Xreferat.com » Рефераты по экономике » Критерії та показники економічної безпеки підприємства

Критерії та показники економічної безпеки підприємства

Размещено на /

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ Ю. ФЕДЬКОВИЧА


Тести

по темі:

Критерії та показники економічної безпеки підприємства


Підготував

Студент 401-к групи

Попович Ігор


Чернівці

2010

Функціональною складовою економічної безпеки підприємства є:

Екологічна

Силова

Фінансова

Усі відповіді правильні

Планування і аналіз забезпечення функціональних складових ЕБП здійснюється в тісній єдності з такими функціями планування і аналізу господарської діяльності підприємства:

Календарне планування

Планування витрат

Планування кількості виготовленої продукції

Усі відповіді правильні

Частковий функціональний критерій ЕБП розраховується як:

Відношення сукупного відведеного збитку до суми сумарних витрат на реалізації заходів щодо запобігання збитків та загально зазначених збитків

Відношення сукупного відведеного збитку до різниці сумарних витрат на реалізації заходів щодо запобігання збитків та загально зазначених збитків

Відношення сукупного відведеного збитку до добутку сумарних витрат на реалізації заходів щодо запобігання збитків та загально зазначених збитків

Відношення сукупного відведеного збитку до відношення сумарних витрат на реалізації заходів щодо запобігання збитків та загально зазначених збитків

Що не входить до складу брутто-інвестицій при розрахунку ЕБП:

Реінвестовані прибутки

Реінвестовані кошти минулих років

Кошти на страхування проекту

Амортизаційні відрахування

Якщо значення інтегральної оцінки знаходиться у межах -0.8< до <-0.6, то це:

Кризовий стан

Критичний рівень безпеки

Перед критичний рівень безпеки

Нестійкий стан

Оцінка рівня ринкової безпеки складається з …… рівнів

8

7

6

5

Оцінка рівня ринкової безпеки не включає такий рівень:

Кризовий стан

Нестійкий стан

Середній рівень безпеки

Нормальний рівень безпеки

Методика оцінювання складових ЕБП не включає:

Інтелектуальну складову

Виробничу складову

Кадрову складову

Силову складову

Високий рівень ЕБП діючого за умов конкуренції має показник рівня ЕБ:

0.5-0.7

0.7-0.9

1

0

Для підприємств, що діють в умовах конкуренції виділяють такий рівень ЕБ:

Кризовий

Підтримувальний

Абсолютної безпеки

Усі варіанти правильні

Виділяють такі рівні силової складової ЕБП:

Кризовий, підтримувальний, абсолютної безпеки

Критичний, нестійкий, нормальний

Високий, середній, низький

Мінімальний, допустимий, максимальний

Для інформаційної складової ЕБП можна використовувати такий показник:

Коофіціент повноти інформації

Коофіціент точності інформації

Коофіціент суперечливої інформації

Усі відповіді правильні

До основних загроз правової складової ЕБП не відносять:

Порушення норм патентного права

Порушення юридичних прав підприємства

Недостатня правова захищеність інтересів підприємства

Зміни у законодавстві

До основних негативних впливів кадрової складової відносять:

Відтік кадрів

Плинність кадрів

Фізичне старіння кадрів

Усі варіанти правильні

Інтелектуальна складова характеризує:

Відтік кадрів

Інтелектуальний потенціал підприємства

Розумові здібності персоналу

Освітньо-кваліфікаційний рівень персоналу

Якого виду збитків не існує?

Очікуваний

Відвернутий

Що реалізувався

Усі вище перелічені збитки існують

Формально критерій оцінювання рівня ЕБП виглядає як:

Відношення брутто-інвестицій до інвестицій у t році

добуток брутто-інвестицій та інвестицій у t році

сума брутто-інвестицій та інвестицій у t році

відношення інвестицій у t році до брутто-інвестицій

Якщо критерій оцінювання рівня ЕБП рівний 1, то

Підприємство схильне до безпеки

Рівень безпеки підприємства низький

Рівень безпеки підприємства максимальний

Рівень безпеки підприємства мінімальний

Нововведення бувають:

Практичні і непрактичні

Необхідні та достатні

Що впливають на технологію, що впливають на засоби виробництва

Усі відповіді правильні

Джерелом забезпечення ЕБП є:

Дотримання норм та нормативів

Інвестиції

Правильна діяльність підприємства

Прибуток підприємства

Ключ до тестів

економічна безпека критерій

1. d 11. c

2. a 12. d

3. a 13. d

4. c 14. d

5. b 15. b

6. b 16. d

7. c 17. a

8. b 18. c

9. a 19. b

10. b 20. d

Размещено на /

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: