Xreferat.com » Рефераты по экономике » Графоаналітичний метод – "квадрат потенціалу"

Графоаналітичний метод – "квадрат потенціалу"

Макіївський економіко – гуманітарний інститут

Кафедра «Економіка підприємства»


Індивідуальне контрольне завдання

з дисципліни «Управління потенціалом »


Виконав: Голубов Д. М.

Студент групи: О/З ЕП – 4М

Перевірила: доц. Загорна Т.О.

(посада, І.П.Б. виклад.)


Макіївка, 2010


Алгоритм графоаналітичного методу оцінки потенціалу підприємства «Квадрат потенціалу»


1. Вихідні дані подаються у вигляді матриці (аij), тобто таблиці, де в рядках записані номери показників (i = 1,2,3,..., n), а у стовпцях — назви підприємств, що розглядаються (j = 1,2,3,..., m).

2. По кожному показнику визначається оптимальне значення при урахуванні коефіцієнта чутливості kч і здійснюється ранжування підприємств, з визначенням зайнятого місця.

3. Для кожного підприємства знаходимо суму місць (Рj), отриманих у ході ранжування, за формулою:


Графоаналітичний метод – "квадрат потенціалу"


4. Трансформуємо отриману в ході ранжування суму місць (Рj) у довжину вектора, що створює квадрат потенціалу підприємства (рис. 1). Квадрат потенціалу підприємства має чотири зони відповідно до розділів (k), які застосовані в розглянутій системі показників, та чотири вектори (В), що створюють його.

Отже, довжину вектора, що створює квадрат потенціалу підприємства (Вk, де k = 1,2,3,4), знаходимо за допомогою формули:


Графоаналітичний метод – "квадрат потенціалу"


Графоаналітичний метод – "квадрат потенціалу"

Рис. 1. Квадрат потенціалу підприємства


5. Визначивши довжину всіх векторів, створюємо квадрат потенціалу підприємства і робимо відповідні висновки:

1. Форма квадрата потенціалу може бути двох типів.

Перший тип має правильну форму квадрата — і якщо в результаті аналізу ми будемо мати фігуру, візуально близьку до квадрата, то розглянуте підприємство має збалансований потенціал, що є основою успіху його діяльності.

Другий тип має викривлену форму квадрата, причина цього може бути двояка: один вектор розвинутий більше за другий («проблемний» вектор) або всі вектори розвинуті по-різному (дисгармонія векторів).

Якщо підприємство має другий тип форми квадрата, то його потенціал потребує негайних перетворень, що дозволить покращити збалансованість елементів потенціалу.

2. Потенціали підприємств можуть бути прокласифіковані за розміром як великі, середні та малі. Великий потенціал мають підприємства, коли довжина векторів, що створюють квадрат потенціалу підприємства, знаходиться в межах 70—100 у. о.; середній — у межах 30—70 у. о.; малий — до 30 у. о.

3. Зовнішній контур квадрата окреслює можливості підприємства для розвитку потенціалу до оптимальних параметрів.

5. Другий та третій вектори квадрата потенціалу («Організаційна структура та менеджмент» і «Маркетинг») виступають передумовою подальшого розвитку потенціалу підприємства.

6. Четвертий вектор — «Фінанси» — є результативним і характеризує успішність функціонування підприємства.


Таблиця 1.1-Виробництво, розподіл і збут продукції

№ п/п Показник

Коеф. чутлив. kч

«Соніко» «Гермес» «Соніко» «Гермес»
1 Потужність підприємства, тис. т 1,2 13 740 11 820 1 2
2 Якість продукції, % Fe 1,25 52 55 2 1
3 Фондовіддача, грн 1,1 1,95 1,8 1 2
4 Витрати на 1 грн товарної продукції 1,1 0,8 0,7 2 1
5 Екологія виробництва (штрафи, тис. грн) 1,05 1250 1405 1 2
6 Прибуток, тис. грн 1,15 15 450 17 630 2 1
7 Рентабельність виробництва, % 1,15 9 7,15 1 2

Р соніко=1,2*1+1,25*2+1,1*1+1,1*2+1,05*1+1,15*2+1,15*1=11,5

Р гермес=1,2*2+1,25*1+1,1*2+1,1*1+1,05*2+1,15*1+1,15*2=12,5


Графоаналітичний метод – "квадрат потенціалу"

Графоаналітичний метод – "квадрат потенціалу"

Графоаналітичний метод – "квадрат потенціалу"


Таблиця 1.2 - Організаційна структура і менеджмент

№ п/п Показник

Коеф. чутлив.

«Соніко» «Гермес» «Соніко» «Гермес»
1 Ділові якості менеджерів, балів 1,2 230 245 2 1
2 Ефективність організаційної структури управління, балів 1,15 18 15 1 2
3 Вік персоналу, % до 45 років 1,15 45 53 1 2
4 Рівень освіти, % з вищою освітою 1,05 9 15 2 1
5 Продуктивність роботи, грн 1,2 59 754 56 350 1 2
6 Середньомісячна оплата роботи, грн 1,25 1120 980 1 2

Р соніко=1,2*2+1,15*1+1,15*1+1,05*2+1,2*1+1,25*1=9,25

Р гермес=1,2*1+1,15*2+1,15*2+1,05*1+1,2*2+1,25*2=9,35

Графоаналітичний метод – "квадрат потенціалу"

Графоаналітичний метод – "квадрат потенціалу"


Таблиця 1.3 – Маркетинг

№ п/п Показник

Коеф. чутлив.

«Соніко» «Гермес» «Соніко» «Гермес»
1 Обсяги постачань на внутрішній ринок, тис. т 1,2 14 025 15465 2 1
2 Місце в експорті, тис. т 1,15 1400 1640 2 1
3 Фінансування рекламної діяльності, % до загальних витрат підприємства 1,15 0,012 0,1 1 2
4 Фірмовий стиль (розвинуті напрямки), од. 1,15 3 5 1 2
5 Ціна за одиницю продукції, грн. 1,1 45,6 42,7 1 2
6 Витрати на інноваційну діяльність, тис. грн 1,25 2560 1735 1 2

Р соніко=1,2*2+1,15*2+1,15*1+1,15*1+1,1*1+1,25*1=9,35

Р гермес=1,2*1+1,15*1+1,15*2+1,15*2+1,1*2+1,25*2=11,65

Графоаналітичний метод – "квадрат потенціалу"

Графоаналітичний метод – "квадрат потенціалу"


Таблиця 1.4 – Фінанси

№ п/п Показник

Коеф. чутлив.

Еталон «Соніко» «Соніко» «Гермес» «Гермес»

Коефіцієнти ліквідності:

1 Коефіцієнт поточної оцінки 1,05 2—3 2,8 2 1 2,85
2 Коефіцієнт критичної оцінки 1,1 2—3 2,9 1 2 2,7
3 Оборот матеріально-товарних запасів 1,05 1—5 4,5 1 2 4,3
4 Термін погашення дебіторської заборгованості 1,05 до 60 днів 1,4 2 1 1,6

Коефіцієнти рентабельності:

5 Рентабельність продажу 1,15 > 10 % 5,6 2 1 7,2
6 Рентабельність активів 1,05 > 20 % 26,5 1 2 22,1
7 Рентабельність власного капіталу 1,1 близько 100 % 108 2 1 111,3

Показники ефективності:

8 Оборотність активів, обертів 1,1 3—7 0,16 1 2 0,2
9 Прибуток на одного працюючого, тис. грн 1,05 1,54 1,7 1 2 1,6
10 Виторг на одного працюючого, тис. грн 1,05 39 45 2 1 51

Коефіцієнти залежності:

11 Коефіцієнт заборгованості 1,1 до 0,7 0,3 1 2 0,45
12 Коефіцієнт капіталізації 1,15 до 10 4,3 1 2 3,9

Р соніко =1,05*2+1,1*1+1,05*1+1,05*2+1,15*2+1,05*1+1,1*2+1,1*1+

+1,05*1+1,05*2+1,1*1+1,15*1=18,40

Р гермес =1,05*1+1,1*2+1,05*2+1,05*1+1,15*1+1,05*2+1,1*1+1,1*2+

1,05*2+1,05*1+1,1*2+1,15*2=20,60

Графоаналітичний метод – "квадрат потенціалу"

Графоаналітичний метод – "квадрат потенціалу"


Висновок


Згідно розрахункам, підприємству в «Гермес» необхідно звернути увагу на виробничий, фінансовий и маркетинговий потенціал, котрий знаходиться в межах до 30 у.о.

В той час як підприємство «Соніко» знаходиться в середніх межах свого потенціалу, в межах 30-70 у.о.


Додаток


Соніко

Графоаналітичний метод – "квадрат потенціалу"


Гермес

Графоаналітичний метод – "квадрат потенціалу"

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: