Xreferat.com » Рефераты по экономике » Статистика основних виробничих фондів

Статистика основних виробничих фондів

Задача 1

Статистика основних виробничих фондів.


Маються слідуючі показники задачі

показники Базисний рік Звітний рік
Об’єм виробництва продукції, тис. гр. од. 13734 14810
Середньорічна вартість промислово-виробничих фондів по повній початковій вартості, тис. гр. од. 4120 5010
Середньоспискова чисельність, чол. 1090 1120

Із даних задачі визначимо

1) показники використання основних фондів в звітному і попередньому році.


– Визначимо коефіцієнт відновлення основних фондів


Вартість основних фондів, введених в дію

Квідновлення = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– х 100%

Повна початкова вартість основних фондів на кінець року

Вартість основних фондів, введених в дію, визначимо шляхом зменшення від вартості основних фондів на кінець періоду вартість початкового (базисного) періоду, тобто

5010-4120=890 тис. гр. од.

А тому

Квідновлення = 890/5010х100=17,8%

Отже коефіцієнт відновлення основних фондів становив 17,8%, тобто за рік було введено основних фондів на суму 890 тис. гр. од. або на 17,8%, чим на дані показники збільшилася вартість основних фондів.


– визначимо фондовіддачу та фондоємкість продукції.

Фондовіддача – це вартість валової продукції з розрахунку на 1 грн основних виробничих фондів і розраховується по формулі.


вартість валової продукції (Q)

f = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

середньорічна повна початкова вартість основних фондів (Ф)

А тому

f 1 = 14810/5010=2,9561

f0 = 13734/4120=3,3335

Отже у звітному році фондовіддача була менша ніж у базисному на 11,1 % (100-(2,96/3,33х100)=88,9%))


Показник фондоємкості продукції fєм являється зворотним показнику фондовіддачі. Фондоємкість продукції – це середньорічна вартість основних виробничих фондів з розрахунку на 1грн валової продукції.

середньорічна повна початкова вартість основних фондів (Ф)

fєм = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

вартість валової продукції (Q)

А тому

f єм1 = 5010/14810=0,34

f єм0 = 4120/13734=0,30

2) коефіцієнт озброєності праці основними фондами у звітному та базисному періодах.

Фондозабезпеченість господарства – це вартість основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення з розрахунку на одного середньорічного працівника.


вартість основних виробничих фондів

fзабезпеченість = –––––––––––––––––––––––––––––––––

середньоспискова чисельність


А тому

f забезпеченість1 = 5010/1120=4,47

f забезпеченість0 = 4120/1090=3,78


3) додатковий випуск продукції, отриманий за рахунок збільшення основних фондів і їх кращого використання у порівнянні з попередній роком.


Додатковий випуск продукції за рахунок кращого використання основних фондів визначається по формулі

Δ Q = (f 1 - f0)хФ1 = (2,9561-3,3335)х5010= -1891

Приріст продукції за рахунок зміни величини основних засобів

Δ Q = (Ф1- Ф0 )х f0 = (5010-4120)х3,3335= 2967


Тому можна проаналізувати, що приріст продукції на 1076 тис.грн відбувався за рахунок збільшення величини вартості основних засобів на 2967 тис.грн, а за рахунок використання він зменшився на 1891 тис.грн.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: