Xreferat.com » Рефераты по экономико-математическому моделированию » Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування

Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування

(3.1)


– це прибуток, котрий приносить і-те підприємство при інвестуванні в нього коштів Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування.


Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування. (3.2)


Отже, дана задача може бути вирішена методом динамічного програмування.

– Визначення функції переходу в новий стан:

Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування. (3.3)


Таким чином, якщо на і-му кроці система знаходиться у стані Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування, а вибрано управління Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування, то на (і+1)-му кроці система буде знаходитись у стані Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування. Іншими словами, якщо в наявності маються кошти в розмірі Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування умовних одиниць, й в і-те підприємство інвестуються Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування умовних одиниць, то для подальшого інвестування залишається Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування умовних одиниць.

– Складанні функціонального рівняння для Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування.


Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування. (3.4)


А також:


Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування. (3.5)


На останньому кроці, тобто перед інвестування коштів в останнє підприємство, умовне оптимальне управління відповідає кількості коштів, що маються в наявності; тобто скільки коштів залишилось, стільки й необхідно вкласти в останнє підприємство. Умовний оптимальний виграш дорівнює прибутку, котрий приноситься останнім підприємством.

– Складання основного функціонального рівняння.

Підставивши у формулу (2.13) вираження (3.1) і (3.3), отримуємо наступне функціональне рівняння:


Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування. (3.6)


Пояснюючи дане рівняння зазначається, що нехай перед і-м кроком в інвестора залишились кошти у розмірі Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування умовних одиниць. Тоді Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування умовних одиниць він може вкласти в і-те підприємство, при цьому даний вклад принесе дохід Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування, а Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування умовних одиниць, що залишились – в останні підприємства з (Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування)-го до Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування-го. Умовний оптимальний виграш від такого вкладу Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування. Оптимальним буде те умовне управління Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування, при якому сума Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування і Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування максимальна.

Проведення автоматизації розподілу інвестицій між підприємствами здійснюється із застосуванням ЕОМ, оснащеної спеціальним програмним засобом MS EXCEL. До розгляду береться, що Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування=5000, Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування=3.


Таблиця 3.1 – Прибуток Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування підприємств Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування, від інвестування в них коштів

Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування, тис. у.о.

Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування, тис. у.о.

Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування, тис. у.о.

Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування, тис. у.о.

1 1,5 2 1,7
2 2 2,1 2,4
3 2,5 2,3 2,7
4 3 3,5 3,2
5 3,6 4 3,5

Для Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування, Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування.

Вхідні умови зображені на рисунку А.1 (Додаток А). Для простоти у задачі зроблено припущення, що вкладаються тільки тисячі умовних одиниць. Проводиться умовна оптимізація. По її результатам заповнюється таблиця 3.2.


Таблиця 3.2 – Результати умовної оптимізації

s

Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування

Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування

Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування


Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування

Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування

Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування

Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування

Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування

Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування

1 1 1,7 0 2

2 2 2,4 1 3,7

3 3 2,7 1 4,4

4 4 3,2 1 4,7

5 5 3,5 1/4 5,2 2 6,4

У першій колонці таблиці записуються можливі стани системи Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування, у верхньому рядку – номера кроків Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування. На кожному кроці визначаються умовні оптимальні управління Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування і умовні оптимальні виграші Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування, Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування; Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування.

Детальний розгляд результатів умовної оптимізації.

а) Проведення умовної оптимізації для останнього кроку Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування. Функціональне рівняння на останньому кроці має вигляд:


Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування, Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування. (3.7)


На рисунку 3.1 ілюстраційно зображено результати проведення умовної оптимізації для останнього кроку.

Виходячи з цього, два стовпця таблиці 3.2, котрі відповідають Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування, заповнюються автоматично по таблиці вихідних даних.


Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування

Рисунок 3.1 – Результати умовної оптимізації для останнього кроку


б) Умовна оптимізація для Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування.

Функціональне рівняння має вигляд:


Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування. (3.8)


Для проведення умовної оптимізації заповнюються допоміжні таблиці 3.3–3.7, котрі відповідають різним значенням Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування, тобто різним закінченням попереднього кроку, результати практичного дослідження відображені на рисунках А.2–А.4 (Додаток А).


Таблиця 3.3 – Наявність коштів у розмірі Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування умовних одиниць після закінченням попереднього кроку

Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування

Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування

Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування

Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування

Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування

0 1 0 1,7 1,7
1 0 2 0 2

Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування, звідси:

Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування;

Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування.


Таблиця 3.4 – Наявність коштів у розмірі Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування умовних одиниць після закінченням попереднього кроку

Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування

Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування

Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування

Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування

Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування

0 2 0 2,4 2,4
1 1 2 1,7 3,7
2 0 2,1 0 2,1

Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування, звідси:

Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування;

Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування.


Таблиця 3.5 – Наявність коштів у розмірі Моделювання оптимального розподілу інвестицій за
    <div class=

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Подробнее

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: