Xreferat.com » Рефераты по финансовым наукам » Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

1. Визначення точки беззбитковості


Метод розрахунку точки беззбитковості, (критичного об'єму продажу), щодо оцінки і прогнозування лівериджу полягає у визначенні для кожної конкретної ситуації об'єму випуску, який забезпечував би беззбиткову діяльність.


FC

Qc = ѕѕѕѕ

P - V


де: Qc - критичний об'єм продажу, шт. ;

FC - умовно-постійні виробничі витрати, грн. ;

Р - ціна одиниці продукції, грн. ;

V - змінні виробничі витрати, грн.

Умовно - постійні витрати (FC) :

амортизаційні відрахування - 4118 грн.

комунальні витрати - 19200 грн.

управлінські витрати - 58784 грн.

Всього 82102 грн.

Змінні виробничі витрати на одиницю виготовлення продукції (V):

а) диван - ліжко:

сировина - 48,66 грн.

матеріали - 219,5 грн.

сушка деревини - 3,48 грн.

фонд заробітної плати - 18,20 грн.

утримання обладнання - 21,68 грн.

Всього 311,52 грн.


FC 82102

Qc = ѕѕѕѕ = ѕѕѕѕѕѕѕѕ = 1061 шт.

P - V 388,90 - 311,52


де: Р - ціна дивана-ліжка, 388,90 грн.

Будуємо графік розрахунку точки беззбитковості:


Витрати


c

412654 Q


330552 реалізація продукції

валові витрати


змінні виробничі

витрати

умовно - постійні витрати

82102


0 1061 Штук

Малюнок 1 Графік розрахунку точки беззбитковості (диван - ліжко)


Виручка від реалізації = Р * К = 388,90 * 1035 = 402511,5 грн.

Валові витрати = V * K + FC = 311,52 * 1035 + 82012 = 404435.2 грн.

Прибуток від реалізації = Виручка від реалізації - Валові витрати = 402511,5 - 404435,2 = -1923,7 грн.


Виробничі потужності цеху по випуску диванів:


Виручка від реалізації = Р * К = 388,90 * 3600 = 1400040 грн.

Валові витрати = V * K + FC = 311,52 * 3600 + 82102 = 1203574 грн.

Прибуток від реалізації = Виручка від реалізації - Валові витрати = 1400040 - 1203574 = 196466 грн.


б) крісло:

сировина - 17,41 грн.

матеріали - 69,41 грн.

сушка деревини - 1,31 грн.

фонд заробітної плати - 7,13 грн.

утримання обладнання - 13,72 грн.

Всього 108,98 грн


FC 82102

Qc = ѕѕѕѕ = ѕѕѕѕѕѕѕѕ = 1668 шт.

P - V 158,20 - 108,98


Виручка від реалізації = Р * К = 158,20 * 1394 = 220530,8 грн.

Валові витрати = V * K + FC = 108,98 * 1394 + 82102 = 234020,12 грн.

Прибуток від реалізації = Виручка від реалізації - Валові витрати = 220530,8 - 234020,12 = -13489,32 грн.


Виробничі потужності цеху по випуску крісел:


Виручка від реалізації = Р * К = 158,20 * 7200 = 1139040 грн.

Валові витрати = V * K + FC = 108,98 * 7200 + 82102 = 866758 грн.

Прибуток від реалізації = Виручка від реалізації - Валові витрати = 1139040 - 866758 = 272282 грн.


Будуємо графік розрахунку точки беззбитковості:


Витрати


c263880 реалізація продукції Qcвалові витрати

181778


умовно - постійні витрати

82102

змінні виробничі витрати

0 1668 Штук

Малюнок 2 Графік розрахунку точки беззбитковості ( крісло )


2 Аналіз фінансових коефіцієнтів


1. Коефіцієнт автономії:


П1 / ПБ


де: П1 - підсумок розділу 1 пасиву балансу, тис. грн. ;

ПБ - підсумок балансу, тис. грн.

а) на початок періоду:

П1 / ПБ = 88 / 577 = 0,15

б) на кінець періоду:

П1 / ПБ = 484,3 / 1085,5 = 0,45

Коефіцієнт запозичених і власних коштів:


КК - ДК

ѕѕѕѕѕ

П1


де: КК - короткосторокові кредити та короткострокові позикові кошти, тис. грн.;

ДК - довгострокові кредити, тис. грн.

а) на початок року:


КК - ДК 82

ѕѕѕѕѕ = ѕѕѕ = 0,93

П1 88


б) на кінець року:


КК - ДК 90,3

ѕѕѕѕѕ = ѕѕѕ = 0,19

П1 484,3


3. Коефіцієнт маневрування:


П1 + ДК - А1

ѕѕѕѕѕѕ

П1


де: А1 - підсумок розділу 1 активу балансу, тис. грн.

а) на початок року:


П1 + ДК - А1 88 - 53

ѕѕѕѕѕѕ = ѕѕѕѕ = 0,39

П1 88


б) на кінець року:


П1 + ДК - А1 484,3 - 338,3

ѕѕѕѕѕѕ = ѕѕѕѕѕѕ = 0,30

П1 484,3


4. Коефіцієнт забезпеченості запасів і затрат власними джерелами:


П1 + ДК - А1

ѕѕѕѕѕѕ

А2


де: А2 - підсумок розділу 2 активу балансу, тис. грн.

а) на початок року:


П1 + ДК - А1 88 - 53

ѕѕѕѕѕѕ = ѕѕѕѕ = 0,17

А2 300

б) на кінець року:


П1 + ДК - А1 484,3 - 338,3

ѕѕѕѕѕѕ = ѕѕѕѕѕѕ = 0,28

А2 521,8


5. Коефіцієнт ліквідності:


А3

ѕѕѕѕѕ

П3 - ДК


де: П3 - підсумок розділу 3 пасиву балансу, тис. грн.

а) на початок року:


А3 220

ѕѕѕѕѕ = ѕѕѕѕ = 0,44

П3 - ДК 489


б) на кінець року:


А3 184,2

ѕѕѕѕѕ = ѕѕѕѕ = 0,31

П3 - ДК 601,2


6. Коефіцієнт абсолютної ліквідності:


НЛА

ѕѕѕѕѕ

П3 - ДК


де: НЛА - найбільш ліквідні активи, тис. грн.

а) на початок року:


НЛА 0

ѕѕѕѕѕ = ѕѕѕѕ = 0

П3 - ДК 489


б) на кінець року:


НЛА 1,5

ѕѕѕѕѕ = ѕѕѕѕ = 0,002

П3 - ДК 601,2


7. Коефіцієнт покриття:

7.1 фактичний:


А2 - А3

ѕѕѕѕѕ

П3 - ДК


а) на початок року:


А2 - А3 300 + 220

ѕѕѕѕѕ = ѕѕѕѕѕѕ = 1,06

П3 - ДК 489

б) на кінець року:


А2 - А3 300 + 220

ѕѕѕѕѕ = ѕѕѕѕѕѕ = 1,17

П3 - ДК 601,2


7.2 нормативний:


А2 + ВЗ - ДК

ѕѕѕѕѕѕѕ

П2 - ДК


де: ВЗ - виробничі запаси, тис. грн.

а) на початок року:


А2 + ВЗ - ДК 300 + 121

ѕѕѕѕѕѕѕ = ѕѕѕѕѕѕ = 0,86

П2 - ДК 489


б) на кінець року:


А2 + ВЗ - ДК 521,8 + 113,5

ѕѕѕѕѕѕѕ = ѕѕѕѕѕѕ = 1,056

П2 - ДК

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: