Xreferat.com » Рефераты по экономике » Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра Бухгалтерського обліку та аудиту


КУРСОВА РОБОТА


З дисципліни: Економічний аналіз

На тему:


Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ „Світанок”


Виконав:

ст. гр. ФК-033

Пономарьов О. М.


Перевірив:

Кравченко І. М.


ЧЕРНІГІВ 2006

Зміст


1. Коротка характеристика підприємства

2. Аналіз обсягів випуску та реалізації продукції

3. Аналіз обсягу товарної продукції та визначення її впливу на фінансові показники

4. Аналіз використаних виробничих ресурсів та визначення їх впливу на фінансові результати

5. Аналіз фінансових показників

Висновки

Список використаних джерел:

1. Коротка характеристика підприємства


У даній роботі розглянуте підприємство СТОВ „Світанок”. Форма власності – колективна. Галузь – сільське господарство. СТОВ „Світанок” зареєстроване в с. Жовтневе Менського району Чернігівської області.

Основний вид економічної діяльності – рослинництво, а саме вирощування та реалізація зернових. Номенклатура представлена продукцією рослинництва, до складу якої входять:

озима пшениця ІІІ класу;

жито озиме групи А;

ярова пшениця ІV класу;

овес;

ячмінь;

кукурудза;

соняшник;

зерносуміші та зерновідходи.

Основними постачальниками сировини (насіння) для СТОВ Світанок є:

ДП „Ювілейний”, яке входить до Полтавского сільськогосподарського інституту (озима пшениця, жито озиме);

ДП „Райз-Агросервіс” – Деснянська філія Чернігівської області (овес, пшениця ярова);

ДП „Колосисте” – Нікопольський район Дніпропетровської області (овес).

Також СТОВ використовує насіння власного виробництва.

Більшість своєї продукції СТОВ реалізує на ВАТ „Чернігівський хлібозавод” та ВАТ „Ніжинський хлібозавод”. Також СТОВ „Світанок” постачає зернові на ЗАО „Переробник”, розташоване в Криворізькому районі Дніпропетровської області.

В даній роботі проаналізовані обсяг випуску та реалізації продукції, вплив зміни товарної продукції на фінансові результати підприємства, використання виробничих ресурсів та фінансові результати за період з 2004 по 2005 роки.


2. Аналіз обсягів випуску та реалізації продукції


На обсяги товарного випуску впливають три групи факторів:

Зовнішні.

Внутрішні.

Змішані.

Проаналізуємо вплив цих факторів на обсяги випуску та реалізації продукції даного підприємства.

Структура обсягів випуску продукції представлена на діаграмі 2.1.


Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

Діаграма 2.1 – Структура обсягів випуску продукції за 2004 - 2005 рр.


Перш за все, для попередньої оцінки діяльності підприємства зробимо ретроспективний аналіз обсягів випуску і реалізації продукції (див. таблицю 2.1.)

Таблиця 2.1 - Ретроспективний аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції за період 2004 - 2005 рр.

Показники

2004

2005

Обсяг виробництва продукції у діючих цінах, тис. грн. 1483,4 2895,3
Індекс цін 1,00 3,15
Ланцюгові темпи зростання, % 1,00 0,62
Обсяг реалізованої продукції (чистий доход) в діючих цінах, тис. грн. 1393,20 3157,60
Ланцюгові темпи зростання, % 1,00 2,27

Результати аналізу представлені на діаграмі 2.2.


Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

Діаграма 2.2 – Ретроспективний аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції за період 2004 - 2005 р.


Висновок: Перш за все, відзначимо, що підприємство діє в умовах інфляції, про що свідчить ріст цін в 3,15 рази. Обсяг товарного випуску збільшився за 2005р. на 95%, а обсяг реалізованої продукції збільшився на 127%. Це наглядно видно на стовпчиковій діаграмі 2.2. Як бачимо, в 2004р. обсяги виробництва перевищують обсяги реалізації на 6% або на 90,2 тис. грн. Отже, в 2004 р. залишилася нереалізована готова продукція у вигляді посівного матеріалу на наступний рік, про що свідчить збільшення балансової вартості виробничих запасів на 234,2 тис. грн. У 2005 р. ситуація змінюється і реалізація вже перевищує обсяги виробництва на 9% або на 262,3 тис. грн. Оскільки балансова вартість товарів зросла в 13,2 рази або на 246,7 тис. грн. за 2005р., то можна зробити висновок, що підприємство додатково закуповує зерно і реалізує його.

Серед зовнішніх факторів можна виділити ті, які мають визначальний вплив на діяльність даного підприємства. Це звичайно об’єктивна дія економічних законів, зміна законодавчої бази, інфляція, зміна кліматичних умов, що безпосередньо впливає на врожайність.

Отже, проаналізуємо вплив на обсяг товарного випуску наступних факторів:

Ціна на готову продукцію;

Зміна кількості випущеної продукції.


Таблиця 2.1– Аналіз обсягу товарної продукції

Фактори впливу на обсяг випуску Індекс зміни факторів Абсолютне значення впливу факторів на обсяг продукції, тис. грн.

Ціна

Кількість випущеної продукції

3.15 1984.66

0.62 -565.17
Зміна результуючих факторів

Загальний індекс:1.95

Перевірка: 3.15*0.62=1.95

Загальне відхилення: 2895,3-1483,7=1411,6

Перевірка:1984,66-65,17=1419,49


Таблиця 2.1.а – Аналіз абсолютних показників

№ п/п Показники об’єму товарної продукції Базовий період Звітний період Індекс змін
1 -в діючих оптових цінах без ПДВ, тис.грн. 1483.3 2895.3 1.95
2 -в порівняльних цінах(в натуральному вираженні), ц 60303.6 37235.6 0.62
3 індекс цін х х 3.15

DV Ц = (Цзв - Цб)*Nзв

DV Ц = (Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок")*37235,6 = 1984,66

DV N = (Nзв - Nб)*Цб

DV N = (37235.6 – 60303.6)* Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"= -565.17

Висновок: в 2005 році обсяг товарного випуску збільшився на 1411,6 тис. грн. або на 95%. Це дуже значний ріст даного показника протягом одного року. Проаналізуємо ті фактори, які зумовили таке масштабне зростання обсягу товарного випуску, зокрема вплив зміни ціни та зміни кількості виробленої продукції.

Як бачимо із таблиці 2.1 обсяг товарного випуску збільшився на 1984,66 тис. грн. за рахунок того, що ціни зросли в 3,15 разів. Проте показник обсягу виробництва товарної продукції в натуральному вираженні свідчить про спад обсягів виробництва на 565,17 тис. грн. або на 38%. Причинами цього були несприятливі кліматичні умови, що зумовили зниження врожайності з 30,5 ц/га до 14,7 ц/га, проте важливе значення також має той факт, що підприємство в звітному році скоротило посівні площі на 20% або на 589 га.

Отже, визначальний вплив на такий значний зріст обсягів виробництва мало збільшення індексу цін в звітному періоді, а не фактичне збільшення обсягів виробництва товарної продукції в натуральному вираженні.

До змішаних факторів належать такі, як зміна кількості випуску, цін на готову продукцію, асортиментні зрушення.

Отже, проаналізуємо динаміку випуску окремих видів продукції:

Таблиця 2.2– Аналіз впливу цін окремих (основних) видів продукції (або груп продукції) на загальний товарний випуск

Продукція, що

випускається

Попередній

період

Звітний

період

Величина впливу ціни на зміну обсягу продукції, грн.

Величина впливу зміни кількості виробів

на зміну обсягу продукції, грн.


Кількість,

ц.

Ціна, грн.

Кількість,

ц.

Ціна, грн.

Озима пшениця 28035,5 26,76 9999,4 124,05 1850778,23 -1360282,67
Інша продукція рослинництва 32268,1 22,72 27236,2 60,75 1131471,26 -210006,35
Всього за основними видами діяльності 60303,6 - 37235,6 - 2982252,49 -1570289,02

DV Ц = (Цзв - Цб)*Nзв + Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

DV Ц = (124.08-26.76)*28035.5 + Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"= 1850778.23

DV Ц = (60.75-22.72)*32268.1 + Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"= 1131474.26

DV N = (Nзв - Nб)* Цб + Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

DV N = (9999,4-28035,5)*26,76 +Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"= -1360282,67

DV N =(27236,2 – 32268,1)*22,72 +Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"= -210006,35


Таблиця 2.3 – Аналіз асортиментних зрушень

Продукція Питома вага продукції, % Кількість продукції, ц. Відхилення,

Ціна за

одиницю

виробу в

попередньому періоді

Величина впливу

структурних зрушень


Попередній

період

Звітний

період

Звіт Звіт з структури попереднього періоду


Озима пшениця 46 27 9999,4 17128,38 -7128,98 26,76 -190771,5
Інша продукція рослинництва 54 73 27236,2 20107,22 7128,98 22,72 +161970,43
Всього 100 100 37235,6 37235,6 0
-28801,07

Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"


Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"


Висновок: проаналізувавши вплив цін окремих видів продукції на загальний обсяг товарної продукції, отримали: за рахунок зміни цін на товарну продукцію обсяг товарної продукції збільшився на 2982252,49 грн. Визначальний вплив на зміну обсягу товарної продукції мало збільшення ціни на озиму пшеницю в 3,64 рази, що збільшило обсяг товарної продукції на 1850778,23 грн. На іншу продукцію рослинництва ціни зросли дещо менше і індекс цін становить 2,67, що дозволило додатково збільшити обсяг товарної продукції на 1131474,26 грн.

А за рахунок зміни кількості окремих видів продукції обсяг товарної продукції навпаки зменшився, при чому на 1570289,02 грн. Найбільший вплив мало зменшення кількості озимої пшениці на 64%, що зумовило зменшення обсягу товарної продукції на 1360282,67 грн. Також зменшилися і обсяги виробництва іншої продукції рослинництва, а саме на 16%, що привело до зменшення обсягу товарної продукції на 210006,35 грн.

Проте зміна обсягів товарної продукції за рахунок зміни кількості окремих видів продукції залежить від двох факторів: зміни саме кількості випущеної продукції і від асортиментних зрушень продукції. Отже, проаналізуємо і вплив асортиментних зрушень продукції на обсяг товарної продукції. Як бачимо із таблиці 2.3, питома вага озимої пшениці у звітному періоді порівняно з базовим зменшилася на 19%, що зумовило зменшення обсягу товарної продукції на 190771,5 грн. Питома вага іншої продукції рослинництва також збільшилася на 19%, що дозволило збільшити обсяг товарної продукції на 161970,43 грн. Загалом асортиментні зрушення продукції негативно позначилися на зміні обсягів товарної продукції і зумовили його зменшення на 28801,07 грн.

Отже, можна зробити висновок, що обсяг товарної продукції зменшився в 2005р. порівняно з 2004 р. як за рахунок зменшення кількості випускаємої продукції, так і за рахунок нераціональної зміни структури випуску продукції, при чому перша причина мала більший вплив.

Таким чином, аналіз динаміки випуску окремих видів продукції підтвердив висловлене раніше припущення, що обсяг товарної продукції збільшився саме за рахунок росту цін, а не за рахунок збільшення обсягів виробництва товарної продукції, які навпаки зменшилися.

До внутрішніх факторів можна віднести: використання ресурсів, ритмічність випуску та якість продукції.

Проаналізуємо вплив ефективності використання основних фондів виробничого призначення на обсяг реалізованої продукції.


Таблиця 2.4 – Аналіз впливу використання основних засобів на обсяг товарної продукції

Показники Попередній період Звітний період Зміни (+;-;D)
1. Обсяг товарної продукції, тис. грн. 1483,4 2895,3 -1411,9
2.Середньорічна величина основних виробничих фондів, тис. грн. 9323 8804,9 -518,1
3. Фондовіддача (реальна), грн./грн. 0,159 0,329 +0,17
4. Вплив факторів на обсяг товарної продукції

Vб = Соснб * fб = 9323*0,159 = 1482,3


Vзв = Соснзв * fзв = 8804,9*0,329 =2896,8


DV = Vзв - Vб =2896,8-1482,3=1414,5

5. Вплив змін величини фондів, тис. грн.

DV Сосн = DСосн* fб = -518,1*0,159=-82,38

6. Вплив зміни рівня використання основних фондів (фондовіддачі), тис. грн.

DVf = Df Соснзв = 0,17*8804,9=1496,83

7.Загальне відхилення,

перевірка

DV Сосн + DVf = DV

-82,38+1496,83=1414,45


Висновок: обсяг товарної продукції в діючих цінах збільшився на 1411,9 тис. грн. або на 95%. Аналізуючи ефективність використання основних виробничих фондів на основі показника реальна фондовіддача, спостерігаємо його збільшення на 107% або на 0,17 грн./грн., яке призвело до збільшення обсягу товарної продукції на 1496,83 тис. грн. Зменшення середньорічної вартості основних виробничих фондів на 518,1 тис. грн. або на 6%, зумовило зменшення обсягів товарної продукції на 82,38 тис. грн.

Оцінимо показники відносного вивільнення (залучення) працюючих з виробництва і зміни виробітку на одного працюючого.

Таблиця 2.5 – Аналіз впливу продуктивності праці на обсяг товарної продукції

Показники

Попередній

період

Звітний

період

Відносне вивільнення
1.Кількість працюючих, чол.. 45 32

Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"r=rзв- rб**tр=32-45*1,95=-56

2.Виробіток на одного працюючого, тис. грн./чол.

а) в діючих цінах

б)в зіставленому виді

Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"


Вплив факторів на обсяг продукції

чисельності працюючих

виробітку на одного працюючого


DVЧ=(Чзвб)*Вб=(32-45)*32,96=-428,48


DVВ=(Взвб)*Чзв=(90,48-2,96)*32=1840,64Висновок: фактично у звітному періоді порівняно з базовим кількість працюючих зменшилася на 13 чол. або на 29% (цей значний спад пов’язаний із незадовільною політикою підприємства щодо стимулювання робітників, наслідком чого стало зменшенням середньорічної зарплати на одного працюючого на 34%). Відносне ж відхилення склало 56 чол. Ці зміни спричинили також і зміну продуктивності праці, при чому у гіршу сторону. Так, виробіток в діючих цінах на одного працюючого збільшився на 57,52 тис. грн./чол.. або на 175%, а в зіставленому вигляді спостерігаємо зменшення на 176,74 ц/чол. або на 13%.

Також за рахунок зміни виробітку на одного працюючого вдалося збільшити обсяг товарної продукції на 1840,64 тис. грн. Проте негативний вплив мало зниження чисельності працюючих, що спричинило зниження обсягу товарної продукції на 428,48 тис. грн.

Проаналізуємо вплив величини оборотних коштів і швидкості їх обороту на обсяг товарної продукції

Таблиця 2.6 – Аналіз впливу використання оборотних коштів на товарну продукцію

Показники Попередній період Звітний період Зміни (+;-;D)
1. Обсяг реалізованої продукції в діючих цінах, тис. грн. 1483,4 2895,3 +1411,9
2. Середньорічні залишки нормованих оборотних коштів, тис. грн. 828,05 850,35 +22,3
3. Кількість обертів оборотних коштів 1,79 3,4 +1,61
4. Тривалість 1 оберту, днів 201 106 -95

5. Вплив факторів на обсяг продукції:

Розміри оборотних коштів;

Кількість обертів

DVСоб=DСоб*nб=22,3*1,79=39,917

DVn =Dn* Собзв=1,61*850,35=1639,06Загальне відхилення: DV=DVСоб+DVn=39,917+1639,06=1408,98

Перевірка: DV= Vзв- Vб=2895,3-1483,4=1411,9

Висновок: в 2005р. обсяг товарної продукції збільшився на 1411,9 тис. грн. або на 95%. Ці зміни відбулися як за рахунок збільшення вартості середньорічних залишків нормованих оборотних коштів, так і за рахунок збільшення кількості їх обертів. Вирішальний вплив на збільшення обсягу товарної продукції мало збільшення кількості обертів оборотних коштів на 90%, що дозволило збільшити обсяг товарної продукції на 1396,06 тис. грн.

Визначимо вплив на обсяг товарної продукції чисельності, фондоозброєності, фондовіддачі.


Таблиця 2.7 – Аналіз товарного випуску

Фактори Попередній період Звітний період Розрахунок коригуючого значення

Величина впливу

фактора

1. Чисельність, чол. 45 32

DVЧзв*Foб*¦б-Vб=32*207,18*

0,159-1483,4=-429,27

-429,27
2. Фондоозброєність, грн./грн.

Fo=Сосн

DVFo= Чзв*Foзв*¦б- Чзв*Foб*¦б=32*275,15*0,159-32*207,18*0,159=345,83

345,83

Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"3.Фондовіддача (реальна), грн./грн. 0,159 0,329

DV¦= Vзв- Чзв*Foзв*¦б=2895,3-32*275,15*0,159=1495,34

1495,34

Загальне відхилення: DVЧ+DVFo+DV¦=-429,27+345,83+1495,34=1411,9

Перевірка: DV= Vзв- Vб=2895,3-1483,4=1411,9

Висновок: у 2005р. порівняно з 2004р. обсяг товарної продукції зріс на 1411,9 тис. грн. або на 95%. Це дуже вагомий ріст обсягів виробництва, тому проаналізуємо як вплинули на обсяг товарної продукції чисельність працівників, фондоозброєність та фондовіддача.

Отже, за рахунок зменшення чисельності робітників на 13 чол. або на 29% обсяг товарної продукції зменшився на 429,27 тис. грн. Проаналізувавши зміни фондоозброєності, встановили, що даний показник збільшився за цей проміжок часу на 33%, тобто за рахунок збільшення рівня механізації виробництва (що був зумовлений операційною орендою найсучаснішого обладнання на суму 2252,4 тис. грн.) обсяг товарної продукції збільшився на 345,83 тис. грн. Оскільки, фондовіддача зросла, то можна говорити про підвищення ефективності використання основних виробничих фондів на 107%, що зумовило зростання обсягу товарної продукції на 1495,34 тис. грн. Отже, можна зробити висновок, що позитивні зміни таких показників як фондовіддача та фондоозброєність дозволили збільшити обсяг товарної продукції у звітному році порівняно з базовим. Проте підприємству необхідно звернути увагу на рівень плинності кадрів, який значно знизився в звітному періоді.


3. Аналіз обсягу товарної продукції та визначення її впливу на фінансові показники


Завдання 1. Здійснити комплексний огляд економічних показників діяльності підприємства:

Порівняти темпи росту обсягу та витрат на випущену продукцію. Чи можна по співвідношенню цих величин судити про збільшення (зменшення) прибутку від товарного випуску?

Визначити відносні показники витрат, прибутку на одну грн. товарного випуску. Порівняти отримані результати. Яким чином відзначені Вами тенденції на даному підприємстві пов’язані з висновками у попередньому завданні.

Визначити величину прибутку від звичайної діяльності та прибутку від товарного випуску.


Таблиця 3.1 – Аналіз показників діяльності підприємства.

Показники Попередній період

Звітний

період

Темпи

росту, %

1. Обсяг товарної продукції, тис. грн. 1483.4 2895.3 195
2. Повні витрати по випуску продукції, тис. грн. 1171.4 683.6 58
3. Прибуток від товарного випуску, тис.грн. 312 2211.7 709
4. Прибуток від операційної діяльності, тис. грн. 863.5 2283.3 264

Таблиця 3.2 – Аналіз відносних показників

Показники Попередній період

Звітний

період

Темпи

росту, %

Витрати на одну грн. товарної продукції, грн./грн 0.79 0.24 30
Прибуток (від випуску товарної продукції) на одну грн. товарної продукції, грн./грн. 0.21 0.76 362
Усього (пункт1+ пункт 2) 1.0 1.0

Висновок: порівнюючи темпи росту обсягу та витрат на випущену продукцію 2004-2005 років, бачимо, що обсяг товарної продукції зріс на 95%, при чому витрати по випуску продукції зменшилися за цей же період на 42%. Відповідно збільшився і прибуток. При чому прибуток від товарного випуску збільшився на 1899,7 тис. грн. або на 609% і цей же показник на 1 грн. товарної продукції збільшився на 262%. А витрати на 1 грн. товарної продукції відповідно зменшилися на 70%. Отже, прибуток росте швидше, ніж зменшується собівартість продукції, тобто дане підприємство стабільно і ефективно працювало в 2004-2005 роках, що дозволило значно зменшити витрати на випуск товарної продукції і отримувати додатковий прибуток. Проте головною причиною такого стрімкого росту прибутку, мабуть, і є зростання цін в 3,15 рази. Як наслідок, спостерігаємо і зростання прибутку від операційної діяльності (в 2005 році порівняно з 2004 р. цей показник збільшився на 164% або на 1419,8 тис. грн.).

Завдання 2. Оцінити вплив асортиментних зрушень на фінансові результати. Проаналізувати рентабельність окремих видів продукції, формуючих рентабельність продукції в цілому.


Таблиця 3.3 – Рентабельність окремих видів продукції

Види виробів (або групи виробів)

Обсяг

продукції

(без ПДВ),

тис. грн.

Витрати з випуску

продукції, тис. грн.

Прибуток від товарного

випуску продукції,

тис. грн.

Рентабельність виробів, %2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
Озима пшениця 750,2 1240,7 538,8 184,57 211,4 1056,13 28 85
Інша продукція рослинництва 733,2 1654,6 632,56 499,03 100,64 1155,57 14 70
Всього 1483,4 2895,3 1171,4 683,6 311,68 2211,7 21 76

Таблиця 3.4 – Аналіз впливу асортиментних зрушень продукції на рентабельність продукції

Види виробів

Питома вага,

продукції, %

Рентабельність окремих видів

продукції

Вплив факторів на

рентабельність

товарного випуску


попередній період

звітний

період

попередній період

звітний

період

Питома

вага

Рентабельність окремих

виробів

А 1 2 3 4 5 6
Озима пшениця 26 27 28 85 -5.32 15.39
Інша продукція рослинництва 54 73 14 70 2.66 40.88

100 100 21 76 -2.66 56.27

Перевірка: DRПВ + DRRi = Rзв - Rб

-2.66+56.27 = 76-21

DRПВ = (ПВзв - ПВб)* Rб

DRПВ = (27-46)*0.28 = -5.32

DRПВ = (73-54)*0.14 = 2.66

DRRi = (Rзв – Rб)* ПВзв

DRRi = (85-28)*0.27 = 15.39

DRRi = (70-14)*0.73 = 40.88

Висновок: в цілому по підприємству в 2005 р. порівняно з 2004 р. прибуток від товарного випуску продукції збільшився на 1900,02 тис. грн., а рентабельність товарного випуску збільшилася на 55%. Ці зміни відбулися за рахунок збільшення обсягу виробництва озимої пшениці на 490,5 тис. грн. або на 65% і зменшення витрат на її випуск на 354,23 тис. грн. або на 66%, що дозволило отримати прибуток від товарного випуску на 844,73 тис. грн. в 2005 р. більше, ніж в 2004 р. А також за рахунок збільшення обсягів товарного випуску іншої продукції рослинництва на 921,4 тис. грн. або на 126% і відповідно зменшення витрат на їх випуск на 133,53 тис. грн. або на 21%, що зумовило збільшення прибутку від їх випуску на 1054,93 тис. грн. більше. При чому, рентабельність озимої пшениці в 2005 р. збільшилася на 57%, а рентабельність іншої продукції рослинництва за аналогічний період збільшилася на 56%.

Причинами збільшення рентабельності товарного випуску були такі фактори, як зміна питомої ваги окремих видів продукції, тобто асортиментні зрушення товарної продукції, і рентабельності окремих видів продукції. Так, рентабельність товарного випуску зменшилася на 2,66% за рахунок асортиментних зрушень продукції. А саме за рахунок зменшення питомої ваги озимої пшениці на 19% результуючий показник зменшився на 5.32%, а за рахунок збільшення питомої ваги іншої продукції рослинництва рентабельність товарного випуску збільшилась на 2.66%. Крім того, рентабельність товарного випуску збільшилася на 56.27%, причинами чого були збільшення рентабельності окремих видів продукції. За рахунок збільшення рентабельності озимої пшениці на 57% рентабельність товарного випуску збільшилася на 15.39%, а збільшення рентабельності іншої продукції рослинництва на 56% зумовило її збільшення на 40.88%.


4. Аналіз використаних виробничих ресурсів та визначення їх впливу на фінансові результати


Завдання 1. Проаналізувати фактори, що впливають на зміни фонду оплати праці робітників-відрядників. Визначити відносне відхилення з фонду оплати праці цієї категорії працюючих. На яку величину зміниться собівартість продукції зі зміною витрат на заробітну плату (розрахувати з урахуванням нарахувань на заробітну плату, що включаються в собівартість продукції).


Таблиця 4.1—Аналіз фонду заробітної плати

Фактори, що впливають на фонд оплати праці робітників-підрядників Зміна фактора(+,-,D) Алгоритм і розрахунок впливу факторів
Кількість робітників-підрядників

Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"r=32-45=-13

Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"ФОПr=Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"r* ЗПб = -13*2.61=-33.93

Середньорічна заробітна плата робітника-підрядника

Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"зпл=Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"ФОПзпл=Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"зпл* rзв =-0.89*32=-28.48

Загальне відхиленняАналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"ФОПзаг=Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"ФОПr +Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"ФОПзпл = -33.93-28.48=-62.41

Перевірка: Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"ФОПзаг = ФОПзв - ФОПб = 55-117.5=62.5


Визначимо відносне відхилення з фонду оплати праці:

Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"ФОПвідн= ФОПзв - ФОПб*tр= 55-117,5*1,95=174,125

Тепер визначимо на яку величину зміниться собівартість продукції при даній зміні витрат на заробітну плату:

Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"С/В=Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"= Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

Висновок: в 2005р. порівняно з 2004р. фонд оплати праці зменшився на 62,5 тис. грн. або на 1,9%. Причинами цього були:

зменшення чисельності робітників на 13

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: