Теорія економічного аналізу

Міністерство освіти та науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут


ТЕСТИ

з дисципліни: “ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ”


Вінниця 2008

1.Економічний аналіз – це …

а).система спеціальних знань для дослідження розвитку економічних явищ та процесів;

б).дослідження зовнішньо-економічного середовища з допомогою ПК;

в).аналіз економічних явищ з допомогою спеціальних знань.

2.Предметом економічного аналізуи є:

а).окремі економічні явища;

б).фінансово-господарська діяльність підприємства і установ;

в).всі відповіді вірні.

3.В яких роках почав формуватися економічний аналіз?

а).30-40;

б).20-30;

в). вірної відповіді немає.

4.Технолоія – це …

а).рушійна сила будь-якого процесу або явища;

б).метод узагальнення економічної інфомації;

в).застосовані у виробництві знання про способи і засоби перетворення;

г).всі відповіді вірні

5.Фактор – це …

а).технологія визначення впливу факторів на певний результат;

б).причина, яка впливає на певний результат (наслідок);

в).елементи, які класифікуються згідно з певними ознаками.

6.Резерв- це …

а).запас ресурсів, який свідом не витрачається і підтримується на певному рівні, як засіб, що забезпечує надійність і безперервність будь-якої роботи.

б).невиконана або згаяна можливість чоось, наприклад зростання обсягу виробництва тощо.

в).обидві відповіді правильні.

7.Господарські резерви класифікуються за:

а).за місцевим утворенням,за простими моментами процесів праці, за способами виявлення, за стороками використання, за характкром впливу, за напрямком мобілізації;

б).прихованими, явними;

в).галузевими, регіональними.

8.Упрвлінський аналіз є:

а).більш змістовним на ввдміну від фінансово-економічного;

б).менш змістовними

в).вони є схожими.

9.Оперативний (поточний) аналіз здійснюється …

а).на малих приватни підприємствах з певною метою;

б).на підприємствах і в його підрозділах в прцесі господарської діяльності;

в). вірної відповіді немає.

10.Економічний аналіз тісно пов’язаний з такими науками та дисциплінами:

а).економіка, географія, фізика;

б).менеджмент, маркетинг, фінансово-економічні дисципліни, кредитування.

в).всі відповіді вірні.

11.Аналіз – це …

а).поглиблене вивчення складу властитвостей, зв’язків і явищ;

б).розбір, розкладення предметів або явищ на складові ознаки;

в).обгрунтування інформації на певних рівнях.

12.Порівняння – це метод, за допомогою якого предмет, що вивчається через …

а).вимірювання, співвідношення, зіставлення з іншими предметами або явищами;

б).узагальнення інформації;

в).аналіз отриманої інформації.

13.Спосіб абсолютних різниць базується на …

а).обчислення різниці у відсотках;

б).обчислення в таблиціланцюгових підставок;

в).всі відповіді вірні.

14.Серед статистичних методів, що використовується в аналізі, чільне місце посідає …

а).табличний метод;

б).ланцюговий метод;

в).неланцюговий метод.

15.Інформація –це …

а).глибина та результативність економічного аналізу;

б).впорядковані повідомлення про кількісний аналіз та якісний стан речей;

в).достовірні матеріали, що що дають результати при дослідженнях.

16.Оранізацією аналітичної роботи включає:

а).розробка загальних питань і порядку проведення аналізу;

б).загальне керівництво, прийом виконаних аналітичних робіт;

в).всі відповіді вірні.

17.Основними джерелами інформації у процесі аналітичного дослідження є:

а).планово-нормативні та данні бухгалтерського обліку;

б).внутрішне позаоблікові данні, зовнішня інформація;

в).всі відповіді вірні.

18.В яких роках курс економічного аналізу дістав назву “Техніко-економічний аналіз”?

а).40-ві;

б).50-ті;

в).60-ті.

19.Об’єкти аналізу – це окремі економічні явища.

а).так;

б).ні.

20.Економічний аналіз – це система спеціальеих знань для дослідження розвитку економічних явищ та процесів.

а).так;

б).ні.


Ключ

а

б

б

в

б

в

а

а

б

б

б

а

б

а

б

в

в

а

а

а

Похожие рефераты: