Xreferat.com » Рефераты по экономике » Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

смотреть на рефераты похожие на "Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ університет ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

кафедра економіки підприємства

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни : Економіка підприємства

Тема роботи: ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ОПРАЦЮВАННЯ НАПРЯМКІВ ПОЛІПШЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В структуроваНОМУ РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ А

Виконав студент 4 курсу групи Ф-03ЗВ

Волнянський Станіслав Костянтинович

Керівник: Гетьман Оксана Олександрівна

Дніпропетровськ – 2003

Етап 1.Коротка характеристика галузі промисловості, до якої належить підприємство, та його місце в галузевій структурі регіону (країни)

Хімічна промисловість забезпечуює народне господарство мінеральними добривами, содою, фарбами, паливно-мастильними продуктами, пластмасами, синтетичними волокнами, та багатьма іншими видами сировини й матеріалів. Особливістю хімічної промисловості є здатність забезпечити народне господарство матеріалами з наперед визначеними властивостями, поліпшеної якості і в необхідній кількості.

В Україні розвинута багатогалузева хімія і нафтохімія. Найкрупнішими підрозділами названої галузі є виробництва основної хімії (49 % всієї товарної продукції галузі), лакофарбова (6 %), промисловість пластмасових виробів, скловолокнистого лиття (5 %), шинна (10 %), гумоазбестова (7 %) та багато ін. На власне хімічну промисловість припадає близько 80 % випуску продукції всієї галузі, на нафтохімічну – 20 %.

Неорганічна хімія переважно виробляє напівфабрикати, що використовуються в інших галузях промисловості. Виняток становлять мінеральні добрива, котрі продукує окрема галузь.

У дніпропетровській області у цій галузі працюють 46 підприємств, на яких у 2002 році вироблено продукції на 1420,5 млн. грн., або 5,3% обсягу промислового виробництва в області та 13,2% від виробництва цієї продукції в Україні. Чисельність працюючих – 21,6 тис. осіб.

На ВАТ “Дніпрошина” виробляється 24,3% загальнодержавного виробництва шин. Тут освоєно понад 130 типорозмірів шин, у тому числі великогабаритних та низького тиску для сучасної сільськогосподарської техніки.

Лакофарбове виробництво є одним з найбільших по Україні (43% від загального обсягу виробництва). На ВАТ “Дніпропетровський лакофарбовий завод”, ВАТ “Завод “Спектр”, ТОВ ПП “ЗІП” освоєно понад 120 видів лакофарбової продукції. На ВАТ “Дніпроазот” виробляється 14,9% загальноукраїнського випуску мінеральних добрив і 11,1% – аміаку.

За даними Статистичного щорічника, щастка хімічної промисловості у загальному експорті України у 2001 р складала 9.1% ($1478,4 млн.) . Також за 2001 р. Було виговленно 130 тис.т. лакофарбових виробів.

Етап 2. Характеристика виробничої структури підприємства [pic]

Для цього типу виробництва найбільш підходить лінійно-функціональна модель керування. Ця модель має наступні переваги :

. Стимулює ділову та професіональну спеціалізацію

. Зменшує дублювання зусиль і споживання матеріальних ресурсів в функціональних галузях

. Поліпшує координаціїю діяльності

[pic]

Етап 3.Оцінка виробничої програми підприємства

Вхідні дані з індивідуального варіанту завдання: Виробнича програма випуску продукції за рік 1100 тис. тонн Кількість виробничих агрегатів, одиниць 170 Паспортна потужність одного агрегату, тонн на годину 3 Фактична потужність одного агрегату, тонн на годину 3 Режим роботи основних виробничих підрозділів підприємства:

. змін за добу 1

. днів на тиждень 7

. тривалість зміни, годин 8,1 Перерви в роботі основного устаткування за рік, годин:

. технологічно неминучі перерви 600

. планово-запобіжні ремонти 200

Виробнича потужність [pic] [pic]

Виробнича потужність трохи менше ніж заявленна виробночи программа вирішити цю проблему можливо шляхом збільшення тривалості зміни.

[pic] [pic] [pic] Резерв потужності [pic] На даному підприємстві обладнання працює за паспортною потужністю (Кінт=1) , збільшення обсягу вироблюваної продукції можливо досягти шляхом збільшення часу роботи обладнання (Кекс=0,33)

Етап 4.Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства Ефективний фонд робочого часу: [pic]

|Показники |днів |годин | |1. Календарний фонд |365 |2956,5 | |- святкові дні |10 |81 | |2. Номінальний фонд робочого часу |355 |2875,5 | |Планові невиходи по причинам: | | | |- основні відпустки |24 |194,4 | |- хвороби |4 |32,4 | |- виконання державних обов'язків |1 |8,1 | |- цілодобові простої |1 |8,1 | |- учбова відпустка |1 |8,1 | |Разом невиходів |31 |251,1 | |3. Ефективний фонд робочого часу |324 |2624,4 | |Тривалість зміни | |8,1 |

Вхідні дані для розрахунку заробітної плати робітників:

Тривалість робочої зміни, годин 8,1 Кількість змін на добу, шт. 1 Повна трудомісткість виробничої програми, тис. людино-годин /рік 2050 Коефіцієнт виконання норми виробітку, частка одиниці 1,05 Розподіл виробничих працівників на основні категорії, % до отриманої чисельності

Основні працівники 65%

Допоміжні працівники 25%

Черговий та ремонтний персонал 10% Годинна тарифна ставка за виконуваний обсяг робіт, грн. / годину

Основні працівники 1,2

Допоміжні працівники 1,2

Черговий та ремонтний персонал 1,0 Установлений відсоток премії до тарифного заробітку для всіх категорій працівників – 15%

Вихідні дані для розрахунку керівників, спеціалістів та службовців: Розподіл чисельності управлінського штату за відповідними категоріями, % до отриманої чисельності :

Керівники 20%

Спеціалісти 60%

Службовці 20% Посадовий місячний оклад, грн. :

Керівники 810

Спеціалісти 515

Службовці 320 Відсоток премії до посадового окладу за виконання службових обов'язків для всіх категорій управлінців, 30%

Склад, чисельність та фонд заробітної плати виробничих працівників підприємства |Групи та професії |Наявна |Тарифна |Ефе|Тарифний |Пре|Розмір|Річний | |працівників |чисельність|ставка |кти|заробіток,|міа|премії|фонд | | |, осіб |за |вни|грн. |льн|, грн.|заробітної| | | |розрядом|й | |ий | |плати, | | | |виконува|фон| |від| |грн. | | | |них |д | |сот| | | | | |працівни|роб| |ок | | | | | |ком |очо| |до | | | | | |робіт, |го | |тар| | | | | |грн. / |час| |ифн| | | | | |годину |у, | |ого| | | | | | |год| |зар| | | | | | |ин | |обі| | | | | | | | |тку| | | | | | | | |, %| | | |1. Керівники | | | | | | | |Разом |10 |810 |12 636 |30 |2916 |126 360 | |2. | | | | | | | |Спеціалісти | | | | | | | |Разом |29 |515 |8034 |30 |1854 |232 986 | |3. Службовці | | | | | | | |Разом |10 |320 |4992 |30 |1152 |49 920 | |Всього |49 | | | | |409 266 | |керівників, | | | | | | | |спеціалістів | | | | | | | |і службовців | | | | | | |

Штатний розклад |Посада |Кількість вакансій | |Дирекція | | |Генеральний директор |1 | |Фінансовий директор |1 | |Технічний директор |1 | |Головний бухгалтер |1 | |Начальник служби безпеки |1 | | |1 | |Заступник фінансового директора |1 | |Плановий відділ |1 | |Економісти |3 | |Відділ закупок | | |Економісти |3 | |Маркетинговий відділ | | |Маркетологи |2 | |Центральна заводська лабораторія | | |Головний інженер |1 | |Інженери-хіміки |15 | |Лаборанти |30 | |IT відділ | | |Інженер-системотехнік |4 | |Інженер-програміст |4 | |Складське господарство | | |Зав. Складським господарством |1 | |Комірник |5 | |Вантажники |20 | |Ремонтний цех | | |Робітники |40 | |Енергетичний цех | | |Головний енергетик |1 | |Електрики |20 | |Транспортний відділ | | |Водії |5 | |Виробничі цехі №1-4 | | |Робітники |121 | |Цех з виготовлення тари | | |Робітники |115 | |Відділ кадрів | | |Завідуючий відділом кадрів | | |Інспектори по праці з персоналом |5 | |Бухгалтерія | | |Бухгалтери |5 | |Служба безпеки | | |Охоронці |15 |

Обчислимо середньорічну вартість основних виробничих фондів та амортизаційні витрати згідно даних варіанту завдання: |Група|Фпг |Фвв |Фвиб |Т1 |Т2 |Фср |А | |I |2 700 |0 | | | |2 700 000|135 000 | | |000 | | | | | | | |II |740 000|200 | |Травень,| |823 333,3|205 833,33| | | |000 | |5 | |3 | | |III |1 700 | |340 000 | |Грудень, |1 360 000|204 000 | | |000 | | | |12 | | |

[pic] Розрахунок собівартості продукції

Калькуляція собівартості продукції (фактична) Найменування продукції: Емаль НЦ-132 червона Обсяг виробництва за рік (фактичний) 1100 000 Калькуляційна одиниця – 1 тонна |№ |Калькуляційні статті |Ціна за |Витрати | |з/п| |одиницю | | | | |ресурсів| | | | |, грн. | | | | | |На одиницю продукції|На річний обсяг | | | | | |виробництва | | | | |у |сума, |у |сума, грн. | | | | |натуральном|грн. |натуральном| | | | | |у | |у | | | | | |вимірюванні| |вимірюванні| | |1 |Сировина (за видами) | | | | | | | |Фракція етилового |1,19 |95,5 |113,65 |105 050 000|125 015 000| | |спирту | | | | | | | |Двоокис титана |6,04 |1,6 |9,66 |1 760 000 |10 626 000 | | |Оміакарб 2GU |1,51 |7,8 |11,78 |8 580 000 |12 958 000 | | |Пігмент жовтий |3,74 |15,7 |58,72 |17 270 000 |64 592 000 | | |Пігмент пурпуровий |26,61 |6,8 |180,95 |7 480 000 |199 045 000| | |Пігмент червоний |52,6 |5,3 |278,78 |5 830 000 |306 658 000| | |Крон світло-жовтий |13,55 |20,9 |283,2 |22 990 000 |311 520 000| | |Ацетон технічний |3,11 |14,6 |45,41 |16 060 000 |49 951 000 | | |Бутилацетат |3,99 |31,6 |126,08 |34 760 000 |138 688 000| | |Пластифікатор ДБФ |2,70 |19,1 |51,57 |21 010 000 |56 727 000 | | |Ізобутанол |3,22 |85,2 |274,34 |93 720 000 |301 774 000| | |Розчин колоксиліну |5,67 |310,5 |1 760,5|341 550 000|1 936 594 | | | | | |4 | |000 | | |Толуол |1,93 |33,4 |64,46 |36 740 000 |70 906 000 | | |Етилцелозольв |5,27 |61,3 |323,05 |67 430 000 |355 355 000| | |Хлорпарафін |2,8 |19,1 |53,48 |21 010 000 |58 828 000 | | |Колоксилін ВВХ |12,33 |6,1 |75,21 |6 710 000 |82 731 000 | |3 |Допоміжні матеріали | | | | | | | |(за видами) | | | | | | | |Банка пакувальна |1.69 |250 |422.5 |275 000 000|464 750 000| | |Стрічка пакувальна |0.05 |74 |3.7 |81 400 000 |4 070 000 | | |Ящик пакувальний |1.46 |60 |87.6 |66 000 000 |96 360 000 | | |Підложка |0.32 |40 |12.8 |44 000 000 |14 080 000 | |4 |Напівфабрикати (за | | | | | | | |видами) | | | | | | | |Смола 188 |3,4 |310,5 |1 055,7|341 550 000|1 161 270 | | | | | | | |000 | | |Разом (статті 1ч4) | | |5 | |5 822 498 | | | | | |293,18 | |000 | |5 |Паливо (якщо | | | | | | | |використовується) | | | | | | |6 |Електроенергія |0.15 |1700 |255 |1 870 000 |280 500 000| | | | | | |000 | | |7 |Пара (якщо | | | | | | | |використовується) | | | | | | |8 |Вода (якщо |0.03 |1578 |47.34 |1 735 800 |52 074 000 | | |використовується) | | | |000 | | |9 |Стисле повітря (якщо | | | | | | | |використовується) | | | | | | | |Разом (статті 5ч9) | | |302,34 | |332 574 000| |10 |Заробітна плата | | | | |1 752 | | |основних виробничих | | | | |888.28 | | |працівників | | | | | | |11 |Відрахування від | | | | |657 333.11 | | |зарплати основних | | | | | | | |виробничих працівників| | | | | | |12 |Витрати на підготовку | | | | |304 195 000| | |та освоєння | | | | | | | |виробництва | | | | | | |13 |Витрати на утримання | | | | |1 752 | | |та експлуатацію | | | | |329,70 | | |устаткування | | | | | | |14 |Цехові витрати | | | | |3 501 | | | | | | | |740,75 | | |Цехова собівартість | | |5879,03| |6 466 931 | | | | | | | |291,84 | |15 |Загальновиробничі | | | | |1 036 354 | | |витрати | | | | |000 | | |Виробнича собівартість| | |6821,17| |7 503 285 | | | | | | | |291,84 |

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування Вэкспл= (ЗПдоп+ ЗПрем )*1,375+АІІ+ АІІІ +ФСР ІІ*0,05 +ФСРІІІ*0,05 =(673 630.62+223 336.44)*1.375+205 833,33+204 000+ 823 333,33*0,05+1 360 000*0,05 =1 752 329,70 Цехові витрати Вцех=ЗПК*1,375+АІ+ФСР І*0,02+Воп= 409 266*1,375+135 000+2 700 000*0,02+2 750 000=3 501 740,75 Витрати на сировину та матеріали

Сума змінних витрат: [pic] Сума умовно постійних витрат [pic] Вартість одиниці продкції з обліком рентабельності [pic] Матеріалоємність [pic]

Енергоємність [pic] Зарплатоємність [pic] Безбитковий обсяг виробництва у тонах [pic] Ефективний обсяг виробництва [pic]

[pic]

Запланована виробнича програма перевищує ефективний обсяг виробництва, якщо уся вироблена продукція буде реалізована отриманий прибуток буде більш ніж запланований.

етап. Моніторинг діяльності підприємства а) Обсяг виготовленої продукції QФ=1 100 000 б) Обсяг товарної продукції ТП= ЦОД* QФ= [pic]* 1 100 000=10 129 416 000 в)Фондовіддача [pic] г) Фондоємність [pic] д) собівартість обсягу виготовленої продукції СЗАГ =7 503 285 291,84 е) собівартість одиниці виготовленої продукції СОД =6821,17 є) витрати на 1 грн. товарної продукції (zТП) [pic] ж) продуктивність праці виробничих працівників (ПТПР) та продуктивність праці всього виробничо-промислового персоналу (ПТВПП) [pic] [pic]

з) Фондоозброєність праці [pic]

і) фактичний прибуток від господарської діяльності підприємства (ПФ) ПФ=ТП- СЗАГ=2 626 130 708,16 к) фактична рентабельність виготовленої продукції (RФ), [pic] Фактичний прибуток більш ніж запланований , фактична рентабельність така, як запланована – підприємство працює досить ефективно.

етап. Винайдення резервів для поліпшення ефективності господарського стану підприємства

Досліджуване виробництво є в першу чергу матеріалоємним , тому більшого економічного ефекту можливо досягти шляхом зниження витрат на сировину напівфабрикати та матеріали. Цього можливо досягти знизивши норми витрат сировини матеріалів та напівфабрикатів, або знайшовши постачальників з нижчими цінами. Зменшення норм витрат можливо потребує закупівлі нового обладнання, організаційних заходів.

Також більшого прибутку можливо досягти збільшенням обсягів виробництва , але це потребує:

. Збільшення кількості основних та допоміжних працівників

. Пошуку нових ринків збуту , додаткових рекламних заходів

. Придбання нового більш досконалого устаткування

7 етап. Зіставлення основних економічних показників ефективності чинного та удосконаленого економічного стану підприємства.

Вхідні дані : Зростання виробничої програми 10% Зменшення норм витрат:

. Сировини 8%

. Напівфабрикатів 3%

. Електроенергії 6% Зміни цін

. Сировини 6%

. Напівфабрикатів -9%

. Електроенергії 25%

. Води 60% Зростання зар. плати основних виробничих працівників 5% Додаткова чисельність основних виробничих працівників, людей 6

Розрахунок ефективності чинного та удосконаленого економічного стану підприємства |№ |Показник |Чинний стан |Удосконалений |Відхилення | | | | |стан | | | | | | |абсолютне |відносн| | | | | | |е, % | |1 |Виробнича програма, |1100 000 |1 210 000 |110 000 |10% | | |тонн | | | | | |2 |Товарна продукція, |10 129 416 |11 142 357 |1 012 941 |9% | | |грн. |000,00 |600,00 |600,00 | | |3 |Собівартість товарної |7 573 574 |7 778 097 |204 522 802 |2,6% | | |продукції, грн. |291,84 |093,84 | | | |4 |Собівартість 1 тонни |6 885,07 |6 428,18 |-456,89 |-7,1% | | |продукції, грн. | | | | | |5 |Витрати на 1 грн. |0,75 |0,70 |-0,05 |-6% | | |товарної продукції, | | | | | | |грн. / грн. | | | | | |6 |Чисельність основних |484 |490 |6 |1,2% | | |виробничих | | | | | | |працівників, осіб | | | | | |7 |Чисельність |793 |799 |6 |0,7% | | |виробничо-промисло-вог| | | | | | |о персоналу, осіб | | | | | |8 |Продуктивність праці |20 928 545,45 |22 739 505,31 |1 810 959,85 |8,6% | | |основних виробничих | | | | | | |працівників, грн. / | | | | | | |люд. | | | | | |9 |Продуктивність праці |12 773 538,46 |13 945 378,72 |1 171 840,26 |9,1% | | |виробничо-промислового| | | | | | |персоналу, грн./ люд. | | | | | |10|Фондовіддача, грн. / |2 074,28 |2 281,71 |207,43 |10% | | |грн. | | | | | |11|Фондоємність, грн. / |0,00048 |0,000438268 |-0,000049 |-9% | | |грн. | | | | | |12|Фондоозброєність, грн.|2 753,26 |2 732,58 |20,68 |0,7% | | |/ люд. | | | | | |13|Матеріалоємність, грн.|0,6018 |0,6042 |0,0024 |0,4% | | |/ грн. | | | | | |14|Зарплатоємність, грн. |0,0003 |0,00027 |-0,00003 |-9% | | |/ грн. | | | | | |15|Прибуток, грн. |2 555 841 |3 364 260 |808 418 798,00|31,6% | | | |708,16 |506,16 | | | |16|Рентабельність |34% |43% |10% | | | |продукції, % | | | | | |17|Економічний ефект від |552 909 500 | | |впровад-жених заходів,| | | |грн. | |

Економічний ефект: [pic]=552 909 500 грн. Висновок: Впровадження заходів що до зменшення норм витрат сировини , дозволяє підняти рентабельність виробництва на 10 відсотків при збереженні тієї ж ціни та підвищити дохід на 31,6 відсотку . Таким чином упровадженні заходи значно поліпшать ситуацію на підприємстві. ----------------------- Витрати (С), дохід (Д), прибуток (П) млрд. грнБ

QЕФ

СУП

СЗМ

СЗАГ

Спектр прибутків

Спектр збитків

Д

Обсяг виробництва (Q), тис. тон

100


QФ- відділ

Допоміжний цех (виготовлення тари)

Служба безпеки

Начальник служби безпеки

Маркетинговий відділ

Енергетичне господарство

Виробничий цех №4

Виробничий цех №3

Виробничий цех №2

Виробничий цех №1

Складське господарство

Доставка сировини , готової продукції

Готова продукція

Запровадження безперервного енергопостачання

Ремонт обладнання

Тара

Сировина

Цех з виготовлення тари

Енергетичне господарство

Транспортний відділ

Ремонтний цех

Складське господарство

Виробничий цехи №1-4

Виробнича структура підприємства

Зав. складським господарством

Ремонтний цех

Бухгалтерія

Відділ кадрів

ЦЗЛ

Головний інженер

Плановий відділ

Заст. фінансового директора

Головний бухгалтер

Зав. відділу кадрів

Технічний директор

Фінансовий директор

Генеральний директор

Організаційна структура підприємства

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: