Xreferat.com » Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту » Бухгалтерський облік у туризмі і готельному господарстві

Бухгалтерський облік у туризмі і готельному господарстві

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Міжгалузевий інститут управління

Факультет “Облік та аудит”


КОНТРОЛЬНА РОБОТА


по курсу

Бухгалтерський облік у туризмі і готельному господарстві”


Варіант 3


Виконала студентка

Групи БД – 101

Фак. “Облік та аудит”

Чуркіна Ольга Юріївна


Київ - 2003


Завдання 1

Собівартість путівки пансіонату складає 1000грн. Пансіонат реалізує путівку турагенту по договору куплі-продажу за 1440грн. (в т.ч. ПДВ). Турагент реалізує путівку туристу за 1560 грн. (в т.ч. ПДВ).

Відобразити в бухгалтерському обліку операції у туроператора та турагента.


Бухгалтерський облік у туроператора.


Зміст хоз. операції Дебет Кредит Сума Податковий облік

ВД ВВ
1 2 3 4 5 6 7
1 Сплачені бланки путівок 371 311 60
50
2 Відображено податковий кредит 641 644 10

3 Оприбутковано бланки путівок 94 371 50

4 Відображени розрахунки за податковим кредитом 644 371 10

5 Нарахована зар.плата і проведені нарахування на неї 23 661, 65 900
900
6 Відображена вартість отриманих послуг (деякі послуги отримані без ПДВ) 23 631 1200
1200
7 Сума ПДВ вкл. в под. кредит 641 631 240

8 Відображені адмін. таінші витрати 92,94 641,631,131 300
300
9 Отримана оплата за путівку від турагенту 311 681 1200 1000
10 Нараховані податкові зобов'язання 643 641 200

11 Надані послуги туристу 681 703 1200

12 Відображені розрахунки за податковим зобов'язанням 703 643 200

13 Відображена собівартість наданих послуг 903 23 800

14 Списано собівартість наданих послуг на фін. рез-т 791 903 800

15 Списано адмін.та ін.витрати 791 92,94 350

16 Списано дохід на фін.рез-т 703 791 1000


Бухгалтерський облік у турагента


Зміст хоз. операції Дебет Кредит Сума Податковий облік

ВД ВВ
1 2 3 4 5 6 7
1 Перерахована передоплата пансіонату 371 311 1200
1000
2 Отриман податковий кредит 641 644 200

3 Отримана передоплата вартості путівки від туриста 301 681 1560 1300
4 Нараховані под.зобов'язання за вартість путівок 643 641 260

5 Відображена реалізація на вартість путівки 681 703 1560

6 Відображені розрахунки за под.зобов'язанням 703 643 260

7 Списано на фін.рез-т сума доходу 703 791 1300

8 Списана вартість придбання путівки на фін.рез-т 23 371 1200903 23 1200791 903 1200

9 Відображені розрахунки за под.кредитом 644 371 240


Завадння 2


Готель «Зорі Закарпаття» здійснює операції з надання послуг з житла:


№п/п Зміст господарської операції Сума
1 Перераховано аванс за послуги сертифікації готелю 1200
2 Включено до складу под.кредиту суму ПДВ ?
3 Подано акт проведення обов'язкової сертифікації ?
4 Відображено розрахунки за под.кредитом ?
5 Перераховано кошти за ліцензію 340
6 Списано на витрати майбутніх періодів вартість ліцензії ?
7 Придбано постільну білизну 3000
8 Включено до складу под.кредиту суму ПДВ ?
9 Проведено оплату за постільну білизну ?
10 Передано постільну білизну в експлуатацію ?
11 Придбано матраци, ковдри, подушки 6000
12 Включено до складу под.кредиту суму ПДВ ?
13 Передано в експлуатацію постільні речі ?
14 Нараховано амор-цію на вар-сть пост.речей, переданих в експл-цію (у наст.після передання в експл-цію місяці) 6000
15 Нараховано амор-цію номерного фонду 1000
16 Нарахвано амор-цію адмін.приміщень 500
17 Перераховано аванс за миючі засоби 900
18 Віднесено до складу под.кредиту суму ПДВ ?
19 Оприбутковано миючі засоби ?
20 Відображено розрахунки за под.кредитом ?
21 Передано миючі засоби (для номерів) ?
22 Нараховано зар.плату вироб.персоналу 1100
23 Проведено нарахування на з/пл вироб.персоналу ?
24 Нараховано з/пл адмін.персоналу 700
25 Проведено нарахування на з/пл адмін.персоналу ?
26 Відображено реалізацію готельних послуг 16000
27 Відображено суму готельного збору 1000
28 Нараховано под. зобов'язання з ПДВ ?
29 Списано собіварт-сть реалізованих послуг 8000
30 Списано адмін.витрати та собівар-сть реалізованих послуг на фін.рез-т ?
31 Списано доход від реа-ції послуг на фін.рез-т ?

Скласти кореспонденцію рахунків

Визначити фінансовий результат від господарської діяльності


Зміст хоз. операції Дебет Кредит Сума

1 2 3 4 5
1 Перераховано аванс за послуги сертифікації готелю 371 311 1200
2 Включено до складу под.кредиту суму ПДВ 641 644 200
3 Подано акт проведення обов'язкової сертифікації 92 371 1000
4 Відображено розрахунки за под.кредитом 644 37 200
5 Перераховано кошти за ліцензію 371 311 340
6 Списано на витрати майбутніх періодів вартість ліцензії 39 371 340
7 Придбано постільну білизну 22 631 3000
8 Включено до складу под.кредиту суму ПДВ 641 631 600
9 Проведено оплату за постільну білизну 631 311 3600
10 Передано постільну білизну в експлуатацію 23 22 3000
11 Придбано матраци, ковдри, подушки 153 631 6000
12 Включено до складу под.кредиту суму ПДВ 641 631 1200
13 Передано в експлуатацію постільні речі 112 153 6000
14 Нараховано амор-цію на вар-сть пост.речей, переданих в експл-цію (у наст.після передання в експл-цію місяці) 23 132 6000
15 Нараховано амор-цію номерного фонду 23 131 1000
16 Нарахвано амор-цію адмін.приміщень 92 131 500
17 Перераховано аванс за миючі засоби 371 311 900
18 Віднесено до складу под.кредиту суму ПДВ 641 644 150
19 Оприбутковано миючі засоби 201 371 750
20 Відображено розрахунки за под.кредитом 644 371 150
21 Передано миючі засоби (для номерів) 23 201 750
22 Нараховано зар.плату вироб.персоналу 23 661 1100
23 Проведено нарахування на з/пл вироб.персоналу 23 65 404,8
24 Нараховано з/пл адмін.персоналу 92 661 700
25 Проведено нарахування на з/пл адмін.персоналу 92 65 257,6
26 Відображено реалізацію готельних послуг 301,31 703 16000
27 Відображено суму готельного збору 703 642 1000
28 Нараховано под. зобов'язання з ПДВ 703 641 2500
29 Списано собіварт-сть реалізованих послуг 903 23 8000
30 Списано адмін.витрати та собівар-сть реалізованих послуг на фін.рез-т 791 903;92 10457,6
31 Списано доход від реа-ції послуг на фін.рез-т 703 791 12500
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: