Xreferat.com » Рефераты по экономике » Економічний аналіз діяльності підприємства

Економічний аналіз діяльності підприємства

Міністерство освіти і науки України

Хмельницький національний університет

Факультет дистанційного навчання


Кафедра обліку і аудиту


КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з предмету

Аналіз підприємницької діяльності”


студентки групи ОА-06-5

Дзенглюк Людмили Іванівни

Викладач

Рзаєва Тетяна Григорівна


Хмельницький 2010 р.

Задача 1


Розрахувати вплив зміни численності робітників, тривалості робочого року та тривалості робочого дня на зміну загальної суми людино-годин, відпрацьованих усіма робітниками. Для розрахунку використати відомі способи елементування, визначити недоліки та переваги. За проведеними розрахунками скласти баланс факторів.


Показники Минулий рік Звітний рік Відхилення
Загальна сума людино-годин, відпрацьованих усіма робітниками, тис.год 81,081 84,28 3,199
Чисельність робітників, чол.. 45 43 -2
Тривалість робочого року, днів 234 245 11
Тривалість робочого дня, годин 7,7 8,0 0,3

Розв’язок.

Розрахуємо вплив способом ланцюгових підстановок

45 х 234 х 7,7 = 81081

43 х 234 х 7,7 = 77477

43 х 245 х 7,7 = 81120

43 х 245 х 8,0 = 84280

Вплив зміни чисельності

77477 – 81081 = -3604

Вплив зміни тривалості робочого року

81120 – 77477 = 3643

Вплив зміни тривалості робочого дня

84280 – 81120 = 3160

Баланс факторів: -3604 + 3643 + 3160 = 3199

Розрахуємо вплив способом абсолютних різниць

Вплив зміни чисельності

-2 х 234 х 7,7 = -3604

Вплив зміни тривалості робочого року

43 х 11 х 7,7 = 3643

Вплив зміни тривалості робочого дня

43 х 245 х 7,7 = 3160

Баланс факторів: -3604 + 3643 + 3160 = 3199


Задача 2


Способами середньозважених цін та першосортних одиниць визначити проценти виконання за сортністю.


Сорт Ціна за шт., грн За планом За звітом


Кількість виробів, шт Сума, грн Питома вага Кількість виробів, шт Сума, грн Питома вага
Перший 21 220 4620 17,3 290 6090 20,6
Другий 19 410 7790 32,3 470 8930 33,3
Третій 12 640 7680 50,4 650 7800 46,1
Разом
1270 20090 100,0 1410 22820 100,0
Вартість за ціною І сорту

26670

29610

Розв’язок.

Виконання плану за кількістю = 1410 / 1270 * 100 = 111,0

Виконання плану за сумою = 22820 / 20090 * 100 = 113,6

Знайдемо процент виконання способом середньозважених цін

Середня ціна планова = 20090 / 1270 = 15,82

Середня ціна фактична = 22820 / 1410 = 16,18

(16,18 – 15,82) х 1410 = 507,6

507,6 / 20090 х 100 = 2,53 %

Підвищення якості збільшило обсяг продукції на 2,53 % при перевиконанні плану на 13,6%

Знайдемо процент виконання способом першосортних одиниць

Плановий коефіцієнт сортності = 20090 / 26670 = 75,3 %

Фактичний коефіцієнт сортності = 22820 / 29610 = 85,6 %

85,6 – 75,3 = 10,3 %

Сортність випущеної продукції вища за планову на 10,3 %


Задача 3


За даними таблиці

проаналізувати забезпеченість підприємства робочою силою

визначити за рахунок чого досягнуте зростання обсягу товарної продукції

вказати, на які показники роботи підприємства і як впливає зміна чисельності робітників


Показник Темпи зростання , %

Обсяг виробництва товарної продукції:

У порівняльних цінах


102,3

У нормо-годинах 102,1

Середньооблікова чисельність робітників підприємства за минулий рік – 46 чол., за звітний – 48 чол.

Розв’язок.

48 – (46 х 102,3 / 100) = 0,94

48 – (46 х 102,1 / 100) = 1,03


Задача 4


Проаналізувати вплив виконання плану з реалізації фондів на матеріальні ресурси в цілому по підприємству і по кварталах. Вказати, на які показники роботи підприємства негативно вплине неповне і неритмічне надходження сировини та матеріалів.

Види матеріалів квартал Разом за рік, т

І ІІ ІІ ІV

потреба отримано потреба отримано потреба отримано потреба отримано потреба отримано
А 40 10 40 20 35 35 46 90 161 155
Б 160 155 172 170 185 187 198 203 715 715

Розв’язок.

Розрахуємо виконання плану


Матеріал І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв. Разом за рік
А 25 50 100 195,7 96,3
Б 96,9 98,8 101,1 102,5 100

Проаналізувавши виконання плану можна дійти висновку, що лише починаючи з 2-го півріччя підприємство мало змогу працювати на повну потужність. Якщо в 1 півріччі постачання матеріалу і сировини по матеріалу „Б” виконувалось майже повністю, то по матеріалу „А” практично не виконувалось.


Задача 5


Проаналізувати склад, структуру та динаміку адміністративних витрат за даними.


Стаття За минулий рік За звітний рік


За прогнозом фактично
Витрати на утримання апарату управління 14450 14800 14900
Витрати на зв’язок 221 226 250
Амортизація ОЗ та інших необоротних активів 872 878 890
Інші витрати 645 642 636
Разом 16188 16546 16676

Розв’язок

Проаналізувавши склад, структуру та динаміку адміністративних витрат дійдемо висновку, що майже 90 % витрат за минулий рік йшло на утримання апарату, при цьому у звітному періоді і за прогнозом і фактично ця тенденція зберігається. Щодо динаміки, витрати за прогнозом збільшилися на 2,2 %, а фактично на 3,0%.


Література


1. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства Н.Б.Тарасенко Н.П.– 2-ге видання, стер. – К: Алерта, 2003 р

2. Економічний аналіз діяльності підприємства Г.В.Савицька – Н.П. К: Знання, 2004 р.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: