Xreferat.com » Рефераты по военной кафедре » Цивільна оборона України в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу

Цивільна оборона України в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу

Цивільна оборона України є складовою частиною соціальних та захисних заходів, які проводяться в мирний і воєнний час з метою захисту населення, народного господаства від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха сучасних засобів ураження.

Цивільна оборона України організується за територіально-виробничим принципом на всій території і являє собою сукупність структур державного управління, підприємств, організацій і спеціально створених органів керівництва та сил цивільної оборони. Заходи цивільної оборони проводяться по всій території держави, як правило, заздалегідь, з врахуванням особливостей кожного району.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ

– запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного походження, проведення заходів щодо зменшення збитків та втрат під час аварій, катастроф, вибухів, великих пожеж та стихійного лиха;

– оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій в мирний і воєнний час та постійне інформування його про наявну обстановку;

– захист населення від наслідків аварій, катастроф, великих пожеж, стихійного лиха та застосування засобів ураження;

– організація життєзабезпечення населення під час аварій, катастроф, стихійного лиха у воєнний час;

– організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у районах лиха і осередках ураження;

– створення систем аналізу і прогнозування управління, оповіщення і зв'язку спостереження і контролю за радіоактивним, хімічним і бактеріологічним зараженням, підтримання їх готовності для сталого функціонування в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу;

– підготовка і перепідготовка керівного складу цивільної оборони, її органів управління та сил, навчання населення вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту і діяти в надзвичайних ситуаціях.

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Кабінет Міністрів України постійно приділяє увагу розвитку цивільної оборони, підвищенню її ролі у захисті населення, підвищенню її значення, визначає основні принципи її побудови, характер і обсяг завдань, що вирішуються. Цивільна оборона організується за територіально-виробничим принципом.

Територіальний принцип полягає в організації цивільної оборони на території областей, міст і районів, сільських місцевостей відповідно адміністративного поділу території. Згідно з цим, відповідальність за стан цивільної оборони на цих територіях несуть виконавчі органи влади, а начальниками цивільної оборони, які безпосередньо здійснюють керівництво цивільною обороною є голови виконавчих органів влади.

Виробничий принцип полягає в організації цивільної оборони в кожній установі, підприємстві (об'єкті).

Начальником цивільної оборони України є Прем'єр-Міністр України (мал. 1). Безпосереднє, керівництво цивільною обороною України здійснює начальник штабу цивільної оборони України, який підпорядкований Прем'єр-Міністру. При штабі цивільної оборони України є державні курси, де навчаються керівний склад вищих органів влади, керівний склад ЦО і великих підприємств, а також викладачі ЦО вузів.

Штабу цивільної оборони України підпорядковані війська цивільної оборони (4 бригади і 4 полки), спеціалізовані формування цивільної оборони (4 загони), територіальні формування, а також начальники цивільної оборони областей і штаби цивільної оборони.

В області начальником цивільної оборони є голова державної виконавчої влади. При начальнику ЦО області утворюється штаб цивільної оборони, обласна евакокомісія, комісія з надзвичайних ситуацій. При штабі ЦО області існують курси цивільної оборони. Начальником цивільної оборони міста є, голова державної виконавчої влади. При ньому створюється штаб цивільної оборони, міська евакокомісія, територіальні формування і комісія по надзвичайних ситуаціях. В сільському районі начальником цивільної оборони с голова державної виконавчої влади. При ньому створюється штаб цивільної оборони, комісія по надзвичайних ситуаціях, приймальна евакокомісія і територіальні формування. Начальники цивільної оборони несуть повну відповідальність за здійснення заходів цивільної оборони на підлеглих їм територіях.

Завдання штабів цивільної оборони

– своєчасне планування дій сил цивільної оборони;

– підтримання в постійній готовності формувань до виконання завдань в зонах масового ураження людей, зонах стихійного лиха, аварій і катастроф;

– організація розвідки;

– підтримання надійного зв'язку з підпорядкованими штабами і формуваннями;

– розгортання пунктів управління, їх переміщення і охорона;

– забезпечення діяльності сил ЦО, які знаходяться в вихідних районах.

Для забезпечення виконання заходів цивільної оборони, підготовки формувань і управління ними з метою проведення робіт в осередках ураження формуються служби міста (району) на базі відповідних міських (районних) організацій.

Начальниками служб є керівники організацій. Вони підпорядковуються начальнику ЦО міста (району) і всю свою практичну діяльність проводять під його керівництвом, а також під керівництвом обласних (державних) служб цивільної оборони.

До служб цивільної оборони відносяться

– служба зв'язну і оповіщення – для сповіщення населення про загрозу стихійного лиха, аварій, катастроф і інших надзвичайних ситуацій, а також для підтримання зв'язку з керівництвом і формуваннями цивільної оборони;

– служба охорони громадського порядку (ОГП) для підтримання порядку, охорони громадської власності і особистого майна громадян в мирний і воєнний час;

– протипожежна служба – для профілактики, локалізування і гасіння пожеж;

– медична служба – для надання медичної допомоги ураженим і проведення санітарно-гігієнічних, профілактичних заходів;

– інженерна служба – для забезпечення побудови захисних споруд;

– комунально-технічна служба – для ліквідації аварій на спорудах комунального господарства;

– технічна служба – для організації і здійснення технічно правильного обслуговування, експлуатації і ремонту техніки і приладів;

– транспортна служба – для забезпечення всіх видів перевезень в інтересах цивільної оборони;

– служба енергопостачання і світломаскування – для забезпечення постачання електроенергією об'єктів і транспорту, ліквідації аварій на електромагістралях, забезпечення режимів затемнення;

– служба санітарної обробки – для проведення санітарної обробки населення, знезаражування територій, споруд, техніки, транспорту;

– служба продовольчого постачання – для забезпечення населення продуктами харчування, предметами першої необхідності і захисту запасів продовольства, харчової сировини і промислових товарів;

– служба матеріально-технічного постачання – для забезпечення об'єктів народного господарства і невоєнізованих формувань всіма видами матеріальних засобів;

– служба сховищ та укрить для забезпечення сховищ і підтримання їх в постійній готовності.

Організація цивільної оборони на об'єктах народного господарства

Об'єкт народного господарства – це виробничі підприємства, учбові заклади, приватні підприємства і інші. На всіх об'єктах народного господарства (ОНГ) цивільна оборона організується з метою попередньої їх підготовки до захисту робітників, службовців і членів їх сімей в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу, створення умов, що підвищують стійкість роботи підприємств та своєчасне створення умов для проведення рятувальних і інших невідкладних робіт РіІГІР (мал. 2).

На цивільну оборону підприємства покладені такі основні обов'язки

– оповіщення працівників та членів їх сімей при заірозі нападу, стихійного лиха і катастроф;

– забезпечення сховищами працюючої зміни, підтримка в стані постійної готовності захисних споруд і спеціальних споруд ЦО;

– проведення заходів, що забезпечують стійкість роботи об'єкту в мирний та воєнний час;

– створення, підготовка і підтримка в постійній готовності сил ЦО об'єкту;

Начальником ЦО об'єкту є його керівник. Він несе повну відповідальність за забезпечення захисту виробничого персоналу та населення, постійну готовність органів управління, сил і засобів проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. Начальник ЦО об'єкту підпорядковується відповідним посадовим особам відомств, у віданні яких знаходиться об'єкт, а в оперативному відношенні підпорядковується вищестоящому начальнику ЦО за місцем розташування об'єкту.

Обов'язки начальника ЦО ОНГ

– організація ЦО та повсякденне керівництво нею;

– організація забезпечення евакуації і розосередження робітників і службовців та членів їх сімей в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу;

– забезпечення сховищами працюючої зміни, підтримка в стані постійної готовності захисних споруд і спеціальних споруд ЦО;

– проведення заходів, що забезпечують стійкість роботи об'єкту в мирний та воєнний час;

– створення, підготовка і підтримка в постійній готовності сил ЦО об'єкту;

– організація стійкого управління, зв'язку та сповіщення, керівництво розробкою плану ЦО об'єкту;

– керівництво навчанням робітників, службовців і населення робітничих поселень заходам захисту від стихійного лиха, аварій та сучасних засобів ураження;

– здійснення заходів по маскуванню об'єкту;

– керівництво РіІНР на об'єкті.

На великих об'єктах призначаються

– застуник начальника ЦО об'єкту по евакуації та розосередженню робітників та службовців;

– заступник по інженерно-технічній частині;

– заступник по матеріально-технічному забезпеченню.

На всіх об'єктах створюється штаб ЦО об'єкту, комплектується з штатних робітників та посадових осіб.

До складу штабу входять: начальник штабу, його заступник (помічники)

– по оперативно-розвідницькій частині, бойовій підготовці, житловому сектору, а також інші спеціалісти на погляд начальника ЦО об'єкту

Служби ЦО об'єкту

Для підготовки та проведення РіІНР на об'єктах, що мають відповідну базу, створюються служби: оповіщення та зв'язку, протипожежна, аварійно-технічна, охорони громадського порядку, медична, матеріально-технічного забезпечення, транспорту, протирадіаційного і хімічного захисту, сховищ. В залежності від специфіки об'єкту і наявності бази можуть створюватись і інші служби ЦО (захисту продовольства, води і т.д.)

Кількість служб визначається начальником ЦО об'єкту по узгодженні зі штабом ЦО району (міста).

Служба оповіщення та зв'язку створюється на базі вузлів (об'єктів) зв'язку. Вона повинна оповістити склад керівництва, робітників та службовців і населення робітничих поселень об'єкту про загрозу стихійного лиха, катастроф, аварій і про загрозу нападу ворога, організувати зв'язок і підтримувати ного у стані постійної готовності; усунути наслідки аварії на спорудах зв'язку та в осередках ураження.

Служба охорони громадського порядку створюється на базі підрозділів відомчої охорони. На неї покладається забезпечення надійної охорони об'єкту, громадського порядку при аваріях, катастрофах, стихійному лиху та при загрозі нападу противника і в час проведення рятувальних робіт, допомога при своєчасному укритті працюючих ла сигналами ЦО, контролювання режиму світломаскування.

Медична служба організується па базі медичних пунктів, санітарних частин, поліклінік. На неї покладається забезпечення постійної готовності медичних формувань, організація і проведення саиітарно-гігієнічних та профілактичних заходів; надання медичної допомоги потерпілим та евакуація їх у лікувальні установи, здійснення заходів санітарної обробки уражених; медичне забезпечення робітників та службовців і членів їх сімей в місцях розосередження.

Служба протирадіаційного і протихімічного захисту організується на базі хімічних лабораторій та цехів. На неї покладається розробка і здійснення заходів по захисту робітників і службовців, джерел водозабезпечення, харчувальних блоків, складів продовольства від радіоактивних та хімічних речовин, організація та підготовка протирадіаційних, протихімічних формувань та установ; контролювання стану індивідуальних та колективних, засобів захисту і спеціальної техніки; організація радіаційного і хімічного спостереження та здійснення дозиметричного контролю за опроміненням особистого складу. Проведення заходів по ліквідації наслідків радіоактивного і хімічного зараження.

Служба сховищ та укрить організується на базі відділу капітального будівництва, житлово-комунального відділу, будівельного цеху. Па неї покладається розробка розрахунків сховищ для робітників, службовців і їх сімей; забезпечення готовності сховищ та контролювання правильності їх експлуатації; організація будівництва сховищ найпростішого типу; забезпечення своєчасного наповнення сховищ по сигналах ЦО; участь у рятувальних роботах при завалах сховищ.

Аварійно-технічна служба створюється на базі виробничо-технічного відділу або відділу головного механіка. Ця служба розробляє і здійснює попереджувальні заходи, що підвищують стійкість основних споруд, спеціальних інженерних мереж та комунікацій в надзвичайних ситуаціях, здійснює роботи по локалізації та ліквідації аварій в мережах та комунікаціях об'єкту, в спорудах, розбирає завали і рятує людей.

Служба матеріально-технічного забезпечення створюється на базі відділу матеріально-технічного забезпечення об'єкту. На неї покладається розробка плану матеріального і технічного забезпечення, повне та своєчасне забезпечення формувань всіма засобами оснащення, організація ремонту техніки і різного майна, підвіз його до дільниць робіт, зберігання і облік; забезпечення продовольством, предметами першої необхідності робітників та службовців на об'єктах та в місцях розосередження.

Транспортна служба організується на базі транспортних відділів, цехів, гаражів об'єкту. Вона розробляє і здійснює заходи по забезпеченні перевезень, пов'язаних з розосередженням робітників і службовців та доставкою їх до місця роботи, організує підвезення сил і засобів до осередків ураження, пристосовує транспорт для перевезення робітників і службовців, евакуації уражених. Проводить роботу по знезараженню транспорту. Начальниками служб призначаються начальники установ, відділів, лабораторій, на базі яких розгортається служба.

На невеликих об'єктах служби ЦО не створюються, а їх робота доручається відділам даного об'єкту. Начальниками цивільної оборони сільських районів е голови державної виконавчої влади. При них існує штаб цивільної оборони. В сільських районах утворюються прийомні евакокомісії для прийому і розміщення евакуйованого населення з міст і районів, де етапи ся стихійне лихо, аварія або катастрофа або інші надзвичайні ситуації. В сільських районах створюються служби, аналогічні міським районам. Особливістю медичної служби є те, що вона приймає і розміщує евакуйовані лікарні і лікувально-профілактичні установи і хворих. Крім того, в сільських районах створюються служби захисту тварин і рослин на базі ветеринарних установ та дослідних станцій.

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Державна Комісія Кабінету Міністрів з надзвичайних ситуацій створена постановою уряду у 1989 р. Мета – забезпечити постійну готовність органів державного управління всіх рівнів до швидких і чітких дій в екстремальних ситуаціях, які виникли внаслідок аварій, катастроф і різного роду стихійного лиха. Комісія повинна координувати і контролювати роботу обласних, міських, районних органів влади з профілактики, попередження і ліквідації наслідків стихійного лиха і аварій.

У сфері безпосереднього керівництва комісії знаходиться невелика кількість відомств – державні органи по охороні природи, Держкомгідромст і т. п.

Одним з головних завдань комісії є створення державної системи профілактичних заходів, спрямованих на попередження аварій і катастроф, екологічних криз, зменшення наслідків стихійного лиха, підвищення надійності потенційно небезпечних виробництв і забезпечення стійкості промислових об'єктів і соціальної сфери.

Розподілення функцій постійних надзвичайних комісій

Державна комісія по надзвичайних ситуаціях вступає в керівництво при виникненні:

– аварій 1 категорії і катастроф;

– аварій на атомних електростанціях з викидом радіоактивних речовин в атмосферу і на місцевість;

– стихійного лиха 1 категорії;

– аварії на залізницях: зіткнення поїздів та т. п., в результаті чого є людські жертви чи допущене припинення руху на дільниці протягом 6 годин і більше;

– пожеж на особливо важливих об'єктах, які призвели до повної зупинки виробничого процесу терміном більше 6 годин;

– пожеж в будівлях і рухомих поїздах метрополітенів, які призвели до загибелі людей;

– лісових пожеж, що охоплюють територію більше 100 га і торф'яних пожеж на території більше 1000 га;

– поодиноких випадків зараження чумою, віспою, жовтою пропасницею та інших небезпечних видів хвороб;

– групових випадків захворювань на холеру – 5 чол. і більше;

– спалахів дизентерії, гострих шлункових захворювань і токсикоінфекції

– 500 чол. і більше;

– спалахів захворювань К4 – рикетсиозу, орнітозу, псевдотуберкульозу, " різного роду пропасниць – 50 чол. і більше;

– захворювання тварин і зараження їжі особливо небезпечними (екзотичними) інфекціями;

– ситуації, коли сили і засоби, що є в наявності в обласних і районних комісіях, не в змозі забезпечити вирішення всіх завдань по ліквідації наслідків аварій чи стихійного лиха.

Обласна комісія приступає до керівництва при виникненні:

– аварій II категорії;

– стихійного лиха II категорії;

– аварій на залізницях (які призвели зупинку руху до 6 годин);

– пожеж на особливо важливих об'єктах народного господарства, що призвели до зупинки виробничого процесу терміном більше 3 годин;

– лісових пожеж, що охопили територію більше 25 га і торф'яних пожеж більше 100 га;

– окремих випадків зхворюваиня чумою, віспою, епідемічним сипним тифом, вірусними констаціозними немоорганічними пропасницями, холерою, сибіркою, жовтою пропасницею, бруцельозом, ящуром, сипом, мелоидозом;

– спалахів захворювань К4 – рикетсиозом, орнітозом, геморагічними пропасницями, псевдотуберкульозом – 10 чол. і більше;

– спалахів захворювань, викликаних гострими кишковими інфекціями і токсикоінфекціями – 25 чол. і більше;

– гострих захворювань тварин та птахів.

В залежності від конкретних умов виникнення і розвитку аварій та стихійного лиха, рівень керівництва їх ліквідації, а також завдань обласних і міських комісій додатково повідомляються штабом цивільної оборони України.

Міська (районна) постійно діюча комісія у випадку виникнення аварій, катастроф, стихійного лиха на території міста (району) організовує свою роботу по ліквідації наслідків самостійно, під керівництвом обласної комісії в залежності від ситуації, що склалася.

Коротко розглянемо склад обласної комісії з надзвичайних ситуацій, завдання, які вона виконує, права її і порядок роботи. Обласна комісія з надзвичайних ситуацій складається з 40–50 чол., в неї входять:

Голова комісії – перший заступник голови виконавчої влади.

Заступники голови комісії:

– завідуючий обласним здороввідділом;

– начальник штабу ЦО області;

– заступник голови виконавчої влади;

– заступник начальника управління внутрішніх справ області.

Члени комісії: начальники управлінь, директори великих виробничих
підприємств.

Постійний робочий орган при комісії – штаб цивільної оборони області.

Обласна комісія з надзвичайних ситуацій вирішує такі завдання:

В повсякденній діяльності

Виявлення джерел і причин виникнення виробничих аварій і катастроф. Оцінка і прогнозування наслідків можливих аварій і катастроф, стихійного лиха.

Контроль за створенням груп, сил і засобів для проведення РіІНР і робіт по ліквідації наслідків можливих аварій, катастроф та стихійного лиха, забезпечення постійної готовності цих сил та засобів.

Контроль за розробкою та реалізацією заходів, спрямованих на зменшення небезпеки виникнення аварій, катастроф і стихійного лиха і т.д.

Відпрацювання питань взаємодії з органами військового командування, сусідніми областями, містами і районами.

Підготовка особистого складу комісії, органів до дій в надзвичайних умовах, забезпечення їх постійної готовності до роботи.

При виникненні виробничих аварій, катастроф і стихійного лиха

Приведення до готовності підпорядкованих формувань та органів, які залучаються, інших сил і засобів. Керівництво їх діями в надзвичайних умовах.

Оцінка обстановки, масштаб пригод, розмір збитків та ін., наслідків аварій, катастроф та стихійного лиха.

Здійснення негайних заходів по забезпеченню захисту населення від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха; його нормальної діяльності.

Керівництво заходами щодо евакуації населення з небезпечних зон.

Організація РіІНР в осередку ураження.

Керівництво заходами по ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха.

Керівництво роботами по рятуванню населення, матеріальних та культурних цінностей, зменшення зростання збитків, зниження економічних наслідків.

Встановлення режиму доступу і перебування в районі аварії і т.д. Організація заходів по підтримці громадського порядку.

Здійснення взаємодій з органами військового командування в ході залучення війська до рятівних робіт.

Організація збирання і вивчення інформації про обставини виникнення аварій, їх розвитку, наслідки, а також про втрати населення в зонах цих аварій.

Інформація зацікавлених організацій та населення про проведення робіт з ліквідації наслідків.

Надання допомоги спеціальним комісіям по адміністративному чи технічному розслідуванню причин аварій і катастроф.

Комісія з надзвичайних ситуацій має право

Приймати рішення про проведення екстремальних заходів по забезпеченню захисту населення від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха; зниження збитків від них та ліквідації цих наслідків на всій території району, міста, області.

Здійснювати контроль за діяльністю підприємств, організацій і закладів незалежно від відомств підпорядкування з питань зменшення небезпеки виникнення аварій і т. п.

Брати участь в підготовці висновків про доцільність розміщення на території району (міста, області) об'єктів народного господарства, потенційно небезпечних для життя і здоров'я, населення, природного середовища.

Виходити з клопотанням в державні органи влади щодо надання допомоги по попередженню аварій, стихійного лиха і т. п.

Підготовлювати до евакуації населення і вивезення матеріальних цінностей з районів аварій, катастроф та стихійного лиха.

Залучати до роботи комісії необхідних спеціалістів.

Вимагати від всіх підприємств, установ і організацій, розташованих на території області (району, міста), необхідну інформацію, пов'язану з аварією, катастрофою чи стихійним лихом, а також інформацію про хід ліквідації цих аварій.

Документи, які розробляються комісією

– функціональні обов'язки особового складу (у повсякденній діяльності при виникненні надзвичайних обставин);

– особистий план роботи у випадках надзвичайного становища, зумовленого стихійним лихом, виробничими аваріями і катастрофами;

– карта-схема області з позначенням потенційно небезпечних об'єктів і районів;

– перелік об'єктів і їх характеристики з точки зору аварійної небезпеки;

– список підпорядкованих сил і засобів, їх керівників, порядок приведення до готовності формувань цивільної оборони;

– списки необхідних телефонів, схеми оповіщення і зв'язку на випадок надзвичайного становища;

– інша необхідна інформація та нормативні документи.

Порядок роботи комісії

Діяльність комісії здійснюється як в надзвичайних умовах, так і в період нормального безаварійного функціонування об'єктів і відсутності небезпечних природних явищ.

Повсякденна діяльність комісії організовується у відповідності до річного плану роботи, в якому відзначаються пункти по контролю за реалізацією заходів, спрямованих на зменшення збитків від можливих аварій, катастроф і стихійного лиха.

Дії комісії в надзвичайних умовах організуються у відповідності до планів заходів щодо ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха. Заходи щодо захисту населення здійснюються на основі плану ЦО на мирний час.

В процесі своєї повсякденної діяльності комісія проводить періодичні засідання, перевірки, експертизи тощо.

З моменту виникнення аварії, катастрофи і стихійного лиха комісія переходить на постійний режим роботи.

Визначається місце дислокації комісії на період надзвичайних ситуацій.

Сили цивільної оборони

Силами ЦО є її війська, спеціалізовані та невоєнізовані формування. Безпосереднє керівництво військами ЦО здійснює начальник штабу ЦО України.

До сил цивільної оборони відносяться:

– військові частини цивільної оборони (4 бригади, 4 полки);

– спеціалізовані формування цивільної оборони (4 загони);

– невоєнізовані формування, які створюються на ОНГ.

Війська ЦО виконують завдання щодо захисту населення від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха, воєнних дій, а також проводять РіІНР. Для виконання специфічних робіт, пов'язаних з радіаційною та хімічною небезпекою, значними руйнуваннями внаслідок землетрусу, аварійними ситуаціями на нафтогазодобувних промислах, створюються спеціалізовані формування. Комплектування спеціалізованих формувань ЦО здійснюється за контрактом з числа фахівців, що мають досвід роботи в надзвичайних ситуаціях. Підпорядковані вони штабу ЦО України. Невоєнізовані формування створюються на воєнний час в областях, містах, районах, а також на підприємствах, що продовжують свою виробничу діяльність під час війни. До формувань ЦО зараховуються працездатні громадяни України, за винятком жінок, які мають дітей віком до трьох років, та осіб, які мають мобілізаційні розпорядження (припис).

За підпорядкуванням невоєнізовані формування ЦО поділяються на об'єктові і територіальні, за призначенням – на формування загального призначення і формування служб. Об'єктові формування призначені для ведення РіІНР в осередках ураження та в районах стихійного лиха безпосередньо на об'єктах. Використовуються за планами начальників ЦО об'єктів.

Територіальні формування призначені для ведення РіІНР разом з об'єктовими формуваннями на найбільш важливих об'єктах на території міста, району, області, а також у районах стихійного лиха, катастроф та інших надзвичайних ситуаціях.

Формування загального призначення утворюються для ведення РіІНР на об'єктах, у осередках ураження та в районах стихійного лиха. Організаційно складаються із зведених загонів (команд, груп) та рятувальних загонів (команд, груп).

Формування служб ЦО призначаються для проведення рятувальних заходів і робіт, розвідки, знезаражування, надання медичної допомоги при проведенні РіІНР, а також для посилення і забезпечення дій формувань загального призначення при їх функціонуванні в осередках ураження та районах стихійного лиха. Організаційно складаються з загонів, команд, груп, бригад, дружин, ланок.

Основний принцип створення формувань ЦО – виробничий.

Оповіщення населення в надзвичайних ситуаціях

Оповіщення населення про загрозу стихійного лиха, великих аварій (катастроф) і нападу ворога проводиться штабом цивільної оборони. Для того, щоб звернути увагу населення, включаються сирени, гудки підприємств і інші засоби. Це означає передачу попереджувального сигналу «УВАГА ВСІМ!. Після отримання сигналу «УВАГА ВСІМ!» необхідно включити радіоприймач (діапазони середніх або ультракоротких хвиль), радіотрансляційний приймач (на будь-яку з трьох програм), або телевізійний приймач і прослухати мовну інформацію про обстановку, що склалася, вказівку штабу цивільної оборони згідно з переданою інформацією.

Зразки текстів повідомлень штабу цивільної оборони (мовна інформація):

При повітряній небезпеці

«Увага! Говорить штаб цивільної оборони. Громадяни! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду, нагрівальні прилади. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів і води, попередьте сусідів. При необхідності допоможіть хворим і людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дійдіть до захисної споруди або сховайтесь на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Будьте уважні до повідомлення штабу цивільної оборони.»

Після закінчення повітряної небезпеки

«Увага! Говорить штаб цивільної оборони. Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися на свої робочі місця або місця проживання. Допоможіть у цьому хворим і людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Уважно стежте за повідомленням штабу цивільної оборони.»

При загрозі хімічного зараження

«Увага! Говорить штаб цивільної оборони. Громадяни! Виникла безпосередня загроза хімічного зараження. Надягніть протигази. Сховайте дітей в камерах захисних дитячих. Для захисту тіла використайте спортивний одяг, комбінезон і чоботи. При собі майте плівкові (полімерні) накидки, куртки і плащі. Перевірте герметизацію житлових приміщень. Загерметизуйте продукти харчування і створіть в місткостях запас води. Покрийте тварин і корми. Оповістіть сусідів про одержану інформацію. Надайте допомогу хворим і людям похилого віку. Відключіть електроджерела. Надалі дійте відповідно до вказівок штабу цивільної оборони.

При загрозі радіоактивного зараження

«Увага! Говорить штаб цивільної оборони. Громадяни! Виникла безпосередня загроза радіоактивного зараження. Приведіть в готовність засоби індивідуального захисту і тримайте їх постійно при собі. По. команді штабу ЦО надягніть їх для захисту шкіри від зараження – використайте одяг. Перевірте герметизацію житлових приміщень. Загерметизуйте харчові продукти – зробіть запас води. Оповістіть сусідів. Надайте допомогу хворим і людям похилого віку. Надалі дійте відповідно до вказівок штабу цивільної оборони.»

При аварії на атомній електростанції

«Увага! Говорить штаб цивільної оборони. Громадяни! Сталася аварія на __ атомній електростанції. В районах __ передбачається випадання радіоактивних опадів. У зв'язку з цим населенню, яке проживає у вказаних районах, необхідно знаходитися у приміщеннях. Провести додаткову герметизацію житлових приміщень. Прийняти йодистий препарат. Скласти у поліетиленові пакети документи, гроші, коштовності, комплект верхнього одягу по сезону, продукти харчування на дві-три доби. При оголошенні евакуації організовано зайняти місце у поданому до вашого будинку транспорті. Дотримуйте спокою та організованості.»

При аварії на хімічно небезпечному об'єкті

«Увага! Говорить штаб цивільної оборони. Громадяни! Сталася аварія на __ з викидом діючих отруйних речовин __. Хмара зараженого повітря розповсюджується в напрямі __. У зв'язку з цим населенню, що проживає на вулицях __, необхідно знаходитись у приміщеннях, провести додаткову герметизацію своїх квартир (будинків). Населенню, що проживає на вулицях __, негайно покинути житлові будинки, приміщення установ, підприємств, організацій і вийти в район __. Про одержану інформацію оповістіть сусідів. Надалі діяти відповідно до вказівок штабу цивільної оборони.»

При можливому землетрусі

«Увага! Говорить штаб цивільної оборони. Громадяни! В зв'язку з можливим землетрусом, вжийте необхідні застережні заходи. Відключіть газ, води, електрику, погасіть вогонь. Оповістіть сусідів про одержану інформацію. Візьміть необхідний одяг, документи, харчові продукти, воду і вийдіть на вулицю. Надайте допомогу людям похилого віку і хворим. Займіть місце подалі від будівель і ліній електропередач. Знаходячись в приміщенні під час першого поштовху, станьте в дверний (балконний) отвір. Зберігайте спокій і порядок. Уважно стежте за повідомленням штабу цивільної оборони».

При повенях, селях, снігових заносах та інших видах стихійного лиха сповіщення населення проводиться штабом цивільної оборони аналогічно до наведеної інформації.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: