Xreferat.com » Рефераты по физкультуре и спорту » Характеристика діяльності турфірми "Ер Енд Джі Інтернешнл"

Характеристика діяльності турфірми "Ер Енд Джі Інтернешнл"

Размещено на /


Звіт

про ознайомчу практику


в турфірмі «Ер Енд Джі Інтернешнл»


Одеса-2008

Вступ


Під час проходження практики, я ознайомилася з якісною і добросовісною роботою співробітників туристичного агентства «Ер Енд Джі Інтернешнл».

Туризм – тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачувальної діяльності в місці перебування. Останнім часом туризм придбав значення соціального явища. Він перейшов з категорії елітного продукту в категорію продукту, доступного споживачеві. На початковому етапі свого розвитку туризм розглядався як елемент соціально-культурного впливу. В наші дні він вважається економічним і масовим соціальним явищем. Туристичні послуги в міжнародному товарообігу виступають як «невидимий» товар. Характерною особливістю і своєрідною гідністю туристичних послуг як товару є те, що значна частина цих послуг проводиться мінімальними витратами на місці і, як правило, без використання іноземної валюти. Міжнародний туризм як одна з форм міжнародних економічних відносин придбав в сучасних умовах величезні масштаби і став робити істотний вплив на політичні, економічні і культурні зв'язки між країнами. Крім того, в багатьох країнах доходи від туристичної діяльності складають значну частину національного доходу (Іспанія, Кіпр, Мальта, Австралія і т.д.). За прогнозами експертів, бурхливий розвиток міжнародного туризму продовжуватиметься і далі. При збереженні темпів зростання, що склалися, число міжнародних подорожей до 2008 року досягне 900 млн. чоловік, а до 2010 року збільшиться і складе близько 937 млн. чоловік. За останніми прогнозами ВТО, до 2020 року щорічно подорожуватиме вже 1,6 мільярда чоловік, а темпи зростання складуть по кількості туристів – 4,3%, а по доходах в туризмі – 6,4%. У основі зростання міжнародного туризму – перед усім це економічний і соціальний прогрес, а так само розвиток туризму став можливим завдяки науково-технічному і соціально-економічному прогресу суспільства, кажучи іншими словами, завдяки створенню інфраструктури туризму. Розширення авто – і залізничних, водних і повітряних перевезень сприяло розвитку масового туризму. Розвиток туризму сприяють також реклама, політика уряду, курс однієї валюти по відношенню до іншої, конкурентоспроможність продукту, безпека і репутація місця поїздки і інші чинники.

Залежно від того, що саме привертає туристів, і як вони подорожуют можна скласти класифікацію по видах туризму:

по цілях діяльності

по методу проведення

по кількості учасників поїздки

по використанню транспортних засобів

по географії подорожей

Туризм став одним з найважливіших чинників економіки, тому ми розглядаємо його не просто як поїздку або відпочинок. Це поняття набагато ширше і є сукупністю відносин і єдністю зв'язків і явищ, які супроводжують людину в подорожах. На сферу туризму доводиться близько 6% світового валового національного продукту, 7% світових інвестицій, кожне 16-те робоче місце, 11% світових споживчих витрат. Таким чином, в наші дні не можна не відмітити того величезного впливу, який надає індустрія туризму на світову економіку.


Основні характеристики діяльності турфірми


Фірма, яка описана в даній роботі і на підставі діяльності якої проводитиметься подальша робота, є туристична фірма «Ер Енд Джі Інтернешнл». Має ліцензію серії АВ 302967 на здійснення турагентсткої діяльності, яке видане міністерством культури і туризму України і дійсне з 02.02.2007 р. до 02.02.2012 р.

Компанія «Ер Енд Джі Інтернешнл» почала свою роботу в туризмі з 2006 року. Фірма співробітничає з провідними туристичними операторами як Tez Tour, Turtess, Pegas Touristik, Coral Travel та інші.

Туристична компанія «Ер Енд Джі Інтернешнл» допомагає своїм клієнтам забронювати і купити авіаквитки в будь-яку точку земної кулі, забронювати номер в будь-якому готелі миру, оформити страховку і «зелену карту». Вона також надає візову підтримку і оформляє закордонні паспорта. У неї є банк даних мікроавтобусів, і за бажанням клієнта, вона може забезпечити його транспортом на будь-яку відстань. Разом з основними послугами агентство надає своїм клієнтам широкий спектр додаткових послуг:

оформлення віз в різні країни світу;

допомога в швидкому оформленні закордонних паспортів;

апостиль, легалізація, консульське завірення, переклад;

підготовка документів для подачі в посольства;

запис в посольства, страхування туристів;

допомога в оформленні паспорта моряка і комплекту документів для плавсостава;

організація шоу-програм міжнародного рівня;

анімаційні послуги.

Нижче представлений логотип «Ер Енд Джі Інтернешнл», який володіє рекламними функціями і функцією гарантії якості.

На початковому етапі свого розвитку туристична фірма «Ер Енд Джі Інтернешнл» була невеликою туристичною фірмою, але за недовгий період вона встигла зайняти міцні позиції на ринку туристичних послуг Одеси і завоювала довіру споживачів.


Організаційно-технологічні аспекти діяльності турфірми


Організація та діяльність основних структурних підрозділів


Директор зобов'язаний:

1. Відповідати за розробку нових туристичних маршрутів, реалізацію тур пакетів.

2. Укладати договори із зарубіжними і вітчизняними турфірмамі, санаторіями и т.і.

3. Відповідати за рекламну компанію.

4. Відповідати за документацію.

5. Відповідати за продаж турів.

6. Укладати договори з туристами і видавати необхідний пакет документів.

7. Берегти комерційну таємницю, яка включає; назви і адреси партнерів, імена і прізвища клієнтів, собівартість авіаквитків розміри посадових окладів.

8. Брати участь в туристичних виставках-ярмарках.

9. Відповідати за розробку і оновлення текстів і маршрутів екскурсій.

10. Розширювати тематику міських і заміських екскурсій, що проводяться.

11. Здійснювати контроль за якістю проведення екскурсій, що проводяться фірмою.

12. Кожного тижня підводити підсумки про виконану роботу.

13. Щомісячно робити фінансовий звіт про виконану роботу здає головному бухгалтерові.

14. Приймати заявки на маршрут.

15. Відповідати за оплату турпакету і відправляє копію платіжного доручення туроператорові.

16. Приймати всі претензії, які виникли у туриста на маршруті, вирішує їх шляхом переговорів з клієнтам і туроператором.

17. Своєчасно інформувати бухгалтерію про необхідність виставляння рахунків для оплат за безготівковим розрахунком.

18. Забезпечити передачу продавцеві паспортів клієнтів.

19. Забезпечувати отримання оформлених документів про турпоїздку.

20. Проводити анулювання замовлення.

21. Оформляти пакет документів, підтверджуючих бронювання і оплату тур послуг.

22. Інструктувати туристів про умови організації турів, умовами виїзду за кордон з неповнолітніми дітьми.

23. Проводити інструктажі з питань профілактики карантинних і інших особливо небезпечних інфекціях.

24. Проінформувати туриста про порядок зустрічі, проводів і супроводжуючих туристів, вартості провезення багажу, митних правилах, національних особливостей країни.

25. Негайно інформувати туриста про виникнення умов, що перешкоджають здійсненню поїздки.

26. Інформувати туристів про правила поведінки, чинниках ризику і безпеці на маршруті.

Директор несе відповідальність:

За роботу туристської фірми в цілому і належного виконання своїх обов'язків.

2. За коректне поводження з клієнтами.

3. За збереження увіреної йому документації.

4. За збереження увіреного йому майна.

5. За розголошування комерційної таємниці.

6. За розголошування інформації про клієнтів третім особам, якщо це не пов'язано з виконанням своїх службових обов'язків.

Посадові інструкції головного бухгалтера


Головний бухгалтер зобов'язаний забезпечити:

1. Повний облік грошових коштів, що поступають.

2. Достовірний облік туристських путівок.

3. Точний облік результатів фінансово-господарської діяльності фірми.

4. Правильне нарахування і своєчасне перерахування платежів.

5. Своєчасний інструктаж працівників з питань бух. обліку, контролю і аналізу.

6. Складання достовірної бухгалтерської звітності на основі первинних документів бухгалтерських записів.

7. Збереження бухгалтерських документів, оформлення і передачу їх в встановленому порядку в архів.

8. Проведення інших необхідних заходів.

Головний бухгалтер спільно з керівниками відповідних підрозділів і служб зобов'язаний здійснювати контроль:

1. За дотримання правил оформлення і відпустки тур путівок.

2. За правильністю витрачання фонду заробітної плати, встановлення посадових окладів, строгим дотриманням штатною, фінансовою і касової дисципліни.

3. За дотриманням встановлених правил поведінки інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів розрахунків і платіжних зобов'язань.

4. За стягнення у встановлені терміни дебіторською і погашення кредиторською, дотриманням платіжної дисципліни.

5. За законністю списання з бухгалтерських балансів недостатньою дебіторською і інших втрат.

6. Головний бухгалтер підкоряється директору фірми.

7. Головний бухгалтер керується в своїй діяльності законодавством України, положенням про головних бухгалтерів, положенням про головного бухгалтера фірми.

8. Забороняється приймати до виконання і оформляти документи операціям.

Головний бухгалтер несе відповідальність:

1. За неправильне ведення бух. обліку.

2. Ухвалення до виконання і оформлення документів по операціях, які суперечать законодавству.

3. Невчасне і неправильне вивіряння операцій по розрахунковому рахунку в банці.


Посадові інструкції менеджера по туризму


Менеджер зобов'язаний:

1. Володіти повною інформацією по маршрутах.

2. Відповідати за телефонні дзвінки і безпосередньо працювати з клієнтом.

3. Укладати договір з клієнтом на туристичне обслуговування по маршруту, видавати пакет необхідних документів.

4. Відповідати за програму турів.

5. Відповідати за організацію дитячого відпочинку.

6. Кожного тижня звітувати про виконану роботу.

7. Виїжджати в рекламні тури і відрядження.

8. Вести необхідну для роботи документацію.

9. Відповідати за страхування туристів.

10. Щомісячно робити фінансовий звіт і здає гл. бухгалтерові.

11. Рекламувати маршрути.

12. Приймати заявки на маршрут.

13. Відправляти факси і телеграми на броню місць.

14. Відповідати за оплату туристом тур пакету.

15. Відправляти копію платіжного доручення партнерам по бізнесу.

16. Постійно підвищувати свій професійний і загальноосвітній рівень.

17. Приймати всі претензії, які виникають у туриста.

18. Брати участь в розробці нових програм.

19. Інформувати клієнта про техніку безпеки.

20. Повідомляти приймаючій стороні відомості про туристів: точне число чоловік, вік дітей, дата заїзду і виїзду № рейса, категорія розміщення, вид живлення, Ф.И.О. туристів, дані паспорти, адресу.

21. Інформувати туристів про правила поведінки, чинниках ризику і безпеці.

22. Проводити анулювання.

23. Негайно інформувати про виникнення умов, що перешкоджають поїздці.

24. Інформувати туриста про умови мешкання, живлення, трансфері.

25. Оформляти пакет документів.

26. Берегти комерційну таємницю.

27. При виникненні конфліктних ситуацій негайно проінформувати директора.

Менеджер несе відповідальність:

1. За відповідність паспортних даних і достовірність занесеної в журнал інформації.

2. Невчасність відправки факсів на візову підтримку і бронювання.

3. За бездіяльність або неналежного виконання своїх обов'язків.

4. За інформацію надану клієнтам.

5. За коректне поводження з клієнтами фірми.

6. За виконання наказів і розпоряджень керівництва.

7. За збереження увіреної йому документації і за увірене йому майно. 8. За розголошування комерційної таємниці, і відомостях про клієнтів.

По суті справи вся туристична компанія складає один агентський відділ. Робота полягає в тому, щоб клієнт, прийшовши один раз в цю фірму, прийшов ще і запропонував послуги своїм друзям і знайомим.

Коли клієнт приходить менеджер винен:

1. Точно і грамотно розповісти про маршрути, пропонованих турфірмою.

2. За бажанням клієнта зупинитися на якомусь маршруті докладніше і описати всі особливості вибраної країни.

3. За бажанням клієнта і по його можливостях запропонувати готелі.

4. Запропонувати допомогу в придбанні квитка, якщо квиток необхідний.

5. Після того, як клієнт визначився, записати всі дані про нього у журнал турфірми.

6. Укласти договір з клієнтом, при необхідності узяти передоплату.

7. Оформити і відіслати вчасно лист бронювання, в якому міститься: Ф.И.О. що виїжджають, дані закордонного паспорту, назва країни, категорія мешкання, вид живлення, трансферт, інші необхідні дані.

8. Отримати підтвердження броні, запросити клієнта для оплати туру.

9. Видати пакет документів: договір, путівку, пам'ятку по маршруту, страховий поліс, квитки, якщо вони є, номери телефонів приймаючої фірми.

10. Обов'язково проінструктувати клієнта повторно про час, місце, зустрічі з приймаючою фірмою, повторити точний час відправлення і повернення, звернути увагу на страховку, пояснити, що бувають форс-мажорні обставини і побажати приємного відпочинку.

11. Менеджер так само зобов'язаний знаходитися в постійному зв'язку з клієнтом і інформувати його наперед про можливі зміни, так само прикласти всі зусилля, щоб клієнт залишився задоволеним і повернувся тільки з якнайкращими враженнями.


Бухгалтерський облік реалізації путівок


Головний бухгалтер веде бухгалтерську і статистичну звітність, в порядку, встановленому чинним законодавством, посадовці фірми несуть матеріальну, адміністративну і кримінальну відповідальність за їх спотворення. «Ер Енд Джі Інтернешнл» представляє державним органам інформацію, необхідну для оподаткування і ведення загальнодержавної системи збору і обробки економічної інформації. Бухгалтерський облік ведеться із застосуванням автоматизованої форми бухгалтерського обліку, програми «1С підприємства 7.7.». Цей програмний продукт призначений для ведення обліку організаціями в умовах застосування спрощеної системи оподаткування.

Облік бланків туристських путівок і авіаквитків ведеться відповідно до методичних вказівок «Про порядок обліку, зберігання і знищення бланків строгої звітності організаціями побутового обслуговування населення і їх підрозділами, а також фізичними особами, що займаються підприємницькою діяльністю». Аналітичний облік ведеться по кожному виду бланків строгої звітності і місцям їх зберігання.

Нещодавно фірма перейшла на єдину систему оподаткування, тим самим, звільнивши себе від складання бухгалтерської звітності і ведення балансу. Єдине, що потрібно вести фірмі – це журнал доходів. Решту звітності фірма веде виключно у власних інтересах.

Щодо собівартості, то собівартістю туристського продукту є вартісною оцінкою використовуваних в процесі виробництва і продажу туристського продукту матеріальних і інших ресурсів, а також інших витрат на його виробництво і продаж.

Всі витрати, що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг) туристських організацій підрозділяються:

– по відношенню до виробничого процесу:

а) виробничі (витрати, пов'язані з виробництвом туристичного продукту);

б) комерційні (витрати, пов'язані з просуванням і продажем туристичного продукту);

– залежно від способу включення в собівартість:

в) прямі (витрати, пов'язані з виробництвом туристичного продукту, які можна прямо і безпосередньо включати в собівартість відповідного об'єкту калькуляції);

г) непрямі (накладні) (витрати, пов'язані з організацією і управлінням виробництвом туристичного продукту, відносяться до діяльності туристичної організації в цілому, які включаються в собівартість відповідного об'єкту за допомогою спеціальних методів.

туристичний бухгалтерський облік менеджер

Облікова політика


Важливу роль у фінансовій діяльності грає облікова політика. Облік є інструментом ефективного економічного управління. В Україні до публічної фінансової звітності відносяться бухгалтерський баланс і звіт про фінансові результати.

Основними документами, що регламентують облікову політику туристських фірм, є:

Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 11 травня 2000 №1707-III.

Додаток по бухгалтерському обліку «Облікова політика підприємства» із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 8 червня 2000 №1807-III.

Додаток по веденню бухгалтерського обліку і звітності.

Основними аспектами облікової політики турагентів є:

1. Порядок обліку витрат і способи їх угрупування для включення в собівартість продукту.

2. Вибір методу визначення виручки від реалізації турпродукта.

3. Облік бланків строгої звітності.


Оснащення турфірми оргтехнікою


Туристичне агентство «Ер Енд Джі Інтернешнл» оснащене всією необхідною для роботи технікою. Є телефон в кабінеті у директора, у бухгалтера, менеджерів, телефон – факс, міні АТС на столі. Є ксерокс, принтер, сканер, відеопроектор без яких в даний час жодна фірма не може працювати і персональні комп'ютери у всього персоналу фірми.

У бухгалтера окремий кабінет, також оснащений всім необхідним для роботи, встановлений паралельний зв'язок.

Встановлений зв'язок з Інтернетом, це дуже допомагає в роботі, у фірмі вважають за краще відправляти заявки на бронювання по e-mail, а не факсом, оскільки це набагато зручніше і швидше.

Для комфортного самопочуття всі кабінети оснащені кондиціонерами, є затишна кімната для відпочинку персоналу.

Туристична компанія оснащена повністю всім необхідним, що дозволяє працювати оперативно і ефективніше.


Рекламна робота


Реклама – це сповіщення споживачам різними способами для створення широкої популярності кому-небудь з метою їх залучення.

Туристичне агентство «Ер Енд Джі Інтернешнл» веде активну рекламну роботу.

Зовнішня реклама – оснащеність вивіскою освітлюваною або такою, що світиться (назва турагенства).

Виходить реклама в різних друкарських виданнях (напр. журнал «Туризм і Відпочинок») Дається реклама на радіо, рядок, що біжить по телебаченню, рекламні банери. Всю інформацію про компанію і пропоновані тури можна дізнатися з Інтернету на власному сайті. У великій кількості друкуються різні рекламні візитки, вони лежать на столі у кожного менеджера і, як правило, всі клієнти, йдучи, беруть таку візитку і не в одному екземплярі, потім передають їх своїм знайомим, що теж добре відбивається на роботі.


Транспортна мережа, ведуча до турфірми


Агентство розташовується в місті Одеса. Дістатися до «Ер Енд Джі Інтернешнл» можна з будь-якого місця м. Одеси. Це можна зробити на трамваї №17, 18, на маршрутному таксі №146, 127, 185, 194, 193, 223 і на машині. Поряд знаходитися зручна автомобільна стоянка.


3. Маркетингова концепція по схемі «маркетинг-мікс»


3.1 Товарна політика


Товаром в «Ер Енд Джі Інтернешнл» є туристичний пакет, що складається з авіаквитка, ваучера на мешкання, ваучер на трансфер, медична страховка.

Ця туристична фірма пропонує:

тури до Єгипту та Турції з вилітом із Одеси;

Екскурсійні автобусні та жд тури по всій Європі;

Навчання+відпочинок за кордоном;

оформлення віз в різні країни світу;

допомога в швидкому оформленні закордонних паспортів;

апостиль, легалізація, консульське завірення, переклад;

підготовка документів для подачі в посольства;

запис в посольства, страхування туристів;

допомога в оформленні паспорта моряка і комплекту документів для плавсостава;


Цінова політика


Ціна – економічне поняття, яке означає «кількість грошей», за яку покупець готовий купити, а продавець згоден продати одиницю товару. Перед всіма комерційними і некомерційними організаціями встає завдання призначення ціни за свої товари і послуги. Будучи всього лише однією з маркетингових засобів, ціна виконує виключно важливу функцію, яка полягає в отриманні виручки від реалізації. Багато в чому рішення по встановленню тієї або іншої ціни визначаються на даній тур фірмі виходячи з перерахованих далі чинників. У одних випадках ці причини значно зменшують свободу підприємства у встановленні ціни, в інших випадках – не роблять помітного впливу на свободу ціноутворення, в третіх – значно розширюють. Отже, кінцевим результатом першого етапу розробки цінової стратегії повинне бути встановлення меж свободи підприємства у встановленні цін на пропоновані послуги. До найважливіших чинників, які необхідно враховувати при розробці цінової стратегії, відносяться:

• співвідношення попиту і пропозиції;

• рівень і динаміка конкуруючих цін;

• державне регулювання;

• споживачі;

У туристській сфері в умовах високої насиченості ринку туристських послуг може, виникне ситуація, коли підприємство буде зацікавлено в тому, щоб збувати свої продукти за будь-яку ціну, аби утримати позиції на ринку.


Максимізація поточного прибутку


Багато фірм прагнуть максимізувати поточний прибуток. Вони проводять оцінку попиту і витрат стосовно різних рівнів цін і вибирають таку ціну, яка забезпечить максимальне надходження поточного прибутку і готівки і максимальне відшкодування витрат. У всіх подібних випадках поточні фінансові показники для фірми важливіше довготривалих. У туристській сфері мета максимізації поточного прибутку досить поширена в умовах, коли:

підприємство пропонує унікальні послуги у конкурентів;

попит на ті або інші види туристських послуг значно перевершує пропозицію;

Проте постановка цілей максимізації поточного прибутку без урахування вірогідної реакції ринку може негативно позначитися на діяльності підприємства в майбутньому.

Завоювання лідерства за показниками частки ринку

У туристській сфері мети нової стратегії реалізуються на найраніших стадіях життєвого циклу продуктів-новинок. На основі точного визначення структури витрат розраховуються такі ціни, які дозволяють досить тривалий час працювати з достатнім прибутком, доступні споживачам і не викликають бажання у конкурентів за лідируюче положення на ринку.

2. Завоювання лідерства за показниками якості товару

3. Фірма може поставити собі метою добитися, щоб її товар був самим високоякісним зі всіх пропонованих на ринку. Зазвичай це вимагає встановлення на нього високої ціни, щоб покрити витрати на досягнення високої якості.

У туристській сфері фірми прагнуть перевершити конкурентів шляхом максимального підвищення якості якісних характеристик своєї діяльності. Якщо таке підвищення розглядається споживачами як цілком допустиме, то підприємство може з успіхом піти від конкурентної боротьби.


Політика формування каналів збуту


Основні відмінності між рекламою і стимулюванням збуту полягає в їх методах звернення і цінності, яку вони додають продукту або послузі. Тоді як реклама займається створенням іміджу, і їй на це потрібний час, управління каналами збуту займається стимулюванням, ведучим до негайної дії, переважно – продажу. З іншого боку, вони виконують загальні завдання, які полягають в збільшенні кількості споживачів і більшому використанні тур продукту споживачами.

Підтримка продажів – це пропозиція додаткового мотиву для покупки. Її головна перевага полягає в різноманітті і гнучкості методів. Найчастіше для просування тур фірмами використовуються різні знижки.

«Ер Енд Джі Інтернешнл» пропонує наступну систему знижок:

– знижки на свята

– сімейні знижки

– групові

– дитячі

– спеціальні (для тих, хто володіє купоном на знижку або для клієнтів, які приводять у фірму нового клієнта)

– інші.

Різна друкарська продукція використовується турфірмами для стимулювання продажів безпосередньо в офісі. В той момент, коли клієнт коливається у виборі турагенту, місця відпочинку, готелю або виду транспорту підштовхнути його до покупки допоможе барвистий проспект, що змальовує всі переваги даного місця відпочинку, готелі і т.д.

Різні календарі, стенди, брошури, журнали і каталоги власного видання не тільки привертають клієнта своїм зовнішнім виглядом, але і пропонують докладнішу інформацію про маршрут. Їх виробництво відносне недорого – залежить від кількості друкованої інформації, вартості паперу, вартості друкарських засобів, зарплати оформлювачів.

Окремою сторінкою управлінням каналу збуту хочеться виділити інтерактивне просування. Крім Internet воно включає програми тілі маркетингу, пейджінгові повідомлення, заздалегідь сплачені телефонні карти.

Проте кибермаркетинг все ще знаходиться на стадії експерименту, вельми далекою від точних оцінок. Все-таки головний ефект наявність інтернет-сторіночки надає на формування іміджу туркомпанії в очах потенційних споживачів. А це відноситься скоріше до області PR.

Хороше відношення громадськості – найбільша перевага організації, яке тільки у неї може бути. Позитивно настроєна по відношенню до фірми і добре інформована громадськість є одним з вирішальних чинників виживання фірми. PR – є використання інформації для впливу на громадську думку. Від реклами PR відрізняються тим, як використовуються засоби масової інформації, і з якою часткою достовірності вони сприймаються.

Набагато поширеніший в туристичному середовищі метод зв'язку з громадськістю з використанням відеофільмів. Як правило, це цикл телепередач, присвячених подорожам і туризму, в яких указується назва і телефон фірми, що пропонує тури в яку-небудь обговорювану країну. Прикладом можуть служити передачі трансльовані по телебаченню.

Порівняно новим виглядом PR стали поштові листівки. Туристична компанія поздоровляє своїх постійних клієнтів з яким-небудь святом. Це дешевий засіб в нагоді і для підтримки хороших відносин з клієнтами, і для самореклами. Звичайно, PR і реклама повинні доповнювати один одного в рамках єдиної стратегії.

Для ознайомлення з організаційною структурою служби маркетингу дана фірма не є якнайкращою для розгляду, оскільки керівництво фірми не може дозволити створити цілий маркетинговий відділ, тому маркетингом у фірмі займається один співробітник. Він відповідає за розміщення рекламних звернень на телебачення, в газетах, а так само в Internet. Дана стратегія поведінки керівництва напевно є не виправданою, або впливає недооцінка самого поняття маркетингу, оскільки, на мій погляд, служба маркетингу повинна складатися як мінімум з декількох представників для детальнішого опрацьовування, аналізу і інших маркетингових досліджень. З цього можна зробити висновок, що даній фірмі необхідно реорганізувати, а вірніше створити структуру, що відповідає основним, хоч би мінімальним вимогам, умовам виживання фірми на ринку, просування фірми, а в цілому роботи по вивченню маркетингової політики. Адже в умовах жорсткої конкуренції ринку, що на цьому розвивається, а саме ринку туристичних послуг, недооцінка такого значущого чинника може привести до банкрутства, або поглинання фірми.

Але можливий і інший варіант, побудови простої структури служби маркетингу на даній фірмі, а саме великий досвід даної людини маркетингу, що займається питаннями, нерозвиненість інших тур фірм і подібні чинники, які не примушують керівництво фірми створювати могутню структуру даного напряму.

Отже, маркетинг забезпечує не тільки ефективне задоволення потреб ринку, але і успіх підприємства в конкурентній боротьбі. Зародившись у виробничій сфері, маркетинг достатньо тривалий час не знаходив відповідне застосування у сфері туризму. Проте зростання конкуренції, комерціалізації туристської діяльності привели до необхідності швидкого впровадження основних елементів маркетингу в практику роботи туристського підприємства. Разом з тим туризм має певні особливості, пов'язані з характером послуг, що надаються, формами продажів і так далі. Для того, щоб реально використовувати маркетинг як надійний інструмент досягнення успіху на ринку, фахівцям туристських підприємств необхідно опанувати його методологією і умінням застосовувати її залежно від конкретної ситуації. Співробітники туристської фірми «Ер Енд Джі Інтернешнл» намагаються застосовувати маркетинг в своїй діяльності, вивчаючи попит і пропозицію, на конкретні туристські послуги, складаючи ціни на новий проект, рекламуючи свої послуги і так далі. І тут маркетинг виступає як компас, який дозволяє вести діяльність фірми до наміченої мети безпечнішим шляхом, але як було сказано раніше їм бракує спеціалізований відділ служби маркетингу, для якнайкращого просування фірми і підкорення нових рубежів, на мій погляд, створення такої структури, як окремого самостійно функціонуючого органу не тільки допоможе підкорити нові рубежі, але і дуже довго займати лідируюче положення в даному секторі ринку.

Пропоную щоб основні частину роботи по підбору кадрів виконував старший менеджер спільно з директором. Оскільки старший менеджер відповідає за роботу решти менеджерів по туризму.

Імідж організації – це образ організації, що існує в свідомості людей. Можна навіть сказати, що у будь-якої організації існує імідж незалежно від того, хто над ним працює, і чи працюють над ним взагалі. У разі відпуску питання іміджу на самоплив він складеться у споживачів стихійно, і немає ніякої гарантії, що він буде адекватним і сприятливим для фірми.

Фірмовий стиль – це сукупність художньо-текстових і технічних складових, які забезпечують зорову і смислову єдність продукції і діяльності фірми, від неї інформації, внутрішнього і зовнішнього оформлення. Поняття «Фірмовий стиль» містить в собі дві складові: зовнішній образ і характер поведінки на ринку. Зовнішній образ – створюється єдиним стильовим оформленням товарного знаку, логотипу, ділової документації, фірмового блоку, фірмової колірної гамми, фірмової вивіски, фірмового одягу, рекламних оголошень, буклетів, дизайну офісу і т.п.


Размещено на

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: