Xreferat.com » Рефераты по геологии » Розв'язування задач сфероїдної геодезії

Розв'язування задач сфероїдної геодезії

loading="lazy" src="https://xreferat.com/image/20/1305331006_199.gif" alt="Розв'язування задач сфероїдної геодезії" width="33" height="26" align="BOTTOM" border="0" />

Розв'язування задач сфероїдної геодезії
Розв'язування задач сфероїдної геодезії

Розв'язування задач сфероїдної геодезії


1 A -9,555" 51,092" -60,647" 2 C 58,317" 66,226" -7,909"
B -51,981" -64,334" 12,353"
D 11,927" -60,072" 72,000"
C 66,226" 10,008" 56,218"
B -64,334" -11,247" -53,087"

Контроль: Розв'язування задач сфероїдної геодезії 7,956"

7,924"

Контроль: Розв'язування задач сфероїдної геодезії 11,055"

11,003"

8. Відомість зрівноважування трикутників та обчислення довжин сторін на площині.


тр.

Верш.

Виміряні

сферичні кути

- δ

Виміряні

плоскі кути

- w/3

Зрівноважені

плоскі кути

Синуси

кутів

Довжини сторін
1 C 49є59′51.20" -56,218 49є58′54.98" 1,678 49є58′56.66" 0,76584702 56104,621

B 51є33′02.51" -12,353 51є32′50.16" 1,678 51є32′51.83" 0,78312649 57370,485

A 78є27′09.18" 60,647 78є28′09.83" 1,678 78є28′11.51" 0,97981970 71779,887

Σ1 180є00′02.89" -7,924 179є59′54.9" 5,034 180є00′00"

ε1 7,956"


w1 -5,034"

2 D 59є25′19.10" -72,000 59є24′7.1" 3,018 59є24′10.12" 0,86076700 71779,887

B 51є46′48.52" 53,087 51є47′41.61" 3,018 51є47′44.63" 0,78581079 65529,244

C 68є47′54.33" 7,909 68є48′2.24" 3,018 68є48′5.26" 0,93233302 77747,822

Σ2 180є00′01.95" -11,003 179є59′50.9" 9,053 180є00′00"

ε2 11,055"


w2 -9,053"


9. Відомість обчислення остаточних прямокутних координат вершин трикутників.


Вершини

Зрівноважені

плоскі кути

Дирекційні кути

сторін

Довжини

сторін

Прямокутні координати вершин
xi yi
B
201є05′12.65"


A 78є28′11.51"

5437177,406 4879812,687


99є33′24.16" 57370,485

C 118є47′1.92"

5427652,544 4936386,970


38є20′26.07" 65529,244

D 59є24′10.12"

5479049,572 4977037,030


277є44′36.3" 77747,822

B 103є20′36.4"

5489525,045 4899998,155


201є05′12.65" 56104,621

A


5437177,406 4879812,687

Завдання 10. Розрахунок геодезичних координат пункту за плоскими прямокутними координатами


За своїм змістом поставлене завдання є частиною оберненої задачі проекції Гауса - Крюгера, яка має на меті здійснення переходу з площини на поверхню еліпсоїду з обчисленням геодезичних координат B,L, якщо вихідними даними є прямокутні координати х,у геодезичних пунктів.

Абсциса x точки а на площині виражається відрізком, який відповідає довжині дуги осьового меридіану від екватора до точки а1 з широтою В1.

Широту В1 можна обчислити за довжиною дуги меридіану, що відповідає х. Тут можна скористатись формулою обчислення довжини дуги меридіану вигляду (5) і виразити з неї потрібну широту В1, прийнявши s = x. Отже, В1 - широта основи ординати точки у = 0:


Розв'язування задач сфероїдної геодезії


По мірі віддалення від осьового меридіану на величину ординати у для широти В точки А має місце нерівність В < В1. Широті В відповідає довжина дуги Х осьового меридіану від екватора до паралелі точки А. Тому остаточно потрібна широта точки А залежатиме від В1 та ординати у точки в зоні проекції Гауса — Крюгера:


Розв'язування задач сфероїдної геодезіїРозв'язування задач сфероїдної геодезіїРозв'язування задач сфероїдної геодезіїРозв'язування задач сфероїдної геодезіїРозв'язування задач сфероїдної геодезіїРозв'язування задач сфероїдної геодезіїРозв'язування задач сфероїдної геодезії,


де Розв'язування задач сфероїдної геодезії - радіус кривизни меридіанного перерізу; Розв'язування задач сфероїдної геодезії - радіус кривизни перерізу першого вертикалу; Розв'язування задач сфероїдної геодезії - радіус кривизни меридіанного перерізу в полюсі; Розв'язування задач сфероїдної геодезії - друга функція широти B1.

Довгота λ точки А в зоні проекції Гауса – Крюгера:


Розв'язування задач сфероїдної геодезіїРозв'язування задач сфероїдної геодезіїРозв'язування задач сфероїдної геодезіїРозв'язування задач сфероїдної геодезіїРозв'язування задач сфероїдної геодезії


Довгота точки на поверхні еліпсоїду: L = L0 + λ.


Вихідні дані

Плоскі прямокутні координати

пункту B

xB (м) 5489525,045

yB (м) 4899998,155

Сталі величини

a 6378245 м e’2 0,00673853 ρ" 206264,8062

Відомість обчислення широти В1

Позначення дій Результати в наближеннях

(1) (2) (3) (4) (5)

0.0007114572Розв'язування задач сфероїдної геодезії


-0,0006 -0,0006 -0,0006 -0,0006

0.5451113292Розв'язування задач сфероїдної геодезії


-0,1646 -0,1698 -0,1698 -0,1698

519.4709177Розв'язування задач сфероїдної геодезії


513,3693 512,9677 512,9680 512,9680
0.032930760 x 177822,6020 177822,6020 177822,6020 177822,6020 177822,6020

Розв'язування задач сфероїдної геодезії

177822,6020 178336,1353 178335,7388 178335,7391 178335,7391
Широта В1 = 49є32′15.7"

Відомість обчислення геодезичних координат пункту В.

Позначення дій Результати Позначення дій Результати

Розв'язування задач сфероїдної геодезії

6399698,916

Розв'язування задач сфероїдної геодезії

0,035106423

Розв'язування задач сфероїдної геодезії

1,001417903

Розв'язування задач сфероїдної геодезії

475,04343609

Розв'язування задач сфероїдної геодезії

6390637,612 B 177862,1057

Розв'язування задач сфероїдної геодезії

6372553,476
49є24′22.1"

Розв'язування задач сфероїдної геодезії

19894,332286 λ 19845,5951

Розв'язування задач сфероїдної геодезії

0,00391767
5є30′45.6"

Розв'язування задач сфероїдної геодезії

1,374547573 L = L0 + λ 95445,5951

Розв'язування задач сфероїдної геодезії

0,002837816
26є30′45.7"

Размещено на

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: