Xreferat.com » Рефераты по экономике » Види економічного аналізу за відношенням до користувачів, за просторовою та галузевою ознаками

Види економічного аналізу за відношенням до користувачів, за просторовою та галузевою ознаками

Міністерство освіти і науки України

Національний університет харчових технологій


Доповідь на тему:

Види економічного аналізу за відношенням до користувачів, за просторовою та галузевою ознаками


Виконала:

студентка ОФПД 4-1

Колесніченко Оксана


Київ-2010


Класифікація видів економічного аналізу має суттєве значення у визначенні методики досліджень та в його організації. Ця обставина найвагоміша, оскільки забезпечує достатню економічність аналітичного процесу. Можна виділити й інші класифікаційні ознаки, однак у методо логічному та організаційному аспектах найсуттєвішим є визначення видів економічного аналізу за відношенням до користувачів, за просторовою та галузевою ознаками.

За відношенням до користувачів існують два види аналізу – зовнішній і внутрішній. Зовнішній проводиться на основі фінансової і статистичної звітності органами господарського управління, банками, фінансовими органами, акціонерами інвесторами. Внутрішній аналіз проводиться безпосередньо на підприємстві для потреб оперативного, короткотермінового і довготермінового управління виробничою, комерційною і фінансовою діяльністю.

За просторовою ознакою найсуттєвішим є виділення міжгосподарського (регіонального) та внутрішньогосподарського економічного аналізу.

Міжгосподарський (регіональний) економічний аналіз займається вивченням результатів діяльності різних однотипних структур шляхом порівняння між собою, виявленням різниці у використання ресурсів і зв’язуванням причин їхнього виникнення з метою відшукання міжгосподарських резервів, дає змогу також встановити наявні новації та їх ефект, сприяє їхньому поширенню. Мета міжгосподарського економічного аналізу — оцінити місце господарського суб'єкта у ринковому середовищі для визначення стратегії і тактики економічних відносин, пошуку партнерів і клієнтів, забезпечення конкурентних позицій тощо. Він ґрунтується лише на тій інформації, яку отримує держава для контролю за динамікою ринкових регуляторів виконання державного замовлення (контракту), сплати податків ціноутворення, експортно-імпортних операцій, а також тієї, яка потрібна для інформування акціонерів чи інших інвесторів про рівень розвитку господарюючого суб'єкта, ефективність інвестицій, ризик ділового партнерства, можливі дивіденди та ін.

Внутрішньогосподарський економічний аналіз спрямований на комплексне дослідження економічного розвитку господарюючого суб'єкта, його структурних підрозділів для забезпечення найповнішого використання його потенціалу і регламентації діяльності всіх функціональних підсистем. При його проведенні насамперед треба виходити з ознак структурного характеру, особливо в сучасних умовах. Тут розрахунки проводяться у розрізі складових частин із підбиттям загальних підсумків. Він ґрунтується на повній економічній інформації (плановій, обліковій, нормативній), яка регламентується або на інформації спеціальних обстежень всіх видів діяльності підприємства чи його підрозділів. Для виявлення тенденцій розвитку треба аналізувати динаміку за 3-5 років.

За своїм змістом внутрішньогосподарський аналіз є способом дослідження причинно-наслідкових зв’яків з метою сприяння вирішенню поставлених перед колективом завдань. Вони можуть відрізнятися у різних організаційних структурах та на різних етапах діяльності.

За галузевою ознакою аналіз ділиться на галузевий і міжгалузевий. Галузевий аналіз охоплює всі рівні управління галуззю, методика цього аналізу враховує специфіку окремих галузей економіки. Міжгалузевий є теоретичною і методологічною основою аналізу господарської діяльності у всіх галузях національної економіки.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: