Xreferat.com » Рефераты по экономике » Моніторинг виробничої програми підприємства

Моніторинг виробничої програми підприємства

Макіївський економіко – гуманітарний інститут

Кафедра «Економіка підприємства»


Індивідуальне контрольне завдання

з дисципліни «Економічна діагностика»

Моніторинг виробничої програми підприємства


Виконав: Голубов Д. М.


Студент групи: О/З ЕП – 4М


Перевірила: доц. Загорна Т.О.

(посада, І.П.Б. виклад.)


Макіївка, 2010

Оцінка виробничої програми


Виробнича програма підрозділів основного виробництва як сукупність продукції певної номенклатури (конкретного виду), яка має бути виготовлена в плановому періоді у визначених обсягах згідно зі спеціалізацією і виробничою потужністю цих підрозділів, наведена в Додатку Б.

Оцінимо відповідність виробничої програми наявним на підприємстві потужностям по виготовленню обумовленого виду продукції, від найшовши останню за показниками роботи підприємства за формулою:


Моніторинг виробничої програми підприємства, тон


Пв = 170·3 ·(1·7·8,1·52-600-200)

Пв =1095684 тон

Ступінь сформованості виробничої програми оцінимо за коефіцієнтом використання виробничих потужностей підприємства за формулою:


Моніторинг виробничої програми підприємства, частка одиниці.


KВП = 1100000 / 1095684 = 1,003

Для оцінки ефективності використання виробничого обладнання при виготовленні певного виду продукції обчислимо коефіцієнт екстенсивного використання обладнання (Моніторинг виробничої програми підприємства), коефіцієнт інтенсивного використання обладнання (Моніторинг виробничої програми підприємства), інтегральний коефіцієнт (Моніторинг виробничої програми підприємства) та резерв потужності (Моніторинг виробничої програми підприємства) за формулами:


Моніторинг виробничої програми підприємства, частка одиниці,


Моніторинг виробничої програми підприємства, частка одиниці


Моніторинг виробничої програми підприємства, частка одиниці


Моніторинг виробничої програми підприємства, частка одиниці


Обчислимо коефіцієнт екстенсивного використання обладнання:


Моніторинг виробничої програми підприємства, частка одиниці


Обчислимо календарний фонд робочого часу за рік, годин:


Тк = ТЗМ ·nЗМ = 8,1·1 = 8,1


ТД· 8,1= 56,7

Тк =КТ ·56,7 = 2948,4

Тф= 2148,4·170 =365228

КЕКС = 365228 / 2948,4·170 = 0,73

Обчислимо коефіцієнт інтенсивного використання обладнання:


Моніторинг виробничої програми підприємства, частка одиниці


Рф = 1100 000 / 170 = 6470,6 тон

= 2948,4 – 800 = 2148,4 (час роботи одиниці обладнання)

= 6470,6 / 2148,4 = 3,01 тон/час (продуктивність одиниці обладнання)

КІНТ = 3,01 / 3 = 1,004

Обчислимо інтегральний коефіцієнт:


Моніторинг виробничої програми підприємства, частка одиниці


КІНТЕГР = 0,73 · 1,004 = 0,73

Обчислимо резерв потужності:


Моніторинг виробничої програми підприємства, частка одиниці


RП = 1 – 0,73 = 0,27

На основі отриманих показників можемо зробити висновок: виробнича програма підприємства за ринковими потребами сформована ефективно.


Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства


Баланс робочого часу одного облікового працівника

Показники Періодичний рафік роботи

днів годин
1. Календарний фонд 365 2920
- вихідні дні 104 832
- святкові дні 10 80
2. Номінальний фонд робочого часу 251 2008
Планові невиходи з причин:

- основні (чергові) відпустки 24 192
- додаткові відпустки за шкідливість умов праці 4 32
- хвороби та декретні відпустки 3 24
- виконання державних обов’язків 1 8
- цілодобові простої 1 8
- учбова відпустка 1 8
Разом невиходів 34 272
3. Ефективний фонд робочого часу 217 1736
Тривалість зміни - 8

Розрахунки облікової чисельності основних виробничих працівників (ЧПР) та загального річного фонду оплати їх праці (ФОППР) виконуються за вихідними даними, наведеними у Додатку В і Б.

Обчислимо штат основних виробничих працівників (їх облікова чисельність):


Моніторинг виробничої програми підприємства,


ЧПР = 2 050 000 / 1736 · 1,05 = 1125 прац.

Обчисливши потрібну чисельність виробничих працівників, розподілимо на відповідні категорії, тобто на основних виробничих працівників (ЧОСН), допоміжних працівників (чдоп) та черговий і ремонтний персонал (ЧРЕМ) за відсотковими даними, наведеними в Додатку В.

ЧОСН = 1125 · 65% / 100% = 731 прац.

ЧДОП = 1125 · 25% / 100% = 281 прац.

ЧРЕМ = 1125 · 10% / 100% = 113 прац.

Річний фонд оплати праці виробничих працівників розрахуємо за формулою:


Моніторинг виробничої програми підприємства, грн.,


ФОППР ОСН = (1+15% /100) ·4,8 ·1736 ·731 = 7004968 грн

ФОППР ДОП = (1+15% /100) ·3,3 ·1736 ·281 = 1851262 грн

ФОППР РЕМ = (1+15% /100) ·2,5 ·1736 ·113 = 563983 грн


Склад, чисельність та фонд заробітної плати виробничих працівників підприємства

Групи та професії працівників Наявна чисельність, осіб Тарифна ставка за розрядом виконуваних робіт, грн. / годину Ефективний фонд робочого часу, годин Тарифний заробіток, грн. Преміальний відсоток до тарифного заробітку, % Розмір премії, грн. Річний фонд заробітної плати, грн.
1 2 3 4 5 6 7 8

Виробничі працівники,

в тому числі:
1. Основні працівники 731
1736 4,8 15 0,72 7004968
2. Допоміжні працівники 281
1736 3,3 15 0,5 1851261
3. Черг. та рем. персонал 113
1736 2,5 15 0,38 563983
Разом виробничих працівників 1125
9420213

Для розрахунку загальної чисельності керівників, спеціалістів і службовців скористуємось формулою, отриманою експериментальним шляхом для підприємств лакофарбової галузі хімічної промисловості:


Моніторинг виробничої програми підприємства, осіб,

де λ – коефіцієнт галузевої специфіки виробництва (для підприємств лакофарбової галузі хімічної промисловості Моніторинг виробничої програми підприємства).

ЧУПР = 0,99 ·11250,677 ·0,6 = 64 осіб

Обчисливши загальну чисельність управлінців, розподілимо на відповідні категорії керівників (чк), спеціалістів (чсп) і службовців (чсл) за обійнятими посадами, скориставшись наведеними в Додатку Д відсотковими даними.

ЧКЕРІВ = 64 ·0,2 = 13

ЧСПЕЦ = 64 ·0,6 = 38

ЧСЛУЖ = 64 ·0,2 = 13

Фонд оплати праці керівників, спеціалістів і службовців розрахуємо, виходячи зданих, наведених в Додатку Д і формули:


Моніторинг виробничої програми підприємства, грн.,


ФОПКЕРІВ = 1000 ·12 ·(1 + 0,3) = 15600 грн

ФОПСПЕЦ = 900 ·12 · (1 + 0,3) = 14040 грн

ФОПСЛУЖ = 700 ·12 ·(1 + 0,3) = 10920 грн


Розрахунок річного фонду оплати праці

адміністративно-управлінського персоналу

Посада Кількість осіб Місячний оклад, грн. Преміальний відсоток до окладу, % Сума премії, грн.

Місячна заробітна

плата, грн.

Річний фонд оплати праці, грн.
1 2 3 4 5 6 7
1. Керівники 13 1000 30 300 13390 160680
2. Спеціалісти 38 900 30 270 12090 145080
3. Службовці 13 700 30 210 9490 113880
Разом управлінського персоналу 64419640

Калькуляція собівартості продукції (фактична)

Найменування продукції _______ Емаль НЦ-132 червона __

Обсяг виробництва за рік (фактичний) ____1100000тон______

Калькуляційна одиниця – 1 натуральна одиниця

№ з/п Калькуляційні статті Ціна за одиницю ресурсів, грн. ВитратиНа одиницю продукції На річний обсяг виробництвау натуральному вимірюванні сума, грн. у натуральному вимірюванні сума, грн.
1 2 3 4 5 6 7
1 Сировина (за видами) 5,05 734,5 3710,9 807950 4081960,3
2 Основні матеріали (за видами)
3 Допоміжні матеріали (за видами) 1,24 424 526,6 466400 579260
4 Напівфабрикати (за видами) 3,40 310,5 1055,7 341550 1161270
5 Зворотні відходи (відраховуються)
6

Разом за мінусом відходів

(ст. 1+2+3+4-5)

5822490,3
7 Паливо
8 Електроенергія 0,35 1700 595 1870000 654500
9 Пара
10 Вода 0,03 1578 47,34 1735800 52074
11 Стисле повітря
12

Разом (ст. 7+8+9+10+11)

13 Заробітна плата основних виробничих працівників7005
14 Відрахування від зарплати основних виробничих працівників2663,5
15 Витрати на підготовку та освоєння виробництва304195
16 Витрати на утримання та експлуатацію устаткування4716,258
17 Цехові витрати2078,423
18

Цехова собівартість

Разом за мінусом відходів

(ст. 6+12+13+14+15+16+17)

6143148


19 Загально виробничі витрати1036354
20 Попутна продукція (відраховується)
21

Виробнича собівартість

Разом за мінусом відходів і попутної продукції

(ст. 18+19-20)6527

7179502Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства також включає оцінку ступеня витратності виробництва за показником собівартості виготовленої продукції.

Розрахунки виробничої собівартості фактичного обсягу товарної продукції та одиниці продукції здійснимо шляхом підсумовування всіх витрат, які виникають в ході її виготовлення і занесемо до таблиці на основі інформації, що міститься у Додатку З.

Для того щоб знайти загальні витрати у вартісному вираженні на основну сировину та матеріали, напівфабрикати, паливо та енергію (за їх різновидами) в собівартості продукції, скористаємось формулою:


Моніторинг виробничої програми підприємства, грн.,


Затрати на сировину:

ССМ =

(95,5·1,19+1,6·6,04+7,8·1,51+15,7·3,74+6,8·26,61+5,3·52,6+20,9·13,55+ 14,6·3,11+31,6·3,99+19,1·2,7+85,2·3,22+310,5·5,67+33,4·1,93+61,3·5,27+ 19,1·2,8+6,1·12,33) ·1100000

ССМ = 4 081 960,3 тис. грн..

Затрати на матеріали:

ССМ = (250 ·1,69 + 74 ·0,05 + 60 ·1,46 + 40 ·0,32) ·1100000

ССМ = 579 260 тис. грн..

Затрати на напівфабрикати:

ССМ = (310,5 ·3,4) ·1100000

ССМ = 1 161 270 тис. грн..

Затрати на електроенергію:

ССМ = (1700 ·0,35) ·1100000

ССМ = 654 500 тис. грн..

Затрати на воду:

ССМ = (1578 ·0,03) ·1100000

ССМ = 52 074 тис. грн..

Амортизаційні відрахування за нормами, встановленими в розділі 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», від середньорічної вартості виробничого обладнання, транспортних засобів та цінного інструменту (тобто II, III та IV груп основних виробничих фондів) (ФСРi), обчислимо за формулою та за даними Додатку М:


Моніторинг виробничої програми підприємства, грн.,


В свою чергу середньорічна вартість вказаних об'єктів основних виробничих фондів по групах (ФСРi) обчислимо за формулою:


Моніторинг виробничої програми підприємства, грн.,


ФСРі I = 2700 тис. грн.

ФСРі II = 740+200 ·8/12 =873,333 тис. грн.

ФСРі III = 1700 - 340 ·1/12 = 1671,667 тис. грн.

ФСРі IV = 600 - 300 ·1/12 = 575 тис. грн.

Витрати на поточний ремонт виробничого обладнання, транспортних засобів та цінного інструменту (ІІ, III та IV груп основних виробничих фондів), які пропонується взяти в розмірі 5% від їх середньорічної вартості (ФСРi), обчисленої за даними Додатку М:

ФСРі I = 2700 · 1,05 = 2835 тис. грн.

ФСРі II = 873,333· 1,05 = 917 тис. грн. 6111 ·2% (0,02) = 122,22 тис. грн..

ФСРі III =1671,667 · 1,05 = 1755,25 тис. грн.

ФСРі IV = 575 ·1, 05 = 603,75 тис. грн.


Моніторинг виробничої програми підприємства, грн.,


АI = 2835 · 0,08 = 226,8 тис. грн..

АII = 917 · 0,4 = 366,8 тис. грн. 1377,11 тис. грн...

АIII = 1755,25 · 0,24 = 421,26 тис. грн..

АIV =603,75 · 0,6 = 362,25 тис. грн..

При розрахунку статті «Цехові витрати» підсумовуємо такі витрати:

1. Фонд оплати праці керівників, спеціалістів і службовців (їх річна сума);

2. Відрахування в соціальні фонди;

3. Амортизаційні відрахування (Аi) за нормами, встановленими в розділі 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», від середньорічної вартості будівель і споруд (тобто І групи основних виробничих фондів підприємства);

4. Витрати на ремонт будівель і споруд (тобто І групи основних виробничих фондів підприємства), які в практичному завданні приймаються в сумі 2% від їх середньорічної вартості, обчисленої за формулою та за даними Додатку М;

5. Витрати на охорону праці всіх категорій працівників, наведені в Додатку Л.

419640 грн..

419640· 38% = 159463 грн..

419640+ 159463 + 1377110 + 122220 = 2078423 грн..

Цехова собівартість продукції з урахуванням загальновиробничих витрат утворює виробничу собівартість виготовленої продукції.

На підставі внесеної до таблиці інформації здійснемо аналітичні розрахунки головних витратних показників роботи підприємства:

а) наводимо перелік та обчислимо сума умовно-змінних витрат (СУЗ) у собівартості продукції за формулою:


Моніторинг виробничої програми підприємства, грн.,


СУЗ = 5822490,3+7005+2663,5 = 5832158,8 тис. грн..

б) наводимо перелік та обчислимо суму умовно-постійних витрат (СУП) у собівартості продукції за формулою:


Моніторинг виробничої програми підприємства, грн.,


СУП = 7179502– 5832158,8 = 1347343,2 тис. грн..

Після розрахунку суми умовно-змінних та умовно-постійних витрат на виробництво продукції обчислимо їх питому вагу в загальній виробничій собівартості продукції за формулами:


Моніторинг виробничої програми підприємства,

аУЗ = 5832158,8 / 7179502 ·100% = 81%


Моніторинг виробничої програми підприємства,


аУП = 1347343,2 / 7179502 ·100% = 19%

Перед тим, як зробити висновок щодо ефективності виробничої програми підприємства, обчислимо ціну виготовленої підприємством продукції (Цод) за формулою, виходячи із запланованого нормативного рівня рентабельності продукції (Rн):


Моніторинг виробничої програми підприємства,


Цод = 6527 ·(1 + 0,35) ·1,2 = 10574 грн.

На основі обчислених показників зробимо висновок щодо матеріалоємності (Мє), енергоємності (Еє), зарплатоємності (ЗПє) та амортизаційної ємності (Ає) досліджуваного виробництва за формулами:


Моніторинг виробничої програми підприємства, грн./грн.,


Моніторинг виробничої програми підприємства, грн./грн.,


Моніторинг виробничої програми підприємства, грн./грн.,


Моніторинг виробничої програми підприємства, грн./грн.,

МЄ = 5822490,3 / 7179502= 0,8

ЕЄ = 654500 / 7179502= 0,09

ЗПЄ = 9420,213 + 419,640 / 7179502 = 0,0014

АЄ = 1377,11 / 7179502= 0,0002

На підставі одержаної калькуляції розрахуємо беззбитковий (критичний) обсяг виробництва (QБ) для умов поточного економічного стану підприємства за формулою:


Моніторинг виробничої програми підприємства, тонн,


QВ = 1347343,2 / 10,57 – 5,3 = 255663 тон

Ефективний обсяг виробництва продукції (QЕФ) розрахуємо, виходячи із суми планового прибутку (Ппл), що його одержує підприємство при заданому нормативному рівні рентабельності (Rн), тобто за формулою:


Моніторинг виробничої програми підприємства, тонн.


QЕФ = 1347343,2 + 2350000 / 5,27 = 701583 тон


Аналіз виробництва в системі «витрати - обсяги виробництва - прибуток» на підприємстві


Для того щоб зробити остаточні висновки щодо ефективності господарювання підприємства у внутрішньовиробничому середовищі в системі «витрати - обсяги виробництва - прибуток», слід визначитися із системою критеріальних показників, за якими буде здійснюватися цей аналіз.

В нашому випадку доцільно буде зупинитися на наступному переліку показників, що визначають ефективність чинного внутрішнього економічного механізму:

а) обсяг виготовленої продукції в натуральному вираженні (виробнича програма підприємства) QФ (дані індивідуального варіанта Додатку Б);

б) обсяг товарної продукції підприємства (ТП), який розраховуємо як добуток ціни одиниці продукції (Цод) на її обсяг в натуральному вираженні (QФ);

в) фондовіддача (fВ), яку розраховуємо шляхом ділення обсягів товарної продукції (ТП) на середньорічну вартість основних виробничих фондів підприємства (ФСР), тобто за формулою:


Моніторинг виробничої програми підприємства, грн./грн.


fВ = 11631400/ 2700 + 740+ 1700 + 600 (5740) = 2026


г) фондоємність (Моніторинг виробничої програми підприємства), яку розраховуємо як показник, зворотний показнику фондовіддачі, тобто за формулою:


Моніторинг виробничої програми підприємства, грн./грн.


fЄ = 5740 /11631400 = 0,0005


ґ) собівартість обсягу виготовленої продукції СЗАГ ;

д) собівартість одиниці виготовленої продукції Сод ;

е) витрати на 1 грн. товарної продукції (Моніторинг виробничої програми підприємства) розраховуємо шляхом ділення собівартості товарної продукції (СЗАГ) на її обсяг (ТП), тобто за формулою:


Моніторинг виробничої програми підприємства, грн./грн.


ZТП = 7179502 / 11631400 = 0,6

є) продуктивність праці виробничих працівників (ПППР) та продуктивність праці всього виробничо-промислового персоналу (ППВПП), розраховуємо шляхом ділення виготовленої товарної продукції (ТП) на кількість виробничих працівників (ЧПР) чи штат виробничо-промислового персоналу (чвпп) за формулами:


Моніторинг виробничої програми підприємства, грн./люд.,


Моніторинг виробничої програми підприємства, грн./люд.


ПППР = 11631400 / 1125 = 10339 тис. грн.. /чол..

ППВПП = 11631400 / 1125+ 64 (1189) = 9783 тис. грн.. /чол..

ж) фондоозброєність праці (Моніторинг виробничої програми підприємства) - співвідношення активної частини середньорічної вартості основних виробничих фондів ФСР (II, III, IV) (тобто ІІ, IIІ та IV груп основних виробничих фондів за наведеними в Додатку М даними) і чисельності виробничо-промислового персоналу підприємства (чвпп) - розраховуємо за формулою:


Моніторинг виробничої програми підприємства, грн./люд.

fП = 3040000 /1189 = 2557 грн./чол..

з) фактичний прибуток від господарської діяльності підприємства (ПФ), який пропонується розраховувати в цій роботі як різницю між обсягом товарної продукції (ТП), ЇЇ собівартістю (С3АГ), податком на додану вартість (ПДВ), та податком на прибуток (ПП), тобто за формулою. Враховуючи той факт, що підприємство не має жодних пільг і функціонує відповідно до норм чинного законодавства (ПДВ сплачується за ставкою 20%, а податок на прибуток - за ставкою 25%), спрощений варіант розрахунку чистого прибутку наведений у другій частині формули. Отриманий показник чистого прибутку слід порівняти із запланованим прибутком (ППЛ) і зробити висновки.


Моніторинг виробничої програми підприємства, грн.


ПФ = (11631400 – 7179502– 11631400/ 6) · 0,75 = 1884999 грн.

і) фактична рентабельність виготовленої продукції (RФ), яку розраховуємо шляхом ділення фактично отриманого прибутку (ПФ) на сукупні витрати на її виробництво (СЗАГ), і потім порівнюємо з нормативним рівнем рентабельності (Rн), вказаним в Додатку Л:


Моніторинг виробничої програми підприємства.


RФ = 1884999 / 7179502·100% = 26%

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: