Xreferat.com » Рефераты по геологии » Практичні рекомендації з дисципліни "Інженерні вишукування"

Практичні рекомендації з дисципліни "Інженерні вишукування"

відповідає Тосн = 0,10 для 5-ої категорії дороги, та зна-чення Qn, якому відповідає Тосн = 0,08 для 4-ої категорії дороги. Кут a відкладається між ланками (3-4) та (4-6) простою побудовою. Своєю вершиною кут a направляється в сторону більшого вантажопотоку. Ланка (4-6) механічно ділиться на дві ланки : (4-7) та (7- 6 ), довжина яких визначається за масштабом і, відповідно, складає 5,0 км та 10,6 км. Отже, замість ланки (3-4) утворилася нова ланка (3-7) завдовжки 15,8 км.

Для визначення необхідності додаткових ланок виконують перевірку :

lф / li-j >< Практичні рекомендації з дисципліни &amp;quot;Інженерні вишукування&amp;quot;[ 1+ Практичні рекомендації з дисципліни &amp;quot;Інженерні вишукування&amp;quot;] , (7)Практичні рекомендації з дисципліни &amp;quot;Інженерні вишукування&amp;quot;


де lф , li-j - довжина відповідного маршруту за ланками найкоротшої пов’язуючої мережі та довжина додаткової ланки, км;

Q – кількість вантажів, які необхідно перевезти між точками, тис. м;

Кпр – коефіцієнт прискорення перевезень, Кпр = 0,7 – 0,8.


Якщо ліва частина нерівності є більшою за праву – додаткова ланка приймається, якщо ні – в ній немає необхідності. Можливі додаткові ланки для побудованої найкоротшої пов’язуючої мережі вказані на рис. 4.


4


7 2


6

3


5 1

Рис. 4. Схема мережі із можливими додатковими ланками.


Необхідність введення додаткових ланок розглядається для кожного окремого незамкненого контуру найкоротшої пов’язучої мережі. Розглянемо додаткову ланку між точками 3 та 6, відстань між якими 18,0 км, а вантажонапруженість 43,9 тис. т. При відсутності дороги між точками 3 та 6 вантажі між ними слід перевозити по ланках 3-7 і 7-6, довжиною відповідно 15,8 км та 10,6 км , тобто довжина маршруту за ланками найкоротшої пов’язучої мережі : lср =15,8км + 10,6км = 26,4км.

Тоді ліва частина нерівності (7):

lф / l3-6 = 26,4 / 18 =1,46 ;


Права частина нерівності (7):


Практичні рекомендації з дисципліни &amp;quot;Інженерні вишукування&amp;quot;


Оскільки 1,46 < 2,79 , то додаткової ланки влаштовувати не потрібно.

Розглянемо додаткову ланку між точками 3 та 5 , відстань між якими l 3-5 = 16,6км , а вантажонапруженість 27,5т. За відсутності дороги між точками 3 та 5 вантажі між ними будуть перевозитися за маршрутом 3-7, 7-6, 6-5, довжиною lф = 15,8км + 10,6км + 15,2км = 41,6 км.

Ліва частина нерівності (7) : lф / l3-5 = 41,6 / 16,6 =2,50 ;

права частина нерівності (7) :


Практичні рекомендації з дисципліни &amp;quot;Інженерні вишукування&amp;quot;


Оскільки 2,50 < 3,37 , то додаткова ланка не потрібна.

Розглянемо додаткову ланку між точками 1 та 5 , відстань між якими l1-5 = 27,0км , а вантажонапруженість 18,3тис.т. За відсутності дороги вантажі слід перевозити за маршрутом 1-3 , 3-7 , 7-6 , 6-5 , довжина якого lф = 17,0км + 15,8км + 10,6км + 15,2км = 58,6 км.


58,6 / 27,0 Практичні рекомендації з дисципліни &amp;quot;Інженерні вишукування&amp;quot; Практичні рекомендації з дисципліни &amp;quot;Інженерні вишукування&amp;quot;[ 1+ Практичні рекомендації з дисципліни &amp;quot;Інженерні вишукування&amp;quot;] ;


2,17 < 4 , отже додаткової ланки влаштовувати не потрібно.

Розглянемо додаткову ланку 2-4 , l2-4 = 22,8км ; вантажонапруженість 19,1 тис. т.

lф = l2-3 + l3-7 + l7-4 = 18,0км + 15,8км + 5,0км = 38,8км

38,8 / 22,8 Практичні рекомендації з дисципліни &amp;quot;Інженерні вишукування&amp;quot; Практичні рекомендації з дисципліни &amp;quot;Інженерні вишукування&amp;quot;[ 1+ Практичні рекомендації з дисципліни &amp;quot;Інженерні вишукування&amp;quot;] ;

1,7 < 3,83, додаткова ланка не потрібна.


Остаточний вигляд дорожньої мережі приведений на рис.5

Додаткова ланка 1-2 не розглядається, оскільки по ній не здійснюються перевезення (табл. 1).


4


7 2


6

3


5 1

Рис.5. Остаточний вигляд раціональної дорожньої мережі.

II. Тип 2.


Задачі типу 2 – це задачі, які виникають при обробці даних та аналізі результатів транспортних вишукувань, а саме – вимірювання миттєвих швидкостей. Результати визначення миттєвих швидкостей записуються у вигляді таблиці 11. Завдання полягає у визначенні швидкостей 15% , 50% та 85% забезпеченості.


Таблиця 11. Розподіл миттєвих швидкостей руху

Види транспортних

засобів (ТЗ)

Швидкості руху , км / г

Всього

ТЗ


15

20

20

25

25

30

30

35

35

40

40

45

45

50

50

55

55

60

60

65

65

70

70

75

75

80

80

85


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Легкові авт. 5 7 9 10 15 20 18 20 16 17 10 7 5 2 161
Вантажні авт 2 8 10 7 8 5 3 3 2 2 1 - - - 51
Автопоїзди 2 2 1 2 3 2 1 - - - - - - - 13
Автобуси 1 2 3 4 5 7 8 5 1 - - - - - 36
Мотоцикли - 1 1 1 - - - - - - - - - - 3
Транспортний потік, авт. 10 20 24 24 31 34 30 28 19 19 11 7 5 2 264
Частість,% 4 8 9 9 12 13 11 10 7 7 4 3 2 1 100

Підраховуються кількість автомобілів кожного виду (стовпчик 16), кількість та відсоток автомобілів, які рухаються в кожному із швидкісних діапазонів (стовп. 2-15) для транспортного потоку. Результати підрахунків заносяться в табл. 12.

Таблиця 12. Аналіз швидкостей руху

Швидкості

руху, км / г

Частота ,

кільк. авт.

Частість , %

Накопичена

частість , %

15 – 20 10 4 4
20 – 25 20 8 12
25 – 30 24 9 21
30 – 35 24 9 30
35 – 40 31 12 42
40 – 45 34 13 55
45 - 50 30 11 66
50 – 55 28 10 76
55 - 60 19 7 83
60 – 65 19 7 90
65 – 70 11 4 94
70 – 75 7 3 97
75 – 80 5 2 99
80 – 85 2 1 100

S 264 100


На основі даних табл. 12 будується кумулятивна крива, за якою визначаються швидкості 15% , 50% , та 85% забезпеченості .

Щоб побудувати кумулятивну криву, по осі ординат відкладають накопичену частість, % ( рис.6 ) , а по осі абсцис – швидкості руху.

Кумулятивна крива дає можливість проаналізувати швидкісну структуру транспортного потоку, визначивши швидкості 15% , 50% та 85% забезпеченості, які вважаються, відповідно, мінімальною, середньою та максимальною (або швидкістю організації руху) швидкостями транспортного потоку.

Для того, щоб побудувати кумулятивні криві окремо для легкового, вантажного та інших транспортних потоків, відповідно підраховується кількість автомобілів, що рухаються в даних швидкісних діапазонах (%) окремо для кожного з видів транспорту, які розглядаються.

Практичні рекомендації з дисципліни &amp;quot;Інженерні вишукування&amp;quot;Рис. 6. Кумулятивна крива : V15 , V50 , V85 – швидкості 15% , 50% та 85% забезпеченості для транспортного потоку.

Практичні рекомендації з дисципліни &amp;quot;Інженерні вишукування&amp;quot;

III. Тип 3


Задачі типу 3 виникають при роботі з картами на стадії підготовки до геодезичних вишукувань чи при складанні планів та карт на основі геодезичних вишукувань

а) Визначити з точністю до 0,1 промилі похил лінії АБ , якщо на карті М 1 : 10000 АБ = 1,5 см , а висота перерізу рельєфу 2,5 м. Точки А і Б розташовані на сусідніх горизонталях.


Практичні рекомендації з дисципліни &amp;quot;Інженерні вишукування&amp;quot;Горизонталі

Б1

i =?

Практичні рекомендації з дисципліни &amp;quot;Інженерні вишукування&amp;quot; Б


Рис. 7. Рисунок до задачі 3а :


При М 1 : 10000 – в 1см 100м. Отже , перевищення в 2,5 м відбувається на відрізку довжиною: L = 100м х 1,5 = 150 м.

Визначаємо похил:


Практичні рекомендації з дисципліни &amp;quot;Інженерні вишукування&amp;quot;, Практичні рекомендації з дисципліни &amp;quot;Інженерні вишукування&amp;quot; = Практичні рекомендації з дисципліни &amp;quot;Інженерні вишукування&amp;quot;= 0,0166 Практичні рекомендації з дисципліни &amp;quot;Інженерні вишукування&amp;quot; 17 %0


б) Визначити висотну відмітку точки К , яка знаходиться на відрізку АБ. Довжина АБ на карті складає 12мм , КБ = 9мм. Точка А лежить на горизонталі 25,0м , а точка Б на горизонталі 27,5м.

Практичні рекомендації з дисципліни &amp;quot;Інженерні вишукування&amp;quot;


KK


25,0


27,5


Рис. 8. Рисунок до задачі 3б .


Перевищення між горизонталями ББ1 = 27,5 – 2.5,0 = 2,5м

На карті АК = АБ – КБ = 12мм – 9мм = 3мм ;

Позначимо : Б1Б = H ; К1К = h ;


Практичні рекомендації з дисципліни &amp;quot;Інженерні вишукування&amp;quot;; h = Практичні рекомендації з дисципліни &amp;quot;Інженерні вишукування&amp;quot;.


Висотна відмітка точки К : Hк = АА + h ;

HК = 25,0м + 0,625м = 25,625м .


в) Визначити масштаб карти, на якій довжина відрізка АВ становить 1 см, різниця висотних відміток між кінцями відрізку – 1,0 м, а похил лінії АВ становить 20%0

Практичні рекомендації з дисципліни &amp;quot;Інженерні вишукування&amp;quot;Практичні рекомендації з дисципліни &amp;quot;Інженерні вишукування&amp;quot; В

Практичні рекомендації з дисципліни &amp;quot;Інженерні вишукування&amp;quot; h=1,0 м А х х = 1,0 / 0,02 = 50 м;

h/x = 20%0,

х = 1,0 / 0,02 = 50 м;

якщо 50 м на карті відповідають 1 см відповідно до умови задачі, то масштаб карти становить 1:5000.

Отже, М 1:5000.

Контрольні запитання до курсу «Інженерні вишукування»


Види інженерних вишукувань

Окреслити місце економічних вишукувань в загальній схемі проектно-вишукувальних робіт.

Які завдання економічних вишукувань ?

Окреслити місце технічних вишукувань в загальній схемі проектно-вишукувальних робіт.

Яке завдання технічних вишукувань ?

Якою є послідовність виконання проектно-вишукувальних робіт ?

Визначення економічних вишукувань та мета їх проведення.

Склад економічних вишукувань

Періоди проведення економічних вишукувань.

Якими є джерела інформації при проведенні економічних вишукувань ?

Що таке дорожні витрати ?

Що таке транспортні витрати ?

Показники порівняльної та загальної економічної ефективності.

Якою є умова оптимальності дорожніх мереж ?

Якою є послідовність визначення конфігурації дорожніх мереж ?

Економічні вишукування як основа економічного проектування.

Транспортні вишукування як складова економічних вишукувань.

Склад транспортних вишукувань.

Як проводиться облік руху транспортних потоків ?

Встановлення (вишукування) основних характеристик транспортних потоків.

Якими є методи визначення інтенсивності та складу руху ?

Визначення перспективної інтенсивності руху.

Визначення приведеної інтенсивності руху.

Швидкості руху.

Що таке миттєва швидкість, яка її відмінність від інших швидкостей ?

Як визначити середню швидкість транспортного потоку та швидкість організації руху ?

Що таке швидкості руху транспортного потоку 15%, 50% та 85% забезпеченості, як вони визначаються?

Визначення швидкості сполучення, встановленої швидкості.

Визначення технічної, експлуатаційної швидкостей руху.

Послідовність проведення технічних вишукувань

Види технічних вишукувань

Підготовчий період технічних вишукувань

Польовий період технічних вишукувань

Камеральний період технічних вишукувань

Особливості технічних вишукувань при різних формах рельєфу

Особливості технічних вишукувань на перетинах доріг

Особливості та склад технічних вишукувань мостових переходів

Основні документи, які треба отримати в результаті вишукувань мостового переходу

Що таке ситуаційний топографічний план ?

Що таке крупномасштабний топографічний план ?

Яка мета проведення інженерно-геодезичних вишукувань ?

Склад інженерно-геодезичних вишукувань.

Опірні геодезичні мережі.

Які особливості дорожніх інженерно-геодезичних вишукувань ?

Трасування та закріплення основних елементів траси на місцевості.

Які особливості складання пікетажного журналу при різних формах рельєфу ?

Як виконується нівелювання та висотне закріплення траси ?

Як виконується нівелювання поперечників?

Окреслити особливості інженерно-геодезичних вишукувань мостових переходів.

Яким є склад інженерно-геологічних вишукувань ?

В чому полягають польові інженерно-геологічні вишукування ?

Електророзвідувальні та сейсмоакустичні методи геологічних вишукувань.

Які особливості інженерно-геологічних вишукувань мостових переходів?

Як проводяться вишукування місцевих дорожньо-будівельних матеріалів?

Який склад інженерно-гідрометричних вишукувань ?

Як проводяться водомірні спостереження?

Які є методи промірювання глибин на річках ?

Як визначається швидкість течії ?

Як визначаються витрати в заданому перерізі?

Який склад екологічних вишукувань ?

В чому полягає мета розробки та який склад ОВНС ?

Як визначити концентрацію у повітрі шкідливих речовин від руху транспортних потоків?

Як визначити вплив шкідливих речовин від руху транспортних потоків на стан здоров’я населення ?

Як визначити забруднення довкілля відпрацьованими газами ?

Яким є вплив транспортного шуму на стан здоров’я населення?

Як визначаються рівні транспортного шуму ?

Якими можуть бути заходи по зниженню рівнів загазованості, транспортного шуму ?

Аеровишукування та методи їх проведення.

Передбудівні вишукування.

Особливості вишукувань при реконструкції.

Експлуатаційні вишукування.

Особливості містобудівних вишукувань.

Проаналізувати взаємозв`язок різних видів інженерних вишукувань

Контрольні задачі до курсу «Інженерні вишукування»


1. Визначити кут повороту траси, якщо правий по ходу кут становить 190 градусів.

2. Визначити пікетажне положення точки К, якщо похил АК складає 20‰, а пікетажне положення т.А: ПК8+16. Висотні відмітки початку і кінця відрізку, відповідно: Практичні рекомендації з дисципліни &amp;quot;Інженерні вишукування&amp;quot;

3. Визначити кут повороту траси, якщо правий по ходу кут становить 60 градусів.

4. Визначити кут повороту траси, якщо правий по ходу кут становить 320 градусів.

Визначити висотну відмітку точки Р, що знаходиться на відрізку АВ, довжина якого на карті становить 17 мм, довжина ВР на карті – 6 мм. Кінці відрізка А та В знаходяться на горизонталях, відповідно, 22,5 та 25,0 м. Навести рисунок.

6. Визначити масштаб карти, на якій похил відрізка АБ, кінці якого розташовані на сусідніх горизонталях, складає 5‰ при висоті перерізу рельєфа 2,5м. Довжина АВ на карті – 1см. Навести рисунок.

7. Визначити перспективну інтенсивність руху, якщо інтенсивність в період вишукувань складає 120 авт/г, коефіцієнт щорічного прирощення інтенсивності – 0,5, а перспективний період – 20 років.

8. Визначити інтенсивність руху в період 15.00-16.00, якщо при визначенні інтенсивності руху в період 10.00-11.00 того ж дня вона складала 500 авт/г, а коефіцієнти годинної нерівномірності є наступними: К10-11 = О,71; К15-16 = 1,65.

9. Визначити приведену інтенсивність руху транспортного потоку, якщо фактична інтенсивність складає 370 авт/год, визначений під час спостережень склад руху : легкових автомобілів – 70%, вантажних до 2 т –20% (коефіцієнт приведення 1,5); автобусів – 8% (коефіцієнт приведення 2,5); тролейбусів – 2% ( коефіцієнт приведення 3,0).

10.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: