Xreferat.com » Рефераты по химии » Насичені одноатомні спирти

Насичені одноатомні спирти

Опорний конспект

з хімії

на тему:

Насичені одноатомні спирти”


Виконав:

учень 11-А класу

середеньої школи № 96

Коркуна Дмитро


Насичені одноатомні спирти – похідні насичених вуглеводнів, де один атом Гідрогену заміщений на одну гідроксильну (функціональну) групу.

СnH2n+1OH – загальна формула насичених одноатомних спиртів

Етанол

CH3OH – молекулярна формула

Н

|

H – C– O – H – структурна ф-ла

|

H СН3 – ОН – скорочена

структурна формула

Метанол

С2Н5ОН – молекулярна формула

Н Н

| |

H– C – С – O – H – структурна ф-ла

| |

H H СН3 –CH2 – ОН – скорочена

структурна формула

Електронна формула.

Етанол

Н δ- δ+

Н : С : О : Н

Н

Метанол

Н Н δ- δ+

Н : С : С: О : Н

Н Н

Ізомерія

Для спирту С4Н9ОН характерні такі ізомери:

4 3 2 1

СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – ОH

Бутанол –1

4 3 1 1

СН3 – СН2 – СН – СН3

|

OH

Бутанол - 2


CH3 – CH – CH2 – OH

|

CH3

2- Метилпропанол-1

CH3

1 2 | 3

СН3 – С – СН3

|

OH

2- Метилпропанол-2

Фізичні властивості метанолу і етанолу

Метанол і етанол – за нормальних умов рідини, легші за воду, мають специфічний запах, як полярні сполуки, вони добре розчинні у воді Ткип. Метанолу дорівнює 650 С, етанолу– 780 С.

Метанол і етанол – дуже подібні рідини, розрізнити їх можна лише хім. способом або за температурою кипіння.

Хімічні властивості метанолу й етанолу:

      1. Повне окиснення (горіння)

2СН3 – ОН + 3О2 → 2СO2 + 4 H2O ▲H=715 кДж/моль

 1. Неповне окиснення

O О

|| ||

С2Н5ОН СН3 – С СН3 – С

-Н2О | -Н2О

C

 1. Заміщення атома гідрогену

2CH3–CH2 – ОН+ 2 Na→2CH3–CH2–O Na + H2

 1. Заміщення гідроксильної групи на галоген

СН3 – СН2 + ОН + Н – Сl→CН3 –СН2 –Сl

 1. Дегідратація

С2Н5 ОН→(t 2700) CН2 =СН22O


6. Реакція естирифікації – взаємодія карбонових кислотіз спиртами при нагріванні і наявності каталізатора .

O O

|| ||

СН3 – С + HO – C2H5 ↔(t0,k,t) CH3 – C +H2O

| |

OH C2H5

7. Внутрішньо молекулярна дегідратація

2Н5 – ОН →(t0,k,t) С2Н5– О– С2H5 – O –C2H5 + H2O

Способи добування метанолу

 1. Суха перегонка деревини

 2. З синтез газу

СО +2Н2 →(t0,R,k,t)CH3OH

Способи добування етанолу

 1. Гідроліз галоген пхідних

СН3 – С2Н2Cl + H2O →CH3 CH2OH + HCl

 1. Відновлення альдинідів

O

||

СН3 – С + H2→CH5CH2OH

|

H

 1. Спиртове бродіння глюкози

С6Н12О6 →(бродіння) С2Н5ОН + 2СО2

Гідратація етилену

 1. Гідратація етилену

Застосування етанолу й метанолу

 1. Основа алкогольних напоїв

 2. Розчинники

 3. Органічний синтез і лабораторна практика

 4. Добувають речовини, що є вихідними здля виробництва каучуку.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: