Xreferat.com » Рефераты по военной кафедре » Підготовка громадян до проходження військової служби

Підготовка громадян до проходження військової служби

Размещено на /


Підготовка громадян до проходження військової служби


Зміст


1. Підготовка громадян до проходження військової служби

1.1 Обов'язкова і добровільна підготовка громадян до військової служби

1.2 Прийом на військовий облік і призов на військову службу

1.3 Права, обов'язки і відповідальність призовника

Список використаних джерел


1. Підготовка громадян до проходження військової служби


Стаття 57 Конституції Республіки Білорусь свідчить, що захист Республіки Білорусь - обов'язок і священний обов'язок кожного громадянина. Проте проходження військової служби передбачає наявність певних навичок і знань, тому перед проходженням громадянами військової служби, служби в резерві військовий обов'язок передбачає проведення значної підготовчої роботи. Ця робота включає в себе обов'язкову і добровільну підготовку громадян до військової служби, приписку до призовних дільниць та призов на військову службу, службу в резерві. Важливою складовою в системі підготовки громадян до військової служби є допризовна підготовка в установах, що забезпечують здобуття загальної середньої, професійно-технічної та середньої спеціальної освіти.


1.1 Обов'язкова і добровільна підготовка громадян до військової служби


Закон Республіки Білорусь "Про військовий обов'язок і військову службу" встановлює обов'язкову і добровільну підготовку громадян до військової служби. Обов'язкова підготовка до військової служби передбачає:

- Отримання початкових знань у сфері збройного захисту держави;

- Допризовну та фізичну підготовку в установах, що забезпечують здобуття загальної середньої, професійно-технічної та середньої спеціальної освіти;

- Патріотичне виховання;

- Проведення лікувально-профілактичних заходів.

Отримання початкових знань у сфері збройного захисту держави - перший етап у системі підготовки збройного захисника Вітчизни у Республіці Білорусь. Він здійснюється шляхом інтегрування питань збройного захисту держави в ряд навчальних предметів, що входять в основному в освітню галузь "Суспільствознавство". Питання захисту Вітчизни пріоритетні при позашкільну навчанні і вихованні, вихованні в дошкільних установах і в родині.

Допризовна і фізична підготовка. Юнаки проходять допризовну та фізичну підготовку у всіх установах, що забезпечують здобуття загальної середньої, професійно-технічної та середньої спеціальної освіти, відповідно до навчальних планів. Допризовна і фізична підготовка учнів здійснюється на заняттях з предметів "Допризовна і медична підготовка" та "Фізична культура" вчителями (викладачами, керівниками) допризовної підготовки і фізичної культури. У ході допризовної підготовки юнаки проходять навчально-польові збори.

Мета допризовної підготовки - формування у юнаків морально-психологічної та фізичної готовності до військової служби, забезпечення учнів знаннями і вміннями, необхідними для освоєння обов'язків захисника Вітчизни.

У процесі допризовної підготовки юнаки повинні:

- Поглибити знання про героїзм і мужність наших предків у справі захисту Вітчизни;

- Осмислити особисту відповідальність за виконання конституційного обов'язку щодо захисту Республіки Білорусь;

- Ознайомитися з оборонним характером військової політики Республіки Білорусь, історією та сучасним станом національних Збройних Сил, порядком проходження військової служби;

- Освоїти права, обов'язки і відповідальність призовника, основи військової справи;

- Навчитися стріляти, виконувати стройові прийоми, діяти в екстремальних умовах, виконувати військово-прикладні та фізичні вправи і нормативи.

Фізична підготовка допризовників і призовників проводиться з метою підготовки фізично міцних, витривалих юнаків, здатних успішно адаптуватися до високих фізичним і психологічним навантаженням військової служби. Основу фізичної готовності призовників до майбутньої військової служби становлять заняття з фізичної культури, що проводяться у всіх класах середньої школи, на всіх курсах професійно-технічних училищ і середніх спеціальних навчальних закладів. У ході допризовної підготовки учні вдосконалюють свою загально фізичну підготовку, адаптуючись до нормативів молодого солдата, а також освоюють елементи військово-прикладної фізичної підготовки.

Заняття з фізичної підготовки проводяться відповідно до діючих навчальних програм і нормативами з фізичного виховання та допризовної підготовки.

Юнаки вдосконалюють свою фізичну підготовку в процесі позаурочної та позашкільної роботи у військово-прикладних гуртках і секціях, на змаганнях, змаганнях і спартакіаді, в походах, при польових виходах, на спортивно-патріотичних іграх.

Важливу роль у розвитку технічних, авіаційних, військово-прикладних видів спорту та технічної творчості молоді відіграє Добровільне товариство сприяння армії, авіації, флоту Республіки Білорусь (ДОСААФ). Товариство має в своєму розпорядженні добре оснащеною спортивно-технічною базою і широко розвиненою мережею навчальних центрів, шкіл, тирів, спортивних споруд, воно активно сприяє фізичному розвитку допризовників і призовників.

Патріотичне виховання. Для прищеплення любові до своєї Батьківщини і формування морально-психологічної готовності до виконання конституційного обов'язку щодо захисту Республіки Білорусь з допризовниками і призовниками проводиться патріотичне виховання. Виховний процес організовується і ведеться органами місцевого управління та самоврядування спільно з Міністерствами оборони та освіти Республіки Білорусь, іншими державними органами, в яких передбачена військова служба, з громадськими організаціями та об'єднаннями, в першу чергу молодіжними.

У ході патріотичного виховання юнаки глибше пізнають Білорусь, її героїчне і історичне минуле, сьогодення, перспективи розвитку; поглиблюють знання Конституції, законодавства про захист Республіки Білорусь, питань внутрішньої і зовнішньої політики нашої держави. Дуже важливими формами військово-патріотичного виховання є уроки мужності, зустрічі з учасниками Великої Вітчизняної війни, музейна і пошукова робота, проведення військових свят, шефські зв'язки з військовими частинами. Патріотичне виховання допризовників і призовників проводиться як в ході планових занять з допризовної підготовки, так і при проведенні позаурочних і позашкільних заходів за участю всього педагогічного колективу навчального закладу, представників військових частин, військкоматів, ДОСААФ, громадських організацій.

Проведення лікувально-профілактичних заходів. Лікувально-профілактичні заходи організуються і проводяться за місцем проживання, навчання або роботи громадян призовного віку медичними організаціями Міністерства охорони здоров'я Республіки Білорусь з створенням у них підліткових кабінетів. До приписки юнаків до призовних дільниць щороку проводяться (починаючи з 14-річного віку) їх медичне обстеження, динамічне спостереження за станом здоров'я та фізичним розвитком, а при необхідності - інші профілактичні та реабілітаційні заходи. У процесі приписки юнаків до призовних дільниць проводиться медичний огляд допризовників. Комісії з приписку, до складу яких входять лікарі-фахівці, прикріплюють до лікувально-профілактичним організаціям громадян, які потребують в медичному обстеженні, лікуванні та спостереженні.

Добровільна підготовка громадян до військової служби. Добровільна підготовка включає:

- Заняття військово-прикладними видами спорту;

- Підготовку з військово-технічних спеціальностей;

- Навчання за навчальними програмами, що передбачають військову підготовку неповнолітніх громадян (Мінське суворовське військове училище, військові оркестри);

- Навчання за програмами підготовки молодших командирів на військових кафедрах або факультетах цивільних навчальних закладів;

- Навчання за програмами підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах або факультетах цивільних навчальних закладів.

Громадяни, які підлягають призову на військову службу, можуть займатися військово-прикладними видами спорту в громадських об'єднаннях, установах освіти, спортивних клубах та секціях незалежно від їх відомчої приналежності. Наявність у громадян першого спортивного розряду або спортивного звання з військово-прикладного виду спорту враховується призовними комісіями при визначенні виду і роду військ Збройних Сил, інших військових формувань, в яких вони будуть проходити строкову військову службу.

Підготовка громадян з військово-технічних спеціальностей та спеціальностями, родинним військово-обліковими, здійснюється в організаціях Білоруського ДОСААФ і установах освіти. На навчання за військово-технічних спеціальностей направляються громадяни чоловічої статі, які досягли 17-річного віку, придатні за станом здоров'я до військової служби, які підлягають призову на строкову військову службу після закінчення навчання.


1.2 Прийом на військовий облік і призов на військову службу


Приписка громадян до призовних дільниць. Юнаки в рік досягнення ними 16-річного віку підлягають приписці до призовних дільниць, утворюваних у районах і містах без районного поділу. Приписка здійснюється з метою взяття громадян на військовий облік, визначення категорії придатності їх до військової служби, встановлення загальноосвітнього рівня, набутою спеціальністю і фізичної підготовленості. Приписка проводиться щорічно в січні-квітні за місцем постійного проживання (прописки) громадян.

Керівники державних органів, інших організацій щорічно у встановлені терміни представляють у військові комісаріати списки громадян, які підлягають приписці. На підставі поданих списків військові комісаріати складають зведені списки і розробляють графіки явки допризовників на приписку.

Для проведення приписки громадян до призовних дільниць виконкомами місцевих органів влади створюються комісії у складі голови комісії - військового комісара району (міста) та членів комісії: фахівців військового комісаріату, лікарів - фахівців медичних організацій Міністерства охорони здоров'я Республіки Білорусь, секретаря комісії.

У ході приписки юнаків до призовних дільниць комісії проводять медичний огляд допризовників і попередньо визначають їхнє призначення на військовій службі; попередньо відбирають на добровільній основі кандидатів для направлення у військові навчальні заклади; визначають осіб для підготовки за спеціальностями, родинним військово-обліковими. Комісії з приписку прикріплюють до лікувально-профілактичним організаціям осіб, які потребують в медичному обстеженні, лікуванні та спостереженні, а також розглядають питання про звільнення громадян від приписки до призовних дільниць.

Конкретні строки явки на призовні дільниці встановлюються військовими комісарами в повістках виклику для приписки до призовної дільниці. Вручення повісток громадянам здійснюється через житлово-експлуатаційні організації, виконкоми місцевих Рад, відділи кадрів підприємств, установ і навчальних закладів. У необхідних випадках оповіщення відбувається поштою або по телефону, порядку також можуть вручатися громадянам безпосередньо.

Громадяни, які викликаються для проходження приписки, зобов'язані прибути на призовні дільниці в зазначені терміни, маючи при собі паспорт або свідоцтво про народження, документ про закінчення навчального закладу або довідку з місця навчання (роботи), довідку про склад сім'ї, характеристику з місця навчання або роботи , 4 фотографії 3x4 см (перелік документів вказується на порядку).

Призначені військовим комісаром працівники військкомату проводять бесіду з юнаками, перевіряють наявність і повноту представлених ними документів, оформляють особові справи допризовників. У ході бесіди з допризовниками з'ясовуються їх нахили, спеціальність, риси характеру, взаємини з однолітками і в сім'ї, стан здоров'я, шкідливі звички, заняття спортом та інші відомості.

Кожен допризовника в ході приписки до призовної дільниці підлягає обов'язковому медичному огляду лікарями-спеціалістами: хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, отоларингологом, стоматологом і при необхідності лікарями інших спеціальностей.

Громадянину, призначене до призовної дільниці, видається посвідчення призовника, роз'яснюються права і обов'язки призовника, правила військового обліку та порядок проходження обов'язкової підготовки до військової служби.

Призов на строкову військову службу. Після приписки до призовної дільниці і до призову на строкову військову службу, службу в резерві у військкоматах планомірно накопичуються відомості про призовників, їхніх ділових і моральних якостях, стан здоров'я, фізичного розвитку, освіти і сімейного стану.

Призову на строкову військову службу, службу в резерві підлягають громадяни чоловічої статі у віці від 18 до 27 років у строки, встановлені Указом Президента Республіки Білорусь.

Призов громадян на строкову військову службу, службу в резерві проводить призовна комісія в такому складі:

- Голова комісії - заступник керівника місцевого виконавчого і розпорядчого органу;

- Члени комісії - військовий комісар району (міста), заступник начальника управління (відділу) внутрішніх справ місцевого виконавчого і розпорядчого органу, керівник (заступник керівника) місцевого органу управління охорони здоров'я, лікар, керівний роботою лікарів - фахівців з медичного огляду громадян, які підлягають призову на строкову військову службу, службу в резерві;

- Секретар комісії.

У роботі призовної комісії можуть брати участь депутати, представники громадських об'єднань та інших організацій.

При призов громадян на строкову військову службу, службу в резерві районна (міська) призовна комісія зобов'язана організувати медичний огляд призовників і прийняти по відношенню до них одне з таких рішень:

- Про призов на строкову військову службу або службу в резерві;

- Про надання відстрочки від призову на строкову військову службу або службу в резерві;

- Про звільнення від призову на строкову військову службу, службу в резерві;

- Про зарахування в запас;

- Про звільнення від виконання військового обов'язку.

При прийнятті рішення про призов громадян на строкову військову службу призовна комісія визначає вид і рід військ Збройних Сил, інших військових формувань, яких ці громадяни можуть проходити строкову військову службу. Рішення районної (міської) призовної комісії оголошується призовнику. Призовнику, стосовно якої прийнято рішення призовної комісії, на його вимогу видається копія відповідного рішення.

Громадяни, які підлягають призову на військову службу, службу в резерві, зобов'язані: з'явитися за повісткою військового комісаріату на медичний огляд (обстеження) і на засідання призовної комісії; з'явитися для відправки у військові частини для проходження військової служби; перебувати у військовому комісаріаті (на призовному пункті ) для відправки їх до місця військової служби, служби в резерві.

Повістки військового комісаріату вручаються призовникам під розписку. У повістках вказується інформація про правові наслідки невиконання громадянами викладених у них вимог. Громадяни, які підлягають призову на військову службу, службу в резерві, можуть викликатися поштовими картками або телефонограмами.

У разі відмови громадян від отримання повісток і неявки у встановлені терміни без поважної причини на заходи щодо призову на військову службу, службу в резерві органи внутрішніх справ здійснюють привід цих осіб у військові комісаріати (на призовні пункти) на підставі письмового звернення військового комісара. У разі неявки ці громадяни вважаються ухиляються від виконання військового обов'язку і залучаються до відповідальності відповідно до законодавства Республіки Білорусь.

Керівники підприємств зобов'язані забезпечити своєчасне прибуття призовників на призовну дільницю.

Для керівництва районними (міськими) призовними комісіями та здійснення контролю їх діяльності обласними (Мінським міським) виконавчими комітетами створюються відповідні обласні (Мінська міська) призовні комісії, які мають право переглядати і скасовувати рішення районних (міських) призовних комісій.

Звільнення та надання відстрочок від призову на військову службу, службу в резерві. Від призову на військову службу, службу в резерві звільняються громадяни:

- Визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби за умови виключення з військового обліку;

- Що не мають батьків, а також громадяни, батьки, матері, рідні брати, сестри яких загинули чи померли або стали інвалідами I або II групи внаслідок каліцтва, захворювання, одержаних при виконанні обов'язків військової служби;

- Які пройшли військову службу або іншим чином виконали військовий обов'язок в іншій державі.

Призову на військову службу, службу в резерві не підлягають громадяни:

- Які відбули покарання у вигляді позбавлення волі у виправних установах;

- Відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, громадських або виправних робіт, обмеження волі або арешту;

- Мають судимість;

- Щодо яких судом застосовані примусові заходи медичного характеру, - протягом строку застосування цих заходів;

- Щодо яких здійснюється кримінальне переслідування, або кримінальну справу передано прокурору для направлення до суду, або здійснюється судочинство.

Відстрочка від призову на строкову військову службу, службу в резерві надається громадянам:

- За станом здоров'я;

- Для продовження освіти;

- За сімейним станом;

- Для отримання військово-технічних спеціальностей;

- В зв'язку із здійсненням депутатських повноважень;

- На підставі Указів Президента Республіки Білорусь.

заклик військова служба облік


1.3 Права, обов'язки і відповідальність призовника


Права призовника. Юнак є призовником з дня приписки його до призовної дільниці з видачею посвідчення призовника і до відправки для проходження військової служби, служби в резерві у військову частину із заміною посвідчення призовника на військовий квиток.

Призовникам гарантуються права і свободи, встановлені законодавством для громадян Республіки Білорусь, з обмеженнями в їх використанні, зумовленими особливостями військового обов'язку.

У законодавстві Республіки Білорусь з питань проходження строкової військової служби різнобічно враховуються можливості громадян, їх матеріальне, соціальне та сімейне становище, стан здоров'я. У зв'язку з цим призовник має право на відстрочки і звільнення від призову у випадках, передбачених Законом Республіки Білорусь "Про військовий обов'язок і військову службу".

Призовник має право на об'єктивне медичний огляд і прийняття по відношенню до нього рішення призовної комісії, відповідного його станом здоров'я, освіти, сімейного та матеріального становища. Члени призовної комісії, а також інші особи, які допустили зловживання або несумлінне ставлення до виконання покладених на них обов'язків, притягуються до відповідальності.

Призовник має право оскаржити рішення районної (міської) призовної комісії в обласну (Мінську міську) призовну комісію. Рішення обласної (Мінської міської) призовної комісії є обов'язковими для нижчестоящих призовних комісій.

При необхідності призовник має право вимагати копії вжиті щодо нього рішень районної (міської) чи обласної (Мінської міської) призовної комісії.

Рішення обласної (Мінської міської) призовної комісії за скаргою громадянина може бути оскаржено ним до суду. У цьому випадку виконання рішення обласної (Мінської міської) призовної комісії припиняється до набрання законної сили рішенням суду.

Громадянам, призваним (надійшли) на військову службу, службу в резерві, за місцем їх роботи надаються гарантії і компенсації, встановлені законодавством Республіки Білорусь.

Призовникам, які навчаються в закладах освіти, покликаним (надійшли) на військову службу, службу в резерві, виплачується за місцем навчання допомогу у розмірі двотижневої стипендії.

Громадяни, які навчаються в закладах освіти, звільняються від навчання на час, необхідний для приписки до призовних дільниць, оформлення призову (надходження) на військову службу, службу в резерві, постановки на військовий облік та зняття з військового обліку із збереженням за ними стипендії за місцем навчання .

Хлопцям, які навчаються в закладах освіти, які направляються на медичний огляд, обстеження, лікування або повторний огляд, на час перебування у медичній установі зберігаються місце навчання і стипендія, а також відшкодовуються витрати на проїзд до місця медичного огляду, обстеження, лікування або переогляду і назад.

Обов'язки призовника. Призовник зобов'язаний:

- Бути у встановлений час і місце за викликом (порядку) військового комісаріату чи іншого органу, що здійснює військовий облік;

- Повідомляти в тижневий термін у військовий комісаріат чи інший орган, який здійснює військовий облік, за місцем постійного проживання (прописки) про зміну свого сімейного стану, освіти, місця роботи (навчання), місця постійного проживання (прописки);

- Знятися з військового обліку при переїзді на нове місце постійного проживання (прописки) в межах Республіки Білорусь, а також при виїзді для тимчасового проживання за кордон і стати в тижневий термін на військовий облік після прибуття на нове місце постійного проживання (прописки) або держави тимчасового проживання;

- Мати і зберігати посвідчення призовника. У разі втрати посвідчення у тижневий термін звернутися у військовий комісаріат чи інший орган, який здійснює військовий облік, а при знаходженні за кордоном - в дипломатичне представництво або консульська установа Республіки Білорусь для вирішення питання про отримання дубліката посвідчення призовника;

- Готувати себе до майбутньої військової служби, у навчальному закладі сумлінно вивчати курс "Допризовна підготовка", виконувати нормативи прикладного фізкультурно-но-спортивного комплексу "Захисник Вітчизни";

- Будучи певним для навчання з військово-технічної спеціальності, акуратно відвідувати всі заняття.

Громадяни, які підлягають призову на військову службу, службу в резерві і виїжджають з місця постійного проживання (прописки) у період проведення призову на термін більше одного місяця, повинні особисто повідомляти про це у військовий комісаріат.

Поважними причинами неявки призовника за повісткою (напрямку) військового комісаріату чи іншого органу, що здійснює військовий облік, є:

- Каліцтво (поранення, травма, контузія) або захворювання громадянина, пов'язане з втратою ним працездатності;

- Тяжкий стан здоров'я батька, матері, вітчима, мачухи, дружини, сина, дочки, рідних брата чи сестри, діда, баби, опікуна громадянина або участь у похороні зазначених осіб;

- Перешкоду, що виникло в результаті дії непереборної сили, або інша обставина, що не залежить від волі громадянина;

- Інші причини, визнані поважними призовної комісією (військовим комісаром) або судом.

Причини неявки повинні бути підтверджені документами відповідних органів.

Відповідальність призовників. Неявка громадян без поважної причини у військовий комісаріат для приписки до призовної дільниці тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі до однієї мінімальної заробітної плати. Вчинення зазначеного порушення повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення тягне за собою накладення штрафу в розмірі від однієї до двох мінімальних заробітних плат.

Ухилення призовника або військовозобов'язаного від військового обліку тягне за собою накладення штрафу в розмірі до однієї мінімальної заробітної плати.

Неявка громадян без поважної причини у військовий комісаріат для призову на строкову військову службу у строки, встановлені Законом Республіки Білорусь "Про військовий обов'язок і військову службу", або за викликом військового комісаріату тягне за собою накладення штрафу в розмірі від двох до трьох мінімальних заробітних плат.

Умисне зіпсуття або недбале зберігання призовниками посвідчень про приписку до призовних дільниць, що призвело до їх втрату, тягне за собою попередження або накладення штрафу до однієї мінімальної заробітної плати.

Ухилення від призову на військову службу по мобілізації або від призову на військову службу у воєнний час карається позбавленням волі на строк від двох до семи років.

Ухилення від призову на строкову військову службу, вчинене протягом року після накладення адміністративного стягнення за таке ж порушення, карається штрафом, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Ухилення від призову на військову службу, вчинене шляхом навмисного заподіяння собі тілесного ушкодження, або шляхом симуляції хвороби, або за допомогою підробки документів, або шляхом іншого обману, карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. Ухилення призовника або військовозобов'язаного від військового обліку, вчинене протягом року після накладення адміністративного стягнення за таке ж порушення, карається штрафом або арештом на строк до трьох місяців.

Список використаних джерел

допризовний підготовка збройний служба

1. Конституція Республіки Білорусь у 1994 р. (із змінами та доповненнями на республіканських референдумі 24 листопада 1996 р. і 17 жовтня 2004 р.) - Мн.: Амалфея, 2005. - 48 с.

2. Про військовий обов'язок і військову службу: Закон Республіки Білорусь / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь.

3. Варламов, В. Б. Допризовна підготовка: навч. посібник / В. Б. Варламов. - Мінськ: Адукация i вихаванне, 2007. - 304 с


Размещено на

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: