Xreferat.com » Рефераты по экономике » Статистика оплати праці

Статистика оплати праці

Задача


Статистика оплати праці


Маються слідуючі показники задачі

показники По плану фактично
Валова продукції, тис. гр. од. 420 450
Фонд заробітної плати промислово-виробничого персоналу, тис. гр. од. 125 135
Чисельність працюючих, чол. 960 965

Із даних задачі визначимо

1) розмір абсолютної і відносної економії (перевитрати) при умові, що для підприємства корегуючий (банківський) коефіцієнт встановлений в розмірі 0,8.

Абсолютна економія фонду заробітної плати розраховується за формулою

Е абс = Фф – Фп = 135 – 125 = 10 тис. грн.

Отже абсолютні перевитрати фонду заробітної плати склали 10 тис. грн.

Відносна економія (перевитрати) фонду заробітної плати з урахуванням виконання плану по продукції розраховується так, щоб плановий фонд заробітної плати попередньо корегується на виконання виробничого плану із урахуванням коефіцієнту, а потім із цією перерахованою базою співставляється фактичні витрати.

Тобто розрахуємо виконання плану виробництва продукції

І в.п. = 450:420 = 107,1%

тобто план виробництва продукції перевиконаний на 7,1%.

Отже плановий фонд заробітної плати (скорегований) буде становити

Фп = 125х((100+7,1х0,8):100)=125х1,0568=132,1 тис.грн.

А тому відносна економія (перевитрата) фонду заробітної плати

Фп = 135-132,1=2,9 тис.грн.

Тобто відносна економія фонду заробітної плати становила 2,9 тис.грн.

2) перевищення фактичного фонду заробітної плати над плановим за рахунок впливу окремих факторів.

Фактично фонд заробітної плати зріс проти планового на 8% (135:125=1,08).

Чисельність працюючих зросла на 0,5% (965:960=1,00521).

Тому за рахунок збільшення чисельності працюючих фонд заробітної плати зріс на

І = Іф / І Q = 1,08/1,00521=1,07 або 107%

Отже за рахунок збільшення чисельності працюючих фонд заробітної плати зріс на 7,44%.

Виробництво продукції зросло на 7,1% (450/420= 1,071)

Тому за рахунок збільшення виробництва продукції фонд відбулося зростання заробітної плати на 0,9%.

І = Іф / І W = 1,08/1,071=1,01 або 101%

Отже зростання фонду заробітної плати на 8,0% відбулося за рахунок збільшення чисельності працюючих на 7% та на 1% за рахунок впливу зростання виробництва продукції.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: