Xreferat.com » Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту » Доходи та прибуток підприємства

Доходи та прибуток підприємства

Тема «»


Основні формули для розв’язання задач


Прибуток від

реалізованої

продукції

П=Пт+Пг.п-Пг.к

Пт - прибуток у товарній продукції

Пг.п, Пг.к - прибуток у залишках готової продукції, на початок, кінець періоду

Показники рентабельності виробництва (Р)

П Р= _________ · 100%

Ф+Он


П

Р = ______ · 100%

Ов


Пр

Р = ____________ · 100%

С

П - прибуток

Ф - вартість основних фондів

Он - нормовані оборотні активи

С - повна собівартість

Ов - обсяг виробництва

Рентабельність

товарної продукції


Рентабельність

основних

виробничих фондів


Рентабельність персоналу


П S П

____ = ______ · _______

Q Q S


П П Q

____ = _____ · _____

K Q K


П П К

___ = ______ · ______

Н К Н

S - витрати виробництва

Q - обсяг товарної продукції

K- вартість основних фондів

Н - кількість працюючих

S

___ - рівень витрат на

Q одну грошову одиницю товарної продукції

П

____ - рентабельність

S витрат


Q

___ - фондовіддача

K


К

____ - фондоозброєність

Н

ЗАДАЧА 1


На основі наведених даних проаналізувати доходи та прибуток підприємства: балансовий, оподаткований, чистий, прибуток від реалізації. Зробити відповідні висновки.

Показники Базовий період, Звітний період,

тис.ум.гр.од. тис.ум.гр.од.
Обсяг виробництва товарної продукції 8096 11200
Виручка від реалізації продукції та послуг 7475 9830
Дохід від здійснення операції оренди 13 13,5
Дохід від регулювання безнадійної заборгованості -130,6 +4,6
Загальні витрати підприємства 4748 8580

Витрати на виробництво та збут,

у тому числі:

4363 7310
Витрати сировини 3137 5400
Витрати на персонал(враховуючи внески на соціальні заходи) 873 1090
Амортизаційні відрахування 21 23.8
Витрати на утримання та експлуатацію об'єктів соціальної інфраструктури

190


61,8ЗАДАЧА 2


Визначати і проаналізувати динаміку та структуру прибутку та рентабельності промислового підприємства у звітному періоді. Зробити відповідні висновки.

тис.ум.гр.од.

Показники Базовий період Звітний період
Залишки готової продукції на складі підприємства на початок періоду:

За оптовими цінами 650 780
За повною собівартістю 565 695
Товарна продукція, вироблена у відповідному періоді:

За оптовими цінами 16860 17650
За повною собівартістю 14600 15730
Залишки готової продукції на складах на кінець періоду, тис.ум.гр.од.:

За оптовими цінами 700 985
За повною собівартістю 600 890
Прибуток від реалізації іншої продукції, робіт, послуг:

Послуг автогосподарства 20 20
Послуг непромислового характеру 180 200
Матеріальних цінностей 500 500

ЗАДАЧА 3


На основі наведених даних розрахувати та проаналізувати балансовий прибуток до оподаткування, чистий прибуток, рентабельність виробництва. Зробити відповідні висновки.

Показники

Базовий

період, тис.ум.од.

Звітний

період, тис.ум.од.

Обсяг виробництва товарної

продукції

9700 10200
Виручка від реалізації продукції та послуг, враховуючи ПДВ 9420 10080
Доходи від здійснення операції оренди 15 20
Доходи від надання комерційного кредиту 5 3

Доходи від розміщення

депозитних вкладів

4 4
Вартість майна, отримана у вигляді прямих інвестицій у статутний фонд 340 450
Матеріальні виробничі витрати підприємства 2000 2600
Комерційні витрати підприємства 700 870

Витрати на заробітну платню та

соціальні платежі

1200 1500
Амортизаційні відрахування 150 135
Загальногосподарські витрати 490 520
Податок із власника транспортних засобів 9 -
Плата за торговельний патент 12 12
Сплата штрафів чи пені - 450
Виплата дивідендів 1450 -

ЗАДАЧА 4


На основі наведених даних розрахувати та проаналізувати балансовий прибуток, прибуток до оподаткування, чистий прибуток, рентабельність виробництва, майна, достатність отриманого прибутку. Зробити відповідні висновки.

Показники Базовий період, тис.ум.од. Звітний період, тис.ум.од.

Обсяг виробництва товарної

продукції

12800 10200
Виручка від реалізації продукції та послуг, враховуючи ПДВ 11592 10080
Доходи від здійснення операції оренди 15 20
Доходи від надання комерційного кредиту 5 3

Доходи від розміщення

депозитних вкладів

4 4
Вартість майна отримана у вигляді прямих інвестицій у статутний фонд 1200 1650
Матеріальні виробничі витрати підприємства 3000 3400
Комерційні витрати підприємства 700 870

Витрати на заробітну платню та

соціальні платежі

1200 1500
Амортизаційні відрахування 150 135
Загальногосподарські витрати 490 520
Податок з власника транспортних засобів 9 -
Плата за торговельний патент 12 12
Сплата штрафів чи пені 670
Виплата дивідендів - 1300

ЗАДАЧА 5


Проаналізувати вплив на зміну прибутку від реалізації організаційно-технічних заходів щодо збереження ресурсів підприємства. Інформація для розрахунку: обсяг річного виробництва підприємства - 29400 од. продукції; норма витрат сировини на одну одиницю знизилась на 0,4 кг/шт.; ціна сировини - 15 ум.гр.од./кг; вартість додатково встановленого обладнання - 130 тис.ум.гр.од.; норма амортизації - 10%; річний обсяг на поточний ремонт обладнання - 5% від вартості обладнання; зниження трудомісткості виробництва продукції - 0,3 нормо-год; годинна тарифна ставка - 0,87 ум.гр.од./год; коефіцієнт додаткової заробітної плати, а також відрахувань - 2,0.; зростання ціни від поліпшення якості реалізованої продукції - 4 ум.гр.од.

ЗАДАЧА 6


Підприємство розширило обсяг випуску продукції та її якість. Визначити загальний приріст прибутку ( якщо витрати підприємства не змінюються), у тому числі за рахунок якості (ціни) та збільшення обсягів виробництва. Підприємство реалізувало у базисному періоді 10 тис.од. продукції за ціною 20 ум.гр.од., у звітному - на 15% більше за ціною 30 ум.гр.од. за одиницю.


ЗАДАЧА 7


Підприємство спеціалізується на випуску трьох видів продукції А, Б, В. Виручка від реалізації усіх видів продукції 390 тис.ум.гр.од., розподіляється по виробах таким чином: А - 140 тис.ум.гр.од., Б - 180 ум.гр.од., В - 120 ум.гр.од. Непрямі витрати становлять 57 тис. ум.гр.од. і розподіляються по виробах пропорційно до витрат праці на їх вироблення: виріб А - 0,2 год/шт.; виріб Б - 0,5 год/шт.; виріб С - 1,0 год/шт. Прямі витрати становлять: виріб А - 79,5 тис.ум.од.; виріб Б - 57,9 тис.ум.од.; виріб В - 70 тис.ум.гр.од. Вибрати найбільш рентабельну продукцію.


ЗАДАЧА 6


На основі наведених даних розрахувати показники рентабельності виробництва та використання ресурсів підприємства.

Показники Базовий період тис. ум.гр.од
Прибуток 647

Додана вартість (товарна продукція -

матеріальні витрати)

1254
Товарна продукція 2477
Повна собівартість 1726
Матеріальні витрати 1222.6
Основні фонди 517
Фонд оплати праці 442
Чисельність персоналу 2270

ЗАДАЧА 9


На основі наведених показників розрахувати рентабельність товарної продукції, рентабельність фондів, рентабельність персоналу. Зробити відповідні висновки.

Показники Базовий період Звітний період

Рівень витрат на 1 ум.гр.од.

товарної продукції

0,69 0,63
Рентабельність витрат 0,37 0,54
Фондовіддача 4,7 0,9
Фондоозброєність персоналу 0,23 15,1

ЗАДАЧА 10


Визначити, якою мусить бути рентабельність витрат на виробництво продукції, якщо рентабельність основних фондів - 20 тис.гр.од., річні витрати підприємства - 10 тис.ум.гр.од.


ЗАДАЧА 11


Визначити, як зміниться рівень рентабельності підприємства в очікуваному періоді, якщо базовий рівень рентабельності виробництва - 30%. У наступному періоді передбачається зростання цін підприємства на 10%, цін на матеріальні ресурси - на 30% , витрати на оплату праці - на 13%.


ЗАДАЧА 12


Підприємство розширює асортимент та випускає у серійне виробництво новий виріб А , ціна якого - 580 ум.гр.од. Прямі витрати на його виробництво - 420 ум.гр.од. Умовно-постійні витрати на виготовлення - 20 тис.ум.гр.од. Визначити, починаючи з якого випуску виробництво стане прибутковим. Побудувати графік динаміки витрат та виручки від продажу.


ЗАДАЧА 13


У процесі виробництва товару А підприємство має такі витрати: 110 ум.гр.од. - на сировину ; 70 ум.гр.од. - покупні напівфабрикати ; 2 ум.гр.од. - на паливо, електроенергію; 97 ум.гр.од. - на заробітну платню ( з відрахуваннями). Ціна одного виробу - 250 ум.гр.од. Скільки треба реалізувати виробів, щоб отримати прибуток 50 тис.ум.гр.од.?


ЗАДАЧА 14


У базовому періоді обсяг реалізованої продукції становив 150 тис.ум.гр.од. На кожну грошову одиницю витрат було одержано 0,3 ум.гр.од. прибутку.

У прогнозованому періоді потрібний обсяг прибутку становив 58000 ум.гр.од. Визначити, на скільки пунктів треба збільшити рівень рентабельності виробництва, що за незмінних цінах забезпечить цей обсяг. На скільки пунктів зменшиться рівень рентабельності виробництва, якщо у перспективі прибуток зросте на 10% при одночасному зростанні витрат виробництва на 5%?


ЗАДАЧА 15


У звітному періоді обсяг реалізації продукції в оптових цінах - 150 тис.ум.гр.од., за собівартістю - 120 тис.ум.гр.од. В очікуваному періоді передбачається зростання обсягів реалізації продукції на 25%, зниження собівартості на 7%; зниження ціни реалізації - на 5%. Визначити очікуваний обсяг прибутку.

ЗАДАЧА 16


На основі наведених даних розрахувати прибуток від реалізації у І кварталі поточного року. Зробити прогноз прибутку на ІІ квартал, якщо загальний обсяг реалізації, ціна та собівартість виробів залишиться на базовому рівні, а зміниться структура виробництва.

Наймену-

вання

виробів

Обсяг реалізації одиниці

ум.гр.од.

Оптова ціна

за одиницю, ум.гр.од.

Собівартість одиниці продукції, ум.гр.од.

Прогнозована

структура

виробництва, %

А 1000 1200 1100 25
Б 4000 250 200 2
В 6000 5000 4000 50
Г 3000 500 300 4
Д 2000 250 175 8
Є 25000 200 140 8
Ж 1000 220 100 3

ЗАДАЧА 17


Аналізуючи дохідність виробництва у поточному кварталі адміністрація визнала, що утримувана сума прибутку не відповідає рівню, необхідному для нормальної діяльності. Економічна служба вважає, що за рахунок зростання обсягу виробництва, зниження собівартості і зростання відпускних цін цю проблему в наступному кварталі буде вирішено.

Виконайте потрібні розрахунки прибутку наступного кварталу і обгрунтуйте це твердження. Які заходи треба здійснити для підвищення рівня рентабельності? Складіть пояснювальну записку з викладенням у ній методики розрахунків та висновки, пропозиції.

Показники діяльності підприємства, млн.ум.од.

Показники Всього У тому числі


основне

виробництво

допоміжне

виробництво

Прибуток ІУ кварталі (базового)

20
Повна собівартість у ІУ кварталі
204 135
Зменшення повної собівартості у І кварталі, %
0,4 0,7
Зростання обсягу виробництва, % до ІУ кварталу
114,6 116,4
Зростання відпускних цін, %
6 5

Дані для розрахунку прибутку, що одержується від основного виробництва у ІУ кварталі поточного року:


Натуральне вираження ,тис.штук Вартісне вираження, тис.ум.од.
Товари товарний випуск залишки на початок залишки на кінець випускна ціна 1 шт.,

Повна собівартість гр.од.

на початок періодуперіоду періоду гр.од.
А 35 1,0 0,9 2,5 1,9
Б 33 1,2 1,2 3,0 2,5
В 40 1,3 1,2 3,1 2,6

Примітка: За розрахунками економічної служби підприємства, необхідний рівень прибутку (достатній для формування фондів підприємства) - 95 млн.ум.гр.од.

ЗАДАЧА 18


У звітному періоді підприємство виробило 500 виробів С, з яких 57% - найвищої категорії якості. Планом передбачено збільшити випуск продукції найвищої категорії якості до 80% у загальному обсязі виробництва виробу С. Ціна виробленої категорії - 1500 грн., найвищої категорії - 1800 грн. Визначити суму прибутку за рахунок додаткової реалізації продукції С найвищої категорії.

ЗАДАЧА 19


У зв’язку з інвестиційними потребами підприємство має спрямувати на означені цілі у наступному періоді 50000 ум.гр.од. чистого прибутку, що становить 80% його загального розміру у плановому періоді.

За прогнозами спеціалістів підприємства, такий розмір прибутку можливо одержати за умови реалізації запланованої до виробництва товарної продукції, виконання робіт непромислового характеру, зміни обсягів складських запасів.

На основі додаткових даних на плановий період визначити розмір цільового та можливого прибутку, обгрунтувати обсяг належного зменшення складських запасів готової продукції для утворення потрібних інвестиційних коштів.

Дані для розрахунку:

Запланований обсяг товарної продукції - 5000 од., або 430 тис.ум.гр.од. в оптових цінах виробника.

Повна собівартість товарної продукції - 360 тис.ум.грош.од.

Залишки товарної продукції на складі - 1500 од., її повна собівартість (на початок планового періоду) - 108 тис.ум.гр.од.

Норматив готової продукції на складі за повною собівартістю у плановому періоді - 50,4 тис.гр.од.

Планова сума прибутку від робіт непромислового характеру - 10000 од.

Коефіцієнт оподаткування прибутку - 32.


14


Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: