Xreferat.com » Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству » Створення фермерського господарства по вирощуванню зернових та технічних культур

Створення фермерського господарства по вирощуванню зернових та технічних культур

Структура бізнес-плану


Короткий зміст проекту

Опис товару

2.1 Характеристика товару

2.2 Основні особливості товару

2.3 Призначення і сфера використання товару

2.4 Характеристика ринку збуту

2.5 Переваги і недоліки

2.6 Аналіз конкурентів

План виробництва продукції

Оцінка можливих ризиків

Фінансовий план

Графік погашення кредиту

1. Короткий зміст проекту


Засновником та головою фермерського господарства «_____» являється _____________________ та розташоване у _____________________________.

Основними напрямками діяльності підприємства є вирощування сільськогосподарської зернових та технічних культур.

На балансі фермерського господарства «______» знаходиться трактор Т-150, яким здійснюється обробка землі та автомобіль ГАЗ-САЗ, яким здійснюється перевезення зернових культур.

Даний бізнес-план розроблений фермерським господарством «_____» для отримання певних прибутків від вирощування зернових та технічних культур, за рахунок яких в подальшому проводити агротехнічні заходи щодо оброблення 132 га ріллі, для закупівлі високоякісного посівного матеріалу сояшнику, ячменю, а також міндобрив, засобів захисту рослин ремонту зерносховища та ремонту і оновлення машинотракторного парку та зерноочисної техніки.

Збут продукції проводитиметься оптовим та роздрібним покупцям.

Виручка від реалізації продукції, вирощеної у підприємстві становитиме від вирощування зернових та технічних культур у сумі 241000,00 грн., загальні витрати на ведення господарської діяльності за рік по здійсненню даного виду діяльності становитимуть 124841,00 грн. Прибуток від господарської діяльності за один рік буде становити 116159,00 грн.

Крім цього можливе отримання прибутку від господарської діяльності у сфері надання послуг у обробці сільськогосподарських земель.

За рахунок прибутку будуть сплачуватися податки до бюджетів, придбання елітних посівних матеріалів, запасних частин. Господарство буде дотримуватися всіх сучасних технологічних процесів по вирощуванню культур.

2. Опис товару


2.1 Характеристика товару


Товар це продукт праці, що задовольняє потребу людини і виробляється для продажу. Кожний вид товару має своє призначення, використання, має свої характерні властивості.

Товар, що буде вироблятися господарством має широке застосування в харчовій промисловості, задовольняє потреби населення на продовольчому ринку. За планом вирощуватимуться сільськогосподарські культури: пшениця, ячмінь, соняшник. Ці культури відносяться до: зернових та технічних культур. Постійна увага звертається на використання і підвищення якості цих культур що підвищує споживчі якості товару, оскільки продукція буде екологічно чистою.

Озима пшениця посіяна восени на площі 50 га. Весною буде засіяно ячмінь на площі 50 га, соняшник на площі 10 га. При цьому будуть враховуватися сорти, їх якість та дотримання сівозміни. Під продовольчою пшеницею розуміється зерновий продукт, який має схожість зерен пшениці не менше 95% від маси всього зерна разом з сумішшю. В даному випадку будуть використовуватися:

сорт «Дріада”, внесена до Реєстру сортів України з 1995 року. Сорт жаростійкий. Вміст клейковини - 30 – 31%, сирого протеїну – 13,5 – 14,2%. Можливе вирощування на площах з різними попередниками. Врожайність – 60,3 – 84,5 ц/га.

Можливе використання при посівах культур інших сортів.

При посівах площ ячменю будуть використовуватись один із сортів (Піас, Вакула, Адапт). Найбільш оптимальним є сорт Вакула занесений до Реєстру сортів Україні 2004 році. Сорт стійкий до вилягання. Середньостиглий, має підвищену посухостійкість та добру адаптацію по всіх природно - кліматичних зонах. Дає середню прибавку врожаю 9.3 – 11.9%.

Соняшник відноситься до технічних культур. Діючий стандарт поширюється на насіння соняшнику, що постачається для переробки – ГОСТ 22391-77, вологість до 12%, масляний приміс для соняшнику не більше 7%, клас насіння має бути вищим, першим, другим. Насіння буде розділене по класах, зберігатиметься, транспортуватися окремо по класах в чистих сухих приміщеннях. Буде враховуватись вологість і засміченість насіння.

Після висіву насіння цих культур, отримання врожаїв і, відповідно, одержання прибутку до плану входить розрахунок за посівний матеріал та гербіциди, а також закупівля зерноочисної техніки, ремонт розміщень для зберігання зерна. Це дасть змогу знизити кількість затрат на вирощування сільськогосподарських культур, використання найманої техніки зі сторони. Відповідно, знизиться собівартість товару. Надалі планується закупівля у виробників якісного посівного матеріалу та зростання асортименту культур та збільшення об’ємів реалізації.

Після реалізації сільськогосподарських культур і, відповідно, одержання прибутку до плану входить розрахунок за кредит.


2.2 Основні особливості товару


Основною особливістю товару є потреба в ньому протягом року. Товар не потребує особливих умов зберігання та відрізняється в ціні від інших товарів своєю доступністю для всіх верств населення.

Товар є товаром першої необхідності для задоволення потреб населення.

Послуги по наданню підприємствам виникає в зв’язку із відсутністю на балансі у них сільськогосподарської техніки і тому попит у такому виді економічної діяльності завжди є.

Оскільки товар буде реалізовуватись безпосередньо у виробника, то якість виробленого товару гарантується.

2.3 Призначення та сфера використання товару


Цей товар користується високим попитом у населення. З пшениці можливе виготовлення борошна різного сорту, а з відходів – харчові продукти для відгодівлі домашніх тварин. Таке ж значення має ячмінь. Насіння соняшнику та сої займатиме особливе місце у виробництві олії, та відходи від переробки для кормової бази відгодівлі тварин.

Надання послуг у сільському господарстві користується високим попитом у населення та підприємств. Сільськогосподарської техніки у підприємств та населення обмаль в зв'язку з її цінністю та неможливістю придбати. Тому в період здійснення весняно-польових робіт чи збиранню урожаю послуг по здійсненню сільськогосподарського виробництва в дуже великому попиті так як дана галузь являється сезонною і тому здійснення робіт необхідно проводити своєчасно.


2.4 Характеристика ринку збуту


Ринком збуту даної послуги будуть колгоспний ринок м.Знам’янки, прилеглі до неї населені пункти, безпосередньо з елеватора.

Товар буде реалізовуватись безпосередньо на місці виробництва, а також доставлятися власним транспортом замовнику за його бажанням.

Продукція буде реалізована оптовим покупцям та приватним особам. Завжди буде проводитись моніторинг на час реалізації. Ціна товару та можливість реалізації залежатиме від якості товару. Чим якіснішою буде агротехніка вирощування товару, тим вищою буде його якість.


2.5 Переваги і недоліки товару


Переваги:

- порівняно невеликі витрати на виробництво товару;

- постійна потреба товару протягом року;

- доступна вартість товару для всіх верств населення;

- транспортабельність товару;

- висока якість;

- екологічна чистота товару;

- товар не потребує спеціальних умов зберігання;

- не являється товаром, що швидко псується;

- особистий досвід у виробництві товару.

Недоліки:

- залежність від природнокліматичних умов;

- висока конкуренція на ринку збуту товару;


2.6 Аналіз конкуренції


Конкуренти – юридичні та фізичні особи, що реалізовують однакову продукцію або подібну до неї продукцію в тій самій місцевості. В Знам’янському районі працюють 26 сільськогосподарські підприємства та 119 фермерських господарств, але спеціалізовані фірми по закупівлі і реалізації зазначеного товару відсутні. Конкурентоспроможність товару буде збільшуватись за рахунок підвищення якості товару та маркетингу ринку попиту.

3. План виробництва продукції


У користуванні знаходиться 132 га ріллі.

Обробіток ріллі буде здійснюватися власною технікою. Оранка землі буде проводитись трактором Т-150. Витрати паливно-мастильних матеріалів, згідно норм, складають 19,7л/га. Всього буде витрачено паливо-мастильних матеріалів 2600 л. на суму 13780,00 грн. Проведені розрахунки показали, що на культивація зораної землі та посів культур буде проводитись цим же трактором. На проведення культивації земель необхідно витратити дизельного пального 1175 л ПММ на суму 6227 грн. На посів культур необхідно витратити дизельного пального 682 л ПММ на суму 3615,000 грн. Збирання урожаю буде здійснюватися найманими комбайнами. Для підживлення посівів пшениці буде проведена закупка мінеральних добрив, ціна яких становить 2360 грн. за 1 тонну. На площу розміром 50 га необхідно внести 4,8 тонни добрив загальною вартістю 11328,00 грн.

Паливно-мастильні матеріали будуть купуватися на нафтобазі, мінеральні добрива в комерційних структурах _______________________.

З урахуванням високоефективного виробництва структура посівних площ буде однакова щороку.


Таблиця 1 Структура посівних площ

Назва культури

Площа,

га

Урожайність,

ц/га

Валовий збір,

тонн

Собівартість продукції
Всього, грн. 1 ц, грн.
Зернові культури, всього 100 30 300 111960,00 37,32
в т.ч. озима пшениця 50 35 175 63060,00 36,03
ярий ячмінь 50 25 125 48900,00 39,12
Соняшник 10 20 20 12881,00 64,40
Всього посівів 110 Х х 124841,00 х

З метою отримання високоякісного врожаю необхідно провести закупівлю посівного матеріалу:

- ячменю в кількості 11 тонни за ціною 985 грн/т на суму 10835,00 грн.;

озимої пшениці в кількості 11 тонни за ціною 1134 грн/т на суму 12474,00 грн.;

соняшнику в кількості 0,1 тонни за ціною 21100,00 грн. на суму 2110,00 грн.

Для впровадження цього плану в дію необхідно провести розрахунок затрат, пов’язаних з організацією підприємства.


Таблиця 2 Витрати, пов’язані з виробничим процесом

№ п/п Назва витрат Ціна за 1 га Кількість, га Сума витрат, грн.
1 Орендна плата за землю, грн. 215 132 28380,00
2 Витрати ПММ на оранку земель 104,39 132 13780,00
3 Витрати ПММ на культивацію землі з одночасним боронуванням 47,17 132 6227,00
4 Витрати ПММ на посів культур 32,86 110 3615,00
5 Витрати на збирання культур 170 110 18700,00
6 Запчастини х х 6500,00
7 Загальна кількість витрат х х 77202,00

Таблиця 3 Затрати, пов’язані з технологічним процесом

№ п/п Назва витрат Ціна за одиницю, грн. Кількість, тонн Сума витрат, грн.
1 Мінеральні добрива 2360 4,8 11328,00
2 Посівний матеріал пшениці 1134 11 12474,00
3 Посівний матеріал ячменю 985 11 10835,00
4 Посівний матеріал соняшнику 21100 0,1 2110,00

Загальна сума витрат

36747,00

З урахуванням високоефективного виробництва площа земельних ділянок буде майже однакова щороку.

4. Оцінка можливих ризиків та методи страхування.


У виробництві сільськогосподарських культур можливі такі ризики як зміна податкового законодавства, коливання цін на продукцію, зниження попиту на продукцію, низький рівень платоспроможності населення, несприятливі природо-кліматичні умови.

Для мінімального скорочення цих ризиків необхідно постійно слідкувати за змінами у законодавстві, вивчати ринок насиченості продукцією, вдосконалювати процес виробництва продукції та впроваджувати технології її переробки безпосередньо на підприємстві.

Страхування ризику.

На виробництво сільськогосподарських культур часто впливають кліматичні умови. Тому необхідно проводити страхування культур, проводити закупівлю якісного сортового посівного матеріалу, який має стійкості до негативних природних факторів, впроваджувати досягнення науки, техніки передового досвіду в рослинництві і тваринництві, постійно планувати і аналізувати роботу агропідприємств, розробляти бізнес-плани і проектні рішення для залучення інвестицій, кредитування та створення спільних підприємств, тісно співпрацювати з дорадчими службами для агро бізнесу.

5. Фінансовий план


Визначимо витрати для обробітку 132 га ріллі.


Таблиця 5 Витрати, пов’язані з організацією виробництва

№ п/п Витрати Сума, грн.
1 Витрати, пов’язані з виробничим процесом 77202,00
2 Витрати, пов’язані з технологічним процесом 36747,00
3 Амортизація 2000,00
4 Заробітна плата з нарахуваннями 8892,00
5 Загальні витрати 124841,00

Розрахунок виручки коштів від реалізації продукції протягом року.


Таблиця 6

№ п/п Назва продукції Очікуваний валовий збір Ціна за один. грн. Виручка від реалізації, грн. Собівартість, грн. Прибуток, грн.
1 Пшениця 175 800 140000,00 63060,00 76940,00
2 Ячмінь 125 520 65000,00 48900,00 16100,00
3 Соняшник 20 1800 36000,00 12881,00 23119,00

Разом:

241000,00 124841,00 116159,00

Таким чином, валовий дохід від реалізації продукції по виду економічної діяльності як вирощування зернових та технічних культур становитиме 241000,00 грн., а собівартість – 124841,00 грн. Прибуток за рік буде становити 116159,00 грн.

Тобто дана сума буде дозволяти розрахуватися за отриманий кредит постійно на протязі року в сумі тридцять тисяч гривень та відсотків за отриманий кредит.

За рахунок залишку отриманого прибутку буде проводитися сплата відсотків по кредиту та погашення кредиту, закупівля нової техніки та інвентарю, витрачено на особисте споживання, а також здійснюватись додаткові агротехнічні заходи для одержання більшого прибутку.


Графік погашення


Також за рахунок прибутку буде повністю і своєчасно погашений кредит на протязі п’яти років та сплата відсотків банку.


2009р. 2010р. 2011р. 2012р. 2013р.
6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00

Голова _____________

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: