Xreferat.com » Рефераты по военной кафедре » Підготовка, проведення та оцінки польових виходів

Підготовка, проведення та оцінки польових виходів

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК І АРТИЛЕРІЇ


РЕФЕРАТ

на тему:

"Підготовка, проведення та оцінки польових виходів підрозділів ракетних військ і артилерії Збройних Сил України"

План


1. Загальні положення

2. Підготовка польового виходу

2.1 Розробка організаційних і плануючих документів

2.2 Підготовка керівників занять

2.3 Підготовка підрозділів

2.4 Підготовка навчальної матеріально-технічної бази

3. Проведення польових виходів

3.1 Проведення польових виходів артилерійських підрозділів

3.2 Проведення польових виходів ракетних підрозділів

3.2.1 Тактична підготовка

3.2.2 Технічна підготовка

3.2.3 Спеціальна підготовка

3.2.4 Підготовка з управління ракетними ударами (УРУ)

4. Оцінка польового виходу

4.1 Загальна оцінка польового виходу підрозділів РВіА визначається за п'ятьма показниками

4.2 Рівень підготовки офіцерів, сержантів і солдат з тактичної, спеціальної, технічної підготовки, стрільби і управління вогнем (УРУ) та інших предметів оцінюється

4.3 Укомплектованість підрозділів особовим складом

4.4 Якість виконання функціональних обов'язків командиром дивізіону (батареї), повнота виконання заходів польового виходу та якість відпрацювання документів оцінюється

4.5 Виконання вимог підтримання військової дисципліни та служби військ оцінюється

5. Організація керівництва і обліку заходів польового виходу

Додатки


1. Загальні положення


Польові виходи підрозділів ракетних військ і артилерії є одною з основних форм польової виучки особового складу частині підрозділів РВіА Збройних Сил України.

Вони проводяться під час злагодження взводу, батареї, дивізіону (крім місяців, коли проводиться табірний збір) протягом 5 днів на обладнаних навчальних полях поблизу військових містечок, з використанням об'єктів приказарменої навчальної матеріально-технічної бази під керівництвом одного з заступників командира бригади (полку, бригадної артилерійської групи, начальника артилерії полку).

Під час злагодження відділень (обслуг), місяця здачі підсумкової перевірки та підготовчого періоду польові виходи підрозділів не проводяться.

В окремих випадках польові виходи можуть організовуватись напередодні проведення тактичних навчань батарей (дивізіонів), в ході яких здійснюється цілеспрямована підготовка підрозділів з урахуванням змісту теми тактичного навчання, що має відбутися.

Тривалість навчального дня становить 10 год. Підготовка особового складу підрозділів здійснюється при озброєнні та на бойовій техніці, при цьому не менше 30% усіх занять проводиться вночі.

Польові виходи організуються і проводяться з метою:

удосконалення бойового злагодження та польової виучки підрозділів (взводу, батареї, дивізіону) для вмілих і рішучих дій під час виконання завдань вогневої поразки противника в різноманітних видах бою;

підвищення практичних навиків командирів і штабів у організації та усесторонньому забезпеченні бойових дій, безперервному управлінні підрозділами та їх вогнем;

тренування особового складу в діях та вмілому застосуванні бойової техніки і озброєння у складі підрозділу;

формування в особового складу високих морально-бойових та психологічних якостей, військового братерства, підвищення його фізичної витривалості.

Теми занять за предметами навчання визначаються командиром підрозділу відповідно до програми бойової підготовки і відображаються в плануючих документах, при необхідності тематика окремих занять може уточнюватись з урахуванням необхідності досягнення поставлених перед ними цілей.

Основним методом навчання особового складу під час польового виходу є практична робота з виконання тими, хто навчається своїх функціональних обов'язків в умовах, наближених до бойових.

Типовий розклад занять польових виходів передбачає:

а) для артилерійських підрозділів:

для дивізіону:

1,2 дні - заняття зі спеціальної, технічної та тактичної підготовки;

3 день - комплексні (контрольно-комплексні) заняття батарей, заняття зі спеціальної та технічної підготовки, контрольні заняття зі стрільби і управління вогнем офіцерів;

4 день - тренування з управління вогнем (управління артилерійською розвідкою) дивізіону;

5 день - контрольне заняття з управління вогнем (управління артилерійською розвідкою) дивізіону;

для батареї:

1-3 дні - заняття з спеціальної, технічної та тактичної підготовки;

4 день - комплексне заняття батареї;

5 день - контрольно-комплексне заняття батареї, контрольне заняття зі стрільби і управління вогнем офіцерів;

б) для підрозділів ракетних військ:

1 день - заняття зі спеціальної та тактичної підготовки;

2 день - комплексні заняття батарей, контрольне заняття з підготовки даних для пуску ракет з офіцерами, тренування з УРУ в ланці рдн - сбатр;

3 день - контрольно-комплексні заняття батарей, контрольне заняття з підготовки даних для пуску ракет з офіцерами, штабне тренування офіцерів управління рдн;

4 день - тренування з УРУ рдн, тактико-спеціальні заняття з тактичної підготовки з підрозділами забезпечення;

5 день - контрольне заняття з УРУ рдн.

Під час польових виходів можуть проводитись практичні заняття з розвідувальної, вогневої, інженерної підготовки, військової топографії, захисту від зброї масового ураження, військово-медичної підготовки та підготовки зі зв'язку.

2. Підготовка польового виходу


Підготовка підрозділів РВіА до польового виходу починається завчасно, але не пізніше ніж за два тижні до його початку і включає наступні заходи:

розробку організаційних і плануючих документів;

підготовку керівників занять;

підготовку особового складу, техніки і озброєння підрозділів;

підготовку об'єктів навчальної матеріально-технічної бази.

Під час підготовки до проведення польового виходу командир бригади (полку, бригадної артилерійської групи, начальника артилерії полку) повинен:

Організувати вивчення керівних документів щодо організації і проведення заходів бойової підготовки офіцерами підрозділу.

Проаналізувати рівень підготовки підрозділів з якими планується проведення польового виходу.

Визначити вихідні дані та віддати вказівки штабу та командиру підрозділу з організації підготовки польового виходу.

Віддати вказівки на розробку документів польового виходу.

Провести рекогносцировку району проведення польового виходу із залученням необхідного особового складу.


2.1 Розробка організаційних і плануючих документів


Розробка організаційних і плануючих документів здійснюється штабом частини і підрозділами, які залучаються на польовий вихід.

Штаб частини розробляє:

Наказ про підготовку і проведення польового виходу (додаток 1). В наказі вказується:

мета, завдання і строки проведення польового виходу;

керівник польового виходу та інші посадові особи, що відповідають за підготовку та проведення польового виходу;

склад підрозділів, що залучаються до виходу;

заходи з підтримання бойової готовності підрозділів;

витрата моторесурсів, пального, боєприпасів і імітаційних засобів;

порядок прийому і передачі техніки і озброєння учбово-бойової групи;

порядок і строки підготовки особового складу, озброєння і бойової техніки;

заходи безпеки під час проведення польового виходу;

заходи з тилового та технічного забезпечення;

порядок контролю готовності підрозділу до проведення польового виходу.

План проведення контрольного заняття з управління вогнем, управління ракетними ударами (управління артилерійською розвідкою) дивізіону згідно Курсу підготовки артилерії, Курсу підготовки ракетних військ (додаток 5).

План проведення контрольно-комплексного заняття з однією з батарей дивізіону згідно Курсу підготовки артилерії, Курсу підготовки ракетних військ (додаток 4).

У дивізіоні розробляються:

План польового виходу (додаток 2).

Заявки на забезпечення польового виходу (на імітацію, на використання учбових об'єктів, на технічне та тилове забезпечення).

Плани проведення контрольно-комплексних занять з батареями.

План проведення контрольного заняття зі стрільби і управління вогнем з офіцерами.

План проведення тренування з управління вогнем (управління артилерійською розвідкою) дивізіону.

У батареї розробляються:

Розклад занять.

План проведення комплексного заняття з батареєю.

План проведення заняття зі стрільби і управління вогнем з офіцерами.

Конспекти для проведення занять.

План польового виходу розробляється текстуально. Він включає:

мету, завдання і строки проведення польового виходу;

тематичний розрахунок годин з предметів навчання;

матеріально-технічне забезпечення виходу (кількість техніки та озброєння, витрата моторесурсів, ПММ, боєприпасів і ін.).

План підписується командиром підрозділу і затверджується безпосереднім командиром (начальником).

Розклади занять розробляються на стандартних бланках в батареях і окремих підрозділах дивізіону у відповідності з вимогами Програми бойової підготовки з урахуванням розрахунку годин по предметах навчання і тематичного розрахунку годин польового виходу.

Плани проведення занять та тренувань розробляються згідно з вимогами керівних документів щодо підготовки РВіА.

Розробка всіх організаційних і плануючих документів повинна бути завершена за тиждень до початку польового виходу.


2.2 Підготовка керівників занять


Підготовка керівників занять включає:

проведення інструктажів та інструкторсько-методичних занять;

самостійне вивчення керівних документів і навчальної методичної літератури;

розробку і затвердження планів проведення занять;

прийняття заліків зі знання положень керівних документів з бойової підготовки.

Інструктажі і інструкторсько-методичні заняття проводяться після затвердження розкладів занять:

командиром дивізіону - з командирами батарей;

командирами батарей - з командирами взводів;

командирами взводів - з сержантами.

По завершенні інструкторсько-методичних занять керівники розробляють і затверджують плани проведення занять на весь період польового виходу підрозділу.


2.3 Підготовка підрозділів


Підготовка особового складу до польового виходу здійснюється командиром підрозділу і включає:

доведення до нього завдання, строків виходу і місць проведення занять;

підготовку особистої екіпіровки;

встановлення форми одягу та її підготовка;

вивчення заходів безпеки і прийом заліків;

проведення цілеспрямованої виховної роботи.

Підготовка техніки і озброєння до польового виходу здійснюється у відповідності з вимогами інструкції з експлуатації і включає:

проведення огляду, перевірка технічного стану та дефектування озброєння та військової техніки;

складання акту технічного стану, відомостей некомплекту;

заправку палив-мастильними матеріалами;

подання заявок на поповнення некомплекту та отримання майна по службах.


2.4 Підготовка навчальної матеріально-технічної бази


Для підготовки і проведення польових виходів завчасно готується навчальна матеріально-технічна база, яка дозволяє проводити заходи виходу в умовах обмеженого використання паливо-мастильних матеріалів.

На навчальному містечку для підготовки артилерійських та ракетних підрозділів доцільно мати наступні навчальні місця:

навчальне місце для проведення занять з спеціальної, технічної та тактичної підготовки;

обладнані командно-спостережні пункти (пункти управління) батареї і дивізіону;

місце для пункту управління вогнем дивізіону;

топогеодезичне містечко;

ділянка відпрацювання питань захисту від зброї масового ураження;

майданчик інженерної підготовки.

Навчальне містечко повинно забезпечувати:

створення умов, близьких до бойових;

розгортання підрозділів в бойовий порядок згідно вимогам Бойового статуту артилерії Сухопутних військ (при цьому відстані між гарматами і підрозділами можуть бути скороченими, але вони не повинні дозволяти управління підрозділами без засобів зв'язку);

відпрацювання питань інженерного обладнання елементів бойового порядку, подолання ділянок руйнування, забруднення та ін.;

відпрацювання завдань з використанням промислових джерел живлення.

Підготовка до польового виходу завершується проведенням огляду готовності підрозділів, на якому перевіряється:

укомплектованість підрозділу особовим складом;

готовність особового складу до польового виходу та його екіпіровка;

наявність та стан озброєння, техніки і військово-технічного майна (у тому числі наявність актів про результати перевірки озброєння і техніки);

знання особовим складом заходів безпеки;

готовність керівників занять до проведення занять.

Огляд готовності підрозділів до польового виходу проводить командир частини (заступник командира, начальник артилерії), з офіцерами штабу і начальниками служб.

Недоліки, які виявлені під час огляду усовуються до початку польового виходу.

3. Проведення польових виходів


3.1 Проведення польових виходів артилерійських підрозділів


Вихід артилерійських підрозділів на польовий вихід починається, як правило, з відпрацювання питань бойової готовності.

Після відпрацювання питань бойової готовності командири підрозділів перевіряють екіпіровку особового складу, наявність майна, призначеного для польового виходу і ставлять підлеглим завдання на здійснення маршу до району занять. Марш необхідно здійснювати на фоні тактичної обстановки.

В ході маршу відпрацьовуються дії особового складу при подоланні ділянок руйнування та забруднення, відбиття нападу диверсійно-розвідувальних груп, нальотів авіації противника і т. і.

З прибуттям в район занять командир підрозділу організує проведення занять з підлеглими згідно розкладу занять.

Терміни польового виходу можуть збільшуватись, якщо при завершенні польового виходу артилерійські підрозділи залучаються до сумісних тактичних навчань, планом польового виходу передбачається проведення контрольних занять на допуск до бойової стрільби та самостійні тактичні навчання (контрольні заняття з управління вогнем) з бойовою стрільбою.

Залучення артилерійських підрозділів до сумісних тактичних навчань з бойовою стрільбою з загальновійськовими частинами і підрозділами без попередніх самостійних тактичних навчань (контрольних занять з управління вогнем) з бойовою стрільбою категорично забороняється.

Під час польового виходу (щоденно) організуються заняття з офіцерами зі стрільби і управління вогнем. Кожний офіцер-артилерист протягом доби повинен виконати не менше одного завдання Курсу підготовки артилерії. Черговість виконання вогневих завдань офіцерами встановлюється командирами підрозділів, враховуючи завантаженості на інших заняттях.

Залікові вогневі завдання на ГАП (МАП) виконуються з залученням вогневих підрозділів.

Заняття зі спеціальної підготовки організуються у взводах.

У взводі управління відпрацьовуються питання вибору і підготовки командно-спостереженого пункту (КСП) до ведення розвідки, розробляються і оформляються документи, які ведуться на КСП, виконуються нормативи з розстановки приладів, визначення координат КСП та орієнтирних напрямків, викреслювання схеми орієнтирів, вирішуються питання з організації зв'язку і відпрацьовуються нормативи з радіотелефоністами.

У вогневих взводах відпрацьовуються питання вибору вогневої позиції, роботи на закритій вогневій позиції до відкриття вогню, удосконалюються практичні навички з відпрацювання документів, які ведуться на вогневій позиції, здійснюється контроль за правильністю виконання індивідуальних і групових нормативів.

При необхідності з окремими фахівцями (обчислювачами, топогеодезистами, розвідниками, радіотелефоністами, механіками-водіями) заняття можуть проводитись в масштабі дивізіону.

Заняття з технічної підготовки організуються в масштабі батареї (дивізіону). Під час вивчення бойової техніки, озброєння і приладів особливу увагу доцільно приділяти питанням, які мають практичне значення в процесі їх експлуатації, а також виявленню і усуненню найпростіших несправностей.

Для занять з технічної підготовки розгортаються наступні учбові місця:

учбове місце 1 - загальна будова ПАБ-2А, квантового далекоміра, робота на них;

учбове місце 2 - вивчення командирських машин управління і відпрацювання практичних дій на них;

учбове місце 3 - призначення і будова затвору гармати, розбирання і збирання затвору гармати;

учбове місце 4 - призначення і загальна будова противідкатних пристроїв гармати та їх перевірка;

учбове місце 5 - призначення, будова боєприпасів і підготовка їх до стрільби, заходи безпеки під час поводження з ними;

учбове місце 6 - призначення, загальна будова і вивірка прицільних пристроїв;

учбове місце 7 - будова базової машини (тягача).

Заняття на пункті управління вогнем дивізіону організується з фахівцями взводу управління дивізіону, офіцерами управління і підрозділів дивізіону. На заняттях відпрацьовуються:

зі спеціальної підготовки: робота розрахунків на навігаційній апаратурі, артилерійській балістичній станції, десантному метеорологічному комплекті, гірокомпасі, електронно-обчислювальній машині, засобах зв'язку;

з технічної підготовки: проведення перевірок приладів та їх підготовка до бойового застосування, ведення формулярів.

Під час контрольно-комплексного заняття батарея здійснює марш у район заняття, розгортається у бойовий порядок (як правило, на скорочених відстанях), виконує заходи з підготовки до стрільби, здійснює одне-два переміщення і виконує 7 вогневих завдань без бойової стрільби. Учбовий час на відпрацювання індивідуальних і групових нормативів не відводиться, їх виконання оцінюється під час заняття бойового порядку, його переміщення, підготовки до стрільби та виконання вогневих завдань.

Перше контрольно-комплексне заняття з батареєю та контрольне заняття з управління вогнем дивізіону у навчальному році проводиться як показове під керівництвом командира бригади (полку, бригадної артилерійської групи, начальника артилерії полку).

Контрольне заняття з управління вогнем (управління артилерійською розвідкою) дивізіону проводиться відповідно до Курсу підготовки артилерії.

3.2 Проведення польових виходів ракетних підрозділів


3.2.1 Тактична підготовка

Головними видами занять, які проводяться в ході польових виходів для ракетних (реактивних) дивізіонів є контрольне заняття з управління ракетними ударами (управління вогневими ударами), а для підрозділів - тактико-стройові заняття, тактичні навчання (тактико-спеціальні навчання).

Основними видами занять в ході польових виходів з офіцерами є тактичні літучки та групові вправи.

Перше тактичне навчання зі сбатр, (реабатр) та тактико-стройові навчання з окремими підрозділами рдн (реадн) повинно бути показовим і проводитись командиром рбр (реап) або його заступником.


3.2.2 Технічна підготовка

Технічна підготовка в ході польового виходу спрямована на удосконалення експлуатаційної документації та розвиток вмінь і навичок з експлуатації техніки і озброєння, її технічного обслуговування та усунення несправностей.

Вона повинна проводитися по групам, які створюються в рдн (реадн), сбатр (реабатр), втіп та окремих підрозділах.

1 група: офіцери управління рдн (реадн) - керівник - начальник штабу дивізіону.

2 група: відділення управління сбатр (реабатр, тбатр) - керівник - командир батареї, екіпажі радіостанцій батарей - керівник - начальник зв'язку рдн.

3 група: топогеодезисти - керівник - командир взводу управління (командир топовзводу для РК 9К79).

4 група: водії - керівник - заступник командира дивізіону з озброєння (начальник автомобільної служби дивізіону).

5 група: номери розрахунку пускової установки (бойової машини) - керівник - начальник розрахунку пускової установки (командир бойової машини) (для РК 9К79, 9К58), номери розрахунку пускової установки №1, №4 - керівник - начальник стартового відділення (для ракетного комплексу 9К72).

6 група: фахівці відділення підготовки даних - керівник - начальник відділення підготовки даних (для РК 9К72, 9К58), розрахунки втіп - керівник - начальник відділення транспортування і перевантаження (для ракетного комплексу 9К79).

7 група: номери розрахунку ПУ №5, №6 - керівник - старший оператор сбатр (для РК 9К72), номери розрахунків бзт - керівник - командир батареї зберігання та транспортування (для РК 9К58)

8 група: розрахунки наведення ракети - керівник - начальник розрахунку наведення ракети (для РК 9К72).

9 група: розрахунки заправки ракетним паливом - керівник командир взводу заправки (для РК 9К72).

10 група: розрахунки стикування і перевантаження та перед стартової підготовки пускових установок - керівник - командир взводу стикування та перевантаження (для РК 9К72).

Заняття в усіх групах повинні проводитися на штатній техніці та озброєнні.


3.2.3 Спеціальна підготовка

Спеціальна підготовка в ході польового виходу повинна бути спрямована на удосконалення та розвиток умінь та навичок з виконання функціональних обов’язків щодо застосування озброєння та техніки згідно з прямим призначенням і відпрацюванням нормативів бойової роботи.

Вона повинна проводитися по групам, які створюються в рдн (реадн) сбатр (реабатр) тбатр (втіп), окремих підрозділах дивізіонів.

1 група: офіцери управління рдн (реадн) - керівник - начальник штабу дивізіону.

2 група: відділення управління сбатр (реабатр, тбатр) - керівник - командир батареї.

3 група: топогеодезисти - керівник - командир взводу управління (командир топовзводу для РК 9К79)

4 група: водії - керівник - заступник командира дивізіону з озброєння (начальник автомобільної служби дивізіону).

5 група: номери розрахунку пускової установки (бойової машини) - керівник - начальник розрахунку пускової установки (командир бойової машини) (для РК 9К79, 9К58), номери розрахунку пускової установки №1, №4 - керівник - начальник стартового відділення (для ракетного комплексу 9К72).

6 група: фахівці відділення підготовки даних - керівник - начальник відділення підготовки даних (для РК 9К72, 9К58), розрахунки втіп - керівник - начальник відділення транспортування і перевантаження (для ракетного комплексу 9К79).

7 група: номери розрахунків - керівник - старший розрахунку ПУ №5, №6 оператор сбатр (для РК 9К72), номери розрахунків бзт - керівник - командир батареї зберігання та транспортування (для РК 9К58).

8 група: розрахунки наведення ракети - керівник - начальник розрахунку наведення ракети (для РК 9К72).

9 група: розрахунки заправки ракетним паливом - керівник - командир взводу заправки (для РК 9К72).

10 група: розрахунки стикування і перевантаження та перед стартової підготовки пускових установок - керівник - командир взводу стикування та перевантаження (для РК 9К72).

11 група: фахівці зв’язку радіостанцій середньої та малої потужності - керівник - командир батареї управління дивізіону.

12 група: фахівці телефоністи - керівник - командир взводу зв’язку (командир радіотелефонного відділення).

Усі заняття з відпрацювання одиночних і групових нормативів проводяться на штатній техніці та озброєнні і оцінюються згідно вимог збірника нормативів з бойової підготовки ракетних військ Сухопутних військ.


3.2.4 Підготовка з управління ракетними ударами (УРУ)

Підготовка офіцерів з УРУ в ході польового виходу спрямована на подальше прищеплення їм практичних навичок в організації та проведенні всіх заходів під час виконання своїх функціональних обов’язків у ході виконання завдань з підготовки та нанесення ракетних ударів.

Підготовка офіцерів з УРУ невід’ємна від тактичної підготовки і повинна виховувати вольового та ініціативного командира, здатного виконувати завдання щодо нанесення ракетних ударів в різних умовах бойової обстановки.

В ході польового виходу вона організується шляхом:

самостійного вивчення офіцерами питань управління ракетними ударами;

участі в тренувальних та контрольних заняттях з розрахунку установок для пуску ракет;

участі в комплексних та контрольно-комплексних заняттях;

участі в тактичних (тактико-спеціальних) навчаннях;

участі в тренуваннях з УРУ та контрольних занять з УРУ.

На контрольне заняття з УРУ дивізіон повинен залучатися у повному складі. Особливу увагу треба звернути на залучення усіх офіцерів управління, штабу та служб дивізіону, офіцерів-зв’язківців для створення двох боєздатних чергових змін на КП дивізіону.

В ході польових виходів можуть проводитись збори з:

розвідувальною групою бригади - керівник - заступник командира бригади;

топогеодезистами - керівник - начальник топослужби бригади (помічник начальника штабу з розвідки);

фахівцями-зв’язківцями радіостанцій різної потужності - керівник - начальник зв’язку бригади;

позаштатними хіміками-спостерігачами - керівник - начальник РХБ захисту бригади;

позаштатними підривниками - керівник - начальник інженерної служби бригади.

4. Оцінка польового виходу


4.1 Загальна оцінка польового виходу підрозділів РВіА визначається за п'ятьма показниками


Загальна оцінка польового виходу підрозділів РВіА визначається за п'ятьма показниками:

1 - оцінки за контрольне заняття з УВ (УРУ (УВУ)) дивізіону (контрольне заняття з управління артилерійською розвідкою роадн ККЗ батареї),

2 - оцінки за рівень підготовки офіцерів, сержантів і солдат з тактичної, спеціальної, технічної підготовки, стрільби і управління вогнем (УРУ) та інших предметів;

3 - оцінки за укомплектованість підрозділів особовим складом;

4 - оцінки за якість виконання функціональних обов'язків командиром дивізіону, повноту виконання заходів польового виходу та якість відпрацювання документів польового виходу;

5 - оцінки за виконання вимог підтримання військової дисципліни та служби військ.

Польовий вихід оцінюється:

"відмінно" - якщо перший показник оцінено "відмінно"; 2,3, 4 - не нижче "добре"; 5 - "задовільно";

"добре" - якщо перший показник оцінено не нижче "добре"; 2,3, 4, 5 - не нижче "задовільно";

"задовільно" - якщо всі показники оцінено не нижче "задовільно";

"незадовільно" - якщо не виконані умови на оцінку "задовільно".

4.2 Рівень підготовки офіцерів, сержантів і солдат з тактичної, спеціальної, технічної підготовки, стрільби і управління вогнем (УРУ) та інших предметів оцінюється


Рівень підготовки офіцерів, сержантів і солдат з тактичної, спеціальної, технічної підготовки, стрільби і управління вогнем (УРУ) та інших предметів оцінюється:

"відмінно" - якщо не менше половини предметів оцінено на "відмінно", а решта - не нижче ніж "добре";

"добре" - якщо не менше половини предметів оцінено не нижче ніж "добре", а решта - не нижче ніж "задовільно";

"задовільно" - якщо всі предмети оцінені не нижче, ніж "задовільно";

"незадовільно" - якщо не виконані вимоги на оцінку "задовільно".

Загальна оцінка підрозділу не може бути вищою ніж з тактичної (тактико - спеціальної), спеціальної підготовка та підготовки офіцерів зі стрільби і управління вогнем.


4.3 Укомплектованість підрозділів особовим складом


"відмінно" - якщо укомплектованість підрозділів особовим складом від списочної чисельності складає не менше 90%;

"добре" - якщо укомплектованість підрозділів особовим складом від списочної чисельності складає не менше 80%;

"задовільно" - якщо укомплектованість підрозділів особовим складом від списочної чисельності складає не менше 70%;

"незадовільно" - якщо не виконані умови на оцінку "задовільно".

4.4 Якість виконання функціональних обов'язків командиром дивізіону (батареї), повнота виконання заходів польового виходу та якість відпрацювання документів оцінюється


Якість виконання функціональних обов'язків командиром дивізіону (батареї), повнота виконання заходів польового виходу та якість відпрацювання документів оцінюється:

"відмінно" - якщо командир дивізіону показав тверді знання вимог керівних документів по організації і проведенню польового виходу, заходи польового виходу виконані в повному обсязі, документи польового виходу відпрацьовані у повній відповідності з вимогами керівних документів;

"добре" - якщо командир дивізіону показав недостатньо тверді знання керівних документів по організації і проведенню польового виходу, заходи польового виходу виконані в повному обсязі, документи польового виходу відпрацьовані з незначними відхиленнями від вимог керівних документів;

"задовільно" - якщо командир дивізіону показав недостатньо тверді знання керівних документів по організації і проведенню польового виходу, заходи польового виходу виконані в повному обсязі, документи польового виходу відпрацьовані зі значними відхиленнями від вимог керівних документів, що не вплинуло на виконання плану проведення польового виходу;

"незадовільно " - якщо не виконані умови на оцінку "задовільно".


4.5 Виконання вимог підтримання військової дисципліни та служби військ оцінюється


Виконання вимог підтримання військової дисципліни та служби військ оцінюється:

"задовільно " - якщо служба військ організована і здійснюється у повній відповідності вимогам статутів, стан внутрішнього порядку і дисципліни забезпечили підтримку високої бойової готовності. Злочинів і пригод, а також грубих порушень під час проведення польового виходу не допущено;

"незадовільно" - якщо не виконані умови на оцінку "задовільно".


5. Організація керівництва і обліку заходів польового виходу


Керівництво проведенням заходів польових виходів підрозділів РВіА повинно бути конкретним та забезпечувати повне і якісне виконання поставлених завдань.

Головним у керівництві польовим виходом є глибоко продумане планування, якісна підготовка керівників до занять та проведення їх на високому методичному рівні, вивчення і втілення передового досвіду в практику навчання, надання допомоги підлеглим та систематичний контроль за ходом занять, постійне вдосконалення навчальної матеріально-технічної бази та її ефективне використання.

Основною формою керівництва польовим виходом підрозділу є особисте проведення занять командирами (начальниками), а також ефективний контроль за якістю бойового навчання.

Підведення підсумків проводиться командирами підрозділів по завершенні польового виходу.

Картки оцінки зберігаються в штабі частини протягом року, вони є основою для складання наказу по частині про підсумки бойової підготовки за місяць.

До документів керівництва польовим виходом відносяться:

план проведення контрольного заняття з управління вогнем (управління ракетними ударами) дивізіону (контрольного заняття з управління артилерійською розвідкою роадн);

плани проведення КЗ (ККЗ) з батареями;

плани проведення контрольних занять з офіцерами;

конспекти (плани) для проведення занять.

До документів обліку відносяться:

журнал обліку бойової підготовки;

картка оцінки польового виходу;

картка оцінки контрольно-комплексного заняття батареї;

картка оцінки контрольного заняття з управління вогнем (управління ракетними ударами) дивізіону, контрольного заняття з управління артилерійською розвідкою розвідувального артилерійського дивізіону;

відомості результатів контрольних занять;

журнал обліку контрольних, контрольно-комплексних занять батарей.

Облік результатів польового виходу дивізіону (батареї) ведеться в окремому розділі журналів бойової підготовки дивізіону (батареї), полку.

Підсумки результатів польового виходу віддаються наказом по частині (не пізніше 5 діб).

Додатки:

Наказ командира бригади (полку, бригадної артилерійської групи) про організацію та проведення польового виходу.

План польового виходу.

Картка оцінки польового виходу.

План проведення контрольно-комплексного заняття з батареєю.

План проведення контрольного заняття з управління вогнем дивізіону.

Додатки


Додаток 1


НАКАЗ

командира військової частини А 0000

(варіант)

15.06.05 м. Хмельницький № 00

Про підготовку і проведення

польових виходів підрозділів

в липні 2005 року на бригадному

навчальному центрі

Згідно плану бойової підготовки в період з 3 по 28 липня проводиться польовий вихід артилерійських дивізіонів на бригадному навчальному центрі.

З метою якісної підготовки і проведення польових виходів дивізіонів

Наказую:

1. Головні зусилля під час проведення заходів бойової підготовки зосередити на:

удосконалення бойового злагодження та польової виучки підрозділів (взводу, батареї, дивізіону) для вмілих і рішучих дій під час виконання завдань вогневої поразки противника в різноманітних видах бою;

підвищення практичних навиків командирів і штабів у організації та усесторонньому забезпеченні бойових дій, безперервному управлінні підрозділами та їх вогнем;

тренування особового складу в діях та вмілому застосуванні бойової техніки і озброєння у складі підрозділу;

формування у особового складу високих морально-бойових та психологічних якостей, військового братерства, підвищення його фізичної витривалості.

2. Визначити строки проведення польових виходів:

1 дивізіону - з 3 по 7 липня, 2 дивізіону - з 10 по 14 липня, 3 дивізіону - з 17 по 21 липня, 4 дивізіону - з 24 по 28 липня.

В розпорядку дня при проведення польового виходу спланувати проведення занять по 10 годин на добу, не менше 30% занять проводити вночі.

При приведенні дивізіону або частини у вищі ступені бойової готовності підрозділу повернутись до пункту постійної дислокації, далі діяти згідно плану. Начальнику зв'язку на період проведення польових виходів забезпечити зв'язок з пунктом постійної дислокації.

4. Для проведення польового виходу підрозділів вивести техніку навчально-бойової групи в кількості: 1В13 - 3 од., 1В14 - 3 од., 1В15 - 1 од., 1В16 - 1 од., 152 мм СГ 2С3 - 6 од., Кухня КП-130 - 1од., машина для підвезення води ЗИЛ-130 - 1 од., МТО - 1 од., вантажний автомобіль - 2 од., санітарний автомобіль - 1 од.

Норми витрати встановити:

моторесурс: гусеничної техніки 50 км, автомобільної техніки - 80 км;

пального: А-76 - 0,7 заправки, ДП - 0,5 заправки;

імітаційних засобів: ІМ-100 - 132 шт., вибухових пакетів - 60 шт., холостих патронів - 360 шт., сигнальних ракет - 18 шт.

5. Керівник польового виходу - заступник командира бригади. До проведення занять з предметів навчання залучити відповідних начальників служб бригади.

6. Плани польових виходів подати на затвердження 26 червня 2005 року.

7. Заступнику командира бригади з озброєння виділити засоби технічного забезпечення та забезпечити підрозділи імітаційними засобами.

8. Заступнику командира бригади з тилу забезпечити підрозділи продовольством, майном КЕС та пальним. Для організації харчування особового складу розгорнути пункт харчування.

Начальнику медичної служби до 1 липня 2005 року обстежити район проведення польового виходу з санітарно-епідемічного стану. Спланувати роботу по недопущенню випадків інфекційних захворювань особового складу.

Марш в учбовий центр здійснити за маршрутом: м. Хмельницький, с. Вербка, с. Долина. Район розташування дивізіонів 500 м на північ с. Долина.

Командирам підрозділів під час підготовки до проведення польових виходів спланувати і провести заняття по заходам безпеки. За результатами занять провести залік. Один примірник залікових відомостей надати в штаб частини.

11. Огляд готовності дивізіонів до проведення польового виходу за 5 діб до виходу.

12. Наказ довести до всього особового складу частини.

Командир військової частини А 0000

Начальник штабу військової частини


Додаток 2


Затверджую

Командир військової частини А 0000

полковник І.І. Петренко

"__" ________ 2005 р.

План

проведення польового виходу 1 артилерійського дивізіону

на бригадному навчальному центрі в період з 3 по 7 липня 2005 р.

Мета виходу:

удосконалення бойового злагодження та польової виучки підрозділів (взводу, батареї, дивізіону) для вмілих і рішучих дій під час виконання завдань вогневої поразки противника в різноманітних видах бою;

підвищення практичних навиків командирів і штабів у організації та усесторонньому забезпеченні бойових дій, безперервному управлінні підрозділами та їх вогнем;

тренування особового складу в діях та вмілому застосуванні бойової техніки і озброєння у складі підрозділу;

формування в особового складу високих морально - бойових та психологічних якостей, військового братерства, підвищення його фізичної витривалості.

Тривалість: 5 діб (3-7 липня 2005 р)

Матеріально - технічне забезпечення:

Техніка і озброєння: 1В13 - 3 од., 1В14 - 3 од., 1В15 - 1 од., 1В16 - 1 од., 152 мм СГ 2С3 - 6 од., кухня КП - 130 - 1од., машина для підвезення води ЗИЛ-130 - 1 од., МТО - 1 од., вантажний автомобіль - 2 од., санітарний автомобіль - 1 од.

Норми витрати:

моторесурсів: гусеничної техніки 50 км, автомобільної техніки - 80 км;

пального: А-76 - 0,7 заправки, ДП - 0,5 заправки;

імітаційних засобів: ІМ-100 - 132 шт., вибухових пакетів - 60 шт., холостих патронів - 360 шт., сигнальних ракет - 18 шт.


Тематичний розрахунок годин по предметам навчання:


№ з. п. Предмети навчання № Теми Кількість годин Розрахунок годин по дням навчання
1 день 2 день 3 день 4 день 5 день
№ заняття Кількість годин № заняття Кількість годин № заняття Кількість годин № заняття Кількість годин № заняття Кількість годин
1 Спеціальна підготовка
Обсл. гармат 3 10 1 2 2,3 4 4,5 4
Розвідники 4 10 6 2 7 4 8 4
і т.д.
Для всіх КЗ 12- 6 - 6

2 Тактична підготовка

6

15

6

10

1 4 2 246

3 Технічна підготовка
Обсл. гармат 3 8 1,2 4 3,4 4


Розвідники 6 8 18 4 19 4


і т.д.4 ЗЗМУ 3 22 2
5 Інженерна підготовка 1 21,2 2

Разом
50
10
10
10
10
10

Командир 1

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: