Xreferat.com » Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту » Облік активів та зобов'язань

Облік активів та зобов'язань

Східноєвропейський Університет

Економіки та Менеджменту


Контрольна робота

з предмету: Бухгалтерський облік


Виконав: студент 2 курсу

Прокопюк О.О.

Перевірив: викладач

Дудківська В.Д.


КАНІВ 2007

Тема 1. Облік нематеріальних активів


Задача 1.1.1

Необхідно визначити суму ПВ та зносу ОЗ після переоцінки.

Визначаємо ПВ до переоцінки ОЗ:

600000 – 400000 = 200000 грн.

Визначаємо коєфіцієнт переоцінки:

360000 / 200000 = 1,8

Визначаємо ПВ після переоцінки ОЗ:

600000* 1,8 = 1080000.

Визначаємо знос після переоцінки ОЗ:

400000* 1,8 = 720000 грн.

Дт 10 Кт 42 на суму 480000 грн. (1080000 – 600000).

Капітал збільшився на 480000 грн.


Задача 1.1.4

Необхідно визначити суму армотизації вантажного автомобіля за рік та щорічну залишкову вартість.

Розв’язок.

Амортизація = (15000 – 3000) / 15 = 800 грн. – суму ароматизаційних відрахувань.


Рік Сума ароматизаційних відрахувань Нагромадження амортизації Балансова вартість (БВ)
1 800 800 14200
2 800 800 13400
3 800 800 12600
4 800 800 11800
5 800 800 11000
6 800 800 10200
7 800 800 9400
8 800 800 8600
9 800 800 7800
10 800 800 7000
11 800 800 6200
12 800 800 5400
13 800 800 4600
14 800 800 3800
15 800 800 3000

Задача 1.1.5

Необхідно: відобразити нарахування амортизації за виробничим методом протягом 4 років (дані по вантажному автомобілю взяти з попередньої задачі).

Розв’язок.

Норма амортизації = (15000 – 3000) / 2500 = 0,48.


Рік Розрахунок Амортиз. відрахування Нагромадження амортиз. БВ
15000
1 0,48 * 2000 960 960 14040
2 0,48 * 12000 5760 6720 8280
3 0,48 * 8000 3840 10560 4440
4 0,48 * 30000 1440 12000 3000

Задача 1.1.8

Необхідно: визначити фінансовий результат від реалізації ОЗ; відкрити і закрити субрахунки 742, 972, 973; скласти ЖРГО за березень ц.Р. по ТзОВ „Калісто”.


ЖРГО за березень по ТзОВ „Калісто”

Зміст господарської операції Дт Кт Сума, грн.
Відображено дохід від реалізації Оз 36 742 4200
Відображено податкове зобов’язання 742 64 700
Списано суму зносу 131 10 200
Списано залишкову вартість реалізованих ОЗ 972 10 1000
Поступили кошти за реалізовані ОЗ 311 36 4200
Списано дохід від реалізації 742 793 (4200-700-200)=3300
Списано собівартість ОЗ на фінансовий результат 793 972 3300

Тема ІІ. Облік запасів


Задача 2.1.1


Зміст господарської операції Дт Кт Сума, грн.
1 Оприбуткувано матеріали від постачальника 201 631 6000
2 Відображено податковий кредит 641 631 1200
3 Нестача від природних втрат 947 201 28
4 Відображено подаковий кредит на нестачу 947 641 560

Задача 2.2.1


1. Сировина і матеріали вартість придбаних у іншого підприємства вузлів та агрегатів
2. Купівельні комплектуючі вироби
3. Паливо та енергія на технічні потреби

Витрати палива на сталеварному виробництві;

Витрати палива на приведення обладнання в рух

4. Зворотні відходи вартість остаточного браку продукції
5. Основна з/п
6. Додаткова з/п оплата відпусток виробничих робітників
7. Відрахування на соціальне страхування
8. Витрати на соціальне страхування витрати на виготовлення дослідних зразків
9. Відшкодування зносу спецінструментів знос малоцінного інструменту
10. Витрати на утримання та експлуатацію устаткування витрати на техогляд обладнання
11. загальновиробничі витрати

Витрати на забезпечення правил техніки безпеки праці в цеху;

Відрахування на обов’язкове страхування від з/п обслуговуючого персоналу


Тема ІІІ


Задача 3.1.1


Реєстр господарських операцій ТзОВ „Тора”

№ оп. Дата Зміст господарської операції Первинні документи Сума, грн. Дт Кт
1 07.12 Придбані поштові марки за готівку Накладна 13,00

2 08.12 Отримано з п/р кошти для виплати заплати ПКО 1380,00 301 311
3 08.12 Видано з каси заробітну плату ВКО 1320,00 661 301
4 09.12 В касу надійшла плата батьків за утримання дітей у дитячому садку ПКО 510,00 301 68
5 11.12 Виявлені лишки готівки в касі в результаті інвентарізації Інвентарний опис 28,00 301 719
6 14.12 Отриманні путівки від туристичного агенства „Я сам” Накладна 1460,00 33 68
7 16.12 Оплачено вартість путівок з п/р Платіжне доручення 1460,00 68 311
8 18.12 Оплачена працівниками частина вартості путівок готівкою (в розмірі 30%) ВКО 438,00 30 33
9 20.12 Оплачена залишкова частина вартості путівок за рахунок фонду матеріального заохочення ВКО 1022,00 471 33
10 23.12 Оплачені з каси загальновиробничі витрати підприємства ВКО 31,00 91 30
11 27.12 Придбані за готівку акції невласної емісії у ВАТ „Пекар” Накладна 712,00 14 30
12 28.12 Видано готівку в підзвіт водію Трикулі Т.А. ВКО 88,00 372 301

Задача 3.3.3


Журнал реєстраціїгосподарських операцій по ТзОВ „Кактус” за січень ц.р.

№ оп. Зміст господарської операції Первинні документи Коресподнуючі рахунки Сума,грн.Дт Кт
1 З п/р придбання облігації ТзОВ „Крокус” Виписка банку, платіжне доручення

352


311


18000

2 Нараховані відсотки за облігації за перше півріччя Повідомлення кредитної установи

952


648


700

3 На п/р надійшли відсотки від ТзОВ „Крокус” Виписка банку, платіжне доручення

311


648


700

4 Погашено вартість облігацій (номінальна вартість) Виписка банку, платіжне доручення

311


352


14000

5

Відображення доходу (суму перевищення номінальної вартості від балансової)


Довідка бухгалтерії, рахунок

792


945


3300


Задача 3.3.4


Журнал реєстрації господарських операцій по ТзОВ „КУК” за січень ц.р.

№ оп. Зміст господарської операції Первинні документи Коресподнуючі рахунки Сума,грн.Дт Кт
1

З п/р придбані акції ВАТ

„Барсук і К”

Виписка банку, платіжне доручення

351


311


8000

2 Списано різницю між купівельною та номінальною вартістю (щомісячно складається проводка – різниця: кількість місяців) Довідка бухгалтерії, рахунок

79


945


600

3 На п/р надійшли кошти від продажу акцій ВАТ „Барсук і К” (номінальна вартість) Виписка банку, платіжне доручення

311


351


9800


4 Відображено дохід від продажу акцій (списано різницю) Довідка бухгалтерії, рахунок

36


79


1800


Тема ІV. Облік власного капіталу і забезпечення зобов’язань


Задача 4.1.1


ЖРГО

Зміст господарської операції Дт Кт Сума, грн
1 Оголошено розмір статутногокапіталу 46 10 28000
2 Оприбутковант приміщення цеху за ПВ, як внесок Альбущенко А.О., як внесок до статуного капіталу 10 46 7000
3 Оприбутковано виробничі запаси (тканина Діана – 160 м по 20 грн.), як внесок Бондаренко Б.О. на формування статного капіталу

20


46


3200

4 Оприбутковані грошові кошти на п/р банку як внесок Величко В.О. на формування статутного капіталу

31


46


10000

5 Оприбуткована технолгія пишиття верхнього жіночого одягу, як внесок Альбушенко А.О., як внесок до статутного капіталу

12


46


2000

6 Оприбутковані МШП (фірм, дяг 15еземплярів по 15 грн.), як внесок Бондаренко Б.О. на формування статутного капіталу

22


46


225


Дт 40 Кт Дт 46 Кт Дт 10 Кт Дт 31 Кт

1) 28000 1) 28000 2) 7000 2) 7000
4) 10000
До - Ко 280000
3) 3200 До 70000 Ко 70000 До 10000 Ко -4) 10000
S” 28000
5) 2000 S” 7000
S” 100006) 225

До 28000 Ko 22425

S” 5575

Дт 12 Кт Дт 22 Кт Дт 20 Кт
5) 2000
6) 225

4) 10000

До 2000 Ко - До 225
Ко - До 10000
Ко -
S” 2000
S” 225

S” 10000


Стаття Сума, грн. Сатття Сума, грн.
Оз 7000 Статутний капітал 28000
Нематеріальні активи 2000 Неоплачений капітал - 5575
Виробничі запаси 3200

МШП 225

Грошові кошти в нац. валюті 10000

Всього: 22425 Всього: 22425

Задача 4.1.2


ЖРГО

№ оп. Зміст господарської операції Дт Кт
1 Оприбутковані ОЗ, одержані як внесок від засновника на формування статутного капіталу (СК) 152 46
2 Відображено зменшення СК під час анулювання вуличних акцій 40 45
3 Нараховані дивіденди 44 671
4 Списані непокриті збиткиза рахунок резервного капіталу 43 44
5 Нараховані виплати по випущених облігаціях 31 42
6 Відображено дохід від безплатного одержання ОЗ 162 424
7 Відображено створення капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку 44 43
8 Відображено приєднання частини пайового капіталу до СК 41 40
9 Оголошено розмір СК 46 40
10 Відображено вкладений учасниками підприємства капітал (без рішення про збільшення розміру СК) 46 42

Тема V. Облік дострокових зобов’язань


Задача 5.1

Дт 36 Кт 713 – відображено оренду складських приміщень, ∑ 74400 грн.

Дт 713 Кт 641 – податкове зобов’язання ∑ 12400 грн.

Дт 311 Кт 377 – одержано кошти на п/р за оренду приміщення.

Дт 79 Кт 949 – віднесено витрати по оренді на фінансовий результат.

Дт 949 Кт 23 – відображено с/в по оренді

Дт 713 кт 79 – відображено дохід від реалізації оренди

Дт 631 Кт 311-перераховано постачальнику заборгованість, ∑ 74400 грн.

Дт 64 Кт 631- відображено податковий кредит.


Задача 5.2


ЖРГО по ВАТ „Омега”

№ оп Зміст господарської операції Первинні документи Коресподуючі рахунки Сума,грн.Дт Кт
1 На п/р отримано суму довгострокового кредиту в банку Кредитний договір 312 502 24461,54
2 Відобр. Суму, % яка сплачується щокварстально Виписка банку 502 612 183,46
3 араховані відсотки за користування кредитом Виписка банку 951 684 4403,08
4 Списано суму нарахуваних відсотків за кредит Виписка банку 792 951 4403,08
5 Погашено заборгованість щодо довгострокового кредиту Кредитний договір 612 312 20058,46

Задача 5.3

Сума поточної заборгованості підприємства за продукцію на кінець звітного періоду:

Дт 28 Кт 631, ∑ 187230,76. Підстава – рахунок.

Відображена заборгованість за декілька попередніх звітних періодів:

Дт 361 Кт 70. Підстава – рахунок.

Іншу поточні зобов’язання:

Дт 55 Кт 361

Нараховано резервпо сімнівних боргах підприємства:

Дт 944 Кт 38. Підстава – розрахунок бухгалтерії.

Списано суму безнадійних боргів нафінансовий результат:

Дт 791 Кт 944. Підстава – довідка бухгалтерії.


Тема VІ. Облік поточних зобов’язань


Задача 6.1.1


Реєстр операцій у ВАТ „Лілея”

№ оп Зміст господарської операції Первинні документи Кореспондуючі рахунки Сума, грн.Дт Кт
1 Відвантажено товар покупцю ТзОВ „Тюльпан” накладна 361 702 3000
2 Списано товар (духову шафу) на реалізацію за купевельною вартістю Розрахункова відомість 902 22 2000
3 Відображено податкове зобов’язання щодо ПДВ Податкова накладна 701 641 500
4 Визначено фінансовий результат від реалізації товару (духової шафи) Розрахунок бухгалтерії 70 79 350
5 Одержано вексиль від покупця ТзОВ „Тюльпан” в забезпеченн заборгованості по реалізованому товару Вексиль 341 36 3000
6 Нараховано вексиль в банку з дисконтом 50% Виписка банку 526 31 1500

Задача 6.3.1


ЖРГО по ТзОВ „БУК” за жовтень ц.р.

№ оп Зміст господарської операції Первинні документи Кореспондуючі рахунки Сума, грн.Дт Кт
1 Нарахована з/п інженеру Мономах М.Х. за місяць Розрахунок, плат. доручення 23 661 500
2 Здійснення відрахування на соц. страх. Згідно з чинним законодавством Розрахунок, плат. Відомість

661


625


2,5

3 Утримання з з/п Мономаха М.Х. прибутковий податок Розрахункова відомість 661 641 83,35
4

Утримання з з/п Мономаха М.Х.:

Внески до Пенсійного фонду;

Збір на обов’язкове страхування;

Збір на обв’язкове страхування на випадок безробіття


Розрахункова відомість


661


661


661


651


652


653


10


2,5


2,5

5 Списанона реалізацію вартість матеріалів(дошок 50 м3, що видані Мономаху М.Х.) Розрахунок бухгалтерії


400

6 Утримано з з/п Мономаха М.Х. в часткове погашення безпроцентної позики Розрахункова відомість

661


377


100

7 Виплачена з каси з/п Мономаху М.Х. ВКО, плат. Відомість 661 301 301,65
8 В касу надійшли від Мономаха М.Х. кошти в повне погашення безпроцентної позики ПКО

301


377


300


Тема VІІ


Задача 7.1


Журнал реєстрації господарських операцій за вересень ц.р. по ТзОВ „БОБ”

№ оп. Зміст господарської операції Первинні документи Кореспондуючі рахунки Сума, грн.Дт Кт
А. Перша подія – відвантаження
1 Відображено дохід від реалізації продукції (метод нарахування)
361 701 13200
2 Відображено податкове зобов’язання щодо ПДВ
701 641 2200
3 Списано суму чистого доходу на фінансові результати
701 791 11000
4 Відображено собівартість реалізованої продукції
901 26 10000
5 Списано собівартість реалізованої продукції на фінансові результати
791 901 10000
6 Списано адміністративні витрати
791 92 600
7 Списано виртати на збут
791 93 140
8 На п/р одержано грошові кошти від ТзОВ „Лусія”
311 361 13200
Б. Перша подія – оплата
1 Від ТзОВ „Лусія” на п/р надійшла передоплата за продукцію (використано дуальний рахунок)
311 681 13200
2 Нараховано податкові зобов’язання щодо ПДВ (використано рахунок податкового обліку)
643 641 533,35
3 Відображено дохід (виручка) від реалізації продукції у момент її ідвантаження
361 701 13200
4 Списано податкові зобов’язання щодо ПДВ (з рахунку податкового обліку)
701 643 3200
5 Списано чистий дохід на фінансовий результат
701 791 11000
6 Відображено собівартість реалізованої продукції
901 26 10000
7 Списано собівартість реалізованої продукції на фінансовий результат
791 901 10000
8 Проведено залік заборгованостей
681 361 13200
9 Списано адміністративні витрати
791 92 600
10 Списано витрати на збут
791 93 140
Визанчення податку на прибуток і фінансового результату
1 Нараховано податок на прибуток
981 641 78
2 Сума податку на прибуток віднесено до складу витрат звітного періоду

791


981

78
3 Визначено суму нерозподіленого прибутку
791 441 182

Задача 7.2


Реєстр господарських операцій по ТзОВ „богдан” за 1 кварталц.р.

№ оп Зміст господарської операції Дт Кт Сума, грн.
1 Відображено дохід від реалізації цегли 361 712 6000
2 Відображено виникнення податкових зобов’язань по ПДВ 712 641 1000
3 Списано балансову вартість переданої цегли 943 205 4500
4 Віднесено дохід від реалізації цегли на фінансовий результат 712 791 5000
5 віднесено собівартість реалізованої цегли на фінансовий результат 791 943 4500
6 Відображено первісну вартість отриманого металу 201 631 5000
7 Відображеннявиникнення податкового кредиту по ПДВ 641 631 1000
8 Проведено зарахування взаємних заборгованостей 631 361 6000

Тема VІІІ


Задача 8.1


Журнал реєстрації господарських операцій за вересень ц.р. по ТзОВ „Локомотив”


№ оп


Зміст господарської операції


Сума, грн.

Кореспонденція рахунківІз застосуванням рах. класу 8 Без застосування рах. класу 8Дт Кт Дт Кт
1 Відпущено у виробництво сировину

16200

801

23

201

801

23 201
2

Нараховано з/п:

Вир-чим робітникам;

Апарату управління цеху


2000

960

811

23

811

91

661

881

611

811


23

91


661

661

3

Проведення нарахування на з/п виробничим робітникам:

Органам пенсійного страхування;

Органом соціального страхування;

Органом соціального страхування на випадок безробіття;

Органам соціального стархування на випадок травмування


640

40


40


40


821

23

811

23

823

23

824

23


651

821

652

822

653

823

654

824


23


23

23


23651


652

653


654

4

Проведено нарахування на з/п працівників апарату управління цеху:

Органам пенсійного страхування;

Орган соціального страхування;

Органам соціального страхування на випадок безробіття;

Орган соціального страхування на випадоктравмування


307,2

19,2

19,2


19,2

811

91

822

91

823

91

824

91

651

821

652

822

653

823

654

824


91

91

91


91


651

652

653


654

5 нарахвано амортизацію основних засобів виробничого призначення

500


831

23

131

831


23


131

6 відображено витрати на утримання виробничих приміщень

120

841

91

631

841


91


631

7 Нараховано амортизацію основних засобів загальновиробничого призначення

330

831

91

131

831


91


131

8 Списано на виробництво загальновиробничі (накладні) витрати згідно з нормативною потужністю підприємства 12000 23 91 23 91
9 Оприбуткова насклад продукцію за собівартістю 21234,8 26 23 26 23
10 Відображено собівартість реалізованої продукції 21234,8 901 26 901 26
11 Списано собівартість реалізованої продукції 21234,8 791 901 791 901

Разом: 96939,2Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: