Xreferat.com » Рефераты по экономике » Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

Міністерство освіти та науки України

Харківська Національна Академія Міського Господарства


Курсова робота


Розрахунок економічних показників діяльності підприємства


Харків – 2009

Завдання

Показники

Од. виміру

Розмір

Кількість номерів в готелі

одномісних

двомісних

двомісних полулюксів

двомісних люксів

двомісних апартаментів

Коефіцієнт використання номерного фонду

Кількість робочих днів

Коефіцієнт завантаження номерного фонду

Середня тривалість проживання

Період зміни білизни

Вага одного комплекту білизни

Площа пральної

Висота приміщення

Явочна чисельність робітників

Кількість робочих днів на місяць

Кількість робочих годин на день

Кількість телефонів

Заробітна плата 1 робітника

Норма витрат холодної води(з наступним пі підігрівом)

Норми витрат холодної води

Норми витрат електроенергії

Норми витрат теплоенергії:

а)опалення приміщення

б)на підігрів холодної води

Норми витрат миючих засобів:

а)пральний порошок

б)крохмаль

в)відбілювач

Тариф на теплоенергію

Тариф на електроенергію

Тариф на каналізацію

Тариф на холодну воду

Вартість миючих засобів

а)пральний порошок

б)крохмаль

в)відбілювач

Щомісячна абонентська плата за телефон

Ставка орендної плати

Коефіцієнт облікової чисельності

Норма запасу миючих засобів

Норма запасу М


од.

од.

од.

од.

од.

%

дн

%

дн

дн

кг

мІ

м

чол.

дн.

год.

од.

грн.

л/1 кг білизни


л/1 кг білизни

кВт/1 кг білизни


Гкал/1 мі приміщ.

Гкал/1 мі води


г/1 кг білизни

г/1 кг білизни

г/1 кг білизни

грн./1 Гкал

грн./1 кВт

грн./1 мі

грн./1 мі


грн./1 кг

грн./1 кг

грн./1 кг

грн./1 од.

грн./ мІ

од.

дн.

грн./чол.


54

208

38

24

4

84

365

74

3,3

1 раз на 3,3

2,7

303,5

3.5

5

22

8,2

2

1054

3


14

1,4


0,00831

0,102


40

15

4

310,0

0,2436

3,1

4,2


22,1

10,3

13,2

18,0

22,9

1,5

2

22


Розрахунок економічних показників діяльності пральні

Для власних потреб готелем у звітному році було випрано 60500кг білизни за ціною грн./кг (без ПДВ). Керівницво готелю прийняло рішення про обладнання власної пральні в 3 кварталі планового року.

Було розглянуто Проект 2 обладнання пральної запропонований шведською фірмою «Електролюкс». Характеристики обладнання наведено в таблиці 1.2


Таблиця 1.2 Проект 2. Характеристика обладнання.

Найменування обладнання Характеристики Ціна, грн. Шт.

Пральна машина

FL 230


Пральна машина

FL 160


3. Гідроцетрефуга С61


4. Сушильна машина TT 350


5. Сушильна машина TT 500


6.Гладильний каток

ІМ 33162

7. Віток для білизни

RV74

8.Віток для брудної білизни BV 131

9.Стелаж

Номінальна потужність - 18кВт,

завантаження – 23кг, тривалість 1 прання – 75 хв.

Номінальна потужність - 12,8кВт,

завантаження – 16кг, тривалість 1 прання – 75 хв.


Номінальна потужність – 0,55кВт.

Завантаження – 12 кг сухої білизни


Номінальна потужність – 14 кВт.

завантаження – 18 кг, тривалість 1 сушіння – 30 хв.


Номінальна потужність – 30 кВт.

завантаження – 26 кг, тривалість 1 сушіння – 30 хв.


Номінальна потужність – 18,4 кВт


27804


23704


18144


16204


17404


29564

964


2054


1104


2


1


2


1


1


2

3


2


2

Необхідно визначити:

розмір необхідної виробничої потужності і виробничої програми пральної;

повну собівартість прання 1 кг білизни;

суму доходу, який отримає пральна у разі виконання послуг для сторонніх споживачів.


Виробнича потужність і виробнича програма

Виробнича потужність підприємства – максимально можливий річний обсяг випуску продукції заздалегідь визначених номенклатури, асортименту, кількості та якості за умови найбільш повного використання прогресивної технології і організації виробництва.

Виробнича програма – це завдання підприємства з номенклатури, асортименту, обсягу та якості продукції(послуг, робіт).

Розрахунки:

1)Пральна машина:


Розрахунок економічних показників діяльності підприємствакг

Розрахунок економічних показників діяльності підприємства кг

Розрахунок економічних показників діяльності підприємства кг


2)Сушильна машина:


Розрахунок економічних показників діяльності підприємствакг

Розрахунок економічних показників діяльності підприємствакг

Розрахунок економічних показників діяльності підприємствакг

Розмір виробничої потужності згідно з правилом вузької ланки буде дорівнювати 47616кг. Потужності підприємства недостатньо для забезпечення виконання виробничої програми,тому виробнича програма приймається на рівні виробничої потужності.

Виробнича програма готелю

Визначати кількість місць в готелі:

54+208+68+48+8 = 386 місця

Кількість робочих днів - 365 дн.

Кількість ліжко/діб в господарстві:

386 ∙ 365 = 140890 ліжко/діб

Коефіцієнт використання номерного фонду: 84%

Кількість ліжко/діб в експлуатації:

140890 ∙ 0,84 = 118348 ліжко/діб

Кількість ліжко/діб в ремонті:

140890 -118348 = 22542 ліжко/діб

Коефіцієнт номерного фонду: 74%

Кількість реалізації ліжко/діб:

118348∙ 0,74 = 87578ліжко/діб


1.2 Собівартість прання 1кг білизни


Калькулювання собівартості – це визначення розміру витрат у грошовому вираженні на виробництво одиниці певного виду робіт ( послуг ) по окремих видах витрат.

Калькулювання виробничої собівартості прання білизни відбувається за статтями, наведеними у таблиці 1.3. Розрахунковий термін – 1 місяць.


Таблиця 1.3. Калькуляція виробничої собівартості прання білизни

Статті витрат

Сума,грн.

Структура,%

Миючі засоби

Водопостачання

Каналізація

Електроенергія

Теплоенергія

Заробітна плата

Відрахування на соціальні заходи

Амортизація

Загальноексплуатаційні витрати

8660,5

466,6

344,4

2706,5

1208,9

7905

3003,9

4220,4

9837,8

22,58

1,22

0,9

7,06

3,15

20,61

7,83

11,004

25,65

Разом витрати з виробничої собівартості 38354 100

1) Витрати на миючі засоби:

пральний порошок

47616∙ (40 / 1000)∙ 22,1 = 42092,5 / 6 місяців = 7015,4 грн. в місяць

крохмаль

47616 ∙(15 / 1000)∙ 10,3 = 7356,7/ 6 місяців = 1226,1 грн. в місяць

відбілювач

47616 ∙(4/ 1000)∙ 13,2 = 2514,1 / 6 місяців = 419 грн. в місяць

∑ витрат = 7015,4+1226,1+419=8660,5

Структура: (8660,5/ 38354) ∙100 = 22,58%

2) Витрати на водопостачання:

(47616∙ (14 / 1000) ∙4,2) / 6 місяців = 466,6грн. в місяць

Структура: (466,6 38354) ∙100 = 1,22%

3) Витрати на каналізацію:

(47616 ∙(14 / 1000)∙ 3,1) / 6 місяців = 344,4 грн. в місяць

Структура: (295,2 / 38354)∙ 100 = 0,9%

4) Витрати на електроенергію:

(47616∙ 1,4∙ 0,24360 / 6 місяців = 2706,5 грн. в місяць

Структура: (2706,5 / 38354) ∙100 = 7,06%

5) Витрати на теплоенергію:

на опалення приміщення

303,5 ∙ 3,5 ∙ 0,00831 ∙ 310,0 = 2736,5 / 6 місяців = 456,1 грн. в місяць

на підігрів холодної води

47616∙ (3 / 1000)∙ 0,102∙ 310,0 = 4516,9 / 6 місяців = 752,8 грн. в місяць

∑ витрат = 456,1+ 752,8 = 1208,9 грн.

Структура: (1208,9 / 38354)∙ 100 = 3,15%

6) Заробітна плата:

5 ∙1,5∙ 1054 = 7905 грн.

Структура: (7905/ 38354) ∙100 = 20,61%

7) Відрахування на соціальні заходи:

7905∙ 0,38 = 3003,9 грн.

Структура: (3003,9 / 38354) ∙100 = 7,83%

8) Амортизація:

Загальна вартість обладнання = 27804∙2+23704+18144∙2+16204+17404+ 29564∙2+964∙3+2054∙2+1104∙2=13052,6 грн.

ІІІ квартал 217544∙ 0,06 = 13052,6 грн.

IV квартал (217544 – 13052,6) ∙ 0,06 = 12269,5 грн.

∑ витрат = (13052,6+12269,5) / 6 місяців = 4220,4 грн. в місяць

Структура: (4220,4 / 38354)∙ 100 = 11,004%

9) Загальноексплуатаційні витрати:

абонентська плата за телефон

2 ∙18,0 = 36 грн.

орендна плата

22,9∙ 303,5 = 6950,2 грн.

комунальний податок

28516,2∙0,1=2851,62 грн.

∑ витрат = 36+6950,2+2851,62 =9837,8 грн.

Структура: (9837,8 / 38354) ∙100 = 25,65%

Розмір повної собівартості послуг обчислюється за допомогою розрахункової таблиці 1.4

Таблиця 1.4 Розрахунок повної собівартості послуг

Показники

Сума,грн.

Виробнича собівартість

Рентабельність(25% виробничої собівартості)

Виробнича собівартість з урахуванням рентабельності

Позавиробничі витрати

Повна собівартість послуг (товарної продукції)

38354

9588,5

47942.5

958,9

48901,4

Собівартість прання 1 кг білизни

1,03

1)Виробнича собівартість : 38354 грн.

2)Рентабельність:

38354∙ 0,25 = 9588,5грн.

3)Виробн.собіварт. з урахув. рентабельності.:

38354+9588,5=47942.5 грн.

4)Позавиробничі витрати:

47942.5∙ 0,02 = 958,9 грн.

5)Повна собівартість послуг:

47942.5+9588,5=48901,4 грн.

6)Собівартість прання 1 кг білизни:

48901,4/47942.5=1,03 грн.


Таблиця 1.5. Угрупування витрат за економічними елементами

Елементи витрат

Розмір,грн.

Структура,%

Матеріальні витрати

Заробітна плата

Відрахування на соціальні заходи

Амортизація

Інші витрати

16694,9

7905

3003,9

4220,4

12574,3

43,54

20,61

7,83

11,004

32,78

Разом

38354

100


1.Матеріальні витрати:

миючі засоби =8660,5 грн.

водопостачання = 466,6 грн.

каналізація =344,4 грн.

електроенергія = 2706,5грн.

теплоенергія (опалення приміщення) = 2736,5 грн.

∑ витрат = 14914,5 грн.

Структура: (14914,5 / 38354) ∙100 = 38.9%

2.Заробітна плата = 7905 грн.

Структура: (7905 / 38354)∙ 100 = 20,61%

3.Відрахування на соціальні заходи = 3003,9 грн.

Структура: (3003,9 /38354) ∙100 = 7,83%

4.Амотризація = 4220.4 грн.

Структура: (4220.4 /38354) ∙100 = 11,004%

5.Інші витрати:

теплоенергія (підігрів холодної води) = 4516,9 грн.

загальноексплуатаційні витрати = 9837.8 грн.

∑ витрат = 12574,3грн.

Структура: (12574,3/ 38354)∙ 100 = 32,78%


Таблиця 1.6. Угрупування витрат за критерієм залежності від зміни обсягу виробництва

Групи витрат

Сума,грн.

Структура,%

1.Постійні – усього

У тому числі:

теплоенергія(опалення приміщення)

заробітна плата

відрахування на соц.. заходи

амортизація

загальноексплуатаційні витрати


2736,5

7905

3003,9

4220,4

9837,8


7,13

20,61

7,83

11,004

25,65

2.Змінні – усього

У тому числі:

миючі засоби

водопостачання

каналізація

електроенергія

теплоенергія(підігрів холодної води)


8660,5

466,6

344,4

2706,5

4516,9


22,58

1,22

0,9

7,06

11,78

Разом 38354 100

2. Економічні показники операційної діяльності готелю


У цьому розділі необхідно з урахуванням організації власної пральні та спортивно-оздоровчого центру окремо визначити головні економічні показники готелю ( основний та оборотний капітал, трудові показники, витрати та доходи) на плановий рік. Розрахунки треба виконати для двох варіантів для порівняння результату діяльності готелю за впровадження пральні або спортивно-оздоровчого центру.


