороти тулуба з навантаженням на плечах у різні боки; колові рухи тулуба з навантаженням на плечах; рухи ногами у положенні сидячи в упорі ззаду з навантаженням; піднімання тулуба із положення лежачи на спині з навантаженням (ноги закріплені); те саме на похилій гімнастичній лаві; вис кутом на перекладині з розведенням і зведенням ніг;

в и к о н у є із сіду ноги нарізно нахил уперед (утримати 3 сек.); сидячи на підлозі, ноги разом. нахил уперед (з допомогою); стоячи нахил уперед з діставанням лобом та грудьми ніг; нахил уперед біля гімнастичної стінки, стоячи спиною і тримаючись за другу рейку знизу; нахил до ноги, поставленої на гімнастичну стінку на рівні поясу, грудей; сидячи ноги нарізно (широко) нахил уперед з допомогою; піднімання прямої ноги вперед біля гімнастичної стінки, спираючись на неї рукою, вільна рука на поясі; те саме в сторону, назад; присідання біля гімнастичної стінки, стоячи обличчям чи боком до неї, утримуючи пряму ногу на рейці стінки; піднімання прямої ноги вперед, у сторону і назад з допомогою (не доводячи до болю), стоячи біля стінки; те саме, маючи навантаження на нозі (мішок з піском 1–2 кг);

дотримується правил контролю та страховки під час занять атлетичною гімнастикою; правил техніки безпеки під час занять атлетичною гімнастикою.

Стрибки

опорні стрибки:


юнаки — способом «ноги нарізно» через гімнастичного козла в довжину;


дівчата — способом «зігнувши ноги», «боком з поворотом на 90° та 180°» через коня у ширину;

зі скакалкою на швидкість та витривалість

в и к о н у є опорні стрибки через гімнастичного козла:

стрибок через гімнастичного козла в довжину «ноги нарізно» стрибок через козла ширину в способом «зігнувши ноги» (висота 115 —125 см);

стрибок (кінь у ширину) в упор на коліна — упор присівши — зіскок вигнувшись - о. с., стрибок боком (висота 105 — 115 см);

юнаки та дівчата — зі скакалкою (4х50; 2х100; 2х30с; 4х15с; 2х60с, 2хв в повільному темпі);

Лазіння
юнаки — лазіння по вертикальному канату. в и к о н у є лазіння по канату у два чи три прийоми; без допомоги ніг;
Рівновага
дівчата

в и к о н у є вправи на рівновагу: зв’язки елементів з матеріалу 6 року;

з а с т о с о в у є самострахування під час виконання гімнастичних вправ;

Акробатика
юнаки та дівчата в и к о н у є комбінацію елементів вправ вивчених в попередніх класах;
Виси та упори

юнаки — вправи на:

перекладині


паралельних брусах


дівчата — вправи на:

різновисоких брусах


перекладині:

в и к о н у є вправи у висах та упорах:

підтягування у висі; підйом переворотом, підйом силою; утримування кута в упорі на брусах; зв’язки елементів на перекладині та брусах з матеріалу 6 року (на вибір);

згинання та розгинання рук в упорі на брусах; утримування кута; зв’язки вивчених елементів на брусах;

поєднання елементів вправ;зв’язки елементів з матеріалу 6 року;

підтягування у висі лежачи на низькій перекладині (висота 95 см);

з а с т о с о в у є самострахування під час виконання гімнастичних вправ.

Елементи художньої гімнастики
дівчата в и к о н у є комбінацію елементів художньої гімнастики на 32 такти (без предмета);
Ритмічна гімнастика та аеробіка

дівчата

складання і виконання комплексів вправ;

в и к о н у є комплекс вправ ритмічної гімнастики та аеробіки з 12-14 вправ;
Вправи на тренажерах
юнаки та дівчата

в и к о н у є вправи на тренажерах для розвитку основних м’язових груп;

д о т р и м у є т ь с я правил техніки безпеки під час занять

Колове тренування
юнаки та дівчата в и к о н у є комплекси вправ для колового тренування;
Атлетична гімнастика

юнаки

вправи з обтяженням: вправи з гирями, гантелями, штангою;


в и к о н у є вправи з гантелями, малою штангою чи партнером (кожна вправа виконується не менше, ніж у трьох серіях (по 8–10 повторів у кожній) — підтягування на перекладині широким хватом (доторкання потилицею від 3ґ8 до 3ґ10 разів); жим лежачи (довести до 5 серій -2ґ8 разів — 3 хв); жим сидячи (3ґ8 разів); згинання рук у ліктях, стоячи зі штангою (3ґ10 разів); «французький» жим стоячи (3ґ10 разів); присідання зі штангою на плечах (3ґ8 разів); згинання ніг лежачи на животі (3ґ10 разів); піднімання на носках, стоячи на підставці (5ґ15 разів), піднімання тулуба із положення лежачи на похилій дошці (3ґ50 разів); розгинання тулуба лежачи на животі, руки за головою (3ґ10 разів); сидячи на лавці, передпліччя на стегнах, розгинання і згинання кистей рук зі штангою або іншим навантаженням (4ґ15 разів);

д о т р и м у є т ь с я правил техніки безпеки під час занять


Орієнтовні навчальні нормативи

Рік вивчення Навчальні нормативи Рівні компетентності


низький середній достатній високий
6 рік вивчення Підтягування (кількість разів)

хл.

у висі

до 4 4 8 11


дівч.

у висі лежачи

до 6 6 16 20

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (кількість разів)

хл.

від під-логи

до 15 15 22 30


дівч.

від лави

до 7 7 13 15

Нахил уперед з положення сидячи (см) хл. до 3 3 6 10


дівч. до 11 11 15 18

Піднімання тулуба в сід за 60 с


хл. до 20 20 40 55


дівч. до 18 18 38 48

Стрибки зі скакалкою за 30 с. дівч. до 50 50 65 75
7 рік вивчення Підтягування (кількість разів)

хл.

у висі

до 5 5 9 12


дівч.

у висі лежачи

до 8 8 17 22

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (кількість разів)

хл.

від під-логи

до 15 15 25 35


дівч.

від лави

до 9 9 13 16

Нахил уперед з положення сидячи (см) хл. до 4 4 7 11


дівч. до 7 7 9 16

Піднімання тулуба в сід за 60 с хл. до 20 20 48 58


дівч. до 20 20 45 55

Стрибки зі скакалкою за 30 с. дівч. до 55 55 65 78

Обладнання, необхідне для вивчення модуля «Гімнастика»

п/п

Обладнання Кількість
1 Гімнастичний козел 1 шт.
2 Гімнастичний міст 1 шт.
3 Гімнастичний мат 6 шт.
4 Канат 2 шт.
5 Гімнастична лава 6 шт.
6 Гімнастична колода 1 шт.
7 Перекладина 1 шт.
8 Низька колода 1 шт.
9 Паралельні бруси 1 шт.
10 Різновисокі бруси 1 шт.
11 Скакалки 30 шт.
12 Гантелі розбірні 10 шт.
13 Гімнастичні палиці 30 шт.
14 Шведські драбини 8 шт.
15 Канат для перетягування 1 шт.
16 Ваги 1 шт.
17 Еспандери 6 шт.
18 Магнезія
19 Динамометр 1 шт.

При складанні навчальних нормативів у стрибках в довжину з розбігу учень (учениця) обирає найбільш ефективний для себе спосіб: чи способом «зігнувши ноги», чи «прогинаючись». При виконанні метання дівчата можуть складати навчальних нормативі з місця, юнаки з розбігу.


6 рік вивчення

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретичні відомості

Ознаки втоми під час занять легкою атлетикою.

Надання першої медичної допомоги при отриманні травм.

Правила техніки безпеки під час занять легкою атлетикою

Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є ознаки настання втоми під час легкоатлетичних видів

н а з и в а є правила надання першої медичної допомоги при різних травмах

д о т р и м у є т ь с я правил техніки безпеки під час занять легкою атлетикою;

Спеціальна фізична підготовка
Спеціальні бігові вправи, стрибкові вправи: багатоскоки, спеціальні вправи для метань, подолання перешкод в и к о н у є спеціальні бігові вправи, стрибкові вправи, спеціальні вправи для метань, вправи з набивними м’ячами;
Біг
Біг 30 м, біг 100 м., серії бігу 3х30 м, 2х100 м, 2х200 м. Спортивна ходьба на відстань до 1000 м. Рівномірний біг 1500м, повільний біг 6 хв.

в и к о н у є біг 30 м, біг 100 м., серії бігу 3х30 м, 2х100 м, 2х200 м., спортивну ходьбу на 1000 м. Рівномірний біг 1500м, повільний біг 6 хв.


Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: