Xreferat.com » Рефераты по экономике » Економічна ефективність організації виробництва пальто

Економічна ефективність організації виробництва пальто

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО


ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА БІОМЕДИЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ


КАФЕДРА “МАТЕМАТИЧНОГО ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ”


Розрахункова робота

по курсу “Економіка підприємства”


студента 4-Д групи

Павлиша Олексія


Черкаси 2002

Завдання


На швейній фабриці, яка виробляє верхній одяг, планується організувати випуск пальто, яке має кращі якісні показники у порівнянні з аналогічним виробом конкурента. Виготовляється дане пальто у спеціалізованому цеху, де крім нього буде вироблятись ще ряд подібних виробів.

Необхідно виконати такі завдання:

Визначити матеріальні витрати на виробництво одиниці продукції

Визначити трудоємність виготовлення одиниці продукції і розрахувати фонд оплати праці

Визначити відрахування на соціальні потреби

Розробити річний кошторис загальновиробничих витрат

Розрахувати норматив непрямих витрат

Розробити планову калькуляцію виробничої собівартості продукції та собівартості реалізованої продукції

Розрахувати ціну з урахуванням рентабельності


Показники Позначення Одиниці вимірювання Значення
Первісна балансова вартість

-будівель цеху Фпб тис.грн 75
-споруд Фпс тис.грн 94
Балансова вартість


-нововведених будівель Фбн тис.грн 8,6
-вибуваючих споруд Фбв тис.грн 5,5
Середньорічна вартість


-машин і обладнання Фсрм тис.грн 180
-транспортних засобів Фсрт тис.грн 30
Місячний фонд заробітної плати персоналу за штатним розкладом Змш грн 855
Основна і додаткова зарплата робітників за виконання робіт - ремонтних ФОПр грн 2670
-по утриманню і експлуатації обладнання ФОПу грн 5200
-по відновленнб інструменту і пристосувань ФОПв грн 2180
Додаткова заробітна плата працівників цеху Зд % 20
Місяць вводу в експлуатацію будівель Мвб
5
Місяць виводу із експлуатації споруд Мвив.б
7
Витрати пари на опалення будівлі Впо Гкал 95
Витрати електроенергії на освітлення приміщення Веп тис.квт-год 6
Витрати води для побутових потреб на рік Вв тис.м3 30
Витрати на канц.товари Вкт грн. 300
Витрати на відрядження Ввідр. грн. 4000
Річні витрати на поточний ремонт будівель і споруд Впот.рем. грн. 5000
Оплата послуг інших госпрозрахункових підрозділів Впосл. грн. 8000
Витрати на матеріали за заходами по охороні праці Вмо. грн. 3500
Вартість 1Гкал пари Цп грн. 35
Вартість 1квт-год. Електроенергії Цел коп. 20
Вартість 1м3 води Цв коп. 45
Вартість 1м3 каналізаційних стоків Цк коп. 30
Річний фонд часу роботи обладнання цеху Фзр станко-год. 1400
Послуги допоміжного виробництва Опос грн. 5100
Витрати електроенергії Вел тис.квт-год 40
Витрати допоміжних матеріалів, що припадають в середньому на 1 станко-години роботи обладнання Вдн грн. 0,55
Вартість інструметів і матеріалів для відновлення інструментів і пристосувань за стат. "Доп. Матеріали" Він грн. 4870
Витрати на матеріали для поточного ремонту Вмр грн. 2640
Норматив позавиробничих витрат від виробничої собівартості Нпв % 1,5
Показники Позначення Одиниці вимірювання Значення
Тарифний фонд оплати праці основних працівників Фт.річ грн. 38400
Доплати за досягнення кінцевих результатів Фдп грн. 30200
Фонд додаткової заробітної плати основних робітників Фдз грн. 14800
Трудомісткість річної програми цеху Нрічн. тис.год 60

Матеріальні витрати на виробництво одиниці продукціїВид матеріалу Ціна, грн за од. Норми витрат на одиницю продукції Матеріальні витрати, грн.
Основні матеріали Тканина драпова 62,4 2,55 159,12

Тканина підкладочна 4,85 2,1 10,19

Дублерин 6,48 1,4 9,07

Синтепон 7,72 2 15,44
Допоміжні матеріали Нитки бавовняні 0,025 48 1,20

Нитки шовкові 0,15 11 1,65

Клейова стрічка 0,76 6,5 4,94
Комплектуючи вироби Гудзики 2,8 12 33,60

Хутро 216,5 1 216,50

Усього

451,71

Втар = 451,71 грн.

Вз.м. = Втар*Kтранс = 451,71*1.23 = 555,60 грн.


Зарплата персоналу


Види робіт Сер. розряд робіт Погодинна тарифна ставка,грн. Норми часу на виконання робіт, (н-год-хв) Зарплата тарифна,грн.
Розкрійні 6 2,71 4,4 11,91
Збірні 4 2,31 3,8 8,79
Клеєві 2 1,60 4,2 6,72
Швейні 5 2,44 8,8 21,43
Зметувальні 3 1,80 5,6 10,06
Прасувальні 2 1,60 1,6 2,56
Усього


61,46

Зп.тар. = 61,46 грн.

Доп = Зп.тар.*(Фдп./Фт.річн).*1,23=59,45 грн.

Зп.осн = Зп.тар.+Доп = 120,91 грн.

Відрахування на соціальні потреби


Відрах. = Зп.осн*0,375 = 45,34 грн.


Річний кошторис загально виробничих витрат


Утримання персоналу цеху

Зп = Змш * 12*Kдопл.*1,23 = 855*12*1,2*1,23 = 15143,76 грн.

Відр. = Зп * 0,375 = 5678,91 грн.

Ввідр. = 4000 грн.

Амортизація ОВФ

Всер1 = Вбал+ вв.n1/12- вив.n2/12 = (75000+94000) + 8600*8/12-5500*6/12 = 171 983 грн.

А1 = Всер1 * 0,05 = 8599 грн.

А2 = Фсрм * 0,25 = 180000*0,25 = 45000 грн.

А3 = Фсрт * 0,15 = 30000*0,15 = 4500 грн.

А = А1+А2+А3 = 58099 грн.


Утримання ОВФ

Матеріальні витрати:

Впара. = Впо.*Цп = 95*35 = 3325 грн.

Вен.освіт. = Веп*Цел = 6000*0,20 = 1200 грн.

Вен. = Вел.*Цел= 40000*0,20 = 8000 грн.

Ввод.=Вв*Цв = 30000*0,45 = 13500 грн.

Вкан.=Вв*Цкан = 30000*0,3 = 9000 грн.

Вдоп.мат = Вдн*Фзр = 0,55*1400 = 770 грн.

Зарплата: ФОПу = 5200 грн.

Відрахування: ФОПу*0,375 = 1950 грн.


Поточний ремонт ОВФ

Матеріальні витрати:

Впот.рем. = 5000 грн.

Він = 4870 грн.

Вмр = 2640 грн.

Зарплата: ФОПр+ФОПв = 2670+2180 = 4850 грн.

Відрахування: 4850*0,375 = 1818,75 грн.


Охорона праці: Вмо = 3500 грн.


Інші витрати: Впосл+Опос+Вкт = 8000+5100+300 = 13100 грн.


Статті витрат Всього витрат на рік, грн. Матеріальні витрати, грн. Заробітна плата,грн. Відрахування на соц. потреби,грн. Амортизація ОВФ,грн. Інші витратигрн.
Утримання персоналу 24822,67
15143,76 5678,91
4000
Амортизація ОВФ 58099


58099
Утримання ОВФ 42945 35795 5200 1950

Поточний ремонт ОВФ 19178,75 12510 4850 1818,75

Охорона праці 3500 3500Інші витрати 1340013400
Всього витрат за кошторисом(Взв.річ) 161945,42 51805 25193,76 9447,66 58099 17400

5. Норматив непрямих витрат


Нвит= Взв.річ/(Фтар+Фдоп)*100% = 236%

Внепр. = Нвит*Зосн/100% = 285,43 грн.


Планова калькуляція виробничої собівартості продукції та собівартості реалізованої продукції


Сбвир = Впр + В непр = 1031,46 грн.

Впв = Сбвир * Нпв *1,17 = 19,03 грн.

Сбреал = Сбвир + Впв = 1050,49 грн.


Статті витрат Позначення Сума, грн. Структура,%
Загальні матеріальні витрати Вз.м. 555,6 52,89%
-осн. матеріали
239,87 22,83%
-доп. матеріали
9,58 0,91%
-комплектуючі
307,62 29,28%
Основна заробітна плата робітників основного виробництва Зо 120,91 11,51%
- оплата тарифу Отар 61,46 5,85%
- доплати Доп 59,45 5,66%
Додаткова заробітна плата Здод 24,182 2,30%
Відрахування на соц. потреби Звідр 45,34 4,32%
Прямі витрати Впр 746,03 71,02%
Фактичні заг.-вир. витрати (непрямі) Внепр 285,43 27,17%
Виробнича собівартість Сбвир 1031,46 98,19%
Позавиробничі витрати Впв 19,03 1,81%
Реалізаційна собівартість Сбреал 1050,49 100,00%

Економічна ефективність організації виробництва пальто

Загальні матеріальні витрати

Основна заробітна плата робітників основного виробництва

Додаткова заробітна плата

Відрахування на соц. Потреби

Фактичні заг.-вир. витрати (непрямі)

Позавиробничі витрати


Ціна з урахуванням рентабельності


Приб = Сбреал*Рен*1,23/100% = 193,82 грн.

Ц = Сбреал + Приб = 1244,31 грн.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: