Xreferat.com » Рефераты по фотографии » Проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в умовах павільйону на чорно-білі малоформатні матеріали. Річний об'єм 40 000 замовлень

Проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в умовах павільйону на чорно-білі малоформатні матеріали. Річний об'єм 40 000 замовлень

КИЇВСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ


Допустити до захисту

_____”________________1999 р.

________________________________


ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ


ТЕМА: Проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в умовах павільйону на чорно-білі малоформатні матеріали. Річний обєм 40 000 замовлень.


Дипломник: Орлов Денис Володимирович

Консультанти:

по технологічній частині: Федоров Ю. Ю.

по економічній частині: Олещенко Л. В.

по графічній частині: Форноляк Е.Б.


КИЇВ – 1999 р.

КИЇВСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. Директора по учбовій роботі
Строк закінчення дипломного (зав. Відділенням)
проекту___________________________ ___________________________________

ЗАВДАННЯ

на дипломний проект

студенту 5 курсу, спеціальність 5.02.02.04. гр.Ф5-76

Орлов Денис Володимирович

Тема: Розробити проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в умовах павільону на чорно-білі малоформатні фотоматеріали. Річний об’єм реалізації 40 000 замовлень


ОБ’ЄМ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

ВСТУП.

1. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА.

1.1.Визначення номенклатури, видів та об’ємів робіт. 1.2. Розрахунок негативних та позитивних фотоматеріалів. 1.3. Розрахунок хімікатів 1.4. Розрахунок чисельності виробничого персоналу. Режим роботи підприємства. 1.5. Розрахунок сріблоутримуючих відходів. 1.5.1. Розрахунок загальної кількості срібла, що підлягає поверненню 1.6. Розрахунок і спеціфікація технологічного обладнання. 1.7. Розрахунок виробничих приміщень.

2. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

2.1. Техніка і технологія виконання фотозйомочних робіт

2.1.1. Вибір плану, масштабу зображення. 2.1.2. Вибір точки зйомки, ракурсу, положення перед камерою. 2.1.3. Вибір фону. 2.1.4. Тональне рішення знімку. 2.1.5. Світове рішення знімку. 2.1.6. Емоційна підготовка портретуємого.

2.2. Техніка та технологія викрнання фотолаботаторних робіт

2.2.1. Особливости негативного процесу. 2.2.2. Особлиіості позитивного процесу.

3. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА

3.1. План-схема. М 1:100 формат А-3

3.2. План-схема. М 1:50 формат А-1

4. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

4.1. План виробництва та реалізації послуг. 4.2. План по праці і заробитній платі. 4.3. Розрахунок річного фонду персоналу підприємства. 4.4. План по собівартості прибутку та рентабельності. 4.4.1. Розрахунок собівартості. 4.4.2. Розрахунок прибутку. 4.4.3. Розрахунок рівня рентабельності. 4.5. Розподіл прибутку. 4.6. Основні техніко-економічні показники підприємства. 4.7. Висновки

5. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

ЛІТЕРАТУРА

Керівник дипломного проектування Федоров Ю.Ю.

Розглянуто предметною комісією_______________

Протокол______від_________Голова_________________________

Дата видачі дипломного завдання______________________

Зміст


ВСТУП

 1. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

  1. Визначення номенклатури, видів та об’ємів робіт

  2. Розрахунок негативних та позитивних матеріалів

  3. Розрахунок чисельності виробничого персоналу. Режим роботи підприємства

  4. Розрахунок хімікатів та матеріалів

  5. Розрахунок сріблоутримуючих відходів

  6. Розрахунок і специфікація технологічного обладнання

  7. Розрахунок виробничих приміщень

 2. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

  1. Техніка і технолгія виконання знімальних робіт

   1. Вибір плану, масштабу зображення

   2. Вибір точки зйомки, ракурсу положення перед камерою

   3. Вибір фону

   4. Тональне рішення знімку

   5. Світове рішення знімку

   6. Ємоційна підготовка портретуємого

  2. Техніка та технологія фотолабораторних робіт

   1. Особливості негативного процесу

   2. Особливості позитивного процесу

  3. Забезпечення якості продукції та культури обслуговування

  4. Техніка безпеки і протипожежні заходи

 3. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА

  1. План-схема фотокомплексу М 1:100 формат А3, міліметрівка

 4. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

  1. План виробнацтва та реалізації послуг

  2. План по праці і заробітній платі

  3. Розрахунок річного фонду заробітної плати персоналу підприємства

  4. План по собівартості прибутку та рентабельності

   1. Розрахунок собівартості

  5. Розподіл прибутку

  6. Основі техніко-єкономічні показники підприємства

 5. ПРАКТИЧНА ЧАСТНА

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

ВСТУП


Розвиток фотопослуг у комплексі галузей побутового обслуговування населення передбачає більш повне забеспечення підприємств цієї сфери високо квалифікованними фахівцями. Оскільки працівники фотогалузі мають безпосередній контакт з замовниками, вони повинні мати знання з психології, навички з обслуговування замовників.

Функції фотопослуг (технологічні, соціально-економічні, естетичні) тісно пов’язанні із зростанням культурного рівня населення. Це в свою чергу зумовлює підвищення вимог до якості культури обслуговування, більш повного задоволення потреб у фотокінороботах, збільшення їх кількості, розширення асортименту, підвищення художнього рівня.

Удосконалення технологічної функції передбачає застосування механізованного устаткування, потокових ліній для обробки кінофотоматеріалів і виготовлення фотовідбитків. Це сприяє створенню фотозображень високої якості, скороченню строків їх виконання.

У сучасних умовах, коли більш доступною і більш массовою стала кольрова фотографія, чорно-біла переходить в ранг елітної фотографії. Способ реєстрації в кольрі різноманітних явищ є кольорова фотографія. Її застосовують для створення високохудожніх знимків, чорно-біла художня фотографія надає знимку особий стиль. У зв’язку з цим сьогодні важливо удосконалювати майстерність зйомки, вивчати методи обробки фотокіноматеріалів вітчизняного і зарубіжного виробництва, використовувати досвід найбільш відомих зарубіжних фірм та фахівців.

Негативним в обробці кінофотоматеріалів є те, що хімічні речовини, які входять до складу розчинів для обробки, потрапляють у стічні води, що забруднює навколишне природне середовище. Тому найактуальніша проблема сьогдні – застосування безвідходних технологій обробки фотокіно-матреріалів, які мають бути опановані фотофахівцями. Працівникам фотокінопідприємств слід суворо дотримуватися правил техніки безпеки при роботі з хімічними реактивами.

Отже фотографію застосовують у всіх сферах діяльності людини, але найбільшего поширення вона набула в побутовому обслуговуванні населення. Обсяг послуг, які виконують фотопідприємства службі побуту, значно зростає.

На фотопідприємствах виконують такі види фоторобіт:

 • фотозйомку художнього, індивидуального і групового портрету;

 • фотозйомку для документів;

 • виготовлення кольорових фотовідбитків груп з монтажем пам’ятних місць, з’їздів, наград;

 • виготовлення кольорових художніх багатопланових портретів;

 • обслуговування фотоаматорів (обробка кольорових негативних фотоплівок, виготовлення фотовідбитків, консультації);

 • зйомка реклами.

За умови чіткої організації праці на фотопідприємстві забезпечується якість послуг населенню, раціональне використання робочої сили, устаткування виробничих площ, а також рівень витрат на виробництво.


1. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА


В розрахунковій частині дипломного проекту виконуються всі вихідні рахункі, які закладаються основу організації і подальшої діяльності фотокомплексу для зйомки художнього портрету: номенклатури продукції, ії об’єкти, всі види матеріалів, інструментів і обладнання необхідного для виготовлення продукції в необхідних об’ємах, кількість основних і допоміжних приміщень.

В цій частині встановлюється режим роботи підприємства і організація збірання сріблоутримуючіх відходів.


1.1. Розрахунок видів та об’ємів робіт

Фотокомплекс виконує зйомку художнього портрету. А саме виробляє відбитки:

 1. 9х12 по 3 відбитку у замовленні, що скаладає 50% від річного обсягу реалізації. Загальна кількість відбитків 60000 шт.

 2. 13х18 по 2 відбитка у замовленні, що складає 25% від річного обсягу реалізації. Загальна кількість відбитків 20000 шт.

 3. 18х24 також по 2 відбитка у замовленні, що складає 25% від річного обсягу реалізації. Загальна кількість відбитків 20000 шт.


Таблиця 1. Розрахунок видів та об’ємів робіт

Вид

Робот

Формат, відбитків, см

Річний об’єм реалізації

Кількість відбитків в одному замовлені, шт.

Загальна кількість відбитків, шт.

%

Замовлень,

шт.

Зйомка художнього портрету

912

1318

1824

50

25

25

20 000

10 000

10 000

3

2

2

60 000

20 000

20 000

1.2. Розрахунок, негативних та позитивних матеріалів


Для роботи на підприемстві необхідно вибрати фотоматеріали доброї якості з універсальними показниками.

Така негативна фотоплівка, як “ФН-64” відрізняється гарною різкістю зображення має достатню фотографічну широту, дозволяючу знімати сюжеті з великим інтервалом яскравостей. Відносно мале зерно фотослою допускає великі фотозбільшення. І ще немаловажне те, що цю плівку можна придбати за малини цінами відносно зарубіжних аналогів. Для її проявлення застосовують стандартній проявник СТ-2. Фотоплівка “ФН-64” має світлочутливість – 55-110 од. для денного освітлення і 40-80 для ламп розжарювання. Плотність вуалі – не більш 0,10. Добре зберігає фотографічні свойства на протязі двох років.

Визначимо необхідну кількість плівки у катушках за допомогою таблиці 2. для роботи підприемства


Таблиця 2. Розрахунок необхідної кількості плівок.


Назва матеріалу

Кількість замовлень,шт.

Норма витрати кадрів, шт.

Необхідна кількість плівки /катуш./

Негатив ф/плівка 40 000 36/30

1 334


«Универсал» - бромсеребряна фотобумага для проекційної і контактноі печаті. Випускається різних ступенів контрастності: 1) м’яка; 2)полум’яка; 3) нормальна; 4) контрастна 5) особоконтрастна. Поверхня: глянцева, матова, полуматова, структурна. Підложки білого і кремового кольору, тонкі та картоні.


Визначимо необхідну кількість фотопаперу за допомогою таблиці 3.

для роботи підприємства


Таблиця 3. Розрахунок необхідної кількості фотопаперу.

Тип фотопаперу

Формат відбитку, см

Норми витрат на 1 отпечаток, м2

Кількість, шт.

Необхідна кількість фотопаперу, м2

Чорно-білий “Універсал” 9Ч12 0,0117 60 000 702,0
13Ч18 0,0253 20 000 506,0
18Ч24 0,0467 20 000 934,0

Всього
2142


1.3. Розрахунок чисельності виробничого персоналу. Режим роботи підприємства.


Для розрахунку чисельності виробничих робітників берем чисельність виробнчих робітників зайнятих на ручних операціях, отримуєм на основі річного об’єма замовлень , розраховуємого об’єма обробки, фотоплівки, фотовідбитків і балансу робочого часу одного середньосписочного робітника, а також норм часу на виготовлення одиниці продукції за формулою:

Дані розрахунку зведено в таблицю 4.


Таблиця 4. Розрахунок чисельності виробночого персоналу


Вид роботи

Норма часу на одини-цю продук-ції

Річний об’єм робіт за видами, од.

Річний об’єм часу

Розряд робіт-ників

Необхідна кількість робітників, чол.

За розра-хунком

Прий-маємо

Зйомка 6,0 40 000 240 000 5 2,27 3
Оператор по обробці плівок 10,9 1334 14 533,3 4 0,14

Друк проекційним способом:

9х12 осн

9х12 дод

13х18 осн

13х18 дод

18х24 осн

18х24 дод


1,14

0,72

1,63

1,41

2,18

1,49


20 000

40 000

10 000

10 000

10 000

10 000


22 800

28 800

16 300

14 100

21 800

14 900

4 1,12 2

Промивка

9х12

13х18

18х24


0,075

1,29

1,40


60 000

20 000

20 000


4 500

25 800

28 000

4 0,93

Сушка

9х12

13х18

18х24


0,148

0,209

0,209


60 000

20 000

20 000


8 880

4 180

4 180

4 0,16


5

На даному підприємстві буде працювати п’ять працівників. Три фотографи і два оператори. Фотографи будуть працювати за плавуючим графіком по 2 чоловіка на день, по десять годин у день , лаборанти будуть працювати по десять годин кожен день, з дев’яти до восьми годин.


Таблиця 5. Баланс робочого часу на 1999 рік.


Показники

Дні

Години

%

1. Календарний фонд часу 365

2. Кількість неробочих днів,

в тому числі:

а) вихідних

б) святкові, випадаючі на вихідні

110


104

63. Кількість робочого часу підприємства (номінальний фонд часу)
255 100
4. Загальна кількість неявок, в тому числі: 29 232 11,39
4.1.Чергові та додаткові відпустки 24 192 9,43
4.2. Учбова відпустка 1 8 0,39
4.3. Відпустка про хворобу і у зв`язку з пологами 3 24 1,18
4.4. Відпустка на виконання державних обов`язків 1 8 0,39
5.Кількість робочих днів 226 1804 88,61
6.Втрати часу, пов’язані із скороченням робочого
40,0 1,96
7. Тривалість робочого дня
8
8. Корисний фонд робочого часу
1764

Режим підприємства буде слюдуючий:

Вівторок 9 - 20

Середа 9 - 20

Четвер 9 - 20

П’ятниця 9 - 20

Субота 9 - 20

Неділя 9 - 20

Понеділок - віхідний день


1.4. Розрахунок хімікатів та матеріалів


Для розрахунку кількості хімікатів для обробки 1333,3 штук плівок та обробки 2142,0 м2 фотопаперу на рік потрібно знати норму витрат хімікатів на обробку одного роліку плівки та 1 м2 фотопапіру.

Розрахунки проводимо за слідуючою схемою:

Норма витрати хіміката на один ролик плівки помножуємо на загальну кількість роликів на рік та ділемо на 1000, отримуємо необхідну на рік кількість хіміката в кілограмах. Теж саме робимо для фотопапіру. Додаем отримані цифри одну до одної і таким чином розраховуємо скільки даного хіміката необхідно для обробки плівки та фотопапіру на рік.


Дані розрахунку зводено в таблицю 6.


Таблиця 6. Розрахунок необхідної кількості хімікатів

Назва хімікатів і матеріалів

Одини-ця виміру

Фотоплівка

Фотопапір

Потрібна кількість в кг

Норма на 1 рол.

Витрати на 1334

Норма на 1 м2

Витрати на 2142

Метол

г

1,1

1 467,4

1

2 142,00

3,609

Гідрохінон
5

10 710,00

10,710

Сульфіт натрію

г

17.8

23 745,2

26

55 692,00

79,437

Карбонат натрію

г

0,82

1 020,7

30

64 260,00

65,280

Бромід калію

г

0,35

466,9

1

2 142,00

2,608

Тіосульфіт натрію

г

36

48 024,00

178,6

382 561,20

430,585

Метабісул калію

г

4,28

5 709,52

16,7

35 771,40

41,480


1.5. Збірання сріблоутримуючих відходів.


Основним споживачем срібла є хіміко-фотографічна промисловість. Тому основним шляхом економії його є удосконалення технології виробництва і обробки фотоматеріалів, а також утилізації їхніх відходів і видобування срібла з архівних фотоматеріалів.

Тільки частина галоиідного срібла, яка міститься у фотоматеріалах, витрачається на формування зображення. Наприклад, при вживанні фотопаперу тільки 25% срібла, що міститться в ньому, залишається в зображенні, а при обробці негативних фотоплівок біля 10%/ Все інше срібло переходить в оброблюючі розчини. В першу чергу у фіксуючій. Помітна кількість комплексів срібла може накоплятись у перших водах. Тому виділення срібла з використанних фіксуючих розчинах ма перших промивних вод в умовах масової обробки набуває великого значення.

В теперешній час існує безліч способів регенарації срібла із сріблоутримуючих відходів, котрі поділяють на фізични, фізико-хімічні та біохімічні.

Наприклад, електролітичний метод регенерації срібла як найбільш підхожий до умов фотокомплексу.

Електролітичний спосіб виділення срібла базується на відновленні іонів срібла електричним струмом. В розчині наблюдається дісоціація комплексних іонів срібла.:

Na [Ag(S2O3)2 ] ↔3Na++Ag++2S2O32-

При пропущенні постійного струма через відпрацьований розчин іноді відбувається окислення іонів тіосульфату до тетратанату:

2S2O3= 2→S4O6,

a на катоді разряд іонів срібла:

Ag+→Ag

Однак, крім відновлення срібла на катоді можливо також відновлення Na2S2O3 до NaSO3:

Na2S2O3↔Na2SO3+S

S+2→S2-

S2-+2Ag+→AgS,що веде до утворення спаду.

Таким чином процес відновлення S2- конкурірує з процесом відновлення Ag+ і ця обставина визначає технологію електролітичного опадкування. Для утворення при електролізі металичного срібла треба:

 1. Вводити в розчин сулсфіт натрію, який переведе Ag2S до Ag, ця реакція відбувається у кислому середовищі, тому треба підтрмувати нізький рівень PH.

 2. Інтенсивне перемішування розчину через те, що срібло легше відновлюється ніж сіра, то енергетичне перемішування розчину веде до того, що біля катоду завжди є необхідна кількість іонів срібла.

 3. Дотримуватись залежності плотності струмка від концентрації срібла в розчині.

При обробці чорно-білих фотоматеріалів на будову зображення витрачається до 30% срібла, решта переходить у фіксуючий розчин і промивну воду.

Останнім часом велику увагу приділяють безвідходній технології, економії природних ресурсів і зниженню витрат на різні види робіт. Особливо гостро постало питання відносно збору відходів на підприємствах і регенарації срібла з цих відходів.

При використанні фотоматеріалів, які утримують срібло, обов′язково треба збирати відпрацьовані фіксуючі розчини, першу промивну воду, браковані фотовідбитки, використані і браковані негативи на фотоплівці і фотопластинках. Крім того, слід збирати фільтровані матеріали, які використовують при фотороботах і переробці сріблоутримуючих відходів, а також неекспоновані фотоматеріали, зіпсовані через порушення правил зберігання, що минув.

Організацією збирання і переробкою сріблоутримуючих відходів займаються централізовані пункти. Вони здійснюють осаджування срібла із сріблоутримуючих розчинів і сушать його. Сріблоутримуючу золу вони одержують після спалювання чорно-білих фотоматеріалів у спеціальних установках.


1.5.1. Розрахунок загальної кількості срібла, що підлягає поверненню в Державний фонд


Знаючи кількість срібла, що наноситься на 1000 од. кінофотоматеріалів заводами-виготовлювачами, і норму повернення його в Державний фонд, у процентах визначають кількість срібла, яке підлягає поверненню в Державний фонд із загального обсягу оброблених фотоматеріалів.

При розрахунках користуємося даними із табл.1 і 2, а також нормами нанесення і процента повернення срібла в Державний фонд.

Дані приводимо в таблицi 7.

Таблиця 7. Розрахунок загальної кількості срібла, що підлягає поверненню в Державний фонд


Назва фотоматеріалу

Одиниця виміру, м2

Кількість фотомате-ріалу

Норми нанесення срібла на 1000 од., г

% повернення в Державний фонд

Кількість срібла, яке підлягає повер

Ненню

Ч/б фото плівка ФН-64

1000

1334

184

55

0,135

Фотопапір “Універсал-1”

1000

2142

1200

55

1,414

Всього

1,55


1.6. Розрахунок та специфікація технологічногобладнання


На підприємстві по виготовленню фотоовалів по замовленню від населення є лабораторії для обробки негативного і позитивного фотозображення, переносу зображення на овали, обжигу і сушки , кожна з яких відповідно обладнана.

Таблиця 7. Основне технологічне обладнання

Обладнання

Технічна характеристика

Кількість

А

В

1

Фотоапарат “Київ”-19

Формат кадру 24х36 затвор шторний механічний, витримки від 1/2 до 1/500

3

Змінні об’ективиФокусна відстань 200 мм

Фокусна відстань 80 мм


1

2

Освітлювальні прибори АПФ-1

Світильники великого діаметру

Світильники середнього діаметру

Світильники, які роблять направлений світовий потік(прожектори)2


3


3

Фотоштатив

Застосовується для стабільного положення камери


2

Фотозбільшувач “Білорусь – 912”

Для друку проекційним способом


2

АПСО – 7

Аппарат для сушки відбитків різного розміру


1

Віси ВАТК

Застосовуються для взвішування хімікатів


2

Ємкості для фоторозчинів

 • складання

 • зберігання

 • зберигання сріблозберигаючих відходів


Ємкості для храніння фоторозчинів повинні бути із темного скла3

6


2

А

В

1

Мішалки вініпластикові

Використовуються для кожного розчину окремо


5

Термометр спиртовий

Пристрій для вимірювання температури розчинів


2

Бачок для проявки плівки

Для проявки плівки


6

Сигнальний будильник

Для вимірбвання часу з подачею звукового сигналу


2

Зажими для фотопластинок

Пластмасові чи металічни защіпки


2

Ліхтарік фотолабораторний

Для вироблення неактинічного освітлення

Плотнисть №113 і №116


1

Фотолабораторні пінцети

Пластмасові чи металічні защіпки для перемішання розчину

3

Реле часу “Сура–2“

Для точного визначення витримки при фотодруці


2

Кадруюча рамка

Вирівнює і притиская фотопапір до екрану і дає точне формування розміру(формату) відбитка


2

Різак фотографічний

Для перемішення відбитків в кюветах


6

Шкаф сушильний тип СШ-2,88

Для сушіння листов фотопластинок і скляних фотоплатсинок

1


1.7. Розрахунок та опис технологічних приміщень.


В фотокомплексі по зйомці художнього портрету розрахунок виробничих приміщень проводиться на підставі розрахунку численості працюючих і аналізу відмінностей технологічних процесів.

Розраховуються площі у відповідності із ∑СН П11-8075, відповідно з яким на одне робоче місце фотолабораторних робіт відводиться 10м2, на ретушора – 5м2, площі складських приміщень визначаються із розрахунку на одного виробничого працівника – 2м2

Ширина коридорів повинна бути не менша 1,5м. Площа інших примішень, які не регламентуються нормами, розраховуються із урахуванням габаритів використовуємого обладнання по формулі:

де S – визначаєма площа, м2

f – площа, яку займає обладнання, м2

k – коефіцієнт для визначення виробничої площі.

Данний фотокомплекс має такі приміщення:

 1. Прийомна

 2. Фотопавільйон

 3. Лабораторія обробки негативних матеріалів

 4. Лабораторія проекційного друку

 5. Кімната відпочинку

 6. Склад хімікатів

 7. Склад матеріалів

 8. Оформительска

 9. Складальна розчинів (8м2)

 10. Кімната ретушора (5м2)

 11. Санвузол (6м2)

Виробничі приміщення розташовані за послідовністю технологічних процесів.

При мінімальній кількості коридорів виробничі приміщення – непрохідні. Наявність запасного виходу дає можливість підтримувати правила по ТБ. Допоміжні приміщення розташовані так, що це дає можливість економити час на виробництво продукції.

Створені сприятливі умови по освітленню, температурно-вологому режиму. Для забезпечення раціональних умов праці розташування обладнання виконано з урахуванням послідовності технологічних операцій. Централізована лабораторія повинна складатись із приміщення для складання розчинів, лабораторій для обробки негативів, лабораторії для друку, приміщення для оформлення готових фотографій.

Приміщення для складання розчинів повинно мати припливно-витяжну вентиляцію. Стіни і стелю офарбовують масляною фарбою. Підлогу покривають метлакською плиткою. Робоче місце обладнують столом для складання розчинів, вагами для звішування хімікатів.

Лабораторія для обробки негативного матеріалу повинна мати припливно-витяжну вентиляцію, вхід у лабораторію повинен мати світло непроникний тамбур. Стіни офарбовані сірою масляною фарбою, біля проявочного стола підлогу покривають метлахською плиткою. Робоче місце обладнується проявочним столом. До нього підводять водопровід для подачі води на промивку. Лабораторія по друку проекційним способом обладнується друкарським столом на якому розташовується фотозбільшувач, в кімнаті повинен розташовуватись водопровід для подачі води на промивку.


2. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА


У технолонічній частині дипломного проектування ми описуємо технологію фотозйомки, лабораторні процеси, творчі проблеми.

Ця частина розкриває особливості фотографічного художнього портрету, питання композиції, масштаба зображення, ємоційний настрій портретируємого, вибору фону и т.д.

Також в технологічній частині отримуються питання, забезпечення контролю якості продукції і техніки безпеки, питання обробки фотоматеріалів.

З точи зору техніки виконання фотографічна зйомка складається із експонування фотографічного матеріалу, який знаходиться у фотоаппараті, але техніці проведення зйомки, передбачає цілий ряд підготовчих операцій, таких як:

 1. Вибір апаратури і підготування до з’йомки

 2. Вибір оптичних приладів.

 3. Підбір негативних матеріалів та зарядження фотоплівки.

 4. Перевірка робочого стану аппаратури.

 5. Перевірка надійності апаратури та її комплектування.

 6. Освітлення об’єкту зйомки.

Після проведення цих операцій та вибору об’єкту зйомки, необхідно використати всі образотворчі засоби для створення на знімку зображення правдиве та виразне, живе та правдоподібне.

2.1. Техника і технологія виконання знімальних робіт


З’йомка художнього портрету є в наш час одним із розповсюджених видом зйомки в побутовій фотографії. При зйомці треба враховувати ії особливості, професійно виставити освітлення, запитати у замовника, як йому зручніше зніматись. В худ. портреті недостатньо передати тільки зовнішні риси портретируємого, щоб забезпечити повну схожесть портрету з орігіналом, щоб поза і вираз обличчя на знімку були не вимушені і найбільш характерні для даної людини

При зйомці худ. портрету можно вводити в кадр додаткові предмети, наприклад, журнальний столик, квіти, свічки, вази. Можно розмістити портретируємого на крісло, або стілець. При зйомці треба обов’язково користуватися штативом, оскільки портретний знімок потребує точності закінчиності композиційної і світлової побудови.

При портретній зйомці краще користуватись довгофокусною оптикою, вона дає можливість вести зйомку із значним удаленням, чім і забезпечується зберігання на знімку правильних пропорцій обличчя. В портретний зйомці дає хороший результат м’якорисуюча оптика, вона змякшуя контури і лінії, розмиваючі оптичний малюнок зображення. В випадку відсутності використовують оптичні насадки на об’єктив – діфузні диски, сітки і т.д.

При зйомці портрета треба находити невимушине положення людини перед фотоапаратом, а не садити його фронтально,орентуя його погляд і поворот прямо на об’єктив.

Коли знімається портрет людини у повний зріст, інтер’єр становиться дуже важливою частиною загальної композіції, або він має другорядне значення (передає оточеня, яке навколо людини, образуя фон). Людина повинна бути завжди головним у кадрі і увага глядачів повина бути прикута к неї.

Для отримання фотографічного зображення об’єкта він в момент зйомки повинен знаходитись перед об’єктивом, в полі його “зору” .Всі деталі об’єкта зомки буде зафіксовано на світлочутливому шарі, точно в томуж співвідношенні, в яких знаходились у дійсності.

Документальність фотографії визиває у глядача таку глубоку довіру і робить особливо цікаві фотографічні портрети. Кожний знімок насичений рухами в тому чи іншому вигляді.

Для того, щоб фотозображення було дійсною картиною дійсності, дало глядачу естетичне задоволення і визвало емоційний відгук, фотографу необхідно не тільки відобразити об’єкт на знімку, але передати уявлене від побаченого. Велике значення має побудова малюнку зображення, виключення з кадру зайвого, побудова акценту на головне, гармонічне розміщення елементів малюнку у кадрі.


2.1.1. Вибір плану, масштабу зображення

Вибір плану залежить від бажання замовника, або виробляється фотографом в залежності від тих задач, які він ставить пред собою при фотографірованні. При переході від крупного плану до середнього і загального зростає значення передачі зовнішніх форм, а при переході до крупного плану все більш впливає на вдалі рішення портретного образу, вказує ефект освітлення і емоційну виразність обличчя портретируємого .

В залежності від масштабів зображення індивідуальних портретів приємлєма слідуюча класіфікація видів:

 • фрагментарне;

 • головне;

 • бюстове;

 • поясне;

 • поколінне;

 • в зріст (фігурне).

Фрагментарний портрет представляє собою зображення частини обличчя. В кадрі повинні бути виразні частини обличчя – очію ріт, ніс, лоб. Верхня границя кадру проходить вище лоба. Нижня границя – нижче рота, но не нижче підбородку. Виразність залежить від емоціональної насиченості.

Головний портрет представляє зображення голови повністю. Нижня границя може проходити по верхній частині пліч, або захватити тільки шию. Обличчя людини може передати широкий спектр емоцій, що і складає особливу цікавість головного портрету.

Бюстовий портрет не має точної границі кадру. Наприклад, в жіночому портреті вона може проходити по лінії роздвоєння бюсту, або включати в кадр бюст цілком. Вибор варіанту залежить від пропорційності верхньої частини фігури, голови і бюсту. З ціллю повишення виразу портрету в кадрі можуть бути введені руки.

Поясний портрет включає, як обов’язковий елемент зображення руки, або обох рук. В кадр входить лінія таллії – начальна частина торсу. В жіночіх портретах вона передає красу фігури. Значну частину площини кадру займає зображення одягу портретируємого. Тональність одежі, ступінь облігання статі, тональність шкіри обличчя, волосся і одягу фотограф павинен враховувати при виборі варіанту освітлення і композиції портрету в цілому.

Поколінний портрет може бути зроблений при положенні портретируємого стоячи, або сидячи. В першому випадкку нижня границя кадру проходить вище колін, в другому – зображення колін входить в кадр. При зйомці поколіного портрету необхідно враховувати співвідношення фігури, одягу портретируємого і зовнишного стану. Торс розташовується вертикально, за виключенням варіантів, коли портретируємий притуляється до спинки крісла.

Портрет в зріст виконується при положенні портретируємого стоячі або сидячі. Варіант положення стоячі з опорою на дві ноги, або на одну ногу. Правильна постанова тулуба моделі з опорою на одну ногу необхідна для отримання дійсної пози. При виборі необхідно звертати увагу на те, щоб положення рук і ніг не було симетричним відносно друг друга.


2.1.2. Вибір точки зйомки, ракурсу, положення перед камерою


При зйомці портрету необхідно вибрати точку зйомки. Як правило в таких випадках вибирається точка зйомки на рівні очей, ось об’єкту повинна знаходитись перендикулярно знімаємого об’єкту. Така точка зйомки краще всього передає об’єм знімаємого об’єкту, фактуру його обличчя і не дає викревлення.

В виборі точки зйомки треба руководствуватись головними положеннями:Фотографічне зображення повинно показувати глядачу знімаємий об’єкт правдиво і виразно. Необхідно знати, що приверне увагу фотографа, з якою митою робиться даний знімок. Важливо, щоб глядач легко впізнав на фотографії знімаємий об’єкт, щоб зображення було один в один з оригіналом.

Вибір точки зйомки по висоті допомогає виділити головну лінію.

Ракурсні знімки завжди мають підкреслити перспективне скорочення. Ракурс є одним з сильних зображувальних видів фотографії і при вмілому використанні дає цікавий і виразний зміст.

Назвичайний перспективний малюнок фотографічного зображення при ракурсних зйомках завжди потребує точного обосновання змістом, розкриваємого знімком темою.

При зміні висоти точки зйомки змінюється положення ліній горизонта в кадрі. Це має питоме значення для загальної композиції в знімку, в зв’язку з цим положення ліній горизонту в кадровому вікні апарата повинне бути точно встановлене при зйомці.

Зйомка з однієї точки зйомки об’єктивами різної фокусної довготи залишає перспективу незмінною, но міняє масштаб деталей.

Зйомка з другой точки і об’єктивом звичайно другої фокусної відстані, зберігається масштаб предмету, но не змінює перспективу. Зміна точки зйомки по висоті веде до зміщення ліній горизонту Дуже висока, або дуже низька точка дає перспективне скорочення (ракурс). Ракурс тим сильніше, чим коротша фокусна відстань об’єктива і чим більше знімаємий предмет до фотоапарату. В портретному зображенні різний ракурс деформує пропорції.

Положення портретуємого перед камерою розділяється на частини: положення голови, корпуса, рук і ніг. Положення голови визначається положенням тулуба і кінцівок. Положення торса і кінцівок повинно бути співідносно і знаходитись в гармонії з положенням голови, емоціональному виразі обличчя. Людина може виразити свою індивідуальність в посадці, способі підпирати голову руками, тримати книгу і т.п.

Найбільший вплив на вибір положення обличчя перед камерою паказує форма голови і обличчя, його структура, асіметрія, дефекти шкіри, творчій задум фотографа.

Всі вимоги до положення обличчя перед апаратом зводиться до кількох основних випадках: фас (анфас), легкий поворот, класичний поворот, критичний поворот, приходячий профіль, уходящий поворот. Кожне положення має свою міру виразності і підбирається до конкретних випадків.

Направлення погляду повинне співподати з поворотом голови. Направлення погляду у бік протилежний повороту голови, повинно бути оправдано обставинами зрозумілами до знімку.

Основні положення корпуса перед камерою: фронтальне, з видвинутим вперед пличем; боком, коли ближче від апарата пличе закриває останню частину тулуба.

Возможні три принципільні положення голови і корпуса: голова повернута вправо, або вліво; корпус розташований симетрично відносно фотоапарата; голова розташована в анфас, а корпус повернутий; голова і корпус повернути в один бік, но не однаково. В кожному з цих трьох типічних положень є богато варіантів.

Зображення рук у фотопортреті – одно із способів досягання більш повної і глубокої характеристики портретируємого. Положення рук визначається спільним задумом портрета, вираження обличчя. Руки, так, як і вираз очей і рота, повинні передати характер людини.


2.1.3. Вибір фону.

Фотографічний портрет є єдність основного об’єкту і фону. Передача фону на відбитку – це один із елементів зображувального рішення портрета.

Фон буває нейтральний і предметний, плоский і об’ємний, темний і світлий.Фоном можуть служити стіки павільйону.

При роботі з плоским фоном стоіть задача – не обнаружити на фотознімку матеріальність фона, його структуру і фактуру, а шляхом освітлення і оптичних ефектів зробити ілюзію його глибини і простору. Фон на знімку не повинен відвертати увагу від обличчя і фігури портретуємого. Його призначення краще виявний контур обличчя і фігури, фон не повинен бути яскравим. Кращим є однотоний тон (голубий, сірий, білий і др.).За допомогою світла його можно пом’якшувати.Тон фона залежить від задуму фотографа. Світлий фон гармонує з ярким заливаючим освітленням, сірий, голубий – з рівним, темний – з контрасним. Фон не повинен зливатися по тону з обличчям, а навпаки контрастувати з ним.

Тон фону залежить від задуму фотографа. Але важливо пом’ятати, що світлий фон гормонує з яскравим, заливним освітленням, сірий з рівним, спокійним і темний з контрасним. Інколи відповідним підсвітленням досягається поступовий перехід фону від світлого до темного. В цьому випадку найкращій ефект виходить, якщо освітлена частина обличчя розташована на світлому. Слід зупинитись ще на одному. Фон повинен зв’язати в одне ціле всі частини знімку, зображено фігуру чи об’єкт.


2.1.4. Тональне рішення знімку

Тон, це є співвідношення яскравостей відтінків, ступінь світлоти і темноти. Він передає

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: