Xreferat.com » Рефераты по экономике » Оцінка економічної ефективності підприємств ВАТ "Укр", ЗАТ "Машина" і ЗАТ "Черкасимаш".

Оцінка економічної ефективності підприємств ВАТ "Укр", ЗАТ "Машина" і ЗАТ "Черкасимаш".

Зміст


1. Визначити ефективну номенклатуру продукції, застосовуючи відомий підхід Я.Кваші

2.Застосувати традиційну методику оцінки економічної ефективності для дослідження 3. Зробити прогноз розвитку підприємств на перспективу

4. Власні заходи, щодо покращення діяльності підприємств, а саме використати фінансові інструменти санації

Висновок

Література

1. Визначаємо ефективну номенклатуру продукції, застосовуючи відомий підхід Я.Кваші


Розрахунок індексу використання ресурсів здійснити за формулою :


Оцінка економічної ефективності підприємств ВАТ "Укр", ЗАТ "Машина" і ЗАТ "Черкасимаш".;


де L – затрати на оплату праці ;

F – затрати на утримання і амортизацію основних засобів;

C – затрати оборотних засобів;

a, b, e, - ваги відповідно для ресурсів робочої сили (праці), основних засобів, оборотних засобів.

Розраховуємо по підприємству ВАТ « Укр.»:

Фільтр телевізійний 5.12 ( 2007р.) = 0,238/7,58*0,031 + 4,2/7,58 *0,554 + 0,368/7,58*0,048/0,3324+ 0,0024 + 0,048 = 0,336/0,633 = 0,53;

Фільтр телевізійний 5.12 (2008 р.) = 0,391/12,611 * 0,031 + 6,99/ 12,611 * 0,554 +0,605/12,611 *0,048 / 0,031 + 0,554 + 0,048 = 0,336 / 0,633 = 0,53;

Резонатор кварцовий 02 (2007р.) = 0,469/9,032 * 0,052+ 5,5/9,032 * 0,61 + 0,578/9,032 *0,064/0,052 + 0,61 + 0,064 = 0,372 /0,726 = 0,51;

Резонатор кварцовий 02 (2008р.) = 0,419 /8,067 * 0,052 + 4,89/8,067 * 0,61 + 0,52/8,067 * 0,064 / 0,052 + 0,61 + 0,064 = 0,51;

Мікрогенератор ГК25 (2007 р.) = 0,293/ 26,665 * 0,011 + 12,15/26,665 * 0,456 + 0,559/ 26,665 *0,021 / 0,011+ 0,456 + 0,021 = 0,52;

Мікрогенератор ГК25 (2008 р.) = 0,161/14,242 * 0,011 + 6,5 / 14,242 * 0,456 + 0,299/14,242 * 0,021 / 0,021 + 0,011 + 0,456 = 0,52;

Розраховуємо по підприємству ЗАТ « Машина»:

Машина для висадки анкерів (2007р.) = 275/ 5428 * 0,0506 + 658/ 5428 *0,1212+ 3238,55 * 0,5965 / 0,0506+ 0,1212 + 0,5965 = 0,49;

Машина для висадки анкерів (2008 р.) = 0,49;

Верстат для нарізання арматурної сталі ( 2007 р.) = 158,19 / 3394,31 * 0,047 + 245/ 3394,31 * 0,072 + 2128,28/ 3394,31 * 0,627 /0,047 + 0,072 + 0,627 = 0,54

Верстат для нарізання арматурної сталі (2008 р.) = 0,4005 / 0,746 = 0,54

Установка для подовження стержнів (2007 р.) = 143,41 / 2524,74 * 0,056 + 250/ 2524,74 * 0,099 + 1390/2524,74 * 0,55 / 0,056 + 0,099 + 0,55 = 0,44

Розраховуємо по підприємству ЗАТ « Черкасимаш» :

Норії 10-ти метрові (2007 р.) = 611,2 / 3056 *0,2 + 306,5 / 3056 * 0,1 + 916,8 / 3056 * 0,3 / 0,2+ 0,1+ 0,3 = 0,23;

Норії 10-ти метрові (2008 р.) = 622/ 3100 * 0,2 + 310,6/3100 *0,1 + 930,1/3100 *0,3 / 0,2+0,1 + 0,3 = 0,23;

Норії 30-ти метрові (2007 р.) = 0,23;

Норії 30-ти метрові (2008 р.) = 0,23;

Металоконструкції дверні (2007 р.) = 16 / 158,4 * 0,1 + 31,7 / 158,4 *0,2 + 38 / 158,4 *0,25 / 0,1+ 0,2 + 0,25 = 0,2;

Металоконструкції дверні (2008 р.) = 0,2.


Таблиця 1.

Порівняльна таблиця результатів проведеного розрахунку ефективності використання ресурсів для трьох машинобудівних підприємств м. Черкаси.

Назва підприємства і виду продукції Значення індексу ефективності використання ресурсів у 2006 році Значення індексу ефективності використання ресурсів у 2007 році Абсолютне відхилення значення індексу Відносне відхилення значення індексу
ВАТ ”Укр”:Фільтр телевізійний 5.12 0,53 0,53 - -
Резонатор кварцевий 02 0,51 0,51 - -
Мікрогенератор ГК 25 0,52 0,52 - -
ЗАТ”Машина”:Машина для висадки анкерів 0,49 0,49 - -
Верстат для нарізання арматурної сталі 0,54 0,54 - -
Установка для подовження стержнів 0,44 0,44 - -
ЗАТ”Черкасимаш”:Норії 10-ти метрові 0,23 0,23 - -
Норії 30-ти метрові 0,23 0,23 - -
Металоконструкції дверні 0,2 0,2 - -

Після проведених розрахунків можна зробити відповідні висновки, що індекс використання ресурсів у 2007 році порівняно з 2006 роком однаковий. А це означає , що підприємства раціонально використовують грошові кошти на відповідні затрати.


2. Застосувати традиційну методику оцінки економічної ефективності для дослідження промислових підприємств ВАТ“Укр”, ЗАТ “Машина” і ЗАТ “Черкасимаш” за період – з 2005 по 2008 роки


Таблиця 2.

Динаміка результативних показників діяльності на досліджуваних підприємствах м.Черкаси за 2005-2008 роки.

Назва показника У 2005 році, грн. У 2006 році, грн. Абсолют-ний приріст, грн. Темп при-росту, % У 2007 році, грн. Абсолют-ний приріст, грн. Темп при-росту, % У 2008 році, грн. Абсолют-ний приріст, грн. Темп при-росту, %
ВАТ "Укр"

Затрати основного виробництва 5675410 4100256 -157515.4 0,72 3519495 -580761 0,85 2610782 -908713 0,74
Реалізація за грошові кошти 5160345 2487556 -2672789 0,48 1897696 -589860 0,76 2405334 507638 1,26
Прибутки (збитки) 570273 350223 -220050 0,61 105622 -244601 0,30 -1250112
- 11,8
Рентабельність діяльності 0,1 0,1 0 0 0,5
- -0,5 0 -
ЗАТ "Машина"

Затрати основного виробництва 6720330 6435290 -285040 0,95 3079680 -3355610 0,47 1675420 -1404260 0,54
Реалізація за грошові кошти 9500255 9665782 165527 1,02 2728147 -6937635 0,28 930887 -1797260 0,3
Прибутки (збитки) 2779925 3230492 450567 1,16 -4164 -3234656 0,001 -2111340

Рентабельність діяльності 0,3 0,3

--0,001 0,301 - -0,22 - 0,21
ЗАТ"Черкасимаш"

Затрати основного виробництва 1210394 1258513 48119 1,03 1369541 111028 1,1 1567925 198384 1,14
Реалізація за грошові кошти 1305956 1387220 81264 1,06 1461234 74014 1,05 1623375 162141 1,11
Прибутки (збитки) 100100 135667 35567 1,35 87914 -47453 0,6 93200 5286 1,06
Рентабельність діяльності 0,08 0,1 0,02
0,06 -0,04 - 0,06 0

Після проведених розрахунків можна сказати, що аналіз рівня рентабельності і причини її змін має значне для виявлення резервів підвищення ефективності діяльності підприємства. Рентабельність діяльності по ВАТ « Укр. » у 2008 році відбулось падіння показника до – 0,51 за рахунок зменшення прибутку.

Рентабельність діяльності по ЗАТ « Машина» у порівнянні 2005 з 2006 рр. показник залишився незмінним і становив 0,3. А у 2008 відбулося зменшення показника до – 0,22 у зв’язку з зменшенням прибутку підприємства.

Рентабельність ЗАТ « Черкасимаш» у 2006 році у порівнянні з 2005 роком відбулося зростання показника до 0,1 за рахунок збільшення прибутку на 35567 грн. та збільшенням реалізації на 81251 грн.

У 2007 році зменшився показник до 0,06, що пов’язано зі зміною прибутку. У 2008 порівняно з попереднім показник залишився незмінним і становив 0,06.


3. Зробити прогноз розвитку підприємств на перспективу, виходячи з даних про результати опитування керівництва досліджуваних машинобудівних підприємств відносно заходів, здійснених на протязі 2006 року для покращення їх діяльності


По результатах опитування та відповідних розрахунках можна зробити прогноз розвитку, що ВАТ « Укр. » буде перспективним підприємством адже, якщо буде розширено асортимент виробництва продукції, яка є конкурентноздатною ,то збільшиться попит на неї. Підприємство освоїть нові ринки збуту ,що принесе підприємству більше прибутку. Та й можливості занепаду не значні. Тому можна сказати, що ВАТ « Укр.» є перспективним підприємством.

З опитування керівництва можна зробити прогноз , що ЗАТ « Машина», є на грані банкрутства. Тому, що у підприємства є загроза втрати існуючих ринків збуту, послаблення мотивації до праці, а також збільшення затрат на виготовлення продукції та скорочення обсягу прибутку.

ЗАТ « Черкасимаш» є перспективним та рентабельним підприємством. Адже, підприємство розширило асортимент виготовлення продукції освоїло нові ринки збуту , скоротилися затрати на виготовлення конструкцій і цим самим збільшило обсяг прибутку.

Відповідно по всіх трьох підприємствах саме найперспективніше є ЗАТ « Черкасимаш», але ще потрібне покращення діяльності підприємства та вдосконалення технологій.


4. Можна запропонувати такі заходи для покращення діяльності машинобудівних підприємств


- технічне переоснащення галузей машинобудування;

- випуск нових високоефективних машин для всіх галузей і сфер;

- впровадження високих технологій;

- інтенсифікацією виробництва;

- правильною організацією роботи щодо матеріально – технічного забезпечення;

- недопущенням створення надлишкових і непотрібних запасів;

- вивченням платоспроможності покупців і замовників, своєчасними заходами із стягнення дебіторської заборгованості;

- недопущенням відволікання коштів у дебіторську заборгованість;

- відповідність фактичної наявності машин та обладнання щодо забезпечення виконання необхідного часу роботи , який визначається виробничою програмою підприємства;

- підвищення рівня механізації та автоматизації виробничого процесу взагалі та на окремих стадіях виготовлення продукції ;

- впровадження заходів щодо досягнення максимального рівня освоєння робітниками виробничого прогресу та особливостей ефективної експлуатації використовуємого обладнання;

- досягнення світових стандартів для виходу на світові ринки.

Висновок


Після проведених розрахунків можна зробити відповідні висновки, що після застосування методики оцінки економічної ефективності можна сказати, що у ВАТ « Укр.» у 2006 році в порівнянні з 2005роком обсяги затрат скоротились на 157515,4 грн. Прибутки скоротились у порівнянні цих років на 220050 грн. Рентабельність діяльності по ВАТ « Укр. » у 2008 році відбулось падіння показника до – 0,51 за рахунок зменшення прибутку. У 2007 у порівнянні з 2006 збільшився показник рентабельності.

Рентабельність діяльності по ЗАТ « Машина» у порівнянні 2005 з 2006 рр. показник залишився незмінним і становив 0,3. А у 2008 відбулося зменшення показника до – 0,22 у зв’язку з зменшенням прибутку підприємства.

ЗАТ « Машина», є на грані банкрутства. Тому, що у підприємства є загроза втрати існуючих ринків збуту, послаблення мотивації до праці, а також збільшення затрат на виготовлення продукції та скорочення обсягу прибутку.

Список використаної літератури


Афонін А.С. Технологія реструктуризації підприємства: Навч. Посібник. – К.: Вид-во Європейського університету, 2000. – 72с.

Благодєтєлєва-Вовк С.Л. Управління фінансовою санацією підприємств. К., 2006.

Салига С.Я., Дацій О.І. Управління фінансовою санацією підприємства. К., 2005

Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.:ЦУЛ, 2002. – 392 с.

Фінанси підприємств: Навч.посібник: курс лекцій./За ред. Д.е.н., проф..Г.Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 268 с.

Фінанси підприємств: Підручник /Керівник авт. Кол.і наук. Ред. Проф. А.М. Поддєрьогін. 2-ге вид., перероб. Та доп. – К.: КНЕУ, 1999. -384 с.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: