Xreferat.com » Рефераты по экономике » Відпускні ціни на продукцію

Відпускні ціни на продукцію

Задача


Завод подетальної спеціалізації випускає три вироби: А, Б, В.

Розрахувати випускні ціни всіх виробів при таких вихідних даних.

КN=1,39


№ п/п

Вироби

Показники

А Б В
1. Річний випуск РВ, шт. 139000 250000 400000
2. Норма витрати металу, НВМ кг/шт. 13,9 12,5 8
3. Чиста маса виробу, Вч кг/шт. 11,12 11 7
4. Ціна металу, Цм грн/т 4800 5200 5000
5. Ціна відходів, Цвідх грн/т 900 900 900
6. Розмір транспортно-заготівельних витрати, % 3,5 3,5 3,5
7.

Технічні норми часу по операціях (хв./шт.) та розряди робіт

Відпускні ціни на продукцію

Відпускні ціни на продукцію

Відпускні ціни на продукцію

Відпускні ціни на продукцію

Відпускні ціни на продукцію


13,9, III

12, III

8, IV

13,9, IV

7, V


15, III

13, IV

13,9, IV

6, V

8, VI


8, III

13,9, III

6, IV

8, V

7, VI

8. Додаткова заробітна плата ЗПдод, % 25 27 23

9. Сума витрат на утримання та експлуатацію обладнання згідно з кошторисом – (∑ВУЕО) – 1390000 грн.;

10. Сума загальновиробничих витрат згідно з кошторисом – (∑ЗВВ) – 600000 грн.;

11. Інші виробничі витрати (ІВВ) – 2,5%;

12. Сума адміністративних витрат згідно з кошторисом – (∑АР) – 500000 грн.;

13. Сума витрат на збут витрат згідно з кошторисом – (∑ВЗ) – 278000 грн.;

14. Планова рентабельність виробництва (Rвир) – 13,9 %;

15. Вартість виробничих фондів (ВВФ) – 13900000 грн.;

Розрахунок затрат за окремими статтями калькуляції проводиться наступним чином: всі прямі витрати, які безпосередньо пов’язані з процесом виготовлення продукції, включаються до собівартості одиниці продукції за нормами або згідно з даними прямого обліку, а непрямі витрати спочатку визначаються в цілому по підприємству, цеху, а інколи по виробничій дільниці шляхом розробки відповідних кошторисів (кошторис витрат на використання та утримання обладнання; кошторис загальновиробничих витрат тощо), а потім одержані суми розподіляються на собівартість конкретних видів продукції пропорційно прийнятій базі розподілу.

Розрахунок окремих статей калькуляції ведеться в такій послідовності:

1. Сировина і матеріали.

Витрати за статтею калькуляції сировина та матеріали включаються до собівартості продукції наступним чином:

а) встановлюються норми витрат кожного виду затрат на одиницю продукції;

б) у відповідності з встановленими нормами витрат, цінами придбання матеріалів та величиною транспортно-заготівельних витрат розраховуються кошторисні ставки на одиницю продукції за наступною формулою:


Відпускні ціни на продукцію, де


Відпускні ціни на продукцію- норма витрат матеріалу (кг/шт.).;

Відпускні ціни на продукцію- ціна придбання матеріалу (грн./ кг);

Відпускні ціни на продукцію- коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат (1,035)

Розрахунки виконуються для виробів А, Б і В.


Відпускні ціни на продукцію,

Відпускні ціни на продукцію,

Відпускні ціни на продукцію.


Розмір ПДВ розраховується за формулою:


Відпускні ціни на продукцію.


Розрахунок:

ПДВА = 1/6 * 4,8 = 0,8; Всм А = 13,9 * (4,8 – 0,8)*1,035 = 57,546

ПДВБ = 1/6 * 5,2 = 0,867; Всм Б = 12,5 * (5,2 – 0,867) * 1,035 = 56,058

ПДВВ = 1/6 * 5 = 0,833; Всм В = 8 * (5 – 0,833) * 1,035 = 34,503

2. Зворотні відходи.

Вартість зворотних відходів визначається за наступною формулою:


Відпускні ціни на продукцію, де


Відпускні ціни на продукцію – чиста маса деталі (кг),

Відпускні ціни на продукцію – ціна зворотних відходів без ПДВ (грн./кг).

Розрахунок для виробів А, Б і В:


Відпускні ціни на продукцію,

Відпускні ціни на продукцію,

Відпускні ціни на продукцію.


Розрахунок:

ВЗВА = (13,9 – 11,12) * 0,9 = 2,502

ВЗВБ = (12,5 – 11) * 0,9 = 1,35

ВЗВВ = (8 – 7) * 0,9 = 0,9

3. Всього матеріальних затрат.

Дана стаття розраховується як різниця між вартістю сировини і матеріалів і вартістю зворотних відходів:


Відпускні ціни на продукцію.


Відповідно для виробів А, Б і В:


Відпускні ціни на продукцію,

Відпускні ціни на продукцію,

Відпускні ціни на продукцію.


Розрахунок:

ВМЗА = 57,546 – 2,502 =55,044

ВМЗБ = 56,058 – 1,35 = 54,708

ВМЗВ = 34,503 – 0,9 = 33,603

4. Основна заробітна плата.

Розрахунок основної заробітної плати ведеться за наступною формулою:


Відпускні ціни на продукцію, де


n – число операцій технологічного процесу (n=5); Відпускні ціни на продукцію- штучна норма часу на j-операції по виготовленню і-ої деталі (хв./шт.);

Відпускні ціни на продукцію- часова тарифна ставка 1-го розряду (грн./шт.);

Відпускні ціни на продукцію- тарифний коефіцієнт на j-ій операції по виготовленню і-ої деталі.

Годинна тарифна ставка розраховується за формулою:


Відпускні ціни на продукцію, де


Відпускні ціни на продукцію – коефіцієнт генеральної угоди (1,2);

Відпускні ціни на продукцію – середня кількість робочих днів у місяці (22);

Відпускні ціни на продукцію – тривалість зміни (8 годин).

Відповідно для виробів А, Б і В:


Відпускні ціни на продукцію,

Відпускні ціни на продукцію,

Відпускні ціни на продукцію.


Тарифні коефіцієнти вибираються з тарифної сітки.


Розряд I II III IV V VI
КТ 1,0 1,0 1,35 1,5 1,7 2,0

Розрахунок:

ЧТ1 = 4,43 грн/год

ЗПОСН А = 4,43*(13,9/60*1,35+12/60*1,35+8/60*1,5+13,9/60*1,5+7/60*1,7) = 5,887

ЗПОСН Б = 4,43*(15/60*1,35+13/60*1,5+13,9/60*1,5+6/60*1,7+8/60*2) = 6,406

ЗПОСН В = 4,43*(8/60*1,35+13,9/60*1,35+6/60*1,5+8/60*1,7+7/60*2) = 6,437

5. Додаткова заробітна плата.

Розрахунок виконується за формулою:


Відпускні ціни на продукцію, де


%Відпускні ціни на продукцію – розмір додаткової заробітної плати.

Відповідно для виробів А, Б і В:


Відпускні ціни на продукцію,

Відпускні ціни на продукцію,

Відпускні ціни на продукцію.


Розмір%Відпускні ціни на продукцію визначається середньою тривалістю відпусток та величиною доплат (з таблиці вихідних даних).

Розрахунок:

ЗПдод А = 0,25 * 5,887 = 1,472

ЗПдод Б = 0,27 * 6,406 = 1,73

ЗПдод В = 0,23 * 6,437 = 1,481

6. Відрахування на соціальне страхування визначаються за наступною формулою:

Відпускні ціни на продукцію, де

Відпускні ціни на продукцію – розмір відрахувань на соціальні заходи (0,3955).

Відповідно для виробів А, Б і В:


Відпускні ціни на продукцію,

Відпускні ціни на продукцію,

Відпускні ціни на продукцію.


Розрахунок:

ВОС А = 0,3955 * (5,887 + 1,472) = 2,91

ВОС Б = 0,3955 * (6,406 + 1,73) = 3,218

ВОС В = 0,3955 * (6,437 + 1,481) = 3,132

7. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання.

Ці витрати розподіляються між різними видами продукції пропорційно основній заробітній платі основних робітничих робітників в такому порядку:

а) спочатку визначається фонд основної заробітної плати основних виробничих робітників за наступною формулою:


Відпускні ціни на продукцію, де


Відпускні ціни на продукцію – річний випуск і-виробу;

n – кількість найменування продукції, яка випускається (3),

б) визначається величина витрат на утримання і експлуатацію обладнання, що припадають на 1 грн. основної заробітної плати основних виробничих робітників за формулою:


Відпускні ціни на продукцію,


в) розмір витрат на утримання та експлуатацію обладнання і-ого виробу визначається наступним чином:


Відпускні ціни на продукцію.


Відповідно для виробів А, Б і В:


Відпускні ціни на продукцію,

Відпускні ціни на продукцію,

Відпускні ціни на продукцію.


Розрахунок:

а) ФЗПОСНОВР = 5,887 * 139000 + 60406 * 250000 + 6,437 * 400000 = 4994593

б) КВУЕО = (1390000 * 100)/4994593 = 27,83

в) ВУЕО А = (27,83/100) * 5,887 = 1,638

ВУЕО Б = (27,83/100) * 6,406 = 1,723

ВУЕО В = (27,83/100) * 6,437 = 1,791

8. Загальновиробничі витрати.

Загальновиробничі витрати розподіляються між різними видами продукції

пропорційно сумі основної заробітної плати основних виробничих робітників і витрат на утримання і експлуатацію обладнання наступним чином:

а)) визначається величина загальновиробничих витрат експлуатацію, що припадають на 1 грн. суми основної заробітної плати основних виробничих робітників і витрат на утримання та експлуатацію обладнання за формулою


Відпускні ціни на продукцію,


б) розраховуються розмір загальновиробничих витрат, що припадають на і-ий виріб наступним чином:


Відпускні ціни на продукцію.

Відповідно для виробів А, Б і В:


Відпускні ціни на продукцію,

Відпускні ціни на продукцію,

Відпускні ціни на продукцію,


Розрахунок:

а) КЗВВ = (580000 * 100)/(4994593 + 1390000) = 9,084

б) ЗВВ А = (9,084/100) * (5,887 + 1,638) = 0,684

ЗВВ Б = (9,084/100) * (6,406 + 1,723) = 0,738

ЗВВ В = (9,084/100) * (6,437 + 1,791) = 0,747

9. Інші виробничі витрати.

Ці витрати звичайно розподіляються між різними видами продукції пропорційно виробничій собівартості наступним чином:


Відпускні ціни на продукцію, де


%ІВВ – розмір інших виробничих витрат (3,5% – з таблиці вихідних даних).

Відповідно для виробів А, Б і В:


Відпускні ціни на продукцію,

Відпускні ціни на продукцію,

Відпускні ціни на продукцію.

Розрахунок:

ІВВА = 3,5 * (55,044 + 5,887 + 1,472 + 2,91 + 1,638 + 0,684)/(100 – 3,5) = 2,453

ІВВ Б = 3,5 * (54,708 + 6,406 + 1,73 + 3,218 + 1,723 + 0,738)/(100 – 3,5) = 2,485

ІВВ В = 3,5 * (33,603 + 6,437 + 1,481 + 3,132 + 1,791 + 0,747)/(100 – 3,5) = 1,712

10. Виробнича собівартість.

Виробнича собівартість розраховується як сума статей з 3-ої по 9-му:


Відпускні ціни на продукцію.


Відповідно для виробів А, Б і В:


Відпускні ціни на продукцію,

Відпускні ціни на продукцію,

Відпускні ціни на продукцію,


Розрахунок:

ВСВА = 55,044+5,887+1,472+2,91+1,638+0,684+4,631 = 70,088

ВСВБ = 54,708+6,406+1,73+3,218+1,723+0,738+4,567 = 71,008

ВСВВ = 33,603+6,437+1,481+3,132+1,791+0,747+2,996 = 48,903

11. Адміністративні витрати.

Адміністративні витрати розподіляються між різними видами продукції пропорційно їх виробничій собівартості наступним чином:

а) розраховується виробнича собівартість річного випуску продукції за наступною формулою:


Відпускні ціни на продукцію,


б) визначається величина адміністративних витрат, що припадають на 1 грн. виробничої собівартості продукції:


Відпускні ціни на продукцію,


в) розраховуються розмір адміністративних витрат, що припадають на і-ий виріб наступним чином:


Відпускні ціни на продукцію.


Відповідно для виробів А, Б і В:


Відпускні ціни на продукцію,

Відпускні ціни на продукцію,

Відпускні ціни на продукцію.


Розрахунок:

а) ВрСрВ = 70,088*139000+71,008*250000+48,903*400000 = 47055432

б) КАВ = (450000 *100)/47055432 = 0,956

в) АВА = (0,956/100) * 70,088 = 0,67

АВБ = (0,956/100) * 71,008 = 0,679

АВВ = (0,956/100) * 48,903 = 0,468

12. Витрати на збут.

Витрати на збут включаються до собівартості різних видів продукції безпосередньо за їх фактичною величиною, а коли це неможливо, то вони розподіляються між окремими видами продукції) пропорційно сумі виробничої собівартості і адміністративних витрат наступним чином:

а) визначається величина витрат на збут, що припадає на 1 грн. суми виробничої собівартості і адміністративних витрат:


Відпускні ціни на продукцію,


б) розраховуються розмір витрат на збут, що припадають на і-ий виріб наступним чином:


Відпускні ціни на продукцію.


Відповідно для виробів А, Б і В:


Відпускні ціни на продукцію,

Відпускні ціни на продукцію,

Відпускні ціни на продукцію.


Розрахунок:

а) КВЗ = (278000 * 100)/(47055432 + 450000) = 0,585

б) ВЗА = (0,585/100) * (70,088 + 0,67) = 0,414

ВЗБ = (0,585/100) * (71,008 + 0,679) = 0,419

ВЗВ = (0,585/100) * (48,903 + 0,468) = 0,289

13. Повна собівартість.

Повна собівартість розраховується як сума виробничої собівартості, адміністративних витрат і витрат на збут за формулою:


Відпускні ціни на продукцію.


Відповідно для виробів А, Б і В:


Відпускні ціни на продукцію,

Відпускні ціни на продукцію,

Відпускні ціни на продукцію.


Розрахунок:

ПСА = 70,088 + 0,67 + 0,414 = 71,172

ПСБ = 71,008 + 0,679 + 0,419 = 72,106

ПСВ = 48,903 + 0,468 + 0,289 = 49,66

14. Прибуток.

Величина прибутку в оптовій ціні підприємства визначається

згідно з заданим рівнем рентабельності виробництва наступним чином:

а) визначається сумарний прибуток за формулою:


Відпускні ціни на продукцію., де


Відпускні ціни на продукцію – рентабельність і – виду виробу (%),

ВВФ – вартість виробничих фондів (грн.).

б) визначається повна собівартість річного випуску продукції:


Відпускні ціни на продукцію,

в) визначається величина прибутку, що припадає на 1 грн. повної собівартості продукції:


Відпускні ціни на продукцію,


г) розраховується прибуток, що припадає на і-ий виріб:


Відпускні ціни на продукцію.


Відповідно для виробів А, Б і В:


Відпускні ціни на продукцію,

Відпускні ціни на продукцію,

Відпускні ціни на продукцію.


Розрахунок:

а) Пр∑ = 13,9/100 * 13900000 = 1932100

б) ПСРВ = 71,172 * 139000 + 72,106 * 250000 + 49,66 * 400000 = 47783408

в) КПР = 1932100 * 100/47783408 = 4,044

г) ПРА = 4,044/100 * 71,172 = 2,878

ПРБ = 4,044/100 * 72,106 = 2,916

ПРВ = 4,044/100 * 49,66 = 2,008

15. Оптова ціна підприємства.

Оптова ціна підприємства розраховується як сума повної собівартості і прибутку:

Відпускні ціни на продукцію.


Відповідно для виробів А, Б і В:


Відпускні ціни на продукцію,

Відпускні ціни на продукцію,

Відпускні ціни на продукцію.


Розрахунок:

ОЦА = 71,172 + 2,878 = 74,05

ОЦБ = 72,106 + 2,916 = 75,002

ОЦВ = 49,66 + 2,008 = 51,668

16. Податок на додану вартість(ПДВ) розраховується наступним чином:


Відпускні ціни на продукцію, де


0,2 – ставка ПДВ.

Відповідно для виробів А, Б і В:


Відпускні ціни на продукцію,

Відпускні ціни на продукцію,

Відпускні ціни на продукцію.


Розрахунок:

ПДВА = 0,2 * 74,05 = 14,81

ПДВБ = 0,2 * 75,002 = 15,004

ПДВВ = 0,2 * 51,668 = 10,334

17. Продажна (вільно відпускна) ціна визначається як сума оптової ціни підприємства і податку на додану вартість:


Відпускні ціни на продукцію.


Відповідно для виробів А, Б і В:


Відпускні ціни на продукцію,

Відпускні ціни на продукцію,

Відпускні ціни на продукцію.


Розрахунок:

Цпрод А = 74,05 + 14,81 = 88,86

Цпрод Б = 75,002 + 15,004 = 90,006

Цпрод В = 51,668 + 10,334 = 62,002

Результати розрахунків надаються в вигляді наступної таблиці 1.


Таблиця 1. Калькуляція собівартості і ціни виробів

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Подробнее

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты:

№п/п Найменування статей калькуляції Сума, грн.