2.1 Розрахунки показників основного капіталу


Придбання обладнання спричинить за собою зміни балансових вартості, суми зносу, структури основних фондів. У таблицях 3.1, 3.2, 3.3 наведені фактичні данні за базовий рік. При аналізі процесу руху основних фондів умовно приймається, що вибуття основних фондів у плановому році не передбачається.

Сума зносу на кінець планового року визначається як сума зносу на початок року і розміру амортизаційних відрахувань за плановий рік. Величина амортизаційних відрахувань розраховується відповідно до чинного законодавства.


Таблиця 3.1. Рух основних фондів, тис. грн.

Показники Базовий рік Плановий рік

1. Вартість на початок року

2. Надійшло за рік

3. Вибуло за рік

4. Вартість на кінець року

4598,4

119,8

20,0

4698,2

4598,4

217,54

-

4815,9


Таблиця 3.2. Знос основних фондів, тис. грн..

Показники Базовий рік Плановий рік

початок кінець початок кінець

1. Первісна вартість

2. Знос

3. Залишкова вартість

4598,4

1293,1

3305,3

4698,2

1357,5

3340,7

4698,2

1357,5

3340,7

4815,9

1382,8

3433,1


Знос = 1357,5 + АО*6/1000 = 1357,5+4220,4*6/1000 = 1382,8тис.грн.

ЗВ = Перв.В – З = 4815,9-1382,8=3433,1тис.грн.


Таблиця 3.3. Склад основних фондів на кінець року, тис грн..

Групи основних фондів Базовий рік Плановий рік

Будівлі

Споруди

Машини та обладнання

Транспортні засоби

Виробничий та господарський інвентар

Разом

4019,7

114,8

47,5

13,3

502,9

4698,2

4019,7

114,8

265,04

13,3

502,9

4915,74


Машини та обладнання = 47,5+обща вартість обладнання = 47,5+217,54=265,04тис.грн.


2.2 Розрахунок показників оборотного капіталу


Необхідно визначити:

Нормативи миючих засобів і МШП

Залишки обігових коштів


Таблиця 3.4. Залишки оборотних коштів, тис.грн.

Види оборотних коштів Базовий рік Плановий рік

початок кінець початок кінець

Оборотні виробничі фонди – усього, у тому числі:

Виробничі запаси

Малоцінні та швидкозношувальні предмети

Товари

Фонди обігу – усього, у тому числі:

1. Товари відвантажені, не оплачені в строк

2. Дебіторська заборгованість

3. грошові кошти

4. Інші оборотні активи

43,7


37,9

5,8


0

122,4

13,4


64,6

44,2

0,2

75,1


46,4

26,1


2,6

341,9

123,3


213,1

5,2

0,3

75,1


46,4

26,1


2,6

341,9

123,3


213,1

5,2

0,3

127,82


98,4

26,82


2,6

341,9

123,3


213,1

5,2

0,3


Виробничі запаси:

Розрахунок економічних показників діяльності підприємстватис.грн.

МШП:

Розрахунок економічних показників діяльності підприємства тис.грн.


2.3 Розрахунок трудових показників


Притягнення додаткового числа робітників спричинить зміну трудових показників: чисельності робітників, фонду заробітної плати, витрати на оплату праці.

Середньооблікова чисельність робітників готелю в базовому році склала 357 чоловік. Фонд заробітної плати розраховується як сума фонду оплати праці робітників готелю у базовому році(таблиця 3.5) та фонду оплати праці робітників пральні у плановому році ( на основі розрахунків розділу для пральні та розділу спортивно-оздоровчого центру).


2.4 Розрахунок операційних витрат готелю


Необхідно визначити зміну суми витрат готелю за статтями «Прання» і «Інші витрати»(таблиця 3.5).

Величина витрат за ст. «Інші витрати» збільшується на суму витрат, необхідну для обробки білизни на замовлення сторонніх споживачів для пральні. Ця сума визначається як добуток кількості білизни, що надходить від споживачів, на собівартість 1 кг білизни.

Величина витрат за ст. «Інші витрати» для спортивно-оздоровчого центру збільшується на суму витрат за кожним видом послуг.

Витрати за ст.. «Прання» зменшуються, оскільки, починаючи з певного (за Проектом) кварталу, прання білизни для потреб готелю буде відбуватися за собівартістю.


Таблиця 3.5. склад витрат готелю “S” у базовому році, тис.грн.

Статті калькуляції

Базовий рік

Сума

Плановий рік

Сума

Оплата праці

Відрахування на соціальні заходи

Водопостачання і водовідведення

Електроенергія

Опалення

Прання

Телефонізація

Інші витрати

Витрати адміністративно-управлінські

Амортизація

Ремонтний фонд

Фонд утримання шляхів

Інноваційний фонд

Комунальний податок

Фонд охорони праці

Податок на землю

Разом

438,3

212,0

121,4

200,3

19,3

69,8

140,1

407,8

11,9

94,7

107,6

24,0

5,6

7,02

0,9

0,5

1861,2

485,7

230,02

153,4

216,5

35,7

121,8

140,3

449,5

11,9

120,02

107,6

24,0

5,6

24,1

0,9

0,5

2127,5


Оплата праці: 438,3+7890*6/1000=4857тис.грн.

Відрах. на соц.. заходи: 212,0+2998,2*6/1000=230,02тис.грн.

Водопостачання і водовідведення: 121,4+(400+295,2+752,8)*6/1000=153,4тис.грн.

Електроенергія: 200,3+2319,9*6/1000 =216,5тис.грн.

Опалення: 19,3+456,1*6/1000=35,7тис.грн.

Прання: 69,8+8660,5*6/1000=121,8тис.грн.

Телефонізація: 140,1+36*6/1000=140,3тис.грн.

Інші витрати: 407,8+6950,2*6/1000=449,5тис.грн.

Амортизація: 94,7+4232*6/1000=120,02тис.грн.

Комунальний податок: 7,02+2800,5*6/1000=24,1тис.грн.


2.5 Розрахунок доходів готелю


За умовами курсової роботи передбачається одержання додаткових доходів від прання білизни сторонніми споживачами або спортивно-оздоровчого центру. У таблиці 3.6 наведені данні про склад доходів готелю за базовий рік.


Таблиця 3.6. Склад доходів готелю, тис. грн.

Види доходів Базовий рік Плановий рік

Доходи від експлуатації ліжко-діб

Доходи від додаткових платних послуг

Інші доходи

Разом

1142,7

171,5

619,1

1933,3

10509,36

529,8

619,1

116558,3


Доходи від експлуатації койко-місць: Розрахунок економічних показників діяльності підприємстватис.грн.

Доходи від додаткових платних послуг: (Розрахунок економічних показників діяльності підприємстватис.грн.

Необхідно визначити суму прибутків планового року, якщо прибутки від експлуатації ліжко-діб і додаткових платних послуг умовно не зміняться. Головні фінансові показники і їх зміна можуть бути подані у формі таблиці 3.7.

Таблиця 3.7. Фінансові показники готелю, тис. грн.

Фінансові показники Базовий рік Плановий рік

Доходи

Витрати

Прибуток

1933,3

1861,2

72,1

10509,4

2721,5

7787,9


Прибуток:

10509,4– 2721,5 = 7787,9тис.грн.


3.Розрахунок показників ефективності діяльності готелю


У цьому розділі необхідно розрахувати відносні показники використання ресурсів і діяльності підприємства за два роки за двома варіантами, зробити порівняльний аналіз та обрати ефективний.


3.1 Розрахунок показників використання основних фондів


Для оцінки використання основних фондів на підприємстві використовують групи показників:

Показники технічного стану

Коефіцієнт зносу : Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

де З – знос основних фондів

ПВ – повна вартість основних фондів


тис.грн. Розрахунок економічних показників діяльності підприємства тис.грн.


Розрахунок економічних показників діяльності підприємстватис.грн. Розрахунок економічних показників діяльності підприємстватис.грн.

Розрахунок економічних показників діяльності підприємства Розрахунок економічних показників діяльності підприємства


Коефіцієнт придатності: Розрахунок економічних показників діяльності підприємства


де ЗВ – залишкова вартість основних фондів

Розрахунок економічних показників діяльності підприємстваРозрахунок економічних показників діяльності підприємства

Показники руху

Коефіцієнт надходження: Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

де Розрахунок економічних показників діяльності підприємства - вартість фондів, що надійшли за певний період часу на підприємство;


Розрахунок економічних показників діяльності підприємства - вартість основних фондів(повна) на кінець року

Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

Коефіцієнт вибуття: Розрахунок економічних показників діяльності підприємства


де Розрахунок економічних показників діяльності підприємства - вартість фондів, що вибули з підприємства за певний період часу;

Розрахунок економічних показників діяльності підприємства - вартість основних фондів (повна) на початок року


Розрахунок економічних показників діяльності підприємстваРозрахунок економічних показників діяльності підприємства Розрахунок економічних показників діяльності підприємства


Показники ефективності використання


Фондовіддача: Розрахунок економічних показників діяльності підприємства


де Q – річний обсяг реалізованої продукції (у вартісних або натуральних вимірниках);

Розрахунок економічних показників діяльності підприємства - середньорічна вартість основних фондів

Розрахунок економічних показників діяльності підприємства Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

Розрахунок економічних показників діяльності підприємства Розрахунок економічних показників діяльності підприємства


Фондомісткість: Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

Розрахунок економічних показників діяльності підприємства Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

Рентабельність основних фондів: Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

де Пр – прибуток підприємства за рік

Розрахунок економічних показників діяльності підприємства Розрахунок економічних показників діяльності підприємства


Розрахунок показників ефективності використання оборотних коштів

Показники ефективності використання оборотних коштів:

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів: Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

де Q – обсяг реалізованої продукції у вартісному вимірі;

ЗОК – середній залишок оборотних коштів


Розрахунок економічних показників діяльності підприємства Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

Розрахунок економічних показників діяльності підприємства Розрахунок економічних показників діяльності підприємства


Тривалість одного обороту(Розрахунок економічних показників діяльності підприємства): Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

де Т – кількість днів у календарному періоді (рік – 360, квартал – 90, місяць – 30).

Розрахунок економічних показників діяльності підприємства Розрахунок економічних показників діяльності підприємства


3.3 Розрахунок показників рентабельності


Коефіцієнти рентабельності розрізняються за об’ємом визначення та видом прибутку:

Коефіцієнт рентабельності витрат: Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

де Пр – прибуток до оподаткування

В – сума витрат підприємства


Розрахунок економічних показників діяльності підприємства Розрахунок економічних показників діяльності підприємства


Коефіцієнт чистої рентабельності витрат: Розрахунок економічних показників діяльності підприємства


де ЧПр – чистий прибуток


Розрахунок економічних показників діяльності підприємства Розрахунок економічних показників діяльності підприємства


Висновки


Зробивши всі розрахунки,ми можемо зробити висновок, що цілеспрямовано введення прального цеху міського господарства,тому що всі показники основних фондів та доход ростуть в плановому році. Коефіцієнт зносу в плановому році на 0,004 більше ніж в базовому році,а коефіцієнт придатності,навпаки, в базовому році на 0,004 більше від планового року. Коефіцієнт надходження в плановому році зріс на 0,02, а коефіцієнт вибуття в плановому році дорівнює 0, тому що в плановому році не вибувають основні фонди. Фондовіддача зростає, а фондомісткість, навпаки, зменшується. Рентабельність основних фондів зростає аж на 281,45 %. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів зростає,а тривалість одного обороту зменшується. А коефіцієнт рентабельності витрат і коефіцієнт чистої рентабельності витрат зростають у плановому році.


Список літератури


1. Березін О.В. Економіка підприємства. Київ – 2009р.

2. Волкова О.С. Экономика предприятия. Москва – 2003г.

3. Горфинкель В.Я. Экономика предприятия. Москва – 2000г.

4. Грещяк М.В. Економіка підприємства. Київ – 2000р.

5. Грузинов В.И. Экономика предприятия. Москва – 1998г.

6. Покропівний С.Ф. Економіка підприємства. Київ – 2006р.

7. Швиданенко Г.О. Економіка підприємства. Київ – 2000р.

8. Шегда А.В. Економіка підприємства. Київ – 2006р.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: