Фінансовий ринок та ризик

1 . ОБЛІГАЦІЇ. ТЕПЕРІШНЯ ВАРТІСТЬ ОБЛІГАЦІЙ.


Для стислого описання теоретичних зведень по темі практичного заняття треба поділити теоретичний матеріал на кілька підтем:

нарощування простих відсотків;

нарощування складних відсотків;

потоки платежів, рента;

облігації;


При нарощуванні простих відсотків формула розрахунку майбутніх сум Фінансовий ринок та ризик по початковому внеску Фінансовий ринок та ризик по ставці Фінансовий ринок та ризик до кінця одиничного періоду має вид:


Фінансовий ринок та ризик, (1.1)


тобто на Фінансовий ринок та ризик, до кінця Фінансовий ринок та ризик-го проміжку обчислення ця сума стане Фінансовий ринок та ризик- кожна наступна сума більше попередньої на частку Фінансовий ринок та ризик від початкової суми Фінансовий ринок та ризик.

Нарощена таким способом послідовність сум Фінансовий ринок та ризик є арифметична прогресія з початковим членом Фінансовий ринок та ризик і різницею Фінансовий ринок та ризик.

Сума Фінансовий ринок та ризик, нарощена по ставці Фінансовий ринок та ризик простих відсотків, через Фінансовий ринок та ризик проміжків нарахування стане Фінансовий ринок та ризик.

При нарощенні складних відсотків по ставці Фінансовий ринок та ризик кожна наступна сума зросте на частку Фінансовий ринок та ризик від попередньої. Таким чином, до кінця одиничного проміжку нарахування сума Фінансовий ринок та ризик зросте на частку Фінансовий ринок та ризик і стане Фінансовий ринок та ризик, до кінця другого – ця сума зросте ще на частку Фінансовий ринок та ризик від Фінансовий ринок та ризик, і стане Фінансовий ринок та ризик. До кінця Фінансовий ринок та ризик-го проміжку - Фінансовий ринок та ризик. Таким чином, послідовність нарощених сум Фінансовий ринок та ризик є геометрична прогресія з початковим членом Фінансовий ринок та ризик і знаменником прогресії Фінансовий ринок та ризик. Сума Фінансовий ринок та ризик, нарощувана по ставці Фінансовий ринок та ризик складних відсотків через Фінансовий ринок та ризик проміжків нарахування стане


Фінансовий ринок та ризик.


Перерахування майбутньої суми до дійсного моменту називається дисконтуванням чи розрахунком її сучасної величини.

Для простого нарощування відсотків коефіцієнт Фінансовий ринок та ризик - дисконтування дорівнює

Фінансовий ринок та ризик,


а для формули складного –

Фінансовий ринок та ризик.


Крім простого і складного нарощування відсотка на практиці використовують безупинні нарощування по ставці Фінансовий ринок та ризик, тобто збільшення суми в Фінансовий ринок та ризик раз за одиничний проміжок часу, і в Фінансовий ринок та ризик раз за Фінансовий ринок та ризик проміжків нарахування.

Безперервним дисконтуванням називається операція, зворотна безперервному нарощенню, тобто зменшенню суми в Фінансовий ринок та ризик раз за Фінансовий ринок та ризик проміжків.

Потоки платежів, ренти

Потік платежів – це послідовність величин самих платежів і моментів часу, коли вони здійснені. Величиною потоку в момент Т називається сума платежів потоку, дисконтованих до цього моменту :


Фінансовий ринок та ризик (1.2)


Якщо знайти величину потоку в момент Т, тоді в будь-який інший момент Фінансовий ринок та ризик величина потоку Фінансовий ринок та ризик. Величина Фінансовий ринок та ризик називається сучасною (поточною) величиною потоку. Якщо є останній платіж, то величина потоку в момент цього платежу називається скінченою величиною потоку.

Потік платежів С с постійними проміжками між ними називається рентою.

Кінцева річна рента.

Це найпростіша рента: у неї тільки один платіж С в рік, тривалість її Фінансовий ринок та ризик років, річна процентна ставка Фінансовий ринок та ризик. На рентні платежі нараховуються складні відсотки. Сучасна величина ренти Фінансовий ринок та ризик дорівнює:


Фінансовий ринок та ризик, (1.3)


де З – розмір платежу.


«Вічна» річна рента. Під «вічною» річною рентою розуміється рента, послідовність платежів якої необмежена, передбачається, що рента буде виплачуватися необмежено довго. Нарощена величина цієї ренти нескінченна, але сучасна величина дорівнює


Фінансовий ринок та ризик.


Облігації – це цінні папери, що характеризуються такими параметрами, як номінал (Фінансовий ринок та ризик - зазначений на лицьовій стороні облігації), проміжними платежами (купонами) і терміном погашення. Продаються і купуються облігації по поточній вартості Фінансовий ринок та ризик. Під поточною вартістю облігації розуміють такий депозитний внесок Фінансовий ринок та ризик, що при ставці відсотка Фінансовий ринок та ризик до моменту погашення дає номінал Фінансовий ринок та ризик. Для Фінансовий ринок та ризик - периодной облігації - поточна вартість


Фінансовий ринок та ризик.

Часто облігації мають купон, що характеризується купонною ставкою Фінансовий ринок та ризик, що дає власнику купонний доход. Наприклад, якщо Фінансовий ринок та ризик, а Фінансовий ринок та ризик у.о., то разовий купонний доход дорівнює 100 у.о. Поточна вартість ціна такої облігації складається з дисконтованих до сучасного моменту номіналу Фінансовий ринок та ризик і купонних виплат Фінансовий ринок та ризик, тобто :


Фінансовий ринок та ризик (1.4)


Приклади рішення типових задач


Задача 1.

У ході судового засідання з'ясувалося, що з вини пенсійного фонду гр.N протягом Фінансовий ринок та ризик років недоплачували Фінансовий ринок та ризик грн. пенсії щомісяця.

Суд поставив за обов'язок фонду виплачувати всі недоплачені гроші з відсотками (Фінансовий ринок та ризик річних). Яка сума виплати?

Рішення. Шукана сума є нарощена величина ренти з одиничним платежем 100 грн. та числом платежів 120. Ця сума дорівнює :


Фінансовий ринок та ризик (1.5)


По формулі складного нарахування відсотків ця сума Фінансовий ринок та ризик дорівнює

Фінансовий ринок та ризик грн.

Задача 2


Оцінити поточну прибутковість вкладень у безкупонну облігацію з номіналом Фінансовий ринок та ризик і курсовою вартістю Фінансовий ринок та ризик, що здобувається на весь термін до строку погашення, який дорівнює Фінансовий ринок та ризик днів. Курс облігації вказується у відсотках до її номіналу. Для розрахунку поточної прибутковості до погашення по ставці простого відсотка слід скористатися формулою:


Фінансовий ринок та ризик (1.6)


2 ВИДИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. АКЦІЇ


Ринок акцій надає зацікавленим особам можливості для вигідного чи вкладення залучення грошей. Акція – це ризикований цінний папір. Акція дає власнику акції певний дохід. Ризик акцій полягає в тому, що міняється їх курсова вартість під впливом ринкових механізмів, а також розмір дивідендів може коливатися. Так, для простих (звичайних) акцій він залежить від прибутку підприємства.

Зі збільшенням ризику, як відомо, вимоги інвестора до очікуваної прибутковості зростають.

Для розрахунку прибутковості цінного папера потрібно зіставити одержуваний по ній доход з ціною придбання. У випадку, коли в розрахунок приймається повний доход, отриманий інвестором як у вигляді дивидендів (Фінансовий ринок та ризик), так і за рахунок різниці в цінах продажу Фінансовий ринок та ризик і покупки (Фінансовий ринок та ризик ), визначають повну прибутковість :

Фінансовий ринок та ризик (2.1)


Показник поточної прибутковості Фінансовий ринок та ризик, визначається з урахуванням поточного доходу Фінансовий ринок та ризик, і поточного курсу Фінансовий ринок та ризик, тобто :


Фінансовий ринок та ризик (2.2)


Акції характеризуються істотно більш високим, ніж облігації, ступенем невизначеності як по дивідендах, так і по зміні її ціни.

Курсові вартості виявляються на ринку цінних паперів у ході взаємодії попиту з пропозицією і являють собою ціни, по яких ці цінні папери продаються і купуються. Можна сказати, що формування курсових вартостей завжди відбувається під впливом цінових переваг його учасників.

Варто скасувати фундаментальну закономірність фондового ринку: вартість акцій зростає з ростом дивіденду (Фінансовий ринок та ризик ) і падає пропорційно розміру банківської ставки Фінансовий ринок та ризик.

Формула для розрахунку курсу така:


Фінансовий ринок та ризик, (2.3)


тобто курсова вартість оцінюється сумою всіх дисконтованих доходів. Так, ціна привілейованої чи простої акції з відомим розміром дивіденду визначається як поточна вартість «вічної» облігації, тобто Фінансовий ринок та ризик. Ця формула отримана виходячи з того, що акція емітентом не погашається,


Фінансовий ринок та ризик, а Фінансовий ринок та ризик.

3 ДИВЕРСИФІКОВАНІСТЬ ПОРТФЕЛЮ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. ОПТИМАЛЬНИЙ РИНКОВИЙ ПОРТФЕЛЬ. ЦІНА РИЗИКУ І b ЦІННОГО ПАПЕРУ


Під портфелем цінних паперів розуміють частковий розклад інвестицій Фінансовий ринок та ризик, що входять у портфель. Створення портфеля цінних паперів забезпечує зниження ризику й дає можливість одержати портфель нульового ризику. Це можливо, якщо в портфель об'єднати різнорідні цінні папери (з коефіцієнтом кореляції Фінансовий ринок та ризик).

Однокритеріальна модель ефективності портфеля (модель Марковица).

Хай Фінансовий ринок та ризик частки Фінансовий ринок та ризикой цінного папера в портфелі, Фінансовий ринок та ризик - очікувана прибутковість Фінансовий ринок та ризикой цінного папера, Фінансовий ринок та ризик - коваріація доходностей Фінансовий ринок та ризиктої і Фінансовий ринок та ризиктої цінних паперів. Задача Марковица формулюється таким чином: знайти частки Фінансовий ринок та ризик розподілу вихідного капіталу, минимизуючі варіацію Фінансовий ринок та ризик ефективності портфеля:


Фінансовий ринок та ризик, (3.1)


за умови, що забезпечується задане значення Фінансовий ринок та ризик очікуваної ефективності портфеля :


Фінансовий ринок та ризик, (3.2)


і виконується бюджетний баланс:


Фінансовий ринок та ризик. (3.3)


При комбінуванні в портфелі двох видів ризикових цінних паперів з характеристиками прибутковості Фінансовий ринок та ризик і ризику Фінансовий ринок та ризик, тобто Фінансовий ринок та ризик й Фінансовий ринок та ризик і коефіцієнтом кореляції Фінансовий ринок та ризик модель Марковица має вид :


Фінансовий ринок та ризик, (3.4)

Фінансовий ринок та ризик

Фінансовий ринок та ризик .


Модель ефективного портфеля з без ризиковим компонентом (задача Тобина).

Ця задача відрізняється від моделі (3.1)-(3.3) тим, що інвестор крім ризикових цінних паперів враховує також можливість безризикових вкладень з ефективністю Фінансовий ринок та ризик в частках Фінансовий ринок та ризик. Задача Тобина формулюється в такий спосіб: знайти частки Фінансовий ринок та ризик, що минимизують Фінансовий ринок та ризик ризик портфеля :


Фінансовий ринок та ризик, (3.5)


при обмеженнях:


Фінансовий ринок та ризик (3.6)


З задачі Тобина випливає поняття Фінансовий ринок та ризик цінного папера. Величина Фінансовий ринок та ризик Фінансовий ринок та ризиктого цінного папера показує, яка частина ринкової прибутковості приходиться на прибутковість Фінансовий ринок та ризиктої фірми:

Фінансовий ринок та ризик , (3.7)


де Фінансовий ринок та ризик - коваріація доходностей Фінансовий ринок та ризиктої фірми і ринкового портфеля;

Фінансовий ринок та ризик - ризик Фінансовий ринок та ризиктого цінного папера і ринкового портфеля.

Тоді прибутковість Фінансовий ринок та ризиктого цінного папера, що входить у портфель, визначається по формулі :


Фінансовий ринок та ризик (3.8)


Якщо Фінансовий ринок та ризик, то це значить, що прибутковість Фінансовий ринок та ризиктого цінного папера більше ринкової; при Фінансовий ринок та ризик - її прибутковість дорівнює ринкової; при Фінансовий ринок та ризик - прибутковість цінного папера менше ринкової, але більше, ніж безризиковий відсоток Фінансовий
    <div class=

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Подробнее

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: