Xreferat.com » Рефераты по экономике » Основні фонди підприємства

Основні фонди підприємства

Лабораторна робота № 1 з теми “”


Фірма “Козак” випускає продукцію декількох видів. Вартість основних фондів фірми складає на 01.01.04 1,5 млн. грн. Для задоволення своїх потреб фірми директор пан Петро вирішив ще придбати основні фонди, вартість та строки придбання яких наведено в таблиці. Також через деякий час передбачено вивести з експлуатації застарілі основні фонди. Витрати на страхування ризиків дорівнюють нулю.

Показники в таблиці:

Було придбано у 2004 році будівель та споруд, тис. грн.

Було придбано у 2004 році автомобілів, тис. грн.

Було придбано у 2004 році комп’ютерів тис. грн.

Було придбано у 2004 році верстатів, тис. грн.

Було виведено з експлуатації у 2004 будівель та споруд, тис. грн.

Було виведено з експлуатації у 2004 автомобілів, тис. грн.

Було виведено з експлуатації у 2004 комп’ютерів, тис. грн.

Було виведено з експлуатації у 2004 верстатів, тис. грн.

Строк нормативної експлуатації придбаних будівель та споруд, років.

Строк нормативної експлуатації придбаних автомобілів, років.

Строк нормативної експлуатації придбаних комп’ютерів, років.

Строк нормативної експлуатації придбаних верстатів, років.

Ліквідаційна вартість придбаних у 2004 будівель та споруд, тис. грн., після встановленого строку використання.

Ліквідаційна вартість придбаних у 2004 автомобілів, тис. грн., після встановленого строку використання.

Ліквідаційна вартість придбаних у 2004 комп’ютерів, тис. грн., після встановленого строку використання.

Ліквідаційна вартість придбаних у 2004 верстатів, тис. грн., після встановленого строку використання.

Обсяг продукції на одного працівника, який підприємство очікує виробити із використанням придбаних основних фондів у 2004 році, тис. грн.

Кількість працівників у 2004 році, чол.

Збори, мита, непрямі податки при купівлі будівель та споруд, тис. грн.

Збори, мита, непрямі податки при купівлі автомобілів, тис. грн.

Збори, мита, непрямі податки при купівлі комп’ютерів, тис. грн.

Збори, мита, непрямі податки при купівлі верстатів, тис. грн.

Витрати на установку, монтаж і доведення до необхідного стану будівель та споруд, тис. грн.

Витрати на установку, монтаж і доведення до необхідного стану автомобілів, тис. грн.

Витрати на установку, монтаж і доведення до необхідного стану комп’ютерів, тис. грн.

Витрати на установку, монтаж і доведення до необхідного стану верстатів, тис. грн.


Порядковий

номер

Тис. грн. Дата
1 150 05.09
2 75 26.09
3 50 15.06
4 120 14.04
5 190 15.07
6 65 26.09
7 35 26.09
8 131 06.10
9 10 -
10 5 -
11 3 -
12 7 -
13 16,6 -
14 6 -
15 4,4 -
16 6,7 -
17 2,452 -
18 1500 -
19 19,5 -
20 6,8 -
21 2,0 -
22 9,6 -
23 9,0 -
24 0,8 -
25 0,5 -
26 4,2 -

Визначити:

Середньорічну вартість основних фондів та норму амортизації усіх основних виробничих фондів підприємства.

Суму амортизаційних відрахувань для придбаних основних фондів прямолінійним методом.

Основні показники використання основних фондів:

фондовіддачу за 2004 рік;

фондоємність за 2004 рік.

фондоозброєність за 2004 рік.

Коефіцієнти оновлення та вибуття за 2004 рік.

Коефіцієнти фізичного, морального та загального зношення усіх придбаних основних фондів після 3 років їх служби.

Виконання роботи:

Середньорічна вартість основних фондів:


Основні фонди підприємства, тис. грн.,


де Основні фонди підприємства - вартість основних фондів на початок року, тис. грн.;

Основні фонди підприємства - вартість введених протягом року основних фондів, тис. грн.;

Основні фонди підприємства - к-сть місяців до кінця року, протягом яких функціонуватимуть введені основні фонди;

Основні фонди підприємства - вартість виведених з експлуатації основних фондів протягом року, тис. грн.;

Основні фонди підприємства - кількість місяців до кінця року з моменту виведення з експлуатації основних фондів.

Основні фонди підприємства= 150 тис. грн.

Основні фонди підприємства= 150 + 19,5 + 9 = 178,5 тис. грн.Основні фонди підприємства= 4

Основні фонди підприємства= 75 + 6,8 + 0,8 = 82,6 тис. грн.Основні фонди підприємства= 3

Основні фонди підприємства= 50 + 2 + 0,5 = 52,5 тис. грн.Основні фонди підприємства= 7

Основні фонди підприємства= 120 + 9,6 + 4,2 = 133,8 тис. грн.Основні фонди підприємства= 9

Основні фонди підприємства= 190 тис. грн.Основні фонди підприємства= 6

Основні фонди підприємства= 65 тис. грн.Основні фонди підприємства= 3

Основні фонди підприємства= 35 тис. грн.Основні фонди підприємства= 3

Основні фонди підприємства= 131 тис. грн.Основні фонди підприємства= 3

Основні фонди підприємства= 1500 + 178,5Основні фонди підприємства+ 82,6Основні фонди підприємства+ 52,5Основні фонди підприємства+ 133,8Основні фонди підприємства– 190Основні фонди підприємства– 65Основні фонди підприємства– 35Основні фонди підприємства– 131Основні фонди підприємства= 1500 + 59,5 + 20,65 + 30,625 + 100,35 – 95 – 16,25 – 8,75 – 32,75 = 1500 + 211,125 – 152,75 = 1558,375 тис. грн.

Норма амортизації усіх основних виробничих фондів підприємства:


Основні фонди підприємства,


де Основні фонди підприємства - початкова балансована вартість основних фондів, тис. грн.;

Основні фонди підприємства - ліквідаційна вартість основних фондів, тис. грн.;

Основні фонди підприємства - термін споживання (строк нормативної експлуатації) основних фондів, років.

Основні фонди підприємства= 178,5 тис. грн.Основні фонди підприємства= 16,6 тис. грн.Основні фонди підприємства= 10 років

Основні фонди підприємства= 82,6 тис. грн.Основні фонди підприємства= 6 тис. грн.Основні фонди підприємства= 5 років

Основні фонди підприємства= 52,5 тис. грн.Основні фонди підприємства= 4,4 тис. грн.Основні фонди підприємства= 3 роки

Основні фонди підприємства= 133,8 тис. грн.Основні фонди підприємства= 6,7 тис. грн.Основні фонди підприємства= 7 років

Основні фонди підприємства

Основні фонди підприємства

Основні фонди підприємства

Основні фонди підприємства

Сума амортизаційних відрахувань для придбаних основних фондів:

Прямолінійний метод:


Основні фонди підприємства, тис. грн.


Основні фонди підприємства тис. грн.

Основні фонди підприємства тис. грн.

Основні фонди підприємства тис. грн.

Основні фонди підприємства тис. грн.

Основні показники використання основних фондів:

Основні фонди підприємства Фондовіддача:

Основні фонди підприємства, тис. грн.,


де Основні фонди підприємства - обсяг товарної (валової, чистої) продукції підприємства за рік, тис. грн.

Основні фонди підприємства тис. грн.

Основні фонди підприємства Фондоємність:

Основні фонди підприємства, тис. грн.

Основні фонди підприємства тис. грн.

Основні фонди підприємства Фондоозброєність:

Основні фонди підприємства, тис. грн.,

де Основні фонди підприємства- середньоспискова чисельність промислово-виробничого персоналу, чол.

Основні фонди підприємства тис. грн.

Коефіцієнт оновлення:


Основні фонди підприємства,


де Основні фонди підприємства- вартість введених основних фондів за певний період, тис. грн.;

Основні фонди підприємства- вартість основних фондів на кінець періоду, тис. грн.

Основні фонди підприємства тис.грн.

Основні фонди підприємства1526,4 тис. грн.

Основні фонди підприємства

Коефіцієнт вибуття:

Основні фонди підприємства,


де Основні фонди підприємства- вартість ліквідованих основних фондів за певний період, тис. грн.

Основні фонди підприємства тис. грн.

Основні фонди підприємства

Коефіцієнт фізичного зношення усіх придбаних основних фондів після 3 років їх служби:.


Основні фонди підприємства,


де Основні фонди підприємства- фактичний строк служби обладнання, роки;

Основні фонди підприємства- нормативний строк служби обладнання, роки.

Основні фонди підприємства

Основні фонди підприємства

Основні фонди підприємства

Основні фонди підприємства

Коефіцієнт морального зношення усіх придбаних основних фондів після 3 років їх служби:


Основні фонди підприємства,


де Основні фонди підприємства- відновна вартість основних фондів, тис. грн.

Основні фонди підприємства, тис. грн.,


де Основні фонди підприємства- річний приріст продуктивності праці в країні, 3%;

Основні фонди підприємства- кількість років експлуатації обладнання з моменту введення, 3 роки.

Основні фонди підприємства тис. грн.

Основні фонди підприємства тис. грн.

Основні фонди підприємства тис. грн.

Основні фонди підприємства тис. грн.

Основні фонди підприємства

Основні фонди підприємства

Основні фонди підприємства

Основні фонди підприємства

Коефіцієнт загального зношення усіх придбаних основних фондів після 3 років їх служби:


Основні фонди підприємства


Основні фонди підприємства

Основні фонди підприємства

Основні фонди підприємства

Основні фонди підприємства

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: