Xreferat.com » Рефераты по финансовым наукам » Фінансове забезпечення підприємства. Відтворення основних засобів

Фінансове забезпечення підприємства. Відтворення основних засобів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

ІНДЗ


Тести на тему:

“Фінансове забезпечення підприємства. Відтворення основних засобів”


Підготував

студент 401-к групи

Попович Ігор


основний засіб фонд вартість

Чернівці

2009

1. Матеріально-речові цінності, що використовуються (у виробництві або невиробничій сфері) як засоби праці протягом тривалого часу і мірою зносу частинами переносять свою вартість на вартість вироблюваних товарів, виконуваних робіт, називаються:

активи підприємства

основні засоби

ресурси підприємства

немає правильної відповіді

2. Основні засоби бувають:

власні і залучені

внутрішні і зовнішні

виробничі і невиробничі

немає правильної відповіді

3. Будівлі, споруди, машини, передавальні пристрої - це:

виробничі ОЗ

невиробничі ОЗ

матеріально-технічна база підприємства

немає правильної відповіді

4. Економічні ресурси підприємства у формі сукупних майнових цінностей, які належать йому на правах власності використовуються для одержання доходу - це.

активи підприємства

основні засоби

ресурси підприємства

немає правильної відповіді

5. Існують такі оцінки показників, що характеризують процес використання ОЗ на підприємстві:

первісна вартість

відновлювальна вартість

ліквідаційна вартість

усі відповіді правильні

6. Залишкова вартість - це.

сума між вартістю на початок і вартістю на кінець року

різниця між первісною вартістю базового року і вартістю на кінець попереднього року

різниця між первісною вартістю і сумою зносу

немає правильної відповіді

7. Первісна вартість не включає:

ціну придбання

витрати із страхування

реєстраційні збори державного мита та платежі, які здійснені з приводу придбання прав на об`єкт

немає вірної відповіді

8. Ринкова ціна, за якою товари чи послуги передаються іншому власнику, за умови, що продавець бажає продати такі товари, а покупець бажає їх отримати без будь-якого примусу - це:

первісна вартість

справедлива вартість

ціна за якої здійснюється операція купівлі-продажу

немає вірної відповіді

9. До показників забезпеченості підприємства не належать:

фондомісткість

фондоозброєність

матеріаломісткість

коефіцієнт вартості основних фондів у майні підприємства

10. Показник, що характеризує частку вартості основних фондів, яка списується на витрати виробництва називається:

коефіцієнт вартості основних фондів у майні підприємства

коефіцієнт зносу

коефіцієнт придатності

коефіцієнт оновлення

11. Коефіцієнт росту - це показник обернений до:

коефіцієнт вартості основних фондів у майні підприємства

коефіцієнт зносу

коефіцієнт придатності

коефіцієнт оновлення

12. Коефіцієнт оновлення розраховується як:

відношення вартості основних фондів на початок року до їх вартості на кінець року

відношення основних фондів що вибули до введених основних фондів

відношення коефіцієнту масштабності оновлення до коефіцієнту вибуття

правильні відповіді a), b)

13. Що є джерелом формування фондів ОЗ?

статутний фонд

банківський кредит

емісія цінних паперів

усі відповіді правильні

14. Витрати, які здійснюються за рахунок централізованих джерел фінансування - коштів державного бюджету або тих, які надаються підприємству в системі внутрішньогалузевого перерозподілу відповідними органами управління називаються:

централізованими капітальними вкладеннями

децентралізованими капітальними вкладеннями

невиробничими основними засобами

немає вірної відповіді

15. До методів амортизації ОЗ відносять:

виробничий

кумулятивний

прямолінійний

усі відповіді правильні

16. Коефіцієнт масштабності оновлення розраховується як:

відношення вартості введених основних фондів до вартості основних фондів на кінець року

відношення вартості введених основних фондів до вартості основних фондів на початок року

добутку коефіцієнту співвідношення та коефіцієнту вибуття

правильні відповіді b), c)

17. Первісна вартість включає сума ввізного мита.

Так

ні

тільки на підакцизні товари

18. Основний капітал - це.

оборотні активи

необоротні активи

кошти статутного фонду

немає правильної відповіді

19. Для характеристики оновлення доцільно розраховувати:

коефіцієнт інтенсивності оновлення

коефіцієнт оновлення

коефіцієнт співвідношення

усі відповіді правильні

20. Відношення введених основних фондів до вибулих основних фондів - це.

коефіцієнт інтенсивності оновлення

коефіцієнт оновлення

коефіцієнт співвідношення

немає вірної відповіді

Размещено на

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